Eino Jutikkalan rahasto

2023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Apurahat 2023 vuodeksi 2024

KM, VTM Lotta Allemand, Helsingin yliopisto, 26.000
Lapset puheeksi -menetelmä, koulun ja kodin välinen yhteistyö sekä lasten/nuorten hyvinvointi. (kasvatustiede)  

FM Selcen Erten, Turun yliopisto, 26.000
The portrayal of Finland in Turkish media with a focus on Finland’s NATO membership: A Corpus-assisted Discourse Study. (kielitieteet)    

FM Jasmin Flinkman, Tampereen yliopisto, 26.000
Sodan tunnelmat. Ylisukupolvisen trauman käsittely suomenkielisessä 2010-luvun kaunokirjallisuudessa. (taiteidentutkimus)  

TaM Dina Gillham, Helsingin yliopisto, 26.000
The Perpetual Virginity of Mary: Origins, Development, and Impact on Gender Expectations. (teologia)  

FM Saara Hellström, Turun yliopisto, 26.000
Vertaileva rekisteritutkimus kielenkäytön vaihtelusta monikielisessä Internetissä. (kielitieteet)  

VTM Andrea Lorenz-Wende, Jyväskylän yliopisto, 26.000
Omaisolettama – rajanvetoa työikäisten omaisten ja julkisen vallan hoivavastuun välillä ikääntyneiden hoivassa. (yhteiskuntatieteet)  

FM Arwen Meereboer, Åbo Akademi, 26.000
Ethical Ecologies: Tove Jansson and Sven Nordqvist as an ecocritical approach to ethics. (filosofia)

VTM Tero Mäkelä, Turun yliopisto, 26.000
Philosophy of Care. (filosofia)

FM, TM Nuusa Niskala, Helsingin yliopisto, 26.000
Vallaton valtakunta – kristittyjen anarkistien eletty poliittinen teologia 2000-luvulla. (teologia)

YTM, LLB Berfin Nur Osso, Helsingin yliopisto, 26.000
‘Access to Right to Have Rights’: Managing Migration at the EU’s External Borders. (oikeustieteet)

FM Birgitta Paranko, Turun yliopisto, 26.000
CHALLENGE: Koulukiusaamisen akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan. (psykologia)

FM, TM Nikolai Paukkonen, Helsingin yliopisto, 26.000
Evaluation of Photogrammetry and Laser Scanning as Archaeological Documentation Tools. (arkeologia)

KM Esa Pavloff-Pelkonen, Helsingin yliopisto, 26.000
Game literacy as an emerging approach for multiliteracy pedagogy. (kasvatustiede)

FM Sini Peltokorpi, Turun yliopisto, 29.000
Näkömonivammaisten lasten ja heidän vanhempiensa välinen vuorovaikutus ja sen tukeminen. (yhteiskuntatieteet)

KM Kukka-Maaria Polso, Helsingin yliopisto, 26.000
Motivated to engage, ready to choose? The interplay of motivational development, behavioral engagement, and educational choices in adolescence. (kasvatustiede)

FM Taneli Puputti, Jyväskylän yliopisto, 28.640
Historical Knowledge as Capital: Early Transmission and Circulation of Flavio Biondo’s Decades. (kielitieteet)

FM Juho Pystynen, Helsingin yliopisto, 26.000
Innovations in Finnic vocalism. (fennougristiikka)

KTM Jukka-Pekka Pyylampi, Tampereen yliopisto, 26.000
Measuring Finnish Output Gap and Rules-Based Fiscal Guidance: Past & Present Estimates. (yhteiskuntatieteet)

FM Milla Virolainen, Jyväskylän yliopisto, 26.000
Parliamentarians Debating Democracy in a Time of Crisis: How was Democracy Viewed and Defined by French Politicians 1927-1940. (historia)

Apurahat 2022 vuodeksi 2023

KTM, VTM Lotta Allemand, Helsingin yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Lapset puheeksi -menetelmä kouluympäristössä”. (kasvatustiede)

OTM Kamrul Faisal, Helsingin yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”The Right to Be Forgotten in Spent Criminal Convictions: A European Data Protection Laws Perspective”. (oikeustieteet)

DI Lynda Gilby, Tampereen yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen “Reproductive Politics and Universal Health Coverage – Deconstructing US and EU Networks”. (yhteiskuntatieteet)

FM Annikka Immonen, Turun yliopisto, 27.500
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Katoava aika – Muistipolun toimijoiden kokemuskerronnassa rakentuva muistisairaan ajallisuus ja toimijuus”. (historia)

FM Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopisto, 28.500
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Henkisen työn työsuojelun historia osana työsuojeluhallinnon toimintaa vuosina 1993–2010”. (historia)

