Ohjeita apurahan hakijalle

Apurahojen hakeminen

Suomalaisella Tiedeakatemialla on useita apurahahakuja vuosittain. Ajankohtaiset tiedot ja hakuilmoitukset löytyvät kunkin rahaston ja säätiön yhteydestä. Lue hakuohjeet huolellisesti. Kannattaa myös tutustua Usein kysyttyihin kysymyksiimme tämän sivun alareunassa.

Apurahoja haetaan apurahojen sähköisessä verkkopalvelussa lukuun ottamatta Matematiikan rahastoa.

Hakemusten arviointi

Hakemukset käsittelevät alojensa asiantuntijat. Emme julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Päätökset apurahoista tekee Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus, säätiöiden tapauksessa säätiön hallitus.

Päätökset

Tieto päätöksestä lähetetään hakijoille sähköpostitse. Saajien nimet ovat nähtävillä Tiedeakatemian verkkosivuilla apurahojen julkistamisen jälkeen. Hakemuksista ei anneta arvioita.

Apurahojen käyttöajankohta

Jutikkalan rahaston ja Väisälän rahaston apurahat myönnetään aina työskentelyyn seuraavaksi vuodeksi. Öhmannin Säätiön sekä Brusiinin Säätiön apurahoja voi käyttää heti lokakuussa apurahojen julkistamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään jakovuotta seuraavan vuoden aikana. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.

Selvitykset apurahoista

Suomalaisen Tiedeakatemian kaikkien rahastojen ja säätiöiden apurahansaajien tulee jättää selvitys saadusta apurahasta. Lue lisää apurahaselvityksestä Ohjeista apurahan saajalle -sivultamme.

Tietosuojaseloste

Apurahajärjestelmän tietosuojaseloste on luettavissa Tiedeakatemian kotisivuilla

UKK

Alle on kerätty vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin apurahoihimme liittyen. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, voit olla yhteydessä Suomalaisen Tiedeakatemian toimistoon: nina.rapelo@acadsci.fi, p. 050 462 0889.

Voinko tehdä apurahahakemuksen muulla kuin suomen kielellä?

Hakemuksen voi täyttää myös ruotsiksi tai englanniksi. Jos tutkimuksesi kieli on englanti, sinun ei tarvitse kääntää materiaaleja suomeksi.

Hakemuksessa pyydetään tutkimuksen otsikkoa ja abstraktia englanniksi. Teen työtäni suomeksi. Tuleeko minun täyttää tiedot näihin kohtiin vain englanniksi?

Nämä kohdat tulisi täyttää nimenomaan vain englanniksi. Voit lisätä vastaukset tämän lisäksi myös suomeksi.

Jutikkalan rahastolla sekä Öhmannin Säätiöillä on samaan aikaan apurahahaku auki. Voinko hakea useammalta taholta apurahaa vai pitääkö minun valita yksi?

Voit rauhassa hakea kaikissa hauissa. Muista kuitenkin täyttää molempiin erilliset hakemukset.

Milloin apurahansaajien nimet julkaistaan?

Apurahansaajille ilmoitetaan apurahasta henkilökohtaisesti. Ilmoitamme myös heille, jotka saavat kielteisen päätöksen. Saajien nimet julkaistaan Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivuilla. Eino Jutikkalan rahaston, Emil Öhmannin Säätiön sekä Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön apurahoista tiedotetaan lokakuussa ja Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahoista joulukuussa.

Saan opinto-oikeuden vasta haun päättymisen jälkeen. Voinko hakea apurahaa?

Voit hakea apurahaa. Lisää hakemuksen liitteeksi lausunto tilanteesta tulevalta ohjaajaltasi. Tuo asia lisäksi esille tutkimussuunnitelmassasi. Hakemuslomakkeen kohtaan, missä kysytään yliopistoa, laitosta ja ohjaajaa, tulee syöttää tulevan opiskelupaikan tiedot. Lisäksi kenttään, missä kysytään aikataulusta, kannattaa kirjata ylös tilanne sekä aikataulu, jolla opinto-oikeuden on saamassa.

