Emil Öhmannin Säätiö

20232022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Apurahat 2023

FM Lauri Marjamäki, Helsingin yliopisto, 13.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Relative clauses in German historical texts with spoken language”.

Professori Marko Pantermöller, Greifswaldin yliopisto, 1.500
Apuraha 3. kansainvälisen FI-DACH-konferenssin järjestelykuluihin.

Professori emeritus Christoph Parry, 1.500
Matka-apuraha osallistumiseen konferensseihin ”Die Welten des Peter Henisch: Wien – Mitteleuropa – Transatlantik Internationales Symposium” ja ”Darstellungen deutscher Nachkriegsliteratur und -kultur in der Gegenwartsliteratur wird von der germanistischen”.

FM Frederike Schierl, Tampereen yliopisto, 13.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Konekäännettyjen ruututekstitysten mahdollisuudet: vertailussa konekäännetyn ja ihmisen kääntämän tekstityksen”.

MA Frederike Schram, Turun yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”From Marketing to Language Learning – Low German in the Digital Space”.

FT Heidi Vaarala, Jyväskylän yliopisto, 2.000
Apuraha tutkimukseen ”Transnationaali kuvataiteilija kielen/kielten käyttäjänä Berliinissä”.  

Apurahat 2022

Dos. Leena Eilittä, Helsingin yliopisto, 720
Matka-apuraha konferenssiin ”ENSFR Annual Conference, Lisbon 2022 – Short Fiction as World Literature” osallistumiseen.

Dos. Tuija Kinnunen, Helsingin yliopisto, 4.000
Apuraha tutkimusvierailuun Berliiniin saksalaiseen riskienarvioinnin tutkimuskeskukseen (Bundesinstitut für Risikobewertung).

FM Lauri Marjamäki, Helsingin yliopisto, 24.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Saksan relatiivilauseiden historia puhuttua kieltä muistuttavissa teksteissä”.

FM Lauri Marjamäki, Helsingin yliopisto / työryhmä, 1.970
Apuraha kollokvion ja teoksen ”Handbuch frühneuzeitlicher Grammatiken” (Varhaisen uuden ajan kielioppien käsikirja) julkistustilaisuuden järjestämiseen.

MA Frederike Schram, Turun yliopisto, 24.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”From Marketing to Language Learning – Low German in the Digital Space”.

Dos. Sabine Ylönen, Jyväskylän yliopisto, 1.500
Matka-apuraha konferenssiin ”GAL Jahrestagung 2022” osallistumiseen.

Apurahat 2021

Professori Leena Kolehmainen, TuY, 3.300
FI-DACH-konferenssi 10.-11.3.2022 Turun yliopistossa. Apuraha konferenssin järjestämiseen.

Professori Hanna Korsberg, HY, 2.200
Kansallisteatterin suhteet teattereihin Berliinissä 1950- ja 1960-luvuilla. Matka-apuraha.

Yliopistonlehtori Dinah Krenzler-Behm, TaY, 1.250
57. Linguistisches Kolloquium (LingColl). Apuraha konferenssin järjestämiseen.

Filosofian maisteri Lauri Olavi Marjamäki, HY, 16.700
Saksan relatiivilause historiallisen puhekielen aineistoissa. Apuraha väitöskirjatutkimukseen.

Filosofian maisteri Johanna Moilanen, JyY, 25.000
Saksan ääntämisen oppimisen ja opettamisen haasteet suomalaisessa kontekstissa – kommunikatiivinen näkökulma. Apuraha väitöskirjatutkimukseen.

Apurahat 2020

FM Sabine Grasz, Oulun yliopisto, 3 500 €
Matka-apuraha liittyen tutkimukseen ”Saksankieliset Pohjois-Suomessa – Kieli-identiteetit, monikieliset käytänteet ja kielen säilyminen”.

FM Lauri Marjamäki, Helsingin yliopisto, 4 000 €
Apuraha tutkimukseen ”Wolfgang Ratken, Christoph Helwigin ja Caspar Finckin kieliopillinen ja pedagoginen ajattelu” ja matka-apuraha.

FM Johanna Moilanen, Jyväskylän yliopisto, 12 500 €
Apuraha väitöskirjatutkimukseen saksan ääntämisen oppimisesta ja opettamisesta suomalaisessa kontekstissa.

FM Anna Vuorinne, Turun yliopisto, 25 000 €
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Siirtolaisuuskertomusten etiikka ja politiikka saksalaisessa nykysarjakuvassa”.

Apurahat 2019

Professori Marja Järventausta, Universität zu Köln, 2.170
Apuraha konferenssin järjestämiseen

Dr. phil. Liisa Laukkanen, Jyväskylän yliopisto, 1.000
Matka-apuraha liittyen tutkimukseen: ”Hermann Daniel Paul suomalais-saksalaisten kulttuurisuhteiden välittäjänä”

Professori Hartmut Lenk, Helsingin yliopisto, 3.800
Apuraha konferenssin järjestämiseen

Filosofian maisteri Henrik Oksanen, Tampereen yliopisto, 24.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen: ”Pragmatische Einflüsse auf syntaktische und textstrukturelle Merkmale deutscher und finnischer Rechtstexte”

Professori Sandra Reimann, Oulun yliopisto, 5.000
Apuraha konferenssin järjestämiseen

Filosofian tohtori Heidi Vaarala, Jyväskylän yliopisto ja Suomen Saksan-instituutti, 1.530
Matka-apuraha liittyen tutkimukseen: ”Transnationaali kuvataiteilija kielen/kielten käyttäjänä Berliinissä”

Filosofian maisteri Anna-Maija Ylä-Mattila, Jyväskylän yliopisto, 7.500
Väitöstutkimus ”Ääriliikkeiden terrorismi ja uhriuden rakentuminen saksalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa”

Apurahat 2018

Yliopistonlehtori Tuija Kinnunen, Helsingin yliopisto 1.100
Apuraha juhlaseminaarin järjestämiseen.

