Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto

Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston haku päättyy vuosittain syyskuussa. Päätökset tehdään ja apurahansaajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä marraskuun aikana.

———-

VILHO, YRJÖ JA KALLE VÄISÄLÄN RAHASTON APURAHAT

Haku avoinna 9.8.–16.9.2024

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille tutkimusaloille. Rahasto tukee erityisesti matematiikan, fysiikan, meteorologian, geofysiikan ja astronomian aloilla tehtävää tutkimusta. Hakemuksia voidaan jättää myös seuraavilta alueilta, edellyttäen että tehtävässä tutkimuksessa on merkittävässä roolissa matemaattinen tai laskennallinen komponentti: kemia, biokemia; biologia, biotieteet, ympäristötiede; lääketiede, terveystieteet; lääketieteellinen tekniikka, biofysiikka; tietojenkäsittelytiede ja -tekniikka.

Apuraha tohtoriopintoihin mahdollistamaan vuoden mittainen (27 000 euroa) ansiotyöstä vapaa työskentely.  Apuraha myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan ja sen saamisen edellytyksenä on jatko-opinto-oikeus. Rahoituspäätöksiä tehtäessä suositaan tutkijoiden liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla. Hakemuslomakkeella voi hakea tarpeen mukaan myös rahoitusta tutkimuksesta syntyviin kuluihin. Hakijan on syytä huomioida, että Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto ei enää myönnä apurahan lisäksi erillistä yliopistokorvausta.

Apuraha tohtoriopintoihin voidaan myöntää enintään kolmena peräkkäisenä vuotena. Sen mahdollinen uusiminen edellyttää hyvää menestystä edellisenä apurahakautena; hakemukseen tulee liittää selvitys tutkimuksen edistymisestä sen ohjaajalta.

Apurahoja tutkijoille lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Hakemukseen on liitettävä selvitys kokonaisrahoituksesta.

Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Yleisiä hakuehtoja

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina 16.9.2024 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahan käyttö on raportoitava apurahakauden päätyttyä.

Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja www.mela.fi.

Tarkempia tietoja saa Tiedeakatemian toimistosta,
e-mail nina.rapelo@acadsci.fi tai puh. 050 4620 889

Tutustu myös ohjeisiimme apurahan hakijalle sekä usein kysyttyihin kysymyksiin.