Kun saat todistuksen opinto-oikeudesta, lähetä se Suomalaisen Tiedeakatemian toimistoon (nina.rapelo@acadsci.fi). Toimisto liittää todistuksen hakemuksesi liitteeksi. Jatko-opinto-oikeuden tulee olla voimassa apurahakauden alkaessa.

Pitääkö hakemukseen liittää liitteitä?

Vaaditut liitteet on mainittu apurahajärjestelmässä Liitteet-alasivulla. Tutkimussuunnitelmaa ja ansioluetteloa ei lisätä hakemuksen liitteeksi, vaan kaikki niihin liittyvät tiedot täytetään hakemuksen kenttiin.

Tuleeko kaikkien hakijoiden liittää hakemukseen selvitys tutkimuksen ohjaajalta?

Ohjaajan selvitys tutkimuksen edistymisestä tulee jättää, jos hakija on saanut aiemmin apurahan nimenomaan Suomalaiselta Tiedeakatemialta, eli kun työskennellään Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston tai Eino Jutikkalan rahaston apurahalla. Mikäli apurahan on myöntänyt jokin muu taho, selvitystä ei tarvita.

Miten toimitan ohjaajan lausunnon?

Ohjaajan lausunnon voi lisätä joko hakemuksen liitteeksi tai ohjaaja voi lähettää sen suoraan Suomalaisen Tiedeakatemian toimistoon (nina.rapelo@acadsci.fi).

Mitä tarkoittaa selvitys kokonaisrahoituksesta?

Tee niin tarkka selvitys kuin pystyt. Lähinnä Suomalaista Tiedeakatemiaa kiinnostaa tietää, mikä on Tiedeakatemian osuus rahoituksesta ja mikä on projektin kokonaiskustannus.

Tiedot eivät tallennu hakulomakkeeseen. Missä vika?

Kopioitaessa tekstiä toisesta lähteestä, esim. Word-ohjelmasta, mukaan saattaa tulla html-elementtejä. Jos teksti sisältää html-elementtejä, lomake ei toimi oikein.

Jos teksti ei tallennu lomakkeeseen, avaa Notepad tai vastaava ohjelma ja kierrätä teksti sen kautta (kopioi ensin Notepadiin ja sieltä lomakkeeseen). Tämä poistaa ylimääräisen koodin. Tekstikenttiin voi liittää linkkejä, mutta linkit eivät saa sisältää html-elementtejä.

Lisäohjeita saa osoitteesta hakemustuki@datalink.fi.

Huomasin virheen hakemuksessani, voinko käydä muuttamassa hakemusta?

Jos haluat tehdä muutoksia jo lähettämääsi hakemukseen, se onnistuu hakuajan aikana seuraavasti:

1. Valitse toiminnoista kohta ”Peruuta hakemus”, jolloin hakemus palaa takaisin työstettäväksi.
2. Tee tarvittavat muutokset hakemukseen.
3. Kun olet täydentänyt hakemuksen, lähetä se uudelleen.

Huom! Peruutettu hakemus ei ole mukana haussa. Hakemus on mukana haussa vasta, kun se on lähetetty uudelleen, muistathan siis lähettää hakemuksen muutosten tekemisen jälkeen! Hakemus on toimitettu, kun sen vieressä etusivulla lukee ”Lähetetty”.

Haun jälkeen ole muutosasioissa yhteydessä Suomalaisen Tiedeakatemian toimistoon (nina.rapelo@acadsci.fi / 050 462 0889).

Voinko hakea tohtoriopintoapurahaa vain osaksi vuotta?

Väisälän rahastosta voi hakea apurahaa myös osaksi vuotta. Tohtoriopintoapurahan määrä on 26.000 € / vuosi. Tästä voi laskea kuukausiosuuden, esimerkiksi puoli vuotta on 13.000 €. Jutikkalan rahastosta myönnetään vain kokovuotisia apurahoja.