Yliopistonlehtori Anta Kursiša, Helsingin yliopisto 3.000
Apuraha Saksan kieli osana monikielisiä kursseja – ”Pluri-Deutsch” -projektiin.

Filosofian maisteri Henrik Oksanen, Tampereen yliopisto 24.000
Väitöskirjaan, joka käsittelee pragmaattisten elementtien vaikutuksia syntaktisiin ja tekstirakenteellisiin piirteisiin saksan- ja suomenkielisissä oikeusteksteissä.

Filosofian tohtori  Ewald Reuter, Tampereen yliopisto 1.100
Multilingualismus – Transkulturalität – Identitäten. Deutscher Sprachgebrauch in mehrsprachigen Interaktionskontexten -konferenssin järjestämiseen.

Dosentti Jouni Rostila, Helsingin yliopisto 700
Apuraha puhujan kutsumiseksi Suomen kielitieteellisen yhdistyksen syyssymposiumiin.

Tutkijatohtori Sanna Tirkkonen, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto 2.600
Apuraha tutkimusvierailuun Heidelbergin yliopistosairaalaan Saksaan, fenomenologian ja psykoterapian tutkimusyksikköön.

Filosofian tohtori Heidi Vaarala, Jyväskylän yliopisto ja Suomen Saksan-instituutti, Berliini 3.000
Apuraha tutkimukseen ”Transnationaali kuvataiteilija kielen/kielten käyttäjänä Berliinissä” liittyvään matkaan.

Filosofian maisteri Anna-Maija Ylä-Mattila, Jyväskylän yliopisto 14.500
Apuraha väitöstutkimukseen ”Ääriliikkeiden terrorismin uhrit ja heidän omaisensa saksalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa”.

Apurahat 2017

FT Margit Breckle, Vaasan yliopisto 1.000
Matka-apuraha osallistumiseeksi ”4. Tagung des Netzwerkes Landeskunde Nord” Tallinnassa ja ”XI. Nordisch-Baltisches Germanistentreffen” Kööpenhaminassa.

FM Marjukka Heinonen, Åbo Akademi 3.000
Henkilökohtainen apuraha tutkimukseen ”Oopperan tekstittämisen käännös-strategioita. Kirjallisia johtoaiheita Wagnerin Nibelungin sormus -tetralogiassa ja niiden tulkinta suomenkielisessä tekstilaitekäännöksessä”.

FM Claudia Sirpa Jeltsch, Helsingin yliopisto 3.000
Henkilökohtainen apuraha tutkimukseen ”Heimat(land) versus kotimaa/kotiseutu: Kaksikielisyyden vaikutus kielelliseen identiteettiin kaksikulttuurisessa perheessä ja hybridit identiteetit – kielinä saksa ja suomi”

FT Laura Lahti, Helsingin yliopisto 12.000
Henkilökohtainen apuraha tutkimukseen ”Tapaustutkimus suomalaisten saksan oppijoiden suullisen kielitaidon piirteistä ja niiden vaikutuksesta suullisen kieli-taidon arviointiin”.

FM Henrik Oksanen, Tampereen yliopisto 24.000
Henkilökohtainen apuraha tutkimukseen ”Pragmaattisten elementtien vaikutuksia saksan- ja suomenkielisten juridisten tekstien lause- ja tekstirakenteellisiin piirteisiin”.

MA Petra Schirrmann-Krapinoja, Helsingin yliopisto 3.000
Henkilökohtainen apuraha tutkimukseen ”Das deutsche Hörspiel in Finnland”.

FM Robert Seitovirta, Helsingin yliopisto 3.000
Henkilökohtainen apuraha tutkimukseen ”Moderne Grenzüberschreitungen. Zwischen Kulturen, Sprachen und Nationen: Marica Bodrožic und Yoko Tawada”.

FM Ville Sirkiä, Turun yliopisto 3.000
Henkilökohtainen apuraha tutkimukseen ”Televisioitu tulevaisuus. Tieteen, teknologian ja urbanismin utooppiset representaatiot itäsaksalaisessa Unser Sandmännchen -lastenanimaatiossa 1959–1980”.

FM Anna Vuorinne, Turun yliopisto 3.000
Henkilökohtainen apuraha tutkimukseen ”Siirtolaisuus ja kerronnan etiikka saksalaisessa nykysarjakuvassa”.

Dos. Sabine Ylönen, Jyväskylän yliopisto 2.000
Matka-apuraha liittyen tutkimukseen ”Deutsch als mündliche akademische Verkehrssprache”.

Apurahat 2016

FT Mona Enell-Nilsson, Vaasan yliopisto 12.000
Henkilökohtainen apuraha tutkimustyöhön ”Hållbarhetens språk – en komparativ studie av tyska, finländska och svenska elhandelsbolags hållbarhetsrapportering”.

Dos. Tuomo Fonsén, Turun yliopisto 12.000
Henkilökohtainen apuraha tutkimustyöhön ”Pedagogiset saksan kieliopit Ruotsin kuningaskunnassa 1600- ja 1700-luvulla”.

FM Marjukka Heinonen, Åbo Akademi 2.800
Henkilökohtainen apuraha tutkimustyöhön ”Oopperan tekstittämisen käännösstrategioita. Kirjallisia johtoaiheita Wagnerin Nibelungin sormus -tetralogiassa ja niiden tulkinta suomenkielisessä tekstilaitekäännöksessä”.