OTM Jussi Koivusalo, Helsingin yliopisto, 26.000
Public policy considerations and EU competition law. (oikeustieteet)

VTM Andrea Lorenz-Wende, Jyväskylän yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Omaisolettama – rajanvetoa työikäisten omaisten ja julkisen vallan hoivavastuun välillä ikääntyneiden hoivassa”. (yhteiskuntatieteet)

VTM Tero Mäkelä, Turun yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Välittämisen filosofia”. (filosofia)

YTM, LLB Berfin Nur Osso, Helsingin yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen “Access to Right to Have Rights: Managing Migration at the EU’s External Borders”. (oikeustieteet)

FM, TM Nikolai Paukkonen, Helsingin yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen “Evaluation of Photogrammetry and Laser Scanning as Archaeological Documentation Tools”. (arkeologia)

FM Sini Peltokorpi, Turun yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Näkömonivammaisten lasten ja heidän vanhempiensa välinen vuorovaikutus ja sen tukeminen”. (yhteiskuntatieteet)

FM Heidi Pitkänen, Turun yliopisto, 29.300
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Navigoinnin kehitys ja opetus Ruotsissa ja Suomessa 1740–1840”. (historia)

FM Taneli Puputti, Jyväskylän yliopisto, 29.093
Apuraha väitöskirjatutkimukseen “Historical Knowledge as Capital: Early Transmission and Circulation of Flavio Biondo’s Decades”. (kielitieteet)

FM Juho Pystynen, Helsingin yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Innovations in Finnic vocalism”. (fennougristiikka)

KTM Jukka-Pekka Pyylampi, Helsingin yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen “Measuring Finnish Output Gap and Rules-Based Fiscal Guidance: Past & Present Estimates”. (yhteiskuntatieteet)

KTM Niina Salo, LUT-yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Väliaikaisten asiantuntijaryhmien tiedon luomisen johtamiskäytänteet digitaalisella yhteistyöalustalla”. (yhteiskuntatieteet)

YTM Jussi Systä, Tampereen yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Talouspolitiikan arviointineuvosto ja talouspoliittinen hegemonia”. (yhteiskuntatieteet)

TM Anna Tiittanen, Helsingin yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Experiencing miracles on pilgrimage to Rome (c. 300-600)”. (historia)

FM Milla Virolainen, Jyväskylän yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Parliamentarians Debating Democracy in a Time of Crisis: How was Democracy Viewed and Defined by French Politicians 1927-1940”. (historia)

Apurahat 2021 vuodeksi 2022

KM, VTM Lotta Allemand, HY, 25.000
Lapset puheeksi -menetelmä kouluympäristössä.(kasvatustiede)

MA Aleksandra Dobrego, HY, 25.000
Making sense of natural speech: prosodic cues in language segmentation. (kielitieteet)

DI Lynda Gilby, TaY, 25.000
Reproductive Politics and Universal Health Coverage – Deconstructing US and EU Networks on Sexual and Reproductive Health and Rights. (yhteiskuntatieteet)

FM Minna Hagman, TaY, 25.000
Impotentiaaliset kehot ja koominen tanssi Molièren komedia-baleteissa. (taiteidentutkimus)

FM Annikka Immonen, TuY, 26.500
Katoava aika – Muistipolun toimijoiden kokemuskerronnassa rakentuva muistisairaan ajallisuus ja toimijuus. (historia)

FM Onerva Kiianlinna, HY, 25.000
Darwinism in Aesthetics: Limitations and Potential. (estetiikka)

TM Tapio Leinonen, HY, 25.000
The First among the Prophets. Martin Luther’s Theology of Leadership. (teologia)

FM Anni Malmberg, HY, 25.000
Multiomiikkaan perustuvat episodisen muistin markkerit. (psykologia)

VTM Tero Mäkelä, TuY, 27.000
Välittämisen filosofia. (filosofia)

KM Eveliina Niskala, HY, 25.000
Peruskoululaisten akateemisen vertaisavun verkostot ja heidän sosiodigitaalisen osallistumisensa käytännöt. (kasvatustiede)

FM Taneli Puputti, JyY, 25.000
Historical Knowledge as Capital: Early Transmission and Circulation of Flavio Biondo’s Decades. (kielitieteet)

FM Juho Pystynen, HY, 25.000
Innovations in Finnic vocalism. (fennougristiikka)

PsM Liisa Ritakallio, ÅA, 25.000
Strategy use in working memory training. (psykologia)

MA Frederike Schram, TuY, 25.000
From Marketing to Language Learning – Low German in the Digital Space. (kielitieteet)

FM Riina Sinisalo, HY, 25.000
Muslimius kaupunkitilassa – miten eletty uskonto kohtaa kaupunkisuunnittelun. (uskontotiede)

