Uudet jäsenet

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia, ja heitä valitsemassa ovat tieteen huiput, Tiedeakatemian jäsenet. Vuodesta 1919 alkaen Tiedeakatemian jäsenenvalinnan viimeinen äänestys on järjestetty huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessa.

Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2022

Kevätkokouksessa 22.4.2022 valittiin Suomalaiseen Tiedeakatemiaan seuraavat uudet jäsenet:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Honkala, Juha – Turun yliopiston matematiikan yliopistotutkija, dosentti
Hämeri, Kaarle – Helsingin yliopiston kansleri
Laine, Janne – Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori
Lindsberg, Perttu – Helsingin yliopiston neurologian professori
Lohi, Hannes – Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan professori
Mattila, Seppo – Turun yliopiston tähtitieteen professori
Moilanen, Eeva – Tampereen yliopiston farmakologian professori
Rantanen, Taina – Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori
Sun, Zhipei – Aalto-yliopiston fotoniikan professori
Tkachenko, Nikolai – Tampereen yliopiston fysikaalisen kemian professori
Virta, Marko – Helsingin yliopiston mikrobiologian professori
Zhao, Guoying – Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen ja tekniikan professori, akatemiaprofessori

Humanistinen osasto:

Aunesluoma, Juhana – Helsingin yliopiston poliittisen historian professori
Aunola, Kaisa – Jyväskylän yliopiston psykologian professori
Heinämaa, Sara – Jyväskylän yliopiston filosofian professori
Kujamäki, Pekka – Grazin yliopiston käännöstieteen vakinainen professori
Laitinen, Mikko – Itä-Suomen yliopiston englannin kielen professori
Lehtipuu, Outi – Helsingin yliopiston Uuden testamentin kreikan vanhempi yliopistonlehtori, dosentti
Liukkunen, Ulla – Helsingin yliopiston työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori
Nummenmaa, Lauri – professori, Valtakunnallinen PET-keskus
Peikola, Matti – Turun yliopiston englannin kielen professori
Siltala, Raimo – Turun yliopiston yleisen oikeustieteen professori
Slotte, Pamela – Professor i religion och rätt, Åbo Akademi
Vaara, Eero – Oxfordin yliopiston strategisen johtamisen professori
Vartiainen, Hannu – Helsingin yliopiston mikrotaloustieteen professori
Vilkuna, Kustaa H. J. – Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori
Ylikoski, Jussi – Oulun yliopiston saamen kielen professori

Ulkomaiset jäsenet:

Holler, Manfred J. – Professor of economics, University of Hamburg
Pulkkinen, Antti – Director of the Heliophysics Science Division, NASA Goddard Space Flight Center
Schwerdtfeger, Peter Adolf – Professor of Theoretical Chemistry, Massey University
Sixta, Herbert – Professor of Forest Products Technology, Aalto University


2021

Kevätkokouksessa 23.4.2021 valittiin Suomalaiseen Tiedeakatemiaan seuraavat uudet jäsenet:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Jouni Aspi – Oulun yliopiston genetiikan professori
Johan Bobacka – Åbo Akademin analyytisen kemian professori
Ruizhi Chen – Professor, Wuhan University
Marjukka Kolehmainen – Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen professori
Mauri Kostiainen – Aalto-yliopiston kemian professori
Tuomo Kuusi – Helsingin yliopiston matematiikan professori
Pekka Lappalainen – Helsingin yliopiston kvantitatiivisen solubiologian professori
Tuomas Lappi – Jyväskylän yliopiston fysiikan professori
Robert van Leeuwen – Jyväskylän yliopiston teoreettisen materiaali- ja nanofysiikan professori
Sabrina Maniscalco – Helsingin yliopiston kvantti-informaation ja -logiikan professori
Tapio Mappes – Jyväskylän yliopiston eläinekologian professori
Tomi Mikkola – Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professori
Tommi Mikkonen – Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori
Taina Pennanen – Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija
Juha Rinne – Professori, Turun yliopisto, valtakunnallinen PET-keskus
Frederick Stoddard – Helsingin yliopiston kasviviljelyn yliopistonlehtori
Hanna Tuomisto – Turun yliopiston ekologian professori
Heikki Tuononen – Jyväskylän yliopiston kemian professori
Juha Vaara – Oulun yliopiston laskennallisen fysiikan professori
Ilpo Vattulainen – Helsingin yliopiston biofysiikan professori
Riitta Veijola – Oulun yliopiston lastentautiopin professori

Humanistinen osasto:

Jani Erola – Turun yliopiston sosiologian professori
Tomi Huttunen – Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori
Pekka Hämäläinen – Oxfordin yliopiston Rhodes Professor of American History
Pasi Ihalainen – Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori, akatemiaprofessori
Niklas Jensen-Eriksen – Helsingin yliopiston yrityshistorian Casimir Ehrnrooth -professori
Jutta Jokiranta – Helsingin yliopiston Vanhan testamentin ja lähialojen professori
Janne Kaisto – Lapin yliopiston varallisuusoikeuden professori
Kaisa Kotakorpi – Tampereen yliopiston taloustieteen professori
Liisa Laakso – Senior Researcher, Pohjoismainen Afrikka-instituutti, Uppsala
Juha-Antti Lamberg – Jyväskylän yliopiston strategian ja taloushistorian professori
Matti Liski – Aalto-yliopiston ympäristö- ja energiatalouden professori
Juha Raitio – Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori
Reetta Toivanen – Helsingin yliopistoon kestävyystieteen professori
Raisa Maria Toivo – Tampereen yliopiston historian professori
Terhi Utriainen – Turun yliopiston uskontotieteen professori
Olli-Pekka Vainio – Helsingin yliopiston dogmatiikan yliopistolehtori

Ulkomaiset jäsenet:

Fuad Aleskerov – Distinguished Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow)
Robin Dunbar – Head of the Social and Evolutionary Neuroscience Research Group, Oxford University
Kerstin Enflo – Professor of economic history, Lund University
Nikolay Kasimov – Dean/President, Faculty of Geography, Moscow State University
Janos Kertesz – Head of Department of Network and Data Science, Central European University
Joseph Krajcik – Professor, Michigan State University
Nageswari Shanmugalingam – Cincinnatin yliopiston matematiikan professori


2020

Kevätkokouksessa 4.9.2020 valittiin Suomalaiseen Tiedeakatemiaan seuraavat uudet jäsenet:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Pekka Abrahamsson – Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen professori
Klaus Elenius – Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian professori
Liisa Holm – Helsingin yliopiston bioinformatiikan professori
Markus Holopainen – Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori
Karoliina Honkala – Jyväskylän yliopiston kemian professori
Matti Hämäläinen – professori, Harvard Medical School
Kai Kaarniranta – Itä-Suomen yliopiston silmätautien professori
Annika Kangas – Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori
Emilia Kilpua –Helsingin yliopiston avaruusfysiikan apulaisprofessori
Juhani Knuuti –Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja, professori
Ilpo Kojola – Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori
Helena Korpelainen – Helsingin yliopiston Maataloustieteiden osaston johtaja
Carita Kvarnström – Turun yliopiston materiaalikemia ja kemiallisen analyysin professori
Toni Laaksonen – Turun yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian professori
Markus Linder – Aalto-yliopiston biomolekulaaristen materiaalien professori
Petri Myllymäki – Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori
Mikko Salo – Jyväskylän yliopiston matematiikan professori
Samuli Siltanen – Helsingin yliopiston matematiikan professori
Jussi Taipale – Helsingin yliopiston lääketieteellisen systeemibiologian professori, Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori
Heikki Tanila – Itä-Suomen yliopiston translationaalisen neurotieteen professori
Anne Toppinen – Helsingin yliopiston puumarkkinatieteen professori
Aleksi Vuorinen – Helsingin yliopiston fysiikan osaston apulaisprofessori
Tapani Vuorinen – Aalto-yliopiston puunjalostuksen kemian professori
Markku Yli-Halla – Helsingin yliopiston maaperä- ja ympäristötieteen professori emeritus
Jari Yli-Kauhaluoma – Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian professori

Humanistinen osasto:

Jari Eloranta – Helsingin yliopiston taloushistorian professori
Pentti Haddington – Oulun yliopiston englannin kielen ja vuorovaikutuksen professori
Visa Immonen – Turun yliopiston arkeologian professori
Johanna Niemi – Turun yliopiston prosessioikeuden professori
Juha Pakkala – Helsingin yliopiston eksegetiikan ja Raamatun heprean yliopistonlehtori
Christina Salmivalli – Turun yliopiston psykologian professori
Kirsi Salonen – Turun yliopiston yleisen historian professori
Otto Toivanen – Aalto-yliopiston taloustieteen professori
Auli Toom – Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan professori
Kaius Tuori – Helsingin yliopiston oikeushistorian professori
Martti Vainio – Helsingin yliopiston fonetiikan professori

Ulkomaiset jäsenet:

Nikolay Kuznetsov – Pietarin yliopiston kybernetiikan professori
Louis J. Muglia – Director of the Center for the Prevention of Preterm Birth, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center
Douglas Robinson – Tong Tin Sun Chair Professor of English Lingnan University; Chair Professor of English, Hong Kong Baptist University
Jeffrey Shallit – Waterloon yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori
Jan M. Ziolkowski – Keskiajan kirjallisuuden professori, Harvard University


2019

Kevätkokouksessa 12.4.2019 valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Janne Backman, Helsingin yliopiston kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professori
Matti Haukka, Jyväskylän yliopiston epäorgaanisen kemian professori
Maarit Järvenpää, Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden tutkimusyksikön professori
Miia Kivipelto, Professor in Clinical Geriatrics, Karolinska Institutet (toimet myös Kuopio ja Helsinki)
Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopiston ekologian professori
Raija Laiho, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori (suometsätiede)
Virpi Lummaa, Turun yliopiston ekologian professori
Kaisa Matomäki, Suomen Akatemian tutkijatohtori
Johanna Myllyharju, Oulun yliopiston molekyylibiologian professori
Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen biofarmasian professori
Pirjo Nuutila, Professor of Metabolic Research at Turku PET Centre, University of Turku
Antti Oulasvirta, Aalto-yliopiston käyttöliittymien ja käytettävyyden professori
Ursula Schwab, Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori
Mikko Siponen, Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen professori
Jouni Suhonen, Jyväskylän ylipiston teoreettisen fysiikan professori
Ilya Usoskin, Professor, Head of Oulu Cosmic Ray station, University of Oulu
Marjo Yliperttula, Helsingin yliopiston biofarmasian professori

Humanistinen osasto:

Jukka Hyönä, Turun yliopiston psykologian professori
Niilo Kauppi, tutkimusprofessori CRNS-Strasbourg, Finnish Distinguished Professor, Jyväskylän yliopisto
Tiina Kinnunen, Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori
Mia Korpiola, Turun yliopiston oikeushistorian professori
Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori
Turo-Kimmo Lehtonen, Tampereen yliopiston sosiologian professori
Jan Lindström, Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori
Matti Miestamo, Helsingin yleisen kielitieteen professori
Outi Paloposki, Turun yliopiston englannin kääntämisen professori
Jukka Pirttilä, Helsingin yliopiston ja VATT:n julkistalouden professori
Elina Vuola, Helsingin yliopiston globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori

Ulkomaiset jäsenet:

Luda Klusáková, Kaarlen yliopiston (Praha) historian professori
Jörg Tiedemann, Helsingin yliopiston kieliteknologian professori


2018

Vuosikokouksessa 20.4.2018 valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet.

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Helsingin yliopiston metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Jaana Bäck
Professori, University of Oslo; Helsingin yliopiston biometrian professori Jukka Corander
Itä-Suomen yliopiston matematiikan professori Risto Korhonen
Tutkimusprofessori (biomassan muokkauksen entsymologia) Kristiina Kruus, VTT
Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja, professori Ari Laaksonen
Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Liljeroth
Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan (uudet energiatekniikat) professori Peter Lund
Oulun yliopiston neurologian professori Kari Majamaa
Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen
Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori Minna Palmroth
Itä-Suomen yliopiston metsänhoitotieteen professori Heli Peltola
Johtava tutkija (ekologia) Hannu Pöysä, Luonnonvarakeskus
Professori Mika Sillanpää, Green Chemistry Laboratory, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti

Humanistinen osasto:

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anneli Anttonen
Helsingin yliopiston sosiologian professori Ilkka Arminen
Helsingin yliopiston oikeuden ja globalisaation professori Jaakko Husa
Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoma-Mäkelä
Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö
Lapin yliopiston tutkimusprofessori, Arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professori Marja-Kristiina Lerkkanen
Jyväskylän vertailevan liiketoimintahistorian professori Jari Ojala
Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki
Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä
Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro
Aalto-yliopiston kognitiivisen neurotieteen professori Mikko Sams

Ulkomaiset jäsenet:

Tampereen yliopiston syöpäpatologian professori G. Steven Bova
Professor of German Linguistics Arnulf Deppermann, University of Mannheim, Germany
Jyväskylän yliopiston fysiikan professori Paul Greenlees
Senior Professor Tomas Hökfelt, Histology with Cell Biology, Karolinska Institutet, Sweden
Professor Hiroshi Imahori, Department of Molecular Engeneering, Kyoto University, Japan
Professor (history) Irina Takala, Petrozavodsk State University, Russia


2017

Vuosikokouksessa 21.4.2017 valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet.

