Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinto

Suomalaisen Tiedeakatemian Pro Scientia eli Tieteen puolesta -palkinto myönnetään tieteen puolestapuhujalle, henkilölle tai muulle taholle, joka on puheillaan, kirjoituksillaan tai muulla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa.

Palkintoa on myönnetty vuodesta 2017. Sen arvo on 10.000 euroa ja se myönnetään joka toinen vuosi.

Palkinnonsaajat:

2021 tietokirjailija Tiina Raevaara
Kunniapalkinto: Helsingin Sanomien Lasten tiedekysymykset -palsta.

2019 viestintäpäällikkö Ilari Hetemäki

2017 professori Jaana Bäck