Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö

2022 | 2020 | 2018 | 2016 | 2014 | 20122010 | 2008

Brusiinin Säätiön apurahansaajat vuonna 2022

Dos. Maija Aalto-Heinilä / Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry, 1.500
Apuraha Ari Hirvosen muistoseminaarin järjestämiseen.

Professori Laura Ervo, Örebro universitet, 2.700
Matka-apuraha konferenssiin “Rights, languages, translation, culture and identities” osallistumiseen.

YTM Tomi Hämäläinen, Helsingin yliopisto, 12.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Ihanteellista tuomaria etsimässä”.

OTT Toni Malminen, Tampereen yliopisto, 4.000
Matka-apuraha teoksen ”Los orígenes intelectuales del realismo jurídico” esittelyyn espanjankielisessä maailmassa.

Prof. emer. Matti Mikkola, Helsingin yliopisto, 5.000
Apuraha tutkimuksen ”Methodology of Finnish Legal Research” loppuun saattamiseen ja julkaisemiseen multimediapohjaisena sähköisenä teoksena.

Prof. Panu Minkkinen, Helsingin yliopisto, 11.000
Apuraha kansainvälisen työpajan “Oikeuden kulttuuriset tekniikat” järjestämiseen.

OTM Pauno Soirila, Helsingin yliopisto, 12.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen “The History of Cultural Heritage in International Law”.

Brusiinin Säätiön apurahansaajat vuonna 2020

Tutkijatohtori Kati Nieminen, Helsingin yliopisto, 24.000 €
Apuraha tutkimukseen ”Tieto, arvot ja oikeus”. (oikeussosiologia)

Valtiotieteen maisteri Paul Tiensuu, Helsingin yliopisto, 6.000 €
Apuraha väitökirjatutkimukseen ”The Problem of Legislation”. (oikeusfilosofia)

Brusiinin Säätiön apurahansaajat vuonna 2018

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tomi Hämäläinen, Helsingin yliopisto 10.000
Apuraha tutkimukseen ”Oikeudellisen dialektiikan teoria”. (oikeusfilosofia)

Professori Mia Korpiola, Turun yliopisto 5.000
Apuraha neljännen pohjoismaisen oikeushistoriapäivän järjestämiseen, teemana oikeudellinen työ ja sen tekijät. (oikeushistoria)

Professori Panu Minkkinen, Helsingin yliopisto 7.000
Apuraha oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen symposion järjestämiseen Helsingissä keväällä 2019. (oikeussosiologia)

Tutkijatohtori Sanna Mustasaari, Uppsala Universitet 8.000
Tutkimukseen ”Transnationaaliset perheet, perhesuhteiden sääntely ja yhteiskunnan muuttuvat rajat”. (oikeussosiologia)

Brusiinin Säätiön apurahansaajat vuonna 2016

Dos. Monica García-Salmones, Helsingin yliopisto 4.000
Apuraha projektiin “The Concept of Natural Rights and the Concept of Human Rights”. Kansainvälisten yhteyksien kehittämiseen.

YTM Tomi Hämäläinen, Helsingin yliopisto 12.000
Apuraha perustutkimukseen projektille “Law, Argumentation and the Dialectical Method: A Phenomenological perspective”.

OTT Emilia Lindroos, Lapin yliopisto ja Kölnin yliopisto 6.000
Perustukimukseen projektille ”Die Sprache des Unrechts – Eine kontrastive Untersuchung zu Strafgesetzbüchern im deutschsprachigen Raum”.

VTM Sini Paakkinen, Turun yliopisto 5.000
Apuraha perustutkimukseen projektille “Globaalin köyhyyden velvoittavuus”.

MSc Ioana Tistea, Oulun yliopisto 960
Matka-apuraha liittyen projektiin ”Immigrant Integration Processes in Oulu”.

VTM Alisa Zhabenko, Helsingin yliopisto 1.900
Matka-apuraha kenttätyöhön Moskovassa venäläisiä lesboäitejä muuttuvassa lainsäädännöllisessä tilanteessa koskevan väitöskirjaprojektin edistämiseksi.