FT Maija Hirvonen, Helsingin yliopisto 2.000
Matka-apuraha tutkimustyöhön ”Kääntäminen vuorovaikutuksena: Yhteisymmärryksen muodostuminen näkevien ja sokeiden välillä kuvailutulkkausprosessissa”.

FM Miira Häkkinen, Turun yliopisto 2.000
Matka-apuraha tutkimustyöhön ”Työikäisten maahanmuuttajien kielikoulutus Suomessa ja Saksassa”.

Prof. Annikki Liimatainen, Tampereen yliopisto 3.200
Apuraha ”Sprache und Demokratie” -konferenssin järjestämiseen ja tutkimusyhteistyöhön.

FT Maija Ojala, Tampereen yliopisto 1.000
Apuraha ”Migration, Memory, Medien: Kollektives Gedächtnis und mediale Repräsentationen von interkultureller Mobilität“ -konferenssin järjestämiseen Berliinissä. Konferenssin järjestävät yhteis­työssä Suomen Saksan-insituutti ja ja Greifswaldin yliopisto.

Prof. Christoph Parry, Vaasan yliopisto 1.000
Apuraha ”Deutsch-finnische Theaterbeziehungen – gestern und heute“ -konferenssin järjestämiseen.

FT Mia Raitaniemi, Turun yliopisto 5.000
Apuraha ”Finnische Germanistentagung 2017: Die vielen Gesichter der Germanistik“ -konferenssin järjestämiseen.

FT Christian Rink, Helsingin yliopisto 1.500
Apuraha ”Migrationsliteratur = maahanmuuttajakirjallisuus? Kategorisierungen und Marginalisierungen der Literatur von Migranten in Deutschland und Finnland“ -konferenssin järjestämiseen.

Prof. Liisa Tiittula, Helsingin yliopisto 2.500
Apuraha ”7. Internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Medienkulturen – Multimodalität und Intermedialität“ -konferenssin järjestämiseen.

Takaisin ylös

Apurahat 2015

FM Nea Auhtola (Helsingin yliopisto) 8.500
Tutkimustyöhön: ”Außerhalb der Quaestio, im Kern des Geschehens. Zu Funktionen von monologischen und dialogischen Nebenstrukturen am Beispiel von deutschsprachigen polizeilichen Notruftelefonaten”

FM Elina Billhardt (Turun yliopisto) 5.000
Tutkimustyöhön: ”Satiirin poetiikkaa – yhteiskunnallisen satiirin muotoja saksalaisessa, suomalaisessa ja espanjalaisessa nykysatiirissa”

FL Katariina Mattila-Palo (Turun yliopisto) 8.500
Tutkimustyöhön: ”Die Werbesprache der deutschsprachigen Schweiz unter besonderer Berücksichtigung der emotionalen Beeinflussung des Schweizerdeutschen – eine diachrone Fallstudie anhand von Werbefilmen”

Prof. Christoph Parry (Vaasan yliopisto) 2.500
Finnisch-deutsche Theaterbeyiehungen gestern und heute -symposiumin järjestämiseen

Prof. Ulrike Richter-Vapaatalo (Helsingin yliopisto) 2.500
Konferenssin ”Monikielisyys ja saksan kieli Suomessa”järjestämiseen

FT Christian Rink (Helsingin yliopisto) 2.500
Konferenssin “Migration in Deutschland und Europa. Interkulturalität, Multikulturalität, Transkulturalität” järjestämiseen

FT Anna Ruusila (Tampereen yliopisto) 10.000
Tutkimustyöhön: ”Oikeuskielen kaavamaistuneet elementit kieliparissa saksa-suomi”

Prof. Mariann Skog-Södersved (Vaasan yliopisto) 2.000
Konfrenessin “Germanistische Forschungen zum Text” järjestämiseen

FM Niina Syrjänen (Itä-Suomen yliopisto) 1.000
XIV Kääntämisen ja tulkkauksen symposiumin järjestämiseen

FM Anu Viljanmaa (Tampereen yliopisto) 2.500
Konferenssin ”Übersetzen und Dolmetschen als Garant der Gleichheit vor Gericht” järjestämiseen sekä Studia Generalia -luentosarjan ”Mansesta maailmalle: 50 vuotta kääntämisen koulutusta Tampereella” järjestämiseen

Takaisin ylös

Apurahat 2014

FD Margit Breckle, Vaasan yliopisto 1.500
Osallistuminen konferensseihin ”Internationale Tagung „Sprache in der Wissenschaft: germanistische Einblicke“” ja ”10. Nordisch-Baltisches Germanistentreffen”. (matka-apuraha)

M.A. Sylvi Elsner, Vaasan yliopisto 7.000
Väitöskirjatyöhön ”Betydelsen av lexemet „Zuwanderer“ i Süddeutsche Zeitung och Frankfurter Allgemeine Zeitung 2000–2010. En lexikalisk-semantisk undersökning”. (henkilökohtainen apuraha, matka-apuraha)

Prof. Hartmut Lenk, Helsingin yliopisto 5.000
Apuraha konferenssin ”Persuasionsstile in Europa III: Linguistische Methoden zur vergleichenden Analyse von Kommentartexten in Tageszeitungen europäischer Länder” järjestämiseen. (apuraha konferenssin järjestämiseen)

FM Katariina Mattila-Palo, Turun yliopisto 11.500
Väitöskirjatyöhön ”Die emotionale Beeinflussung des Schweizerdeutschen in der Werbesprache der deutschsprachigen Schweiz – eine diachrone Fallstudie anhand von Werbefilmen”. (henkilökohtainen apuraha)

Prof. Ewald Reuter, Tampereen yliopisto 1.800
Osallistumiseen ”Germanistik Zwischen Tradition Und Innovation XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG)” -konferenssiin Shangaissa Kiinassa. (matka-apuraha)

