Edustajat muissa yhteisöissä

Suomalaisella Tiedeakatemialla on edustajia monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Alfred Kordelinin Säätiö

 • Kaksi Tiedeakatemian edustajaa hallituksessa
 • Kaksi edustajaa Tieteen jaostossa
 • Yksi edustaja Kansanvalistuksen jaostossa
 • Yksi edustaja Kirjallisuuden jaostossa
 • Yksi edustaja Taiteen jaostossa

EASAC (European Academies Science Advisory Council)

 • Edustaja Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kautta

Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat

 • Suomalainen Tiedeakatemia tekee oman esityksensä toimikuntien jäsenistä

Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta

 • Kaksi Tiedeakatemian edustajaa

Sodankylän geofysiikan observatorion johtokunta

 • Kaksi Tiedeakatemian edustajaa

Säätiöiden post doc -poolin johtoryhmä

 • Tiedeakatemian edustaja

Tiedeakatemiain neuvottelukunta

 • Kaksi Tiedeakatemian nimeämää edustajaa

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallitus

 • Kaksi Tiedeakatemian nimeämää jäsentä, joista toinen toimii tavan mukaan hallituksen puheenjohtajana

Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö

 • Tiedeakatemian edustaja

Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat ICSU:n (International Council for Science) kansallisissa komiteoissa

 • Geodeettis-geofysikaalinen kansalliskomitea (IUGG)
 • Geologian kansallinen komitea (IUGS)
 • Kvartääritutkimuksen kansallinen komitea (INQUA)
 • Maantieteen kansallinen komitea (IGU)
 • Merentutkimuksen kansallinen komitea (SCOR)
 • Polaarialueiden tutkimuksen kansallinen komitea (SCAR, IASC)
 • Radiotieteen kansalliskomitea (URSI)
 • Suomen biologian kansalliskomitea (IUBS)
 • Suomen Mekaniikan kansalliskomitea (IUTAM)
 • Tähtitieteen kansallinen komitea (IAU)