Tiede ja päätöksenteko

Tavoitteemme on, että Suomessa tehdään maailman viisaimmat yhteiskunnalliset päätökset.

Miten tietopohjaista päätöksentekoa voidaan parhaiten edistää? Millaista tukea eri osapuolet kaipaavat?

Suomen tietopohjaisen päätöksenteon järjestelmä on hyvin moninainen, ja siihen kuuluu paljon eri toimijoita: niin tiedon hyödyntäjiä ja tuottajia kuin tiedevälittäjiä, eli tutkittua tietoa välittäviä ja tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutusta edistäviä toimijoita.

Suomalaisella Tiedeakatemialla on kokoava rooli tässä kokonaisuudessa. Rakennamme yhteistyötä eri tasoilla – niin tiedon hyödyntäjien, tiedon tuottajien kuin muiden tiedevälittäjien kanssa. Haluamme, että olemassa oleva laadukas tutkittu tieto tulee hyödynnetyksi yhteiskunnassa mahdollisimman hyvin. Saatamme tiedon tarvitsijoita ja asiantuntijoita yhteen sekä avaamme uusia kanavia tutkijoiden ja päättäjien välille.

Teemme tiivistä yhteistyötä myös kansainvälisesti ja edustamme Suomea useissa kansainvälisissä tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutukseen liittyvissä yhteyksissä.

Näin edistämme tietopohjaisen päätöksenteon toteuttamista Suomessa:

  1. Tuemme tutkijoita tehokkaassa ja tuloksekkaassa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

2. Tuomme eri toimijoita yhteen ja rakennamme uusia yhteyksiä tieteen, päätöksenteon ja näiden vuorovaikutusta edistävien välille.

3. Kehitämme tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutusta parhaiten tukevat toimintamallit.

Toimintaamme ohjaavat periaatteet:

  • Edistämme tieteen vaikuttavuutta verkostojen ja kumppanuuksien avulla.
  • Keskitymme olemassa olevan laadukkaan tutkitun tiedon kokoamiseen ja välittämiseen.
  • Rakennamme jatkuvaa vuorovaikutusta tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välille.
  • Olemme uteliaita ja kehitämme ja kokeilemme uusia toimintamalleja.
  • Tarjoamme organisaatiorajat ylittävää, moniäänistä tiedetukea.

Tutkittuun tietoon pohjautuvan päätöksenteon edistäminen on ollut yksi Tiedeakatemian päätehtävistä sen perustamisesta asti. Tämänhetkinen toiminta pohjautuu Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin (2019–2021) opeille ja kokemuksille. Siinä hyödynnetään Sofin aikana kehitettyjä toimintamalleja, kuten ilmiökarttaa, vaikuttamiskoulutusta ja tiedesparrausta

Ole yhteydessä, mikäli aihe tai yhteistyö sen tiimoilta kiinnostaa! Yhteystietomme löydät täältä.

Seuraa Tiede ja päätöksenteko -teemaa Twitterissä, @TiedeakatemiaTP