OTM Anni-Maria Taka, HY, 25.000
Henkilötietojen käsittely terveyttä ja hyvinvointia mittaavien älylaitteiden käytön yhteydessä. (oikeustieteet)

Apurahat vuodeksi 2020 vuodeksi 2021

Apuraha, Helsingin yliopisto, 25.000 € + 1.750 € matka-apuraha
Väitöskirjatyöhön. (yhteiskuntatiede)

Master of Arts Antonio Jorge Aguilera López, Helsingin yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Barcelona city-arsenal: The Royal Shipyard, its workers and the construction of galleys during the Sixteenth Century”. (historia)

Master of Arts Aleksandra Dobrego, Helsingin yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön ”Making sense of natural speech: prosodic factors across languages”. (kielitieteet)

Master of Science Maria Eskelinen, University of Oxford, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Unconventional monetary policy and its interactions with other macroeconomic policies in a heterogeneous agents setting” (yhteiskuntatiede)

Terveystieteiden maisteri Lynda Gilby, Tampereen yliopisto, 25.000 € + 5.000 € matka-apuraha
Väitöskirjatyöhön “Reproductive Politics and Universal Health Coverage – Deconstructing US and EU Networks.” (yhteiskuntatiede)

Master of Arts Henriikka Hannula, Universität Wien, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “What a Man is only his History Tells: Wilhelm Dilthey – An Intellectual Biography”. (historia)

Filosofian maisteri Annikka Immonen, Turun yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Katoava aika – Muistipolun toimijoiden kokemuskerronnassa rakentuva muistisairaan ajallisuus ja toimijuus”. (historia)

Filosofian maisteri Onerva Kiianlinna, Helsingin yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Darwinism in Aesthetics: Limitations and Potential”. (estetiikka)

Filosofian maisteri Niina Korpinen, Oulun yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Selkärangan evolutiivinen kehitys – Nykyisten selkäongelmien tausta”. (arkeologia)

Teologian maisteri Tapio Leinonen, Helsingin yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “The First Among the Prophets. Martin Luther’s Theology of Leadership”. (teologia)

Master of Arts Ines Matres, Helsingin yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Digitaalinen kulttuuriperintö oppimisessa ja opetuksessa”. (kasvatustiede)

Filosofian maisteri Mikko Memonen, Oulun yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Nativisaatiostrategiat suomen ja saamelaisten kielten välisissä lainasanoissa”. (fennougristiikka)

Oikeustieteen maisteri Henni Parviainen, Turun yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Automated decision-making and profiling in recruitment: Are the applicants’ fundamental rights in danger?”. (oikeustiede)

Kauppatieteiden maisteri Jatta Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Leadership in Complex Change: Transition Towards Sustainable Circular Economy”. (yhteiskuntatiede)

Filosofian maisteri Riikka Suominen, Tampereen yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Perhekoon hallinta naisten turvallisuuden tunteen edistäjänä. Reproduktion murros Suomessa 1910–1950”. (historia)

Oikeustieteen maisteri Anni-Maria Taka, Helsingin yliopisto, 25.000 €
Väitöskirjatyöhön “Henkilötietojen käsittely terveyttä ja hyvinvointia mittaavien älylaitteiden käytön yhteydessä”. (oikeustiede)

Apurahat 2019 vuodeksi 2020

Filosofian maisteri Wilma Andersson, Helsingin yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “The Collective versus the Individual: Modeling Readings of Chinese American Literature”. (estiikka ja taiteidentutkimus)

Kasvatustieteen maisteri Anna-Mari Aulén, Jyväskylän yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “Teacher Stress: Coping Strategies, Well-being Profiles and Daily Experiences”. (kasvatustiede)

Master of Arts Aleksandra Dobrego, Helsingin yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “Making sense of natural speech: prosodic factors across languages”. (kielitieteet)

Doctor of Philosophy Simone Gorinelli, Jyväskylän yliopisto,25.000
Väitöskirjatyöhön “Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen yliopisto-opiskelijoiden sosiaalisten ja esiintymistaitojen lisäämiseksi”. (psykologia)

Master of Arts Henriikka Hannula, Universität Wien, 25.000
Väitöskirjatyöhön “The face of life has a laughing mouth and mournful eyes. Wilhelm Dilthey and the Crisis of the European Culture”. (filosofia)

Filosofian maisteri Jaakko Heikkinen, Helsingin yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “Panpsychism, Process and Causality: A Deflationist Account of Consciousness”. (filosofia)

Filosofian maisteri Satu Keinänen, Helsingin yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “The non-evidential meanings and uses of evidentials”. (kielitieteet)

