Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679, voimaan 25.5.2018
Laatimispäivä 24.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomalainen Tiedeakatemia ry
  Mariankatu 5 A, 2. krs, 00170 Helsinki
  050 4620 890 | acadsci@acadsci.fi
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Hallintosihteeri Nina Rapelo
  050 4620 889 | nina.rapelo@acadsci.fi
 3. Rekisterin nimi
  Suomalaisen Tiedeakatemian osoiterekisteri
 4. Osoiterekisterin käyttötarkoitus
  Osoiterekisterin tietoja käytetään Suomalaisen Tiedeakatemian toiminnan toteuttamiseen ja siitä viestimiseen.
  Osoiterekisterissä oleviin osoitteisiin lähetetään tietoa vain Suomalaisen Tiedeakatemian toiminnasta.
  Käytämme rekisterin tietoja myös yhteistyösuhteiden hoitamiseen ja hallinnointiin. Käsittelemme henkilötietoja
  hankkiaksemme ja ylläpitääksemme yhteistyösuhteita ja markkinoidaksemme toimintaamme potentiaalille ja
  olemassa oleville yhteistyökumppaneille.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Postitusrekisteriin tallennetaan pääasiassa vain nimi ja sähköpostiosoite. Myös seuraavat tiedot voidaan
  tallentaa:
  Postitusosoite töihin
  Postitusosoite kotiin
  Puhelinnumero
  Kaikkien rekisteriin merkittävien tietojen on oltava yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia. Rekisteriin ei
  tallenneta arkaluontoisia tietoja. Tapahtumailmoittautumisten yhteydessä pyydetään tiedot erikoisruokavalioista.
  Tapahtumailmoittautumisten yhteydessä tallentuva materiaali tuhotaan tapahtuman jälkeen.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja saadaan henkilön itsensä toimisesta tai kerrämällä julkisista lähteistä, kuten yliopistojen kotisivuilta.
  Suorien yhteydenottojen lisäksi tietoja on saatu esimerkiksi ilmoittautumisten yhteydessä sekä apurahansaajilta
  hakemuksen yhteydessä.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Osoitteita voidaan luovuttaa postipalveluiden tarjoajille postitusasioissa.
  Nuorten Tiedeakatemian osoitteita voidaan luovuttaa Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukselle ko. asiaan
  liittyvissä asioissa ja Nuorten Tiedeakatemian toimihenkilöille. Muille tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn
  suostumusta.
  Tilaisuuksien ilmoittautumislistat toimitetaan tilaisuuden pitopaikkaan pitopaikan näin vaatiessa.