Rahastot ja säätiöt

Suomalaiselle Tiedeakatemialle on kertynyt lahjoituksina ja testamentteina varoja, jotka on rahastoitu. Tiedeakatemialla on kolme rahastoa ja kaksi säätiötä.

Tiedeakatemia jakaa vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina tieteelle, erityisesti nuorille tutkijoille. Kaikki rahastot ja säätiöt järjestävät avoimia apurahahakuja. Apurahoja myönnetään laajasti läpi tiedekentän.

Eino Jutikkalan rahasto

Eino Jutikkalan rahaston juuret ovat joulukuussa 2006. Akateemikko, Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen ja kunniajäsen Eino Jutikkala oli määrännyt testamentissaan Suomalaisen Tiedeakatemian pääperijäkseen.

Lue lisää

Emil Öhmannin Säätiö

Emil Öhmannin säätiö perustettiin vuonna 1993. Säätiöön on sijoitettu Tiedeakatemian entisen yleissihteerin Emil Öhmannin tähän tarkoitukseen testamenttaama omaisuus.

Lue lisää

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö

Oikeustieteellistä tutkimusta rahoittava Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö siirtyi loppuvuodesta 2006 Suomalaisen Tiedeakatemian hallintaan. Säätiön juuret ovat vuodessa 1984, jolloin perustettiin Otto Brusiinin stipendirahasto.

Lue lisää

Matematiikan rahasto

Matematiikan rahasto on perustettu vuonna 1979. Sen peruspääoman muodostui kansainvälisen matemaatikkokongressin ICM-78 ylijäämästä. Rahasto on myöhemmin saanut lahjoituksia Sinikka Nevanlinnalta ja I. S. Louhivaaralta.

Lue lisää