Filosofian maisteri Onerva Kiianlinna, Helsingin yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “Darwinism in Aesthetics: Limitations and Potential”. (estetiikka ja taiteidentutkimus)

Teologian maisteri Tapio Leinonen, Helsingin yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “The First Among the Prophets. Martin Luther’s Theology of Leadership”. (teologia)

Master of Arts Inés Matres García del Pino, Helsingin yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “Cultural heritage goes to school: redefining sites of memory in the digital age”. (kasvatustiede)

Filosofian maisteri Mikko Memonen, Oulun yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “Nativisaatiostrategioista suomen ja saamen välisissä lainasanoissa: katsaus historialliseen ja nykykielen etymologiseen nativisaatioon”. (fennougristiikka)

Valtiotieteiden maisteri Pekka Pennanen, Helsingin yliopisto, 12.500
Väitöskirjatyöhön “Yhteistä hyötyä yksityisellä rahalla: hyvinvointivaltion muutos ja vaikuttavuusinvestoiminen”. (yhteiskuntatieteet)

Teologian maisteri Olli Saukko, Helsingin yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “American Jews in the culture wars during the Obama era”. (teologia)

Psykologian maisteri Jaakko Tammilehto, Tampereen yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “Tunteiden säätely – sosiaaliset ja kognitiiviset tekijät sekä päivittäinen dynamiikka”. (psykologia)

Hallintotieteiden maisteri Saanareetta Virikko, Tampereen yliopisto, 25.600
Väitöskirjatyöhön “Kunnanjohtajan luottamuspula oikeudellisena ilmiönä”. (oikeustiede)

Filosofian maisteri Anna Weckström, Tampereen yliopisto, 25.000
Väitöskirjatyöhön “Mielenterveyden kategorisointi uudistuvassa asiantuntijaviestinnässä”. (kielitieteet)

Master of Arts Aleksandr Zamiatin, Helsingin yliopisto, 25.000
Strategies of Adaptation in Finland and Estonia among Students from the Finno-Ugric Regions of Russia: Examining Linguistic and Ethnic Identity in terms of the Sign Theory of Identity”. (fennougristiikka)

Apurahat 2018 vuodeksi 2019

Filosofian maisteri Heli Etu-Sihvola, Helsingin yliopisto 13.500
Väitöskirjatyöhön ”Euran Luistarin rautakautisen väestön tutkimus isotooppimenetelmin”. (historia ja arkeologia)

Filosofian maisteri Laura Hekanaho, Helsingin yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”How generic is generic he and how singular is singular they? Can you say ze? An online survey on English 3rd person singular pronouns: Usage, change and attitudes”. (kielitiede)

Master of Arts Kristina Humonen, University of Warwick 25.000
Väitöskirjatyöhön ”’One language, one corporate family?’ An ethnographic case study examining corporate language use in a Finnish Company”. (kielitiede)

Filosofian tohtori Tommi Kokkonen, ETH Zurich 15.000
Tutkimusvierailuun liittyen tutkimukseen ”Konkreettiset ja idealisoidut representaatiot tieteellisen tiedon oppimisessa”. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

Valtiotieteiden maisteri Kaarina Korhonen, Helsingin yliopisto 26.600
Väitöskirjatyöhön ”Socioeconomic position and dementia. A study of socioeconomic and demographic determinants of dementia and dementia-related institutional long-term care at older ages in Finland”. (yhteiskuntatieteet)

Dosentti Jan Kuhanen, Oulun yliopisto 2.000
Tutkimusvierailuun liittyen tutkimukseen ”Afrikan vapautusliikkeet ja antikolonialismi Suomessa: Suomen Lähetysseura, Suomen Evankelisluterilainen Kirkko ja kristillinen antikolonialismi 1950-1990”. (historia ja arkeologia)

Filosofian maisteri Juha Kuokkala, Helsingin yliopisto 12.500
Väitöskirjatyöhön ”Itämerensuomen ja saamen jälkitavun labiaalivokaalien historia”. (fennougristiikka)

Psykologian maisteri Petra Laamanen, Tampereen yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”Emootioiden tunnistamisen kehitys lapsuusiän sosiaalisissa suhteissa ja sen vaikutukset mielenterveyteen”. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

Dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti, Turun yliopisto 7.000
Tutkimusvierailuun liittyen tutkimukseen ”Tulevaisuuksien yhteisluominen Suomenlinnan kulttuuriperintötyössä”. (fennougristiikka)

Teologian maisteri, filosofian maisteri Tuuli Lukkala, Itä-Suomen yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”Ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisema ja osallistujien kokemukset”. (teologia ja uskontotiede)

Filosofian maisteri Mikko Nurmi, Jyväskylän yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”Luovuus huippumuusikoiden jazzimprovisoinnissa: Sävelkuvioiden ja niitä yhdistävien skeemojen siirrettävyys valikoiduissa Paul Chambersin ja Ron Carterin improvisaatioissa”. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