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Helsingin yliopiston genomilaboratorion tutkimusjohtaja Petri Auvinen
Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm
Jyväskylän yliopiston fysiikan professori Tero Heikkilä
Helsingin yliopiston matematiikan professori Tuomas Hytönen
Akatemiaprofessori, Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Samuel Kaski
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusjohtaja, professori Riitta Korpela
Helsingin yliopiston kasviekologian professori Anna-Liisa Laine
Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja Atte Moilanen, biotieteiden laitos
Helsingin yliopiston tähtitieteen professori Karri Muinonen
Åbo Akademin kemian tekniikan professori Dmitry Murzin
Helsingin yliopiston laskennallisen materiaalitieteen professori Kai Nordlund
Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian professori Mika Pettersson
Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian laboratorion professori Timo Repo
Aalto-yliopiston systeemianalyysin professori Ahti Salo
Turun yliopiston Biotekniikan keskuksen tutkimusjohtaja, Suomen syöpäinstituutin tutkijaprofessori Jukka Westermarck

Humanistinen osasto:

Suomen kulttuurirahaston yliasiamies, professori Antti Arjava
Helsingin yliopisto italialaisen filologian yliopistonlehtori, dosentti Enrico Garavelli
Itä-Suomen yliopiston saksan kielen ja kulttuurin apulaisprofessori Leena Kolehmainen
Vaasan yliopiston soveltavan kielitieteen professori Merja Koskela
Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori ma, dosentti Tuija Laine
Helsingin yliopiston perhe- ja jäämistöoikeuden yliopistonlehtori, dosentti Tapani Lohi
Tampereen yliopiston historian professori Marjaana Niemi
Helsingin yliopiston englannin kielen professori Minna Palander-Collín
Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian professori Sami Pihlström
Turun yliopiston kulttuurihistorian akatemiaprofessori Hannu Salmi
Helsingin yliopiston englannin kielen professori Sanna-Kaisa Tanskanen
Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori ma, yliopistonlehtori, dosentti Kati Tervo-Niemelä

Ulkomaiset jäsenet:

Helsingin yliopiston metsäpatologian professori, Nanjingin metsäyliopiston kutsuprofessori Fred Asiegbu
Professor of Biology Elizabeth Crone, Tufs University, USA
Adjunct Professor of Law Marcus Galdia, International University of Monaco
Tarton yliopiston arkeologian professori Valter Lang
Professor Gennady A. Leonov, Saint-Petersburg State University, Russia
Professor of general linguistics and French linguistics Lorenza Mondada, University of Basel, Switzerland
Professor of Medicine, Rector Ole-Petter Ottersen, University of Oslo, Norway
Aalto-yliopiston biopohjaisten materiaalien professori Orlando Rojas
Full Professor Kai T. Salomaa, Queen’s University, Canada
John A. Hannah University Distinguished Professor Barbara Schneider, Michigan State University, USA
Federal Professor in Mathematics Mikhail Volkov, Ural Federal University, Russia


2016

Vuosikokouksessa 15.4.2016 valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet.

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Dosentti, erikoistutkija Hannu Fritze, Luonnonvarakeskus
Lappeenrannan teknillisen yliopiston sovelletun matematiikan professori Heikki Haario
Tampereen yliopiston matematiikan professori Eero Hyry
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Aapo Hyvärinen
Akatemiaprofessori Johanna Ivaska, Turun yliopisto
Itä-Suomen yliopiston kasviekologian professori Riitta Julkunen-Tiitto
Jyväskylän yliopiston fysiikan professori Kimmo Kainulainen
Itä-Suomen yliopiston farmakologian ja kantasolututkimuksen professori Jari Koistinaho
Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian professori Risto Kostiainen
Helsingin yliopiston hyytymissairauksien professori Riitta Lassila
Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen biokemian professori Jorma Palvimo
Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian professori Petri Pihko
Turun yliopiston tähtitieteen professori Juri Poutanen
Aalto-yliopiston fysiikan professori Mika Sillanpää
Helsingin yliopiston biotuotannon kemian professori Maija Tenkanen
Helsingin yliopiston kotieläintieteen professori Aila Vanhatalo

Humanistinen osasto:

Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Kai Hakkarainen
Tampereen yliopiston englantilaisen filologian professori Juhani Klemola
Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki
Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori Hanna Lehti-Eklund
Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola
Helsingin yliopiston suomen kielen professori Tiina Onikki-Rantajääskö
Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Rebecca Piekkari
Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara

Ulkomaiset jäsenet:

Halls-Bascom Professor of Scandinavian Studies, Folklore, and Religious Studies Thomas DuBois, University of Wisconsin-Madison (USA)
Heidelbergin yliopiston kokeellisen kondensoidun aineen fysiikan professori Christian Enss (Germany)
Professor of Medicine Pasi A. Jänne, Harvard Medical School (USA)
Professor in Cancerbiology Marja Jäättelä, University of Copenhagen  (Denmark)
Professor of religious and secular studies Kim Knott, Lancaster University (UK)
Upsalan yliopiston englannin kielen professori Merja Kytö (Sweden)
Emeritus professor of economic history Alan Christopher Lloyd, University of New England (Australia)
Professor Jan Malý, Charles University in Prague (the Czech Republic)
Distinguished Professor of Mathematics Gaven Martin, Massey University (New Zealand)
Professor John C. Moore, Beijing Normal University (China) and University of Lapland (Finland)
Grazin yliopiston käännöstieteen professori Hanna Risku (Austria)
Director, Professor Michael J. Wingfield, University of Pretoria (South Africa)


2015

Vuosikokouksessa 17.4.2015 valittiin 23 uutta kotimaista jäsentä ja kaksi ulkomaista jäsentä.

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Katri Huitu (Helsingin yliopisto)
Hannu Häkkinen (Jyväskylän yliopisto)
Kalervo Järvelin (Tampereen yliopisto)
Riitta Keiski (Oulun yliopisto)
Kalevi Mursula (Oulun yliopisto)
Ilkka Norros (VTT)
Merja Penttilä (VTT)
Kaisa Poutanen (VTT ja Itä-Suomen yliopisto)
Jouko Rikkinen (Helsingin yliopisto)
Dage Sundholm (Helsingin yliopisto)
Hannu Toivonen (Helsingin yliopisto)

Humanistinen osasto:

Risto Heiskala (Tampereen yliopisto)
Markus Jäntti (Stockholm University)
Sanna Järvelä (Oulun yliopisto)
Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto)
Kaisa Koskinen (Itä-Suomen yliopisto)
Risto Kunelius (Tampereen yliopisto)
Mikko Mattila (Helsingin yliopisto)
Matti Myrsky (Itä-Suomen yliopisto)
Päivi Pahta (Tampereen yliopisto)
Helena Rasku-Puttonen (Jyväskylän yliopisto)
Johanna Ruusuvuori (Tampereen yliopisto)
Marja-Leena Sorjonen (Helsingin yliopisto)

Ulkomaiset jäsenet:

FiDiPro-professori Jacek Dobaczewski (Jyväskylän yliopisto)
professori Francesco Sannino (University of Southern Denmark)


2014

Vuosikokouksessa 11.4.2014 valittiin 31 uutta kotimaista jäsentä ja seitsemän ulkomaista jäsentä.

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Moncef Gabbouj (Tampereen teknillinen yliopisto)
Yrjö Helariutta (Helsingin yliopisto)
Ari Jokinen (Jyväskylän yliopisto)
Jarkko Kari (Turun yliopisto)
Esko Kauppinen (Aalto-yliopisto)
Juha Kinnunen (Aalto-yliopisto)
Mikael Knip (Helsingin yliopisto)
Reko Leino (Åbo Akademi)
Kaisa Miettinen (Jyväskylän yliopisto)
Pekka Niemelä (Turun yliopisto)
Mikko Niemi (Helsingin yliopisto)
Pertti A. J. Panula (Helsingin yliopisto)
Pasi Puttonen (Helsingin yliopisto)
Olli Raitakari (Turun yliopisto)
Outi Vaarala (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Hanna Vehkamäki (Helsingin yliopisto)
Kristiina Wähälä (Helsingin yliopisto)

Humanistinen osasto:

Mervi Helkkula (Helsingin yliopisto)
Olli Koistinen (Turun yliopisto)
Anne Kovalainen (Turun yliopisto)
Kari Kuusiniemi (Korkein hallinto-oikeus)
Matti Laine (Åbo Akademi)
Markku Lanne (Helsingin yliopisto)
Jari Lavonen (Helsingin yliopisto)
Pirjo Markkola (Jyväskylän yliopisto)
Virpi Mäkinen (Helsingin yliopisto)
Heikki Pihlajamäki (Helsingin yliopisto)
Tuula Sakaranaho (Helsingin yliopisto)
Jukka Sihvonen (Turun yliopisto)
Juha Siltala (Helsingin yliopisto)
Hannu Simola (Helsingin yliopisto)

Ulkomaiset jäsenet:

Gunnel Engwall (Tukholman yliopisto)
Ove Eriksson (Stockholm University)
Björn Hånell (Swedish University of Agricultural Sciences)
Jan Klabbers (Helsingin yliopisto)
Ernest Lepore (Rutgers Center for Cognitive Science)
Christoph Levin (Münchenin yliopisto)
Kenneth Ruud (Tromssan yliopisto)


2013

Vuosikokouksessa 12.4.2013 valittiin 30 uutta kotimaista jäsentä ja kuusi ulkomaista jäsentä.

