Uudet jäsenet

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia, ja heitä valitsemassa ovat tieteen huiput, Tiedeakatemian jäsenet. Vuodesta 1919 alkaen Tiedeakatemian jäsenenvalinnan viimeinen äänestys on järjestetty huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessa.

Jäsenten lukumäärä on rajattu: alle 65-vuotiaita jäseniä voi kerrallaan olla korkeintaan 333. Jäsenen täyttäessä 65 vuotta Tiedeakatemiaan voidaan valita yksi uusi jäsen. Yli 65-vuotiaiden jäsenyys säilyy ennallaan. Jäsenyys on elinikäinen.

Tiedeakatemiaan kutsutaan vuosittain keskimäärin 20–35 uutta jäsentä. Jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla.

Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet

2023 | 2022 | 2021 | 2020 |

2024

Kevätkokouksessa 19.4.2024 valittiin Suomalaiseen Tiedeakatemiaan seuraavat uudet jäsenet:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Groenhof, Gerrit – Jyväskylän yliopiston kemian professori
Hindmarsh, Mark – Teoreettinen fysiikan professori, Helsingin yliopisto ja Sussexin yliopisto
Hollanti, Camilla – Aalto–yliopiston matematiikan professori
Huiskonen, Juha – Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin johtaja, rakennebiologian professori
Johansson, Peter – Helsingin yliopiston astrofysiikan professori
Katajisto, Pekka – Helsingin yliopiston ikääntymisbiologian professori
Petäjä, Tuukka – Helsingin yliopiston fysiikan professori
Priimägi, Arri – Tampereen yliopiston kemian professori
Sandell, Mari – Helsingin yliopiston elintarviketieteen professori
Toivonen, Tuuli – Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori
Zhong, Xiao – Helsingin yliopiston matematiikan professori

Humanistinen osasto:

Autio, Erkko – Teknologiayrittäjyyden professori, Imperial College London
Clerc, Louis – Turun yliopiston poliittisen historian professori
Helminen, Marjaana – Helsingin yliopiston vertailevan vero–oikeuden professori
Kantola, Johanna – Helsingin yliopiston eurooppalaisten yhteiskuntien ja niiden politiikan tutkimuksen professori
Kujala, Teija – Helsingin yliopiston psykologian professori
Lindblom, Sari – Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan professori
Pietikäinen, Sari – Jyväskylän yliopiston diskurssintutkimuksen professori
Uusitalo, Roope – Julkistalouden professori, Helsingin yliopisto ja VATT

Ulkomaiset jäsenet:

Onnela, Jukka–Pekka – Professor of Biostatistic, Harvard University
Rajantie, Arttu – Professor of Theoretical Physics, Imperial College London 

2023

Kevätkokouksessa 28.4.2023 valittiin Suomalaiseen Tiedeakatemiaan seuraavat uudet jäsenet:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Aittokallio, Tero – Professor, Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology, Norja
Kankainen, Anu – Jyväskylän yliopiston fysiikan professori
Lakka, Timo – Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen fysiologian professori
Mikkola, Jyri-Pekka – Åbo Akademin ja Uumajan yliopiston teknillisen kemian professori
Mäkelä, Marko – Turun yliopiston sovelletun matematiikan professori
Möttönen, Mikko – Aalto-yliopiston ja VTT:n kvanttiteknologian professori
Salmi, Marko – Turun yliopiston immunologian professori
Sikanen, Tiina – Helsingin yliopiston farmakometabolomiikka apulaisprofessori
Sourander, André – Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori
Tyrväinen, Liisa – Luonnonvarakeskuksen luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tutkimusprofessori
Vallittu, Pekka – Turun yliopiston biomateriaalitieteen professori
Yang, Baoru – Turun yliopiston elintarvikekemian professori
Österberg, Monika – Aalto-yliopiston biotuotekemian professori

Humanistinen osasto:

Ahonen, Pertti – Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori
Green, Sarah Francesca – Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori
Grönlund, Henrietta – Helsingin yliopiston kaupunkiteologian professori
Heikkilä, Tuomas – Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori
Hietanen, Jari – Tampereen yliopiston psykologian professori
Kivimäki, Timo – kansainvälisten suhteiden professori, University of Bath, Iso-Britannia
Kolbe, Laura – Helsingin yliopiston Euroopan historian professori
Laamanen, Tomi – strategisen johtamisen professori, St. Gallenin yliopisto, Sveitsi
Lehtinen, Esa – Jyväskylän yliopiston nykysuomen professori
Luomanen, Petri – Helsingin yliopiston Uuden testamentin ja varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori
Melander, Sakari – Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori
Mikkonen, Kai – Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori
Ojanen, Tuomas – Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori
Pihlajarinne, Taina – Helsingin yliopiston tekijänoikeuden professori
Pönkä, Ville – Helsingin yliopiston yksityisoikeuden professori
Wide, Camilla – Turun yliopiston pohjoismaisten kielten professori