Dosentti Henry Oinas-Kukkonen, Oulun yliopisto 5.000
Tutkimusvierailuun liittyen tutkimukseen ”Pyrkimykset uudisasuttaa suomalaisia Alaskaan” (historia ja arkeologia)

Valtiotieteiden maisteri Pekka Pennanen, Helsingin yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”Yhteistä hyötyä yksityisellä rahalla: hyvinvointivaltion muutos ja vaikuttavuusinvestoiminen”. (yhteiskuntatieteet)

Filosofian tohtori Katri Priiki, Tarton yliopisto 8.400
Tutkimusvierailuun liittyen tutkimukseen ”Toi ja tota noin – miten pronominista tuli partikkeli?” (fennougristiikka)

Filosofian maisteri Annika Rosberg-Haavisto, Tampereen yliopisto 12.500
Väitöskirjatyöhön ”’Punainen kuolema on parempi kuin musta elämä’. Itsemurhaiskujen oikeuttaminen Hizballahin ja Tamilitiikereiden johtajien diskursseissa”. (yhteiskuntatieteet)

Teologian maisteri Annaleena Sevillano, Helsingin yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”Englannin katolisen hierarkian reaktiot Espanjan sisällissotaan 1936-1939”. (teologia ja uskontotiede)

Filosofian maisteri Niina Siivikko, Turun yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”Saamen kansan monet kasvot: Saamelaiset Suomen mediakeskusteluissa 1969–1982”. (historia ja arkeologia)

Psykologian maisteri Jaakko Tammilehto, Tampereen yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”Tunteiden säätely – kognitiivisten ja sosiaalisten tekijöiden rooli sekä päivittäinen dynamiikka”. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

Filosofian maisteri Ari Tervashonka, Itä-Suomen yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”Maxwellin eetterihypoteesin teoriaperinteen vaikutusta fysiikan referenssiraamin muutokseen käsittelevään väitöskirjatyöhön”. (historia ja arkeologia)

Filosofian maisteri Katja Tikka, Helsingin yliopisto 12.500
Väitöskirjatyöhön ”Varhaismodernin yritystoiminnan järjestäytyminen Ruotsissa ja Suomessa 1600-luvun alussa – esimerkkeinä kauppakomppanioiden hallinto ja toiminta”. (historia ja arkeologia)

Filosofian maisteri Iida Turpeinen, Helsingin yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”Representing and Challenging Scientific Ways of Knowing in Contemporary Anglo-American Literature”. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

Hallintotieteiden maisteri Saanareetta Virikko, Tampereen yliopisto 25.000
Väitöskirjatyöhön ”Kunnanjohtajan luottamuspula oikeudellisena ilmiönä”. (oikeustieteet)

Apurahat 2017 vuodeksi 2018

FM Lotta Aarikka, Turun yliopisto 25.000
Suomen murteiden tutkimushistoria (kielitiede)

FM Aki Arponen, Turun yliopisto 25.000
Turun tuomiokirkon kalloreliikki – kirkollisen esineen poikkitieteellinen tutkimus (historia ja arkeologia)

FM Henrik Forsberg, Helsingin yliopisto 25.000
Nälänhätä osana kansallista tarina (historia ja arkeologia)

FM Léa Huotari, Helsingin yliopisto 7.500
Kadonnutta subjektia etsimässä: onko subjektin elollistuminen suomi-ranska-suomi -käännöksessä käännöstendenssi? (kielitiede)

VTM, MSc Aleksi Hupli, Tampereen yliopisto 25.000
Psykofarmakologista terapiaa ja tehostamista medikalisoidussa informaatio-yhteiskunnassa (yhteiskuntatieteet)

VTM Roosa Jolkkonen, University of Oxford 2.400
Uusi filantrooppinen kehitysapu sosiaalipolitiikan suunnanmuuttajana: tapaus-tutkimus Gates-säätiöstä terveyssektorilla Tansaniassa (yhteiskuntatieteet)

VTM Kaarina Korhonen, Helsingin yliopisto 25.000
Muistisairaudet ja sosiodemografiset erot pitkäaikaislaitoshoidon käytössä (yhteiskuntatieteet)

FT Heidi Kurvinen, University of Cambridge 11.000
Ylirajainen mielikuva rintaliivien polttajista. Neuvottelut feminismin merkityksistä suomalaisissa valtavirtamedioissa 1960-luvulta vuoteen 2007 (historia ja arkeologia)

FM Jenni Lares, Tampereen yliopisto 25.000
Yhdessä juominen länsisuomalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1500- ja 1600-luvuilla (historia ja arkeologia)