Hakija-sivulla kysytään tutkintoa ja tutkinnon suoritusvuotta. Tarkoitetaanko tällä suositettavana olevaa tutkintoa vai jo olemassa olevaa tutkintoa?

Tutkinnolla tarkoitetaan jo olemassa olevaa tutkintoa. Oppiarvo ja tutkinto -kenttiin kirjoitetaan usein sama vastaus. Tapauksessa, jossa hakija on esimerkiksi dosentti tai professori, merkitään tämä kohtaan oppiarvo ja kohtaan tutkinto merkitään ylin suoritettu tutkinto ja suoritusvuosi.

Olen vasta aloittanut väitöskirjani tekemisen eikä minulla vielä ole julkaisuja julkaisuluettelossa. Tuleeko minun lisätä tyhjä luettelo vai jätänkö luettelon kokonaan pois?

Voit lisätä julkaisukenttään maininnan, että sinulla ei vielä ole julkaisuja. Listaan voi myös lisätä mahdollisesti vireillä olevat julkaisut, joita ei ole vielä julkaistu.

Miten minun tulisi täyttää Aiemmat apurahat -sivu?

Hakemuksessa haluamme tietoa siitä, miten hakija on rahoittanut tutkimustaan aiemmin. Tähän on hyvä laittaa esille myös muu kuin apurahoina saatu rahoitus, esim. tutkijakoulupaikka.

”Muualta tätä tarkoitusta varten haetut” -kohtaan kirjataan tieto siitä, mitä muita hakuja hakijalla on vireillä samaa tarkoitusta varten. Pyydämme tietoa nimenomaan niistä hauista, jotka ovat vireillä hakemusta jätettäessä.

Voiko apurahahakemus sisältää myös päivärahoja?

Apurahaan ei voi sisältyä päivärahoja. Sen sijaan apurahaa voi hakea ja käyttää kasvaneisiin elinkustannuksiin. Nämä tulee kuitenkin perustella ja avata, mitä kuluja kasvaneet elinkustannukset sisältävät.

Voinko hakea apurahaa takutuvasti?

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.

Hakemuksessa pyydetään nimeämään suosittelijat. Pitääkö suositukset liittää hakemukseen vai onko käytössä erillinen ohjelma, jonka kautta suosittelijat voivat jättää suosituksensa? Pitääkö hakemukseen lisätä suositukset?

Erillisiä suosituksia ei liitetä hakemukseen. Käytössä ei ole myöskään erillistä järjestelmää, jonka kautta suosituksia voi jättää. Riittää, että lisää suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot, nämä kysytään Hakemus-välilehdellä. Järjestelmä ei myöskään lähetä suosittelijoille suosituspyyntöjä. Huomaa, että hakemukseen on mahdollista syöttää maksimissaan kahden suosittelijan tiedot.

Voivatko apurahaa hakea vain sellaiset henkilöt, joilla on suosittelijoinaan Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniä?

Suomalaisen Tiedeakatemian rahastoissa ja Tiedeakatemian yhteydessä toimivissa säätiöissä ei ole tällaista vaatimusta. Hakemukseen yhteydessä annetaan suosittelijoiden nimet, jotta asiantuntijoillamme on mahdollisuus ottaa heihin tarvittaessa yhteyttä halutessaan lisätietoja. Emme arvota suosittelijoita missään vaiheessa prosessia. Hakemuksessa mainitut suosittelijat ovat siis henkilöitä, jotka osaavat parhaiten vastata ko. tutkimusta koskeviin kysymyksiin.

Mihin Eino Jutikkalan rahastosta voi hakea apurahaa?

Apuraha myönnetään tohtoriopintoihin alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille. Tarkemmat alat näkyvät hakuilmoituksesta, alat vaihtuvat vuosittain.

Mitä tarkoittaa alkuvaiheessa oleva?

Olet alkuvaiheessa oleva tohtoriopiskelija, jos olet tehnyt väitöskirjaa arviolta 0–2 vuotta. Hakija voi itse arvioida tilanteensa ja perustella tarvittaessa hakemuksessa.

