Eino Jutikkalan historiapalkinto

Joulukuussa 2006 edesmennyt akateemikko Eino Jutikkala testamenttasi pääosan omaisuudestaan Suomalaiselle Tiedeakatemialle. Testamentissa säädettiin, että sen varoista oli perustettava erillinen rahasto, josta tulee jakaa joka kolmas vuosi palkinto ansiokkaasta historiantutkimustyöstä.

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus perusti Eino Jutikkalan nimeä kantavan rahaston ja jakoi ensimmäisen Eino Jutikkalan historiapalkinnon 24. lokakuuta 2007, jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta akateemikon syntymästä. Palkinto on arvoltaan 15.000 euroa.

Palkinnonsaajat:

2022 professori Jari Eloranta

2019 professori Pirjo Markkola

2016 professori Jari Ojala

2013 professori Kimmo Katajala

2010 professori Riitta Hjerppe

2007 professori Viljo Rasila