Takaisin ylös

Brusiinin Säätiön apurahansaajat vuonna 2014

Prof. Vesa Annola, Vaasan yliopisto 4.000

Tutkimukseen ”Sopimustulkinnan rakenne”. (apuraha perustutkimukseen)

YTM Tomi Hämäläinen, Helsingin yliopisto 11.000

Väitöskirjatyöhön ”Oikeus ja tieteen metodi Kreikan klassisella kaudella”. (apuraha perustutkimukseen)

HTM Juho Joensuu, Helsingin yliopisto 12.000

Väitöskirjatyöhön ”Law and Deprivation of Responsibility”. (apuraha perustutkimukseen)

VT Sanna-Maria Klemetti, Itä-Suomen yliopisto 2.000

Juridiset konstruktiot ja prejudikaatit. Rakenneanalyyttinen tutkimus tuomioistuimen ratkaisun perusteluista. (apuraha perustutkimukseen)

OTM Daniela Åkers, DokuzEylul University, Izmir, Turkiet 500

Väitöskirjatyöhön ”Gender and ’the Law’: limits, contestations and beyond”. (matka-apuraha)

Takaisin ylös

Brusiinin Säätiön apurahansaajat vuonna 2012

HTM Juho Joensuu, HY 11.000

Law and Deprivation of Responsibility. (apuraha perustutkimukseen)

OTK Sanna Koulu, HY 5.000

Lapsesta sopiminen – perheoikeudellinen tutkimus lasta koskevien ratkaisujen justifioinnista. (apuraha perustutkimukseen)

OTM Sanna Mustasaari, Edinburghin yliopisto 9.000

Väitöskirjaan ”Personal relationships, culture and law – a Nordic perspective to family law in a multicultural society”. (apuraha perustutkimukseen)

Dos. Kaius Tuori, HY 5.000

Public and Private in the Roman House -konferenssin järjestämiseen 22.–25.5.2013 (apuraha konferenssien järjestämiseen)

Takaisin ylös

Brusiinin Säätiön apurahansaajat vuonna 2010

VTM, OTK Susanna Lindroos-Hovinheimo, HY 4.000

Apuraha tutkimusvierailua ja vierailun aikana suoritettavaa väitöskirjan “Tutkimus oikeuden tulkinnasta” viimeistelyä varten. Vierailukohde : The New School for Social Research, New York. ( Muu apuraha – oikeusfilosofia )

LL.M. Anna Ronkainen, HY 10.500

Väitöskirjatyöhön ” Fuzzy Systems and Legal Knowledge” (Apuraha perustutkimukseen – oikeusfilosofia)

OTT Kaius Tuori, HY 1.460

“Annual Meeting of the Association of Ancient Historians” – konferenssiin osallistumiseksi

Mercyhurst Collegessa Pennsylvaniassa 5.–8.5.2011. (Apuraha tieteelliseen kokoukseen osallistumiseen – aatehistoria)

Takaisin ylös

Brusiinin Säätiön apurahansaajat vuonna 2008

M.A. Linda Hart (1981), Helsingin yliopisto (9.000)

Puoleksi vuodeksi väitöstutkimukseen ”Kohti uutta perhekäsitystä? Perhesuhteiden muodostuminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeustapauksissa”.

OTT Niilo Jääskinen, Helsingin yliopisto (2.000)

Henkilökohtainen apuraha.

OTL Toni Malminen (1976), Helsingin yliopisto (9.000)

Väitöstutkimukseen ”The Rise of Legal Realism: Germany, the United States and Sweden, 1870–1950”.

Suomen oikeusfilosofinen yhdistys (SOFY) (3.000)

SOFY:n loppuvuoden 2008 toimintaan. Syksyllä 2008 järjestettävään oikeusteorian päivien järjestämiseen, mahdollisesti kansainvälisen vierailuluennon järjestämiseen syksyllä 2008/keväällä 2009.

OTM Marianne Vasara (1982), Helsingin yliopisto (9.000)

Väitöstutkimukseen, joka koskee suomalaisten oikeustieteen opiskelua ulkomailla 1600-luvulta 1800-luvulle, ja sen vaikutuksia suomalaiseen oikeudelliseen elämään.

Takaisin ylös