Kunniapalkinto

Suomalaisen Tiedeakatemian arvostetuin tunnustus on kunniapalkinto, joka jaetaan vuosittain ansioituneelle Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenelle hänen elämäntyöstään. Kunniapalkinnolla on haluttu huomioida ansioituneiden jäsenten tieteellistä uraa. Palkinto perustettiin ”myönnettäväksi erityisen ansiokkaasta tutkijan toiminnasta” – Suomalainen Tiedeakatemia on jakanut kunniapalkintoa vuodesta 1945. Palkinto on arvoltaan 30.000 euroa.

Palkinnonsaajat:

2024 Markku Kulmala – ilmakehätutkimus

2023 Lea Pulkkinen – psykologia

2022 Sirpa Jalkanen – immunologia

2021 Ilkka Niiniluoto – filosofia

2020 Riitta Hari – aivotutkimus

2019 Raimo Tuomela – filosofia

2018 Eva-Mari Aro – kasvifysiologia

2017 Marjatta Hietala – historia

2016 Markus Pessa – fysiikka

2015 Pertti Kansanen – kasvatustiede

2014 Markku Leskelä – kemia

2013 Tapani Valkonen – sosiologia

2012 Pekka Hautojärvi – fysiikka

2011 Risto Näätänen – psykologia

2010 Vaheri Antti – lääketiede

2009 Ylikangas Heikki – historia

2008 Kajantie Keijo – fysiikka

2007 Rissanen Matti – englantilainen filologia

2006 Kauranen Pentti – kemia

2005 Suviranta Antti – oikeustiede

2004 Visakorpi Jarmo – lääketiede (lastentaudit)

2003 Kemiläinen Aira – historia

2002 Nyyssönen Aarne – metsänarvioimistiede

2001 Pesonen Pertti – yhteiskuntatieteet

2000 Martio Olli – matematiikka

1999 Honko Lauri – folkloristiikka

1998 Saxén Lauri – lääketiede (patologia)

1997 Tommila Päiviö – historia

1996 Lehto Olli – matematiikka

1995 Virtaranta Pertti – suomi ja suomensukuiset kielet

1994 Miettinen Jorma K. – kemia

1993 Allardt Erik – sosiologia

1992 Granö Olavi – maantiede

1991 Jutikkala Eino – historia

1990 Jalas Jaakko – kasvitiede

1989 Ikola Osmo – suomen kieli

1988 Laasonen Pentti – matematiikka

1987 Kuusi Matti – kansanrunous

1986 Järvi Osmo – patologinen anatomia

1985 Pirinen Kauko – kirkkohistoria

1984 Toivonen Sulo – kehitysbiologia

1983 Itkonen Erkki – fennougristiikka

1982 Mikola Peitsa – metsäntutkimus

1981 Sovijärvi Antti – fonetiikka

1980 Nurmikko Veikko – kemia

1979 Suolahti Jaakko – historia

1978 Saxén Erkki – patologia

1977 Vilkuna Kustaa – kansantiede

1976 Sahama Thure – geokemia

1975 Väänänen Veikko – latina ja romaaninen filologia

1974 Suomalainen Esko – perinnöllisyystiede

1973 Posti Lauri – itämerensuomalaiset kielet

1972 Inkeri Kustaa – korkeampi lukuteoria

1971 Salonen Armas – Kaksoisvirranmaan kulttuuri ja sumerin kieli

1970 Kilpi Sulo Taavetti – kemia

1969 Koskimies Rafael – kirjallisuus

1968 Kujala Viljo – kasvitiede

1967 Honkasalo Brynolf – oikeustiede

1966 Heiskanen Veikko Aleksanteri – geodesia

1965 Korhonen Arvi – historia

1964 Ilvessalo Yrjö – metsänarvioimistiede

1963 Katara Pekka – germaaninen filologia

1962 Keränen Jaakko – maamagnetismin tutkimus

1961 Itkonen Toivo – Lapin kielen ja kansan tutkimus

1960 Suomalainen Paavo – eläintiede

1959 Kettunen Lauri – itämerensuomalaiset kielet

1958 Kotilainen Mauno Johannes – kasvitiede

1957 Räsänen Martti – turkkilaiset kielet

1956 Auer Väinö – maantiede

1955 Maliniemi Aarne Henrik – Suomen keskiajan tutkimus

1954 Väisälä Vilho – meteorologia

1953
Puukko Antti Filemon – teologia
Reenpää Yrjö – lääketiede

1952
Rapola Martti Olavi – suomen kieli
Saalas Uunio – hyönteistiede

1951
Väisälä Yrjö – tähtitiede
Långfors Arthur – romaaninen filologia

1950
Jaakkola Kaarle Jalmari – Suomen historia
Järvi Toivo Henrik – kalabiologia

1949
Tarkiainen Viljo – kirjallisuudentutkimus
Myrberg Pekka Juhana – matematiikka
Toivonen Niilo Johannes – kemia

1948
Granö Johannes Gabriel – maantiede
Äyräpää Aarne Elias – arkeologia

1947
Ramstedt Gustaf John – altailainen kielentutkimus
Bonsdorff Ilmari – geodesia

1946
Harva Uno Nils Oskar – suomalais-ugrilainen kielitiede
Eskola Pentti Eelis – geologia

1945
Komppa Gustaf – kemia
Tallgren Aarne Michael – Suomen ja Euraasian esihistoriallinen muinaistutkimus