Edustajat muissa yhteisöissä

Suomalaisella Tiedeakatemialla on edustajia monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Alfred Kordelinin Säätiö

Kaksi Tiedeakatemian edustajaa hallituksessa
Kaksi edustajaa Tieteen jaostossa
Yksi edustaja Kansanvalistuksen jaostossa
Yksi edustaja Kirjallisuuden jaostossa
Yksi edustaja Taiteen jaostossa

EASAC (European Academies Science Advisory Council) Council

Edustaja Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kautta

Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat

Suomalainen Tiedeakatemia tekee oman esityksensä toimikuntien jäsenistä

Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta

Kaksi Tiedeakatemian edustajaa

Sodankylän geofysiikan observatorion johtokunta

Kaksi Tiedeakatemian edustajaa

Säätiöiden post doc -poolin johtoryhmä

Tiedeakatemian edustaja

Tiedeakatemiain neuvottelukunta

Kaksi Tiedeakatemian nimeämää edustajaa

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallitus

Kaksi Tiedeakatemian nimeämää jäsentä, joista toinen toimii tavan mukaan hallituksen puheenjohtajana

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö

Tiedeakatemian edustaja

Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat ICSU:n (International Council for Science) kansallisissa komiteoissa

Geodeettis-geofysikaalinen kansalliskomitea (IUGG)

Geologian kansallinen komitea (IUGS)

Kvartääritutkimuksen kansallinen komitea (INQUA)

Maantieteen kansallinen komitea (IGU)

Merentutkimuksen kansallinen komitea (SCOR)

Polaarialueiden tutkimuksen kansallinen komitea (SCAR, IASC)

Radiotieteen kansalliskomitea (URSI)

Suomen biologian kansalliskomitea (IUBS)

Suomen Mekaniikan kansalliskomitea (IUTAM)

Tähtitieteen kansallinen komitea (IAU)