FM Anna Ruusila, Tampereen yliopisto 11.500
Post doc -tutkimukseen ”Lakikielen kaavamaistuneet tekstit saksassa ja suomessa” (henkilökohtainen apuraha)

FL Dieter Hermann Schmitz, Tampereen yliopisto 500
Väitöskirjatyöhön ”FC Venus saksaksi ja suomeksi. Kahden elokuvaversion vertaileva tuoteanalyysi” (matka-apuraha)

Takaisin ylös

Apurahat 2013

FM Nea Auhtola, HY 23.000
Väitöskirjatyöhön ”Gesprächskohärenz und Herstellung gemeinsamen Wissens im Notruf – Zu Quaestio-Bewegungen und Quaestio-Abweichungen in deutschsprachigen polizeilichen Notruftelefonaten”. (henkilökohtainen apuraha)

Dos. Leena Eilittä, VaY 500
GeFoText-konferenssiiin ”Kurze Texte und Intertextualität”. (matka-apuraha)

Prof. Ahti Jäntti / Saksalainen kirjastoyhdistys 5.000
Saksalaisen kirjaston germanistiikka-kokoelmien kartuttamiseen ja ylläpitoon. (apuraha tutkimusyhteistyöhön)

FM Laura Lahti, HY 8.500
Väitöskirjatyöhön ”Suomalaisten saksanopiskelijoiden suullinen kielitaito kieliopillisen oikeellisuuden näkökulmasta ja suullisen kielitaidon arviointi”. (henkilökohtainen kuluapuraha ja matka-apuraha)

Dos. Hartmut Lenk, HY 3.500
Konferenssiin ”Persuasionsstile in Europa II”. (apuraha konferenssien järjestämiseen)

FT Ulrike Richter-Vapaatalo, HY 4.000
Apuraha konferenssien järjestämiseen.

FM Tupu Ylä-Anttila, HY 500
Arkistomatka Wieniin liittyen väitöskirjatyöhön ”Sijaishallitsijoiden kasvatus ja roolit Habsburg-suvussa 1500-luvulla”. (matka-apuraha)

Takaisin ylös

Apurahat 2012

FM Nea Auhtola, HY 15.000
Väitöstutkimukseen Gesprächskohärenz und Herstellung gemeinsamen Wissens im Notruf – Zu Quaestio-Bewegungen und Quaestio-Abweichungen in deutschsprachigen polizeilichen Notruftelefonaten. (henkilökohtainen apuraha)

FM Elina Billhardt, TuY 15.000
Kadonnutta satiiria etsimässä – vertailukohteena suomalainen, saksalainen ja espanjalainen nykysatiiri. (henkilökohtainen apuraha)

FM Kasper Braskén, Institut–Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam 700
Kansainväliseen Willi Münzenberg konferenssiin osallistumiseen Berliinissä (matka-apuraha)

VTT Pauli Heikkilä, Bundesarchiv, Koblenz 600
Arkistomatkaan Koblenziin liittyen post doc -tutkimukseen, joka käsittelee natsi-Saksan II maailmansodan aikana julistamaa Uuden Euroopan käsitettä (matka-apuraha)

Prof. Irma Hyvärinen, HY 1.500
Saksalaisvaikutteita Suomen yhteiskunnassa ja kulttuurissa (yleisöluentosarja). (apuraha tutkimusyhteistyöhön)

VTM Olli Kleemola, TuY ja Saksan Bundesarchiv 1.100
Sodan kuvat ja kuvaajat (matka-apuraha)

Prof. Annikki Liimatainen, TaY 1.500
Saksan kieli keskustelussa. (apuraha konferenssien järjestämiseen)

FT Ulrike Richter-Vapaatalo, HY 1.000
Suomessa asuvien saksalaisnaisten elämäkertoja. (matka-apuraha)

Dos. Helka Riionheimo, ISY 2.600
CROSSLING symposium: Language contacts at the crossroads of disciplines. (apuraha konferenssien järjestämiseen)

FL Kaisa Schmidt-Thomé, AY 1.000
Saksan rautatieyhtiön (Deutsche Bahn) rooli kaupunkikehittämisessä. (matka-apuraha)

Takaisin ylös

Apurahat 2011

Prof. Christopher Hall, ISY 379
Konferenssimatkaan NatAcLang-konferenssiin Tallinnaan. (matka-apuraha)

Prof. Irma Hyvärinen, HY 3.000
Finnische Germanistentagung, Helsinki 4.-5.10.2012. (apuraha konferenssin järjestämiseen)

Dos. Teppo Jokinen, Universität Wien 750
Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik (ATDS), Wien 27.-30.9.2011. (matka-apuraha)

FM Mikko Kervinen, Germersheim, Bonn 309
Tutkimusesitelmiä ulkomailla (Sechstes Internationales Doktorandenkolloquium Germersheim/Heidelberg ja Erstes Germersheimer Symposium Übersetzen und Literatur). (matka-apuraha)

FT Leena Kolehmainen, ISY 2.000
Kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön: Auf den Spuren Mikaels. Expedition in die finnische Translationswissenschaft. (apuraha tutkimusyhteistyöhön)

FM Laura Lahti, HY 15.000
Suomalaisten saksan opiskelijoiden suullinen kielitaito kieliopillisen oikeellisuuden näkökulmasta. (henkilökohtainen apuraha)

FM Emilia Lindroos, LaY 6.000
Der strafrechtliche Gerichtsdiskurs in Finnland und in Deutschland. Eine vergleichende rechtslinguistische Untersuchung zur Rechtssprache im Strafrecht anhand deutscher und finnischer strafrechtlicher Urteile. (henkilökohtainen apuraha)