Dos. Pauliina Latvala-Harvilahti, Turun yliopisto 7.000
Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö (fennougristiikka)

MA Inés Matres García del Pino, Helsingin yliopisto 25.000
Digitaalinen kulttuuriperintö oppimisessa ja opetuksessa (kasvatus- ja psykologiatieteet)

TM Sini Mikkola, Helsingin yliopisto 14.000
Eletty uskonto ja uskonnollinen identiteetinmuodostus 1500-luvun saksalaisissa oma-elämäkerroissa (teologia ja uskontotiede)

FM Minerva Piha, Turun yliopisto 25.000
Eteläsaamelaiset rautakautisessa Pohjolassa – kielitieteellis-arkeologinen näkökulma (fennougristiikka)

VTM Pekka Pennanen, Helsingin yliopisto 25.000
Yhteistä hyötyä yksityisellä rahalla: hyvinvointivaltion muutos ja vaikuttavuus-investoiminen (yhteiskuntatieteet)

FM Erika Pihl, Tampereen yliopisto 25.000
Kokemuksellisuus keskiajan kirjallisuudessa (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FT Mette Ranta, Helsingin yliopisto 22.000
Psykologiset ja taloudelliset voimavarat nuorten kestävälle hyvinvoinnille: Taloudellinen kyvykkyys 2000-luvun taitona (kasvatus- ja psykologiatieteet)

Tutkijatoht. Paula Rautionaho, Tampereen yliopisto 3.200
Epästandardin progressiivin hyväksyntä: puhujan näkökulma Amerikassa, Hongkongissa ja Suomessa (kielitiede)

OTM Pauno Soirila, Helsingin yliopisto 25.000
Kulttuuriomaisuus, oikeus ja historiapolitiikka (oikeustieteet)

FM Tuukka Tanninen, Helsingin yliopisto 12.500
Tiedon kohteet ja tiedolliset maailmat (filosofiset ja esteettiset tieteet)

PsM Otto Waris, Åbo Akademi 8.000
Ihmisen työmuisti: kognitiivinen rakenne ja harjoittelumekanismit (kasvatus- ja psykologiatieteet)

FT Elina Viljanen, Helsingin yliopisto 16.000
Stalinismi ja musiikin neuvostoliittolainen kulttuuriteoria, sen historia, kehitys ja perintö: Uusia näkökulmia neuvostoajan venäläiseen kulttuuriin (filosofiset ja esteettiset tieteet)

HTM Saanareetta Virikko, Tampereen yliopisto 12.500
Kunnanjohtajan luottamuspula oikeudellisena ilmiönä (oikeustieteet)

FM Tuomas Äystö, Turun yliopisto 25.000
Uskonnon pilkka yhteiskunnallisena huolenaiheena 2000-luvun Suomessa (teologia ja uskontotiede)

Apurahat 2016 vuodeksi 2017

FM Lotta Aarikka, Turun yliopisto 25.000
Murteen tutkimushistoria ja tunnistaminen. (kielitiede)

FM Aki Arponen, Turun yliopisto 27.900
Turun tuomiokirkon kalloreliikki – kirkollisen esineen poikkitieteellinen tutkimus. (historia ja arkeologia)

FM Henrik Forsberg, Helsingin yliopisto 26.800
Suomen suuret nälkävuodet 1860-luvulla: Vuosisadan tärkein tapahtuma. (historia ja arkeologia)

FM Outi Kaarina Guttorm, Oulun yliopisto 26.400
Definiittisyys, artikkelit ja demonstratiivipronominit pohjoissaamessa. (fennougristiikka)

KM Lauri Heikonen, Helsingin yliopisto 25.000
The role of emotions in teacher learning during the induction phase in the context of teacher-student interaction. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

VTM, MSc Aleksi Hupli, Tampereen yliopisto 26.000
Psykofarmakologista terapiaa ja tehostamista medikalisoidussa informaatioyhteiskunnassa. (yhteiskuntatieteet)

PsM Linda Karlsson, Åbo Akademi 25.000
A new approach to familicide, its prevalence, and characteristics. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

VTM Kaarina Korhonen, Helsingin yliopisto 13.100
Dementia in old age: Social differentials in healthy life expectancy and long-term institutional-care use. (yhteiskuntatieteet)

MMM Eliisa Kylkilahti, Helsingin yliopisto 25.000
Arjen kohtaamisia palvelukulttuurissa: kuluttajan rooli ja toimijuus palveluesityksessä. (yhteiskuntatieteet)

FM Jenni Lares, Tampereen yliopisto 25.000
Yhdessä juominen suomalaisissa talonpoikaisyhteisöissä 1500- ja 1600-luvuilla. (historia ja arkeologia)