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Laura Alakukku (Helsingin yliopisto)
Kari Eskola (Jyväskylän yliopisto)
Jarkko Hantula (Metla)
Iiro Honkala (Turun yliopisto)
Heikki Huikuri (Oulun yliopisto)
Marjo-Riitta Järvelin (Imperial College London)
Esa Kallio (Ilmatieteen laitos)
Ilkka Kilpeläinen (Helsingin yliopisto)
Erkki Korpimäki (Turun yliopisto)
Jarkko Koskinen (Geodeettinen laitos)
Matti Lassas (Helsingin yliopisto)
Anna-Elina Lehesjoki (Helsingin yliopisto ja Folkhälsan)
Ilkka Niemelä (Aalto-yliopisto)
Pekka Orponen (Aalto-yliopisto)
Timo Otonkoski (Helsingin yliopisto)
Otso Ovaskainen (Helsingin yliopisto)
Jarkko Saarinen (Oulun yliopisto)
Seppo Salminen (Turun yliopisto)
Heikki Salo (Oulun yliopisto)
Heikki Seppä (Helsingin yliopisto)
Timo Strandberg (Oulun yliopisto)
Heikki Tenhu (Helsingin yliopisto)
Jorma Toppari (Turun yliopisto)

Humanistinen osasto:

Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto)
Tapio Hämynen (Itä-Suomen yliopisto)
Matti Keloharju (Aalto-yliopisto)
Sirpa Leppänen (Jyväskylän yliopisto)
Pekka Martikainen (Helsingin yliopisto)
Laura Stark (Jyväskylän yliopisto)
Marja Vauras (Turun yliopisto)

Ulkomaiset jäsenet:

Stefan Arnborg (KungligaTekniska Högskolan)
Jean Brickmont (Université Catholique de Louvain la Neuve)
Mats Jonson (Göteborg University)
Nikolai P. Laverov (Venäjän Tiedeakatemia)
Sanjit K. Mitra (University of California Santa Barbara)
Victor G. Sanaev (Moskovan valtiollinen metsäyliopisto)


2012

Vuosikokouksessa 13.4.2012 valittiin 27 uutta kotimaista jäsentä ja kolme ulkomaista jäsentä.

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Paula Eerola (Helsingin yliopisto)
Annele Hatakka (Helsingin yliopisto)
Klaus Hedman (Helsingin yliopisto)
Timo Huttula (Suomen ympäristökeskus)
Ilkka Julkunen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Miska Luoto (Helsingin yliopisto)
Jaakko Kangasjärvi (Helsingin yliopisto)
Juha Kere (Karolinska Institutet)
Kyösti Kontturi (Aalto-yliopisto)
Riitta Lahesmaa (Turun biotekniikan keskus)
Marja Mutanen (Helsingin yliopisto)
Aarno Palotie (Suomen molekyylilääketieteen instituutti)
Päivi Peltomäki (Helsingin yliopisto)
Tapio Salmi (akatemiaprofessori, Åbo Akademi)
Arto Urtti (Helsingin yliopisto)

Humanistinen osasto:

Kimmo Alho (Helsingin yliopisto)
Tuomas Forsberg (Tampereen yliopisto)
Tuomas Huumo (Turun yliopisto)
Kimmo Katajala (Itä-Suomen yliopisto)
Heikki Kulla (Turun yliopisto)
Tuula Linna (Lapin yliopisto)
Hannu Mustakallio (Itä-Suomen yliopisto)
Kimmo Nuotio (Helsingin yliopisto)
Anne Birgitta Pessi (Helsingin yliopisto)
Mikko Puhakka (Oulun yliopisto)
Katri Räikkönen (Helsingin yliopisto)
Lotte Tarkka (Helsingin yliopisto)

Ulkomaiset jäsenet:

Tadeusz Iwaniec (Syracuse University)
Jürgen Troe (Georg-August-Universität Göttingen)
Jouni Uitto (Thomas Jefferson University)


2011

Vuosikokouksessa 15.4.2011 valittiin 21 uutta kotimaista jäsentä ja yksi ulkomainen jäsen.