Dr. phil Christoph Parry, VaY 3.000
Suomalais-saksalaisten kirjallisuus- ja kulttuurisuhteiden tutkimuskeskus. Ensimmäinen workshop maaliskuussa 2012. (apuraha konferenssin järjestämiseen)

Dos. Ulla Tuomarla, HY 2.500
DIALOG 3 ” Miscommunication and Verbal Violence”. (apuraha konferenssin järjestämiseen)

FM Miina Virmasalo, JyY 2.000
The future of nuclear energy in the Bundestag in 1991-2001: Analysis of the debates from the perspective of parliamentary political culture. (matka-apuraha)

FM Jukka von Boehm, HY 15.000
Richard Wagnerin ”Lohengrin” Saksan keisarikunnan ja kolmannen valtakunnan kansallisessa ideologiassa. (henkilökohtainen apuraha)

Takaisin ylös

Apurahat 2010

FM Kasper Braskén, ÅA 1.300
Arkistomatkaan Berliiniin liittyen väitöskirjatyöhön ”The Revival of International Solidarity – the Internationale Arbeiterhilfe, Willi Münzenberg and Comitern in Weimar Germany, 1921–1933”. (matka-apuraha)

OTK Matias Forss, HY 3.000
Saksankielisen artikkelin kirjoittamiseen Saksassa liittyen kaupungin asemaa julkis- tai yksityisoikeudellisena korporaationa Saksassa, Suomessa ja Ruotsissa käsittelevään tutkimukseen. (matka- ja henkilökohtainen apuraha)

FM Marika Hakola, TaY 3.000
Väitöskirjatyöhön ”Tanssi tekstin tuolle puolen. Intertekstuaalisuuden merkitys ja ilmentymät Michael Kunzen ’Tanz der Vampire’ -musikaalin suomen-, unkarin- ja japaninkielisissä librettokäännöksissä”. (henkilökohtainen apuraha)

FM Pauli Heikkilä, TuY 600
Arkistomatkaan Wieniin liittyen post doc -tutkimukseen, joka käsittelee natsi-Saksan II maailmansodan aikana julistamaa Uuden Euroopan käsitettä. (matka-apuraha)

FT Maria Hirvi-Ijäs, HY 2.000
Tutkimusmatkaan Berliiniin. Tarkoitus on perehtyä ”Kulturen des Performativen” -tutkimusprojektin tuloksiin sekä seurata tulevaa tutkimusprojektia Freie Universitätissä. (matka-apuraha)

Prof. Jarmo Korhonen, HY 633
Osallistumiseen EUROPHRAS 2010: Interkulturelle und sprachvergleichende Perspektiven auf Phraseologie und Parömiologie konferenssiin Granadassa. (matka-apuraha)

Dos. Oiva Kuisma tutkimusryhmä, HY 5.500
Hegelin pitämien estetiikan luentojen johdanto-osan suomennosta varten. (apuraha tutkimusyhteistyöhön)

FT Pekka Kujamäki, ISY 1.300
Saksalaisen käännöstieteen ja ammattikielten asiantuntijan kutsumiseksi pääpuhujaksi Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumiin huhtikuussa 2011. (apuraha konferenssin järjestämiseen)

Dos. Hartmut Lenk, HY 2.700
Metodologisen kollokvion ”Persuasiivisiä tyylejä Euroopassa” järjestämiseen Helsingissä syyskuussa 2011. (apuraha konferenssin järjestämiseen)

FT Satu Lidman, ISY 3.000
Tietokirjan ”Häpeä! Nöyryytyksen ja häpeämisen historia” viimeistelyyn. Teoksen pohjana on saksankielinen väitöskirja ” Zum Spektakel und Abscheu. Schand- und Ehrenstrafen als Mittel öffentlicher Disziplinierung in München um 1600“. (henkilökohtainen apuraha)

FT Annikki Liimatainen, HY 1.100
Julkaisun toimituskuluihin. (apuraha tutkimusyhteistyöhön)

FM Heikki Länsisalo, HY 1.500
Tutkimusmatkaan Berliinin elokuva-arkistoon. (matka-apuraha)

FM Heli Rantala, TuY 1.000
Arkisto- ja tutkimusmatkaan Göttingenin yliopistoon liittyen väitöskirjatyöhön J. V. Snellmanin kulttuurikäsityksestä. (matka-apuraha)

Prof. Ewald Reuter, TaY 1.000
Julkaisun toimituskuluihin. (apuraha tutkimusyhteistyöhön)

FT Ulrike Richter-Vapaatalo, HY 2.000
Julkaisun toimitus- ja painatuskuluihin. (apuraha tutkimusyhteistyöhön)

Prof. H. K. Riikonen, HY 3.000
Uusfilologisen yhdistyksen 125-vuotishistorian kirjoittamiseen. (henkilökohtainen apuraha)
Saksalainen kirjastoyhdistys ry 5.000
Kokoelmien kartuttamisesta ja niiden ylläpidosta aiheutuvien kulujen kattamiseen. (apuraha tutkimusyhteistyöhön)

FM Marja Ursin, HY 1.000
Tutkimuskirjallisuuden hankintamatkaan Freiburgin yliopistoon. (matka-apuraha)

OTM Marianne Vasara-Aaltonen, HY 1.700
Aineistonkeruumatkaan Hallen ja Jenan yliopistoarkistoihin liittyen väitöskirjatyöhön ”Suomalaisten oikeustieteen opiskelu ulkomailla ja sen vaikutukset suomalaiseen oikeudelliseen elämään 1600-luvulta 1800-luvulle”. (matka-apuraha)