FM Hanna Limatius, Tampereen yliopisto 25.000
Exploring community, identity and empowerment through interaction in plus-size fashion blogs. (kielitiede)

FM Elina Maaniitty, Helsingin yliopisto 13.500
Rutto, isorokko ja pilkkukuume. Epidemiat ja niiden torjunta Ruotsissa ja Suomessa 1600-luvun lopulta 1800-luvun alkuun. (historia ja arkeologia)

YTM Hanna-Maria Niemi, Itä-Suomen yliopisto 12.500
Mitkä ovat ihmisarvoisen elämän edellytykset? – oikeudellisen käsitteen filosofinen analyysi. (oikeustiede)

TT Nina Nikki, Helsingin yliopisto 28.000
The Spread of Pauline Christianity in the First Three Centuries: A Cultural Evolutionary Perspective. (teologia ja uskontotiede)

VTM Pekka Pennanen, Helsingin yliopisto 12.500
Eliitin maku, pääomat ja elämäntyyli 2010-luvun lopun Suomessa. (yhteiskuntatieteet)

FT Tuomas Pernu, King’s College London 13.500
Kausaaliset interaktiot hierarkkisissa ontologioissa. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FM Erika Pihl, Tampereen yliopisto 25.000
Mirrored Voices: Experientiality in Medieval Literature. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

OTM Pauno Soirila, Helsingin yliopisto 25.000
Constructing the Nation: Cultural Property in the Discourses of Law and History Politics. (oikeustiede)

FM Tuomas Äystö, Turun yliopisto 12.500
Uskonnon pilkka yhteiskunnallisena huolenaiheena 2000-luvun Suomessa. (teologia ja uskontotiede)

Tohtoriopintoapurahan saajille myönnettiin apurahan lisäksi yliopistokorvaus, mikä on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1.600 euroa.

Takaisin ylös


Apurahat 2015 vuodeksi 2016

FM Lotta Aarikka, Turun yliopisto 23.000
Murteen ja aluepuhekielen tutkimus ja tunnistaminen. (kielitiede)

FM Aki Arponen (Turun yliopisto) 27.000
Turun tuomiokirkon kalloreliikki – kirkollisen esineen poikkitieteellinen tutkimus. (historia ja arkeologia)

MA Dorothea Breier (Helsingin yliopisto) 24.000
Germans – an acoustic minority? An ethnographic study on vague belonging and the (in-)visible traits of identity, based in contemporary Helsinki, Finland. (fennougristiikka)

FM Henrik Forsberg (Helsingin yliopisto) 23.000
Nälänhätä osana kansallista tarinaa: historiakulttuurisia tutkimuksia nälänhädän historiapoliittisesta käytöstä Suomessa ja Irlannissa 1850 – 1968. (historia ja arkeologia)

YTM Antti Halmetoja (Tampereen yliopisto) 23.000
Sosiaalipolitiikan universalismi. Universalismi käsitteenä ja ideana ja sen toimeenpanon muodot, edellytykset ja esteet suomalaisessa sosiaalipolitiikassa. (yhteiskuntatieteet)

KM Lauri Heikonen (Helsingin yliopisto) 23.000
The role of emotions in teacher learning during the induction phase in the context of teacher-student interaction. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

VTM Aleksi Hupli (Tampereen yliopisto) 24.000
Psykofarmakologista neuroterapiaa ja -tehostamista medikalisoidussa informaatioyhteiskunnassa. (yhteiskuntatieteet)

PsM Linda Karlsson (Åbo Akademi) 23.000
Familicide and risk assessment. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

FT Raine Koskimaa (Jyväskylän yliopisto) 6.000
”Bridges Finland 2016” – Kansainvälinen kongressi matematiikan yhteyksistä taiteeseen, arkkitehtuuriin, musiikkiin, kasvatukseen ja kulttuuriin, Jyväskylän yliopisto (9–13. elokuuta 2016). (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FT Hemmo Laiho (University of California San Diego) 11.500
Kantin aistihavainnon teoria. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FM Jenni Lares (Tampereen yliopisto) 11.500
Alkoholikulttuuri Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla. (historia ja arkeologia)

FL Matti Leiviskä (Oulun yliopisto) 11.500
Pohjanmaan synty – Asutus ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla keskiajalta 1600-luvulle. (historia ja arkeologia)

VTM, KM Oki Lindgrén (Turun yliopisto) 23.000
Alkoholiriippuvuuden ja sen hoidon etiikkaa koskeva väitöstyö. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

TT Juha Meriläinen (Helsingin yliopisto) 28.000
Aidosti suomalainen vai aidosti luterilainen? Uskonnollinen identiteetti ja amerikansuomalaisten sisäinen tarina 1890–1970 (teologia ja uskontotiede)

KTM Päivi Puonti (Helsingin yliopisto) 23.000
Empiirisiä esseitä raha- ja finanssipolitiikasta. (yhteiskuntatieteet)

FL Mika Rissanen (Jyväskylän yliopisto) 11.500
Suden uskonnollinen ja symbolinen asema antiikin Roomassa. (historia ja arkeologia)

FM Hanna Ryynänen (Tampereen yliopisto) 23.000
Exploring community, identity and empowerment through interaction in plus size style blogs. (kielitiede)

OTT Katariina Simonen (Helsingin yliopisto) 14.000
Oikeudenmukaisen sodankäynnin sääntöjä ja joukkotuhoaseita koskeva väitöskirjan jälkeinen tutkimus. (oikeustieteet)

OTM Pauno Soirila (Helsingin yliopisto) 23.000
Constructing the Nation: Cultural Property in the Discourses of Law and History Politics. (oikeustieteet)

FM Jaakko Takkinen (University of California, Santa Barbara) 24.500
Uskonto ja parantaminen – buddhalaisuuden merkitys perinteisen tiibetiläisen lääketieteen harjoittamisessa. (teologia ja uskontotiede)

YTM Tiina Vaittinen (Tampereen yliopisto) 10.800
Ikääntyvä hyvinvointivaltio globaalirakenteissa: Tutkimus filippiiniläishoitajista suomalaisen hoivakriisin ratkaisijoina. (yhteiskuntatieteet)

MSc Mitjo Vaulasvirta (University of Oxford) 3.000
War of Memories Over Memories of War: A Quasi-Experimental Study of the Intergenerational Transmission of Collective Memories Through War Memorialization in Post-Conflict Bosnia and Herzegovina. (yhteiskuntatieteet)

Takaisin ylös


Apurahat 2014 vuodeksi 2015

KM Marikki Arnkil, Tampereen yliopisto 23.000
”Ci sono – olen täällä”: Dialogisen opettamisen mahdollisuudet osallisuuden, syvällisen oppimisen ja kouluviihtyvyyden lisäämisessä. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

M.A. Dorothea Breier, Helsingin yliopisto 24.000
Deutsche im gegenwärtigen Helsinki – Etnografinen tutkimus Helsingin saksalaisista. (fennougristiikka)

YTM Emmi Enlund, Jyväskylän yliopisto 25.000
Vanhempien lastensa koulumenestystä koskevien syyselitysten pysyvyys. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

FM Lauri Haapanen, Helsingin yliopisto 25.000
Suora lainaus eli sitaatti lehtijutussa – Lehtisitaattien tehtävät, suhde haastattelupuheeseen ja referoinnin toimitukselliset työkäytänteet. (kielitiede)

YTM Antti Halmetoja, Tampereen yliopisto 23.000
Universalismin idea sosiaalipolitiikassa – universalismi normatiivisena ja kognitiivisena ideana ja sen toimeenpanon muodot, edellytykset ja esteet suomalaisessa sosiaalipolitiikassa. (yhteiskuntatieteet)

KM Lauri Heikonen, Helsingin yliopisto 11.500
The role of emotions in teacher learning during the induction phase in the context of teacher-student interaction. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

YTM Ari-Elmeri Hyvönen, Jyväskylän yliopisto 5.000
Experience, Time, and Wordliness: Occypy, the Arab Spring, and Hannah Arendt. (yhteiskuntatieteet)

FM Miia Ijäs, Tampereen yliopisto 2.500
Anna Jagellonica – Itämeren valtiatar. (historia ja arkeologia)

FM Mikko Immanen, Helsingin yliopisto ja Kalifornian yliopisto, Riverside 11.500
Martin Heideggerin ajattelun merkitys varhaisen Frankfurtin koulun kriittisen teorian muodostumisessa Weimar tasavallassa, 1927–1933. (historia ja arkeologia)

FM Maria Kallio, Turun yliopisto 24.500
Turun tuomiokapitulin hallinto- ja asiakirjakulttuurin murros myöhäiskeskiajalla. (historia ja arkeologia)

FM Elina Kuorelahti, Helsingin yliopisto 25.000
Collaboration by Coercion. State, business and the European timber cartel in the 1930s. (historia ja arkeologia)

Prof. Kirsi Kuusikko, Lapin yliopisto ja European University Institute 2.500
Puolueettomuus, sidonnaisuudet ja esteellisyys julkisessa hallinnossa. (oikeustieteet)

FM Emmi Lahti, Jyväskylän yliopisto 23.000
Taikuus Suomessa 1700-luvun jälkipuoliskolla. (historia ja arkeologia)

FM Maria Lahtinen, Durham University 1.500
