Jäsenet

Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteenharjoittajia.

Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteenharjoittajia. Jäsenet ovat Tiedeakatemian ydin ja merkittävin voimavara. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla.

Suomalaisen Tiedeakatemian lähes 1 000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

Varsinaiset jäsenet

Suomalaisen Tiedeakatemian kotimaisiksi jäseniksi kutsutaan ansioituneita suomalaisia tieteenharjoittajia, ja heitä valitsemassa ovat tieteen huiput, Tiedeakatemian jäsenet. Suomalaisen Tiedeakatemian yli 800 kotimaista jäsentä edustavat tieteen…

Lue lisää

Ulkomaiset jäsenet

Vuodesta 1924 lähtien Tiedeakatemiaan on kutsuttu myös ulkomaisia jäseniä. Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomaiseksi jäseneksi voidaan valita ulkomainen tieteenharjoittaja, joka on osoittautunut eteväksi tutkijaksi. Ulkomaisten jäsenten…

Lue lisää

Jäsenvalinta

Syyskokouksessa 9.11.2020 hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti kirjallisen perustellun ehdotuksen uuden varsinaisen tai ulkomaisen jäsenen valitsemiseksi voi tehdä vähintään kaksi varsinaista jäsentä. Ehdotukset käsittelevät matemaattis-luonnontieteellisen ja…

Lue lisää

Uudet jäsenet

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia, ja heitä valitsemassa ovat tieteen huiput, Tiedeakatemian jäsenet. Vuodesta 1919 alkaen Tiedeakatemian jäsenenvalinnan viimeinen äänestys on järjestetty huhtikuun…

Lue lisää

Kunniajäsenet

Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäseneksi kutsutaan tutkijana tai tieteen suosijana ansioituneita henkilöitä. Ensimmäiset kunniajäsenet valittiin vuonna 1910. Tällä hetkellä Tiedeakatemian kunniajäseniä ovat: kansleri Risto Ihamuotila (kunniajäseneksi…

Lue lisää

Ryhmät ja osastot

Suomalaisen Tiedeakatemian osastot Suomalaisen Tiedeakatemian ryhmät Jäsenet ryhmittäin Ryhmien toimihenkilöt Suomalaisen Tiedeakatemian osastot Suomalainen Tiedeakatemia jakaantuu matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen osastoon. Osastot voivat jakaantua ryhmiin…

Lue lisää