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Jyrki Heino (Turun yliopisto)
Mikko Hupa (Åbo Akademi)
Matti Leino (Jyväskylän yliopisto)
Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto)
Pentti Saikkonen (Helsingin yliopisto)

Humanistinen osasto:

Veikko Anttonen (Turun yliopisto)
Ismo Dunderberg (Helsingin yliopisto)
Yrjö Engeström (Helsingin yliopisto)
Mika Hemmo (Helsingin yliopisto)
Pauli Kettunen (Helsingin yliopisto)
Matti Kortteinen (Helsingin yliopisto)
Veli-Matti Kärkkäinen (Fullerin teologisen seminaari, USA)
Maria Lähteenmäki (Itä-Suomen yliopisto)
Jukka Mähönen (Turun yliopisto)
Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto)
Matti Peltonen (Helsingin yliopisto)
Tapio Raunio (Tampereen yliopisto)
Timo Saarinen (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu)
Gabriel Sandu (Helsingin yliopisto)
Eija Ventola (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu)
akatemiaprofessori Tuija Kaarina Pulkkinen

Ulkomaiset jäsenet:

Michael Ann Holly (Clark Art Institute, USA)


2010

Vuosikokouksessa 12.4.2010 valittiin 23 uutta kotimaista jäsentä ja viisi ulkomaista jäsentä.

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Eija Kalso (Helsingin yliopisto)
Maarit Karppinen (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu)
Pekka T. Männistö (Helsingin yliopisto)
Esa Mäntysaari (MTT / Helsingin yliopisto)
Petri Pellikka (Helsingin yliopisto)
Asla Pitkänen (Itä-Suomen yliopisto)
Annamari Ranki (Helsingin yliopisto)
Heikki Ruskoaho (Oulun yliopisto)
Tuula Salo (Oulun yliopisto)
Rainer Salomaa (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu)
Ritva Serimaa (Helsingin yliopisto)
Hilkka Soininen (Itä-Suomen yliopisto)
Teemu Teeri (Helsingin yliopisto)
Hely Tuorila (Helsingin yliopisto)
Harri Vasander (Helsingin yliopisto)

Humanistinen osasto:

Heikki Halila (Helsingin yliopisto)
Ville Lukkarinen (Helsingin yliopisto)
Heikki Paloheimo (Tampereen yliopisto)
Anssi Peräkylä (Helsingin yliopisto)
Hanna Snellman (Jyväskylän yliopisto)
Rune Stenbacka (Svenska Handelshögskolan)
Olli Tahvonen (Metsäntutkimuslaitos)
Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto)

Ulkomaiset:

Richard Eldridge (Swarthmore College)
Erik W. Grafarend (University of Stuttgart)
Linda Hutcheon (University of Toronto)
Arto Nurmikko (Brown University)
Suzanne Romaine (Oxford University)


2009

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Tero Harju (Turun yliopisto)
Heikki Henttonen (Metsäntutkimuslaitos)
Elina Ikonen (Helsingin yliopisto)
Jaakko Kaprio (Helsingin yliopisto)
Tero Kilpeläinen (Jyväskylän yliopisto)
Jussi Kukkonen (Joensuun yliopisto)
Veli-Matti Kähäri (Turun yliopisto)
Jukka Maalampi (Jyväskylän yliopisto)
Johanna Mappes (Jyväskylän yliopisto)
Seppo Meri (Helsingin yliopisto)
Markku Poutanen (Geodeettinen laitos)
Craig Primmer (Turun yliopisto)
Mikko Ritala (Helsingin yliopisto)
Kari Rummukainen (Helsingin yliopisto)
Riitta Salmelin (Teknillinen korkeakoulu)
Mika Scheinin (Turun yliopisto)
Petteri Taalas (Ilmatieteen laitos)
Mauri Valtonen (Turun yliopisto)

Humanistinen osasto:

Pekka Hakamies (Turun yliopisto)
Heikki Hämäläinen (Turun yliopisto)
Klaus Karttunen (Helsingin yliopisto)
Tapio Lappi-Seppälä (oikeuspoliittinen tutkimuslaitos)
Ildikó Lehtinen (Kulttuurien museo)
Anna Mauranen (Helsingin yliopisto)
Martti Nissinen (Helsingin yliopisto)
Marjatta Palander (Joensuun yliopisto)
Markku Peltonen (Helsingin yliopisto)
Kimmo Rentola (Turun yliopisto)
Liisa Tiittula (Tampereen yliopisto)
Uskali Mäki (Helsingin yliopisto)
Timo Vihavainen (Helsingin yliopisto)

Ulkomaiset:

Angelos Chaniotis (All Souls College, Oxford)
Donald G. Saari (Kalifornian yliopiston, Irvine)
Sergej Zilitinkevich (Ilmatieteen laitos)


