Haettavat apurahat

Suomalaisella Tiedeakatemialla on useita apurahahakuja vuosittain. Keväällä ovat haussa Eino Jutikkalan rahaston sekä Emil Öhmannin Säätiön ja Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön apurahat. Syksyllä haettavana ovat Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahat.

Ajankohtaiset tiedot ja hakuilmoitukset löytyvät kunkin rahaston ja säätiön yhteydestä.

Eino Jutikkalan rahasto

Eino Jutikkalan rahasto jakaa apurahoja humanistiseen tutkimukseen. Rahaston hakuaika on vuosittain huhti-toukokuussa, ja apurahat jaetaan lokakuussa. Apuraha myönnetään aina seuraavalle vuodelle.

Lue lisää

Emil Öhmannin Säätiö

Emil Öhmannin Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ensisijaisesti germaanisen filologian tutkijoille. Haku järjestetään vuosittain huhti-toukokuussa ja apurahat jaetaan lokakuussa.

Lue lisää

Instituutti-apuraha

Emil Öhmannin Säätiön Instituutti-apuraha on tarkoitettu lyhytaikaiseen tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituuttiin Berliiniin. Haku järjestetään vuosittain huhti-toukokuussa ja apurahasta ilmoitetaan elokuussa.

Lue lisää

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö jakaa apurahoja oikeusfilosofiseen, oikeussosiologiseen ja oikeushistorialliseen tutkimukseen. Rahasto jakaa apurahoja joka toinen vuosi, hakuaika on huhti-toukokuussa.

Lue lisää

Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto

Rahasto jakaa apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille tutkimusaloille. Erityisesti rahasto tukee matematiikan, fysiikan, meteorologian, geofysiikan ja astronomian aloilla tehtävää tutkimusta. Haku järjestetään elo-syyskuussa ja apurahat jaetaan joulukuussa.

Lue lisää

Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälä-hankeapuraha

Väisälä-hankeapuraha on tarkoitettu Suomessa toimivalle tutkijauran vakinaistamispolun alkuvaiheen tutkijalle (hakija) oman tutkimusryhmän perustamiseen ja ryhmän tutkimuskuluihin. Hakukelpoisia aloja ovat fysiikka, matematiikka, geofysiikka, tähtitiede ja meteorologia.

Lue lisää

Post doc -pooli

Säätiöiden post doc -pooli on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsensäätiöiden perustama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Apurahat on tarkoitettu Suomesta vähintään puolen vuoden ajaksi ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Lue lisää