Olen viimeistelemässä väitöskirjaani. Voinko hakea apurahaa Jutikkalan rahastosta?

Eino Jutikkalan rahaston apurahat on suunnattu alkuvaiheessa oleville tohtoriopiskelijoille.

Tutkimukseni on hyvin monialainen. Voinko hakea apurahaa Eino Jutikkalan rahastosta?

Eino Jutikkalan rahaston apurahahaussa hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Voit hakea apurahaa, jos jokin hakuvuoden aloista on tutkimuksesi keskeinen ala.

Mitä ovat Jutikkalan rahaston hakualat? Millä perusteella määrittelen, minkä alan alle kuulun?

Tarkista aina kyseisen vuoden hakualat hakuilmoituksesta. Joka toinen vuosi aloina ovat estetiikka ja taiteidentutkimus, fennougristiikka, filosofia, kasvatustiede, kielitieteet, psykologia, teologia ja uskontotiede. Joka toinen vuosi hakualoina ovat arkeologia, historia, oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet.

Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala.

Ala valitaan tutkimuksen teeman perusteella, ei esimerkiksi sen perusteella, millä laitoksella/tiedekunnassa tutkimusta tehdään. Ala määräytyy siis aiheesi perusteella. Yliopistoissa eri aineet on sijoitettu eri tiedekuntiin, mutta yliopistojen jaoilla ei ole merkitystä.

Mihin kategoriaan kuuluu kotimainen kirjallisuus? Entä suomen kieli?

Kotimainen kirjallisuus kuuluu Eino Jutikkalan rahastossa estetiikka ja taiteidentutkimus -alojen alle. Vastaavasti suomen kieli kuuluu fennougristiikkaan. Fennougristiikan alle kuuluvat myös muut suomalais-ugrilaiset kielet. Muut kielet kuuluvat kielitieteen alle.

Mitä ovat yhteiskuntatieteelliset alat Eino Jutikkalan rahaston haussa?

Suomalaisen Tiedeakatemian määritelmä yhteiskuntatieteellisistä aloista ei ole sidottu esimerkiksi yliopistojen tiedekuntien määritelmiin. Yhteiskuntatieteellisiä aloja ovat esimerkiksi sosiologia, valtiotiede, poliittinen historia, viestintä, taloustieteet, sukupuoltentutkimus, kognitiivinen neurotiede, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia ja moni muu.

Jos koet, että jokin tutkimuksesi aloista sopii yhteiskuntatieteellisen alan määritelmään, voit hakea Eino Jutikkalan rahaston haussa yhteiskuntatieteellisten alojen kategoriassa.

Voinko hakea Eino Jutikkalan rahastosta apurahaa tutkimusvierailuun tai matkakuluihin? Minulla on jo muualta kokovuotinen apuraha.

Eino Jutikkalan rahastosta myönnetään vain kokovuotisia työskentelyapurahoja tohtoriopintoihin. Niiden yhteydessä voi hakea apurahaa tutkimuksesta syntyviin kuluihin. Tutkimuksesta syntyviä kuluja voivat olla muun muassa tutkimusvierialun kulut tai esimerkiksi lähdemateriaalin hankinnasta syntyvät matkakulut.

Mitä tarkoittaa Jutikkalan rahaston haussa oleva maininta ”rahoitusta tutkimuksesta syntyviin kuluihin”?

Eino Jutikkalan rahastosta myönnetään kokovuotista työskentelyapurahaa alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille. Työskentelyapurahan lisäksi on mahdollista hakea apurahaa myös tutkimuksesta syntyviin kuluihin. Nämä voivat olla esimerkiksi työhuonekuluja, aineistonkeruusta syntyviä kuluja, ohjelmistoista syntyviä kuluja, laboratoriokuluja tai mitä tahansa muita vastaavia kuluja, joita tutkimuksen tekemisestä syntyy. Mieti, mitä kuluja sinulle tutkimuksen tekemisestä syntyy, ja hae apurahaa myös niihin.