Takaisin ylös

Apurahat 2009

Henkilökohtaiset apurahat

M.A. Silke Bruns, Sibelius Akatemia / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (6.000)
Väitöskirjatyöhön Oft habe ich im Traume Musick gehört – Biographische Studien zu Fredrik (Friedrich) Pacius auf der Grundlage neu entdeckter und neu interpretierter Quellen. (musiikkitiede)

M.A. Nadia Gondolph, Helsingin yliopisto (6.000)
Väitöskirjatyöhön Adjektiivisyntaksin leksikografinen esitys saksan kielen uudemmissa yksikielisissä sanakirjoissa. (leksikografia)

FM Seija Haapakoski, Tampereen yliopisto (6.000)
Väitöskirjatyöhön Ironian kääntäminen lasten- ja nuortenromaaneissa. (käännöstiede)

FM Emilia Lindroos, Lapin yliopisto (6.000)
Väitöskirjatyöhön, jossa tutkitaan rikosoikeuden alan oikeuskieltä suomalaisissa ja saksalaisissa rikostuomioissa. (oikeuslingvistiikka)

FM Jussi Willman, Helsingin yliopisto (6.000)
Väitöskirjatyöhön, joka käsittelee renessanssin ajan saksalaista karnevaalikirjallisuutta (Johann Fischart). (yleinen kirjallisuustiede)

FM Oliver Winkler, Åbo Akademi (10.000)
Väitöskirjatyöhön Verbale Beziehungs- und Konfliktaushandlung in deutcsh- und schwedischsprachigen Ehedramen. (saksan kieli)

Matka-apurahat

FT Tuomo Fonsén, Turun yliopisto (1.000)
Gesellschaft für Angewandte Linguistikin (GAL) vuositapaamiseen osallistumiseen Karlsruhessa 16.–18.9 2009.

FM Sirkka Knuuttila, Helsingin yliopisto (500)
Matkaan Wieniin huhtikuussa 2010 haastattelemaan runoilija Friedrike Mayröckeriä.

FT Pekka Kujamäki, Joensuun yliopisto (1.500)
Suomalaisen käännöstieteen historiaa ja pääsuuntauksia esittelevän saksankielisen artikkelikokoelman Finnische Beiträge zur Translationswissenschaft johdannon kirjoittamiseen Berliinissä.

Dos. Doris Wagner, Turun yliopisto (1.000)
Tutkimusmatkaan Bonniin ja Leipzigiin lähde- ja tutkimuskirjallisuuteen tutustumiseksi, liittyen tutkimusprojektiin Deutsche Werbung & Kultur ab 1920.

Muut apurahat

FT Withold Bonner ja prof. Ewald Reuter, Tampereen yliopisto (2.250)
Suomen Germanistipäivät 2009 -konferenssia varten.

Prof. Jarmo Korhonen, Helsingin yliopisto (1.750)
Helsingin yliopiston saksalaisen laitoksen ja Alexander von Humboldt -säätiön järjestämään symposioon ”Zur Geschichte des Deutschen als Wissenschaftssprache im Ostseeraum”.

FT Annikki Liimatainen ja dos. Hartmut Lenk, Helsingin yliopisto (2.000)
Julkaisun toimitus- ja painatuskuluihin.

Takaisin ylös

Apurahat 2008

Tutkimusapurahat

FM Agnieszka Bitner-Szurawitzki, Åbo Akademi (7.500)
Wagnerin “Nibelungenin sormuksen” kirjallisia johtoteemoja teoksen puolalaisissa käännöksissä käsittelevään väitöskirjatutkimukseen (”Eine Analyse der literarischen Leitmotive in polnischen Übersetzungen von Wagners ’Ring des Nibelungen’”).

M.A. Nadia Anna Gondolph, Helsingin yliopisto (2.500)
Väitöskirjatutkimukseen ”Adjektiivisyntaksin leksikografinen esitys saksan kielen uudemmissa yksikielisissä sanakirjoissa”.

FT Annikki Liimatainen, Helsingin yliopisto (7.500)
Post doc -tutkimukseen ”Kommunikatiiviset rutiini-ilmaisut kaunokirjallisuuden kääntämisen ongelmana”.

FT Mariikka Majorin, Helsingin yliopisto (10.000)
Post doc -tutkimukseen ”Fakultatiivisia aktantteja sisältävät valenssirakenteet semanttisten predikaattiluokkien käsitteen valossa”.

FM Laura Kaisa Pihkala-Posti, Tampereen yliopisto (5.000)
Saksan kielen verkko-opetusta ja sen kehittämistä koskevaan väitöskirjatyöhön

M.A. Arja Rinnekangas, Turun yliopisto ja Åbo Akademi (2.500)
Saksalaisten ja suomalaisten avioliitto- ja kontakti-ilmoitusten kielen kehitystä koskevaan väitöstutkimukseen (”Heirats- und Bekanntschaftsanzeigen im Wandel der Zeit. Eine deutsch-finnische kontrastive und diachrone Textsortenuntersuchung”).

FT Jouni Rostila, Tampereen yliopisto (7.500)
Frekvenssitekijöiden roolia kieliopillistumisprosesseissa koskevaan post doc -tutkimukseen.

Matka-apurahat

Ph.D. Sirkka Ahonen (1939), Helsingin yliopisto (350)
Berliiniin tehtävää konferenssimatkaa varten.

FT, dos. Anne Aurasmaa (1959), Helsingin yliopisto (250)
Berliiniin suuntautuvaan arkisto- ja dokumentointimatkaan.

Dr. Marion Hahn (1960), Mannheimin yliopisto (500)
Saksasta Helsinkiin suuntautuvaan konferenssimatkaan.

