Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus vastaanotti vuonna 1963 2. huhtikuuta päivätyn kirjeen, jossa professori Vilho Väisälä ilmoitti lahjoittavansa Tiedeakatemialle 3.000 kpl perustamansa Vaisala Oy:n osakkeita tietyin ehdoin. Vilho Väisälä oli Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen sekä entinen esimies. Varoilla tuli perustaa Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän nimeä kantava rahasto, jonka tuotosta Suomalainen Tiedeakatemia myöntäisi ”anomusten nojalla vuosittain yhden tahi useampia henkilökohtaisia apurahoja opintojen tahi tieteellisten tutkimusten tukemiseksi matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla”.

Rahaston ensimmäiset apurahat, yhteensä 6.000 mk, jaettiin vuonna 1964 neljälle stipendiaatille – Väisälän rahasto on siis jakanut apurahoja yhtäjaksoisesti jo yli 55 vuotta.

Rahasto jakaa nykyään apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille tieteille yli 1,5 miljoonaa euroa!

Apurahat

Rahaston tuotosta jaetaan apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille tutkimusaloille. Tiedeakatemian hallitus myös huolehtii siitä, että lahjoittajaa ja hänen veljiään lähellä olevien tieteenhaarojen tutkijoille myönnetään apurahoja.  Lisäksi Väisälän rahasto osallistui vuonna 2016 ensimmäistä kertaa säätiöiden post doc -pooliin, mistä apurahoja jaetaan tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn.

Vaisalan kansainvälisen menestyksen myötä on sekä osakkeiden pääoma-arvo että tuotto nopeasti noussut 1980-luvun lopulta alkaen. Nykyään apurahoja jaetaan vuosittain noin 1,5 miljoona euroa lähes sadalle apurahansaajalle.

Apurahat julkistetaan vuosittain samana päivänä, kuin järjestetään Suomalaisen Tiedeakatemian joulukuun teemailta.

Palkinnot

Väisälän rahastoon perustettiin vuonna 2000 Väisälän palkinto, joka voidaan myöntää vuosittain 1–3 uransa aktiivivaiheessa olevalle, jo ansioituneelle tutkijalle.

Lisätietoa:

Haettavat apurahat: Väisälän rahasto
Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälä-hankeapuraha
Myönnetyt apurahat
Väisälän palkinto