2022

Kevätkokouksessa 22.4.2022 valittiin Suomalaiseen Tiedeakatemiaan seuraavat uudet jäsenet:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Honkala, Juha – Turun yliopiston matematiikan yliopistotutkija, dosentti
Hämeri, Kaarle – Helsingin yliopiston kansleri
Laine, Janne – Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori
Lindsberg, Perttu – Helsingin yliopiston neurologian professori
Lohi, Hannes – Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan professori
Mattila, Seppo – Turun yliopiston tähtitieteen professori
Moilanen, Eeva – Tampereen yliopiston farmakologian professori
Rantanen, Taina – Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori
Sun, Zhipei – Aalto-yliopiston fotoniikan professori
Tkachenko, Nikolai – Tampereen yliopiston fysikaalisen kemian professori
Virta, Marko – Helsingin yliopiston mikrobiologian professori
Zhao, Guoying – Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen ja tekniikan professori, akatemiaprofessori

Humanistinen osasto:

Aunesluoma, Juhana – Helsingin yliopiston poliittisen historian professori
Aunola, Kaisa – Jyväskylän yliopiston psykologian professori
Heinämaa, Sara – Jyväskylän yliopiston filosofian professori
Kujamäki, Pekka – Grazin yliopiston käännöstieteen vakinainen professori
Laitinen, Mikko – Itä-Suomen yliopiston englannin kielen professori
Lehtipuu, Outi – Helsingin yliopiston Uuden testamentin kreikan vanhempi yliopistonlehtori, dosentti
Liukkunen, Ulla – Helsingin yliopiston työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori
Nummenmaa, Lauri – professori, Valtakunnallinen PET-keskus
Peikola, Matti – Turun yliopiston englannin kielen professori
Siltala, Raimo – Turun yliopiston yleisen oikeustieteen professori
Slotte, Pamela – Professor i religion och rätt, Åbo Akademi
Vaara, Eero – Oxfordin yliopiston strategisen johtamisen professori
Vartiainen, Hannu – Helsingin yliopiston mikrotaloustieteen professori
Vilkuna, Kustaa H. J. – Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori
Ylikoski, Jussi – Oulun yliopiston saamen kielen professori

Ulkomaiset jäsenet:

Holler, Manfred J. – Professor of economics, University of Hamburg
Pulkkinen, Antti – Director of the Heliophysics Science Division, NASA Goddard Space Flight Center
Schwerdtfeger, Peter Adolf – Professor of Theoretical Chemistry, Massey University
Sixta, Herbert – Professor of Forest Products Technology, Aalto University


2021

Kevätkokouksessa 23.4.2021 valittiin Suomalaiseen Tiedeakatemiaan seuraavat uudet jäsenet:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Jouni Aspi – Oulun yliopiston genetiikan professori
Johan Bobacka – Åbo Akademin analyytisen kemian professori
Ruizhi Chen – Professor, Wuhan University
Marjukka Kolehmainen – Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen professori
Mauri Kostiainen – Aalto-yliopiston kemian professori
Tuomo Kuusi – Helsingin yliopiston matematiikan professori
Pekka Lappalainen – Helsingin yliopiston kvantitatiivisen solubiologian professori
Tuomas Lappi – Jyväskylän yliopiston fysiikan professori
Robert van Leeuwen – Jyväskylän yliopiston teoreettisen materiaali- ja nanofysiikan professori
Sabrina Maniscalco – Helsingin yliopiston kvantti-informaation ja -logiikan professori
Tapio Mappes – Jyväskylän yliopiston eläinekologian professori
Tomi Mikkola – Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professori
Tommi Mikkonen – Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori
Taina Pennanen – Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija
Juha Rinne – Professori, Turun yliopisto, valtakunnallinen PET-keskus
Frederick Stoddard – Helsingin yliopiston kasviviljelyn yliopistonlehtori
Hanna Tuomisto – Turun yliopiston ekologian professori
Heikki Tuononen – Jyväskylän yliopiston kemian professori
Juha Vaara – Oulun yliopiston laskennallisen fysiikan professori
Ilpo Vattulainen – Helsingin yliopiston biofysiikan professori
Riitta Veijola – Oulun yliopiston lastentautiopin professori

Humanistinen osasto:

Jani Erola – Turun yliopiston sosiologian professori
Tomi Huttunen – Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori
Pekka Hämäläinen – Oxfordin yliopiston Rhodes Professor of American History
Pasi Ihalainen – Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori, akatemiaprofessori
Niklas Jensen-Eriksen – Helsingin yliopiston yrityshistorian Casimir Ehrnrooth -professori
Jutta Jokiranta – Helsingin yliopiston Vanhan testamentin ja lähialojen professori
Janne Kaisto – Lapin yliopiston varallisuusoikeuden professori
Kaisa Kotakorpi – Tampereen yliopiston taloustieteen professori
Liisa Laakso – Senior Researcher, Pohjoismainen Afrikka-instituutti, Uppsala
Juha-Antti Lamberg – Jyväskylän yliopiston strategian ja taloushistorian professori
Matti Liski – Aalto-yliopiston ympäristö- ja energiatalouden professori
Juha Raitio – Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori
Reetta Toivanen – Helsingin yliopistoon kestävyystieteen professori
Raisa Maria Toivo – Tampereen yliopiston historian professori
Terhi Utriainen – Turun yliopiston uskontotieteen professori
Olli-Pekka Vainio – Helsingin yliopiston dogmatiikan yliopistolehtori

Ulkomaiset jäsenet:

Fuad Aleskerov – Distinguished Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow)
Robin Dunbar – Head of the Social and Evolutionary Neuroscience Research Group, Oxford University
Kerstin Enflo – Professor of economic history, Lund University
Nikolay Kasimov – Dean/President, Faculty of Geography, Moscow State University
Janos Kertesz – Head of Department of Network and Data Science, Central European University
Joseph Krajcik – Professor, Michigan State University
Nageswari Shanmugalingam – Cincinnatin yliopiston matematiikan professori


2020

Kevätkokouksessa 4.9.2020 valittiin Suomalaiseen Tiedeakatemiaan seuraavat uudet jäsenet:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Pekka Abrahamsson – Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen professori
Klaus Elenius – Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian professori
Liisa Holm – Helsingin yliopiston bioinformatiikan professori
Markus Holopainen – Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori
Karoliina Honkala – Jyväskylän yliopiston kemian professori
Matti Hämäläinen – professori, Harvard Medical School
Kai Kaarniranta – Itä-Suomen yliopiston silmätautien professori
Annika Kangas – Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori
Emilia Kilpua –Helsingin yliopiston avaruusfysiikan apulaisprofessori
Juhani Knuuti –Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja, professori
Ilpo Kojola – Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori
Helena Korpelainen – Helsingin yliopiston Maataloustieteiden osaston johtaja
Carita Kvarnström – Turun yliopiston materiaalikemia ja kemiallisen analyysin professori
Toni Laaksonen – Turun yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian professori
Markus Linder – Aalto-yliopiston biomolekulaaristen materiaalien professori
Petri Myllymäki – Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori
Mikko Salo – Jyväskylän yliopiston matematiikan professori
Samuli Siltanen – Helsingin yliopiston matematiikan professori
Jussi Taipale – Helsingin yliopiston lääketieteellisen systeemibiologian professori, Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori
Heikki Tanila – Itä-Suomen yliopiston translationaalisen neurotieteen professori
Anne Toppinen – Helsingin yliopiston puumarkkinatieteen professori
Aleksi Vuorinen – Helsingin yliopiston fysiikan osaston apulaisprofessori
Tapani Vuorinen – Aalto-yliopiston puunjalostuksen kemian professori
Markku Yli-Halla – Helsingin yliopiston maaperä- ja ympäristötieteen professori emeritus
Jari Yli-Kauhaluoma – Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian professori

Humanistinen osasto:

Jari Eloranta – Helsingin yliopiston taloushistorian professori
Pentti Haddington – Oulun yliopiston englannin kielen ja vuorovaikutuksen professori
Visa Immonen – Turun yliopiston arkeologian professori
Johanna Niemi – Turun yliopiston prosessioikeuden professori
Juha Pakkala – Helsingin yliopiston eksegetiikan ja Raamatun heprean yliopistonlehtori
Christina Salmivalli – Turun yliopiston psykologian professori
Kirsi Salonen – Turun yliopiston yleisen historian professori
Otto Toivanen – Aalto-yliopiston taloustieteen professori
Auli Toom – Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan professori
Kaius Tuori – Helsingin yliopiston oikeushistorian professori
Martti Vainio – Helsingin yliopiston fonetiikan professori

Ulkomaiset jäsenet:

Nikolay Kuznetsov – Pietarin yliopiston kybernetiikan professori
Louis J. Muglia – Director of the Center for the Prevention of Preterm Birth, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center
Douglas Robinson – Tong Tin Sun Chair Professor of English Lingnan University; Chair Professor of English, Hong Kong Baptist University
Jeffrey Shallit – Waterloon yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori
Jan M. Ziolkowski – Keskiajan kirjallisuuden professori, Harvard University