2008

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Mats Gyllenberg (Helsingin yliopisto)
Eero Hanski (Oulun yliopisto)
Risto Ilmoniemi (TKK)
Jukka Jernvall (Helsingin yliopisto)
Outi Krause (TKK)
Marikki Laiho (Helsingin yliopisto)
Hannu Oja (Tampereen yliopisto)
Vieno Piironen (Helsingin yliopisto)
Markku Savolainen (Oulun yliopisto)
Antti Valmari (Tampereen teknillinen yliopisto)
Yrjö Viisanen (Ilmatieteen laitos)

Humanistinen osasto:

Henry Bacon (Helsingin yliopisto)
Lauri Harvilahti (Helsingin yliopisto)
Mika Kajava (Helsingin yliopisto)
Jyrki Kalliokoski (Helsingin yliopisto)
Jukka Korpela (Joensuun yliopisto)
Christian Krötzl (Tampereen yliopisto)
Aila Lauha (Helsingin yliopisto)
Matti Sintonen (Tampereen yliopisto)

Ulkomaiset:

Raymond (Ray) Bradley (Massachusettsin yliopisto, Amherst)
Maarit Jänterä-Jareborg (Upsalan yliopisto)
Martin Kusch (Cambridgen yliopisto)
April McMahon (Edinburghin yliopisto)
Margot Norris (Kalifornian yliopisto, Irvine)
Harm Pinkster (Amsterdamin yliopisto)
Bernhard Rieger (Münchenin teknillinen korkeakoulu)
Michael Welker (Heidelbergin yliopisto)


2007

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Heikki Joensuu (Helsingin yliopisto)
Timo Jääskeläinen (Joensuun yliopisto)
Kimmo Kahma (Merentutkimuslaitos)
Hanna Kokko (Helsingin yliopisto)
Esa Risto Korpi (Helsingin yliopisto)
Ilmo T. Kukkonen (Geologian tutkimuskeskus)
Kari Laasonen (Oulun yliopisto)
Marja-Liisa Riekkola (Helsingin yliopisto)
Eero Saksman (Jyväskylän yliopisto)
Ari Sihvola (Teknillinen korkeakoulu)
Erkki Somersalo (Teknillinen korkeakoulu)
Jussi Timonen (Jyväskylän yliopisto)
Tapio Visakorpi (Tampereen yliopisto)
Anu Wartiovaara (Helsingin yliopisto)

Humanistinen osasto:

Markku Filppula (Joensuun yliopisto)
Jukka Gronow (Uppsalan yliopisto)
Riho Grünthal (Helsingin yliopisto)
Olli Kangas (Kansaneläkelaitos)
Kari Keinästö (Turun yliopisto)
Jukka Kekkonen (Helsingin yliopisto)
Jussi Niemi (Joensuun yliopisto)
Raija-Leena Punamäki-Gitai (Tampereen yliopisto)
Juuso Välimäki (Helsingin kauppakkorkeakoulu)
Ilkka Pyysiäinen (Helsingin yliopisto)

Ulkomaiset:

Benny Gerber (Jerusalemin hebrealainen yliopisto ja Kalifornian yliopisto, Irvine)
Bengt Holmström (Massachusetts Institute of Technology)
Steven V. Ley (Cambridgen yliopisto)
Alexander Parshin (Venäjän Tiedeakatemian Kapitza instituutti) ja Senior Manager
Phokion Kolaitis (IBM Almaden Research Center, San Jose USA)


2006

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Harri Andersson (Turun yliopisto)
Leif C. Andersson (Helsingin yliopisto)
Keijo Hämäläinen (Helsingin yliopisto)
Jouko Korppi-Tommola (Jyväskylän yliopisto)
Hannu E. J. Koskinen (Helsingin yliopisto)
Sirpa Kurppa (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)
Juha-Pekka Lunkka (Oulun yliopisto)
Kaisa Nyberg (Teknillinen korkeakoulu)
Martti Puska (Teknillinen korkeakoulu)
Päivi Törmä (Jyväskylän yliopisto)
Seppo Ylä-Herttuala (Kuopion yliopisto)
Johanna Vilkki (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

Humanistinen osasto:

Jarkko Hautamäki (Helsingin yliopisto)
Johanna Laakso (Wienin yliopisto)
Raija Sollamo (Helsingin yliopisto)
Irma Sulkunen (Tampereen yliopisto)
Kirsi Tirri (Helsingin yliopisto)
Jarmo Tuomisto (Turun yliopisto)
Seppo Zetterberg (Jyväskylän yliopisto)

Ulkomaiset:

Pier Marco Bertinetto (Scuola Normale Superiore, Pisa)
Peter Clark (Helsingin yliopisto)
Asbjörn Moen (Trondheimin yliopisto)
Peter Wadhams (Cambridgen yliopisto)

Takaisin ylös