Tutkimuksesta syntyvät kulut eivät ole sama asia kuin itse työskentely. Työskentelyyn myönnettävä apuraha on 26.000 euroa / vuosi ja se vastaa palkkaa, sen käyttöä ei tarvitse eritellä.

Sisältyykö tutkimuskuluihin myönnettävä apuraha tohtoriopintoapurahaan (26.000 €)?

Apurahaa tutkimuskuluihin haetaan tohtoriopintoapurahan lisäksi. Tutkimuskuluihin haettavan apurahan suuruus merkitään lomakkeessa omaan kohtaansa.

Olen saanut Eino Jutikkalan rahastosta apurahan syksyllä. Voinko hakea jatkoapurahaa seuraavan vuoden haussa?

Tämä riippuu siitä, myönnettiinkö apuraha sinulle yksivuotisena vai kolmivuotisena. Jos olet saanut apurahan kolmivuotisena, tulee sinun täyttää erillinen jatkohakemuslomake.

Jos apuraha myönnettiin sinulle yksivuotisena, et voi tehdä jatkohakemusta, vaan sinun tulee tehdä uusi laaja hakemus. Jos sinulle on myönnetty yksivuotinen apuraha, mutta myös jokin seuraavan vuoden hakualoista on tutkimuksesi ala, voit hakea apurahaa. Kyse ei tällöin ole jatkohakemuksesta vaan uudesta hakemuksesta.

Olen saanut Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta apurahan syksyllä. Voinko hakea jatkoapurahaa seuraavan vuoden haussa?

Apuraha tohtoriopintoihin voidaan myöntää enintään kolmena peräkkäisenä vuotena. Hakemukseen tulee liittää selvitys tutkimuksen edistymisestä sen ohjaajalta. Apurahan mahdollinen uusiminen edellyttää menestystä edellisenä apurahakautena.

Olen hakemassa Väisälän rahastosta apurahaa lyhyeen tutkimusmatkaan ulkomaille. Tuleeko minun liittää mukaan lyhyt selvitys matkasta?

Selvityksen matkasta tulee sisältyä tutkimussuunnitelmaan. Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi sekä varsinaisen tutkimuksen tausta ja tarkoitus että matkan tausta ja tarkoitus. Lisäksi tutkimussuunnitelmassa tulee olla kustannusarvio matkan kuluista.

Miten paljon voin hakea Väisälän rahastosta apurahaa tutkimusvierailuun?

Vain tohtoriopintoapurahan määrä on kiinteä, 26.000 e / vuosi. Muissa kategorioissa summa määräytyy sen mukaan, mikä on apurahan tarve. Haettavan vierailuapurahan suuruus riippuu esimerkiksi vierailumaasta ja muusta rahoituksesta. Summa perusteellaan tutkimussuunnitelmassa.

Olen hakemassa Väisälän rahastosta apurahaa kahden viikon työskentelyyn ulkomailla. Mitä laitan kohtaan, jossa kysytään työskentelyn kesto kokonaislukuna?

Voit laittaa tuohon kohtaan vaihtoehdon alle 1 kk.

Mitä tarkoittaa Väisälän rahaston hakukategoria ”lyhytaikaisiin tutkimusmatkoihin ulkomaille” ja mihin apurahaa voi hakea?

Apurahaa voi hakea korkeintaan puoli vuotta kestävään työskentelyyn. Pidempikestoista työskentelyä Väisälän rahasto rahoittaa säätiöiden post doc -poolin kautta.

Vierailuapuraha on joustava rahoitus. Vierailuapurahaa voi hakea sekä työskentelyapurahaksi että kuluihin. Jos hakijalla on jo työskentelyrahoitus toista kautta, apurahaa voi hakea myös ainoastaan kuluihin.

Kulut voivat kattaa esimerkiksi matkakulut, asumiskulut tai muut matkasta syntyvät kulut. Lyhytkestoisissa vierailussa maksetaan apurahansaajan ja mukana mahdollisesti matkustavien alaikäisten lasten matkakulut. Päivärahaa ei makseta, mutta lisääntyneitä elinkustannuksia (kuten ruokailukuluja ym.) voidaan korvata. Haettava summa on tapauskohtainen, ja vierailun budjetti toimii perusteena haettavalle summalle. Rahoitus on joustava ja sen voi mukauttaa haettavan vierailun tarpeisiin. Lisätietoa rahoituksen kattavuudesta voi tiedustella Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta (nina.rapelo@acadsci.fi / 050 4620 889).

