Meistä

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura.

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemialla on yli 800 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella. Se järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja, erityisesti nuorille tutkijoille.

Tieteen parhaaksi – yhteiskunnan hyväksi

Yhteisö

Suomalainen Tiedeakatemia on rekisteröity yhdistys, jonka ylintä toimivaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Tiedeakatemian kokouksia ovat sääntömääräiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset. Sääntömääräisiä kokouksia järjestetään vuosittain kaksi,…

Lue lisää

Nuorten Tiedeakatemia

Nuorten Tiedeakatemia on monitieteinen nuorten tutkijoiden akatemia. Se edistää tiedettä ja vahvistaa tieteen asemaa yhteiskunnassa. Sen tavoitteena luoda dialogia niin eri tieteenalojen kuin tutkijoiden…

Lue lisää

Rahastot ja säätiöt

Suomalaiselle Tiedeakatemialle on kertynyt lahjoituksina ja testamentteina varoja, jotka on rahastoitu. Tiedeakatemialla on kolme rahastoa ja kaksi säätiötä. Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain yli kaksi…

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet on vahvistettu Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen kokouksessa 5/2020 (27.4.2020) ja esitelty jäsenille kevätkokouksessa 4.9.2020. Suomalaisen Tiedeakatemian eettiset periaatteet Nämä eettiset periaatteet koskevat Suomalaisen…

Lue lisää

Historia

Suomalainen Tiedeakatemia perustettiin vuonna 1908. Tiedeakatemian historiasta on julkaistu kolme teosta: Oiva KetonenSuomalainen Tiedeakatemia 1908-1958Helsinki 1959. 338 s. Aimo HalilaSuomalainen Tiedeakatemia 1908-1983Helsinki 1987. 291…

Lue lisää

Lahjoita tieteelle

Suomalainen Tiedeakatemia ottaa vastaan testamentteja. Varoja käytetään Suomalainen Tiedeakatemia ry:n sääntöjen mukaisen yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen, tieteellisen toiminnan edistämiseen ja tieteen tekemistä edistävään apurahatoimintaan. Miten…

Lue lisää

Säännöt

Säännöt hyväksytty kevätkokouksessa 4.9.2020 ja syyskokouksessa 9.11.2020 ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 23.11.2020 Suomalainen Tiedeakatemia ry:n säännöt 1 § Tarkoitus 2 § Osasto-…

Lue lisää

Yhteystiedot

Suomalaisen Tiedeakatemian toimiston aukioloajat ma–pe klo 8–16 (pääsääntöisesti) Suosittelemme ottamaan yhteyttä ennen saapumista: toimisto saattaa olla ajoittain kiinni tai voimme työskennellä etänä. Osoite Suomalainen…

Lue lisää