Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinto

Suomalaisen Tiedeakatemian Pro Scientia eli Tieteen puolesta -palkinto myönnetään tieteen puolestapuhujalle eli henkilölle tai muulle taholle, joka on puheillaan, kirjoituksillaan tai muulla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa.

Palkintoa on myönnetty vuodesta 2017. Sen arvo on 10.000 euroa ja se myönnetään joka toinen vuosi.