Hakisin tohtoriopintoapurahaa Väisälän rahastosta vain osaksi vuotta, toisen puolen rahoituksesta saan yliopistolta. En saisi työskennellä apurahakaudella. Voinko hakea apurahaa?

Myös osavuotista apurahaa voi hakea. Tämä tulee kuitenkin tuoda selkeästi esille hakemuksessa.

Joudun tekemään väitöskirjani ohella silloin tällöin päivystyksiä osana koulutusta (lääketiede). Ehtojen mukaan en saisi työskennellä apurahakaudella. Voinko hakea apurahaa?

Voit hyvin hakea apurahaa.

Mitä tarkoitetaan termillä ”ansiotyöstä vapaa” – saako apurahansaajalla olla tuloja?

Apurahansaajalla ei saa olla muita tuloja apurahakaudella. Erillisestä pyynnöstä (jonka voi lähettää Tiedeakatemiaan postitse tai sähköpostitse) myönnetään kuitenkin mahdollisuus antaa opetusta 4 tuntia viikossa.

Voiko apurahan käyttö alkaa jo myöntövuonna?

Apurahakausi alkaa Jutikkalan rahaston ja Väisälän rahaston tapauksessa aikaisintaan tammikuun ensimmäinen päivä. Käytön tulee alkaa myöntöä seuraavan vuoden aikana. Jos apurahakausi alkaa esimerkiksi huhtikuussa, päättyy kausi seuraavan vuoden maaliskuussa.

Öhmannin Säätiön ja Brusiinin Säätiön apurahojen maksatus voi alkaa aikaisintaan lokakuun maksupäivänä.

Apurahani on merkitty esitäytetyssä veroilmoituksessa veronalaiseksi tuloksi. Pitääkö veroilmoitusta korjata? Eikö apuraha ole veroton?

Yksityisiltä rahoittajilta saadut apurahat näkyvät veroilmoituksessa veronalaisina tuloina. Tuloverolain 82 §:n nojalla yksityiseltä taholta saadut apurahat ovat verovapaata siltä osin, kuin apurahojen yhteismäärä ei vähennysten jälkeen ylitä valtion vuotuisen taiteilija-apurahan suuruutta.

Vaikka apurahat on merkitty verolliseksi tuloksi, ne eivät siis vaikuta verotukseen niin kauan, kun niiden yhteenlaskettu summa ei ylitä taitelija-apurahan suuruutta. Mahdollinen verotettava osuus apurahasta on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle tekstin ”apurahojen verotettava osuus yhteensä” jälkeen.

Veroilmoitusta ei siis tarvitse korjata, vaikka yksityisten myöntäjien apurahat näkyvät erehdyttävästi veronalaisena apurahana.

Jos apurahojen yhteismäärä ylittää vuotuisen taiteilija-apurahan määrän, on ylimenevä osa veronalaista tuloa. Huomaathan, että apurahoista on mahdollisuus tehdä myös vähennyksiä. Verottaja antaa lisätietoja vähennysten tekemisestä. Muistathan vähentää verotuksessa ainakin Myel-maksut.

Tuleeko minun raportoida aiemmasta apurahasta kauden jälkeen? Riittääkö että selvitän edistymiseni uudessa apurahahakemuksessa?

Apurahansaajan on raportoitava apurahan käytöstä ja saavutetuista tutkimustuloksista Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden tai matkan päättymisestä. Apurahahakemuksen yhteydessä oleva katsaus työn edistymisestä ei korvaa raporttia. Raportit tulisi lähettää erikseen, jotta ne ohjautuvat oikeisiin paikkoihin. Lisätietoa löydät Ohjeita apurahan saajalle -sivultamme.