VTT, dosentti Marjaliisa Hentilä (1957) / Suomen Saksan-instituutti (2.500)
Berliinissä pidettävän seminaarin 200 Jahre Finnlandbegeisterung kustannuksiin.

FT Leena Kolehmainen (1970), Joensuun yliopisto (900)
Groningeniin suuntautuvaa konferenssimatkaa varten.

FM Jana Möller-Kiero (1974), Helsingin yliopisto (1.300)
Greifswaldiin ja Rostockiin suuntautuvia konferenssimatkoja varten.

FT, prof. Eero Pantzar (1947), Tampereen yliopisto (350)
Berliinissä pidettävään konferenssiin ”Wechselseitige Wahrnehmungen und Realität: die finnische und deutsche Schule im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs”.

FM Tuula Pantzar (1949), Tampereen yliopisto (350)
Berliinissä pidettävään konferenssiin ”Wechselseitige Wahrnehmungen und Realität: die finnische und deutsche Schule im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs”.

DKK, FM Anne-Maria Pennonen (1960), Helsingin yliopisto (800)
Düsseldorfin, Karlsruhen ja Münchenin museoiden kokoelmiin tutustumiseen ja arkistotyöhön.

FM Mia Raitaniemi (1973), Turun yliopisto (700)
Sigtunassa pidettävään germanistikonferenssiin osallistumista varten.

FM Tanja Ratilainen (1974), Turun yliopisto (1.000)
Pohjois-Saksan romaaniseen ja goottilaiseen tiiliarkkitehtuuriin tutustumiseen.

FT Christopher Schmidt (1959), Åbo Akademi (800)
Darmstadtiin suuntautuvaan kongressimatkaan.

Dr., lehtori Sebastian Seyferth (1969), Joensuun yliopisto (1.000)
Jenaan, Weimariin ja Dresdeniin suuntautuvaan aineistonkeruu- ja kongressimatkaan.

FM Marjo Suominen (1971), Helsingin yliopisto (700)
Saksaan tehtävään tutkimusyhteistyömatkaan.

Muu apuraha

FT, prof. Juhani Härmä, Helsingin yliopisto (1.800)
Kansainvälisen symposiumin ”Dialogischer Sprachgebrauch 2” kuluihin.

FT, prof. Jarmo Korhonen, Helsingin yliopisto (1.800)
Helsingin yliopiston germaanisen ja romaanisen filologian oppituolien 100-vuotissymposiumin kuluihin

Dr.phil. Hartmut Lenk, Helsingin yliopisto (3.400)
kansainvälisen germanistisymposiumin kuluihin.

Takaisin ylös

Apurahat 2007

Tutkimusapurahat

FM Sari Jagielski, Jyväskylän yliopisto 10.000
Itäisen Saksan maaseudun kulttuurimuutosta koskevaan väitöskirjatyöhön

FT Tuija Kinnunen, Tampereen yliopisto 15.000
Post doc -tutkimushankkeeseen Kääntäjän työ osana kansainvälisen oikeuskysymyksen ratkaisuprosessia. Kääntäjän ja juristi käytäntöyhteisöt ja yhteinen tiedonmuodostus kollektiivisen asiantuntijuuden näkökulmasta.

Prof. Jarmo Korhonen, Helsingin yliopisto 6.000
Helsingissä pidettävän fraseologian tutkimusta koskevan kansainvälisen konferenssin järjestämiseen EUROPHRAS 2008: Phraseologie global – areal – regiona

FT, dos. Gérard Krebs, Helsingin yliopisto 1.500
Sveitsin ja Suomen välisiä kirjallisuus- ja kulttuurisuhteita käsittelevän teoksen viimeistelyyn

Magister Artium Helen Kurss, Åbo Akademi 6.000
Väitöskirjatyöhön aiheesta Erstellung einer Variantentypologie für mittelhochdeutsche Verserzählungen

Dr. phil., dos. Hartmut Lenk, Helsingin yliopisto 1.500
Kokoomateoksen Kontrastive Medienlinguistik viimeistelyyn ja toimituskuluihin

FT, YTM Tomi Mertanen, Jyväskylän yliopisto 4.000
Suomen ja Saksan kulttuurisuhteita 1930–1940-luvuilla koskevaan post doc -tutkimukseen

Prof. Ewald Reuter, Tampereen yliopisto 2.000
Konferenssin Wie kann Man von Deutschen´leben esitelmistä koottavan teoksen toimituskuluihin

Prof. Liisa Tiittula, Tampereen yliopisto 2.000
Suomalais-saksalaiseen tutkimusyhteistyöhön ja sen tuloksena syntyvän julkaisun toimituskuluihin

VTT Laura Werner, Helsingin yliopisto 4.000
Rakkauden käsitettä Hegelin filosofiassa käsittelevän väitöskirjan muokkaamiseen kansainvälisellä akateemisella kustantajalla julkaistavaksi monografiaksi

Matka-apurahat

Ph.D., dos. Leena Eilittä, Helsingin yliopisto 800
Wieniin tehtävää konferenssimatkaa varten

VTT, dos. Marjaliisa Hentilä, Suomen Saksan-instituutti 4.000
13 osanottajan matkoihin Berliinissä järjestettävään kaksikielisyysseminaariin

Prof. Marjatta Hietala, Tampereen yliopisto 4.000
Tampereen yliopiston Historiatieteen laitoksen kaupunkihistoriaprojektin Berliinissä pidettävän päätösseminaarin kuluihin

VTT, dos. Kristiina Kalleinen, Helsingin yliopisto 800
Leipzigiin suuntautuvaa konferenssimatkaa varten

FT Tiina Kinnunen, Joensuun yliopisto 2.000
Berliiniin tehtävää tutkimusmatkaa varten

FT Seppo Kittilä, Helsingin yliopisto 700
Leipzigiin suuntautuvaa konferenssimatkaa varten

FT Leena Kolehmainen, Joensuun yliopisto 800
Leuveniin suuntautuvaa konferenssimatkaa varten

FM Joanna Kurth, Jyväskylän yliopisto 1.200
Saksaan tehtävää väitöskirjan kenttätyömatkaa varten

FT Anu Lahtinen, Turun yliopisto 500
Berliiniin tehtävää konferenssimatkaa varten

VTM Riitta Oittinen, Helsingin yliopisto 900
Berliiniin tehtävää konferenssi- ja aineistonkeruumatkaa varten

Prof. Anne Ollila, Turun yliopisto 500
Berliiniin tehtävää konferenssimatkaa varten

Ph.D. Santeri Palviainen, Oulun yliopisto 2.100
Kahteen Yhdysvalloissa järjestettävään germanistiikan konferenssiin osallistumista varten

FT Volker Rybatzki, Helsingin yliopisto 2.500
Berliiniin suuntautuvaa arkistomatkaa varten

OTL Ida Staffans, Helsingin yliopisto 2.500
Berliiniin suuntautuvaa tutkimusmatkaa varten

FM Marjo Suominen, Helsingin yliopisto 1.500
Halleen ja/tai Karlsruheen suuntautuvaa konferenssimatkaa sekä Lontooseen tehtävää arkistomatkaa varten

Dr. phil. Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto 2.000
Berliinissä pidettävän alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän seminaarin kustannuksiin

FM Fredrik Westerlund, Helsingin yliopisto 700
Freiburgissa pidettävään Heidegger-konferenssiin osallistumista varten

FT Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi 500
Berliiniin tehtävää konferenssimatkaa varten

Takaisin ylös

Apurahat 2006

Tutkimusapurahat

FM Sascha Chrzanowski, Vaasan yliopisto 6.000
Kirjallisen tekstin merkityksen muodostumista koskevaan väitöskirjatyöhön, esimerkkinä Franz Kafkan kertomus Die Verwandlung

Prof. Markku Filppula ja prof. Marjatta Palander, Joensuun yliopisto 1.700
Luennoitsijan kutsumiseksi Joensuuhun Euroopan kielitieteellisen yhdistyksen konferenssiin

LL.M. (Magister Legum) Mónica García-Salmones, Helsingin yliopisto 8.000
Kansainvälisen järjestyksen oikeudellista ja spatiaalista rakennettakoskevaan väitöskirjatyöhön

Prof. Christopher Hall ja prof. Kirsi Pakkanen-Kilpiä, Jyväskylän yliopisto 2.700
Artikkelikokoelman toimituskuluihin

FM Ekaterina Karelina, Helsingin yliopisto 6.000
Väitöskirjatyöhön, joka koskee Dostojevskia ja Tolstoita Weimarin tasavallan kulttuurikonservatiivisessa esseistiikassa

FM Lari Kuhanen, Jyväskylän yliopisto 6.000
Eurooppalaista, kansallista ja nationalistista identiteettiä koskevaa väitöskirjatyötä varten

DrPhil Hartmut Lenk, Helsingin yliopisto 1.500
Suomea koskevan kokoomateoksen toimituskuluihin

FM Jana Möller-Kiero, Helsingin yliopisto 10.000
Saksalaisia ja suomalaisia asuntoilmoituksia koskevan väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen

FM Laura Pihkala-Posti, Tampereen yliopisto 6.000
Saksan kielen verkko-opetusta ja sen kehittämistä koskevaan tutkimustyöhön

FD Christopher Schmidt, Åbo Akademi 2.500
Kongressin ja siihen niveltyvän seminaarin järjestämistä varten

FD Michael Szurawitzki, Åbo Akademi 15.000
Saksalaisten ja suomalaisten kielitieteellisten artikkelien aloituksia 1897-2003 koskevaan postdoc-monografiaan

Matka-apurahat

MPhil Sabine Grasz, Oulun yliopisto 1.000
Italian Bozeniin tehtävää konferenssimatkaa varten

FM Sari Jagielski, Oulun yliopisto 1.500
Saksassa tehtävää väitöskirjan kenttätyötä varten

Prof. Kari Keinästö, Turun yliopisto 1.000
Mannheimin Saksan kielen instituuttiin tehtävää matkaa varten

VTT Jukka Kortti, Helsingin yliopsto 500
Berliiniin suuntautuvaa seminaarimatkaa varten

FM Heikki Länsisalo, Helsingin yliopisto 1.000
Berliinin elokuva-arkistoon tehtävää matkaa varten

FT Minna Maijala, Turun yliopisto 700
Marburgiin tehtävää konferenssimatkaa varten

TT, dos. Matti Myllykoski, Helsingin yliopisto 1.500
Berliiniin suuntautuvaa arkistomatkaa varten

FM Jana Möller-Kiero, Helsingin yliopisto 540
Landauhun tehtävää kongressimatkaa varten

Prof. Christoph Parry, Vaasan yliopisto 1.000
Wieniin tehtävää arkistomatkaa varten

FM Tuukka Perhoniemi, Helsingin yliopisto 1.300
Husserl-arkistoihin Leuveniin tehtävää matkaa varten

FM Tanja Remes, Helsingin yliopisto 1.500
Berliiniin tehtävää arkistomatkaa varten

FM Päivi Räisänen, Helsingin ja Mainzin yliopistot 1.000
Kahta Göttingeniin tehtävää arkisto- ja kirjastomatkaa varten

Prof. Kirsi Vainio-Korhonen, Turun yliopisto 2.100
Matka-apurahana neljälle Suomen Saksan-instituutin seminaariin osallistuvalle luennoitsijalle

Takaisin ylös