Jäsenet

Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja tieteenharjoittajia.

Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteenharjoittajia. Jäsenet ovat Tiedeakatemian ydin ja merkittävin voimavara. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla.

Tiedeakatemian lähes 1 000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

Varsinaiset jäsenet

Tiedeakatemian kotimaisiksi jäseniksi kutsutaan ansioituneita suomalaisia tieteenharjoittajia, ja heitä valitsemassa ovat tieteen huiput, Tiedeakatemian jäsenet. Tiedeakatemian yli 800 kotimaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

Lue lisää

Ulkomaiset jäsenet

Vuodesta 1924 lähtien Tiedeakatemiaan on kutsuttu myös ulkomaisia jäseniä. Ulkomaiset jäsenet edustavat tieteen huippuja ympäri maailman. Jäsenten valinnassa noudatetaan samoja tiukkoja periaatteita kuin kotimaisten jäsenten valinnassa.

Lue lisää

Jäsenvalinta

Tiedeakatemian sääntöjen mukaisesti kirjallisen perustellun ehdotuksen uuden varsinaisen tai ulkomaisen jäsenen valitsemiseksi voi tehdä vähintään kaksi varsinaista jäsentä. Ehdotukset käsittelevät matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen osaston valintatoimikunnat.

Lue lisää

Kunniajäsenet

Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäseneksi kutsutaan tutkijana tai tieteen suosijana ansioituneita henkilöitä. Ensimmäiset kunniajäsenet valittiin vuonna 1910.

Lue lisää

Ryhmät ja osastot

Suomalainen Tiedeakatemia jakaantuu matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen osastoon. Osastot voivat jakaantua ryhmiin esimerkiksi tieteenalojen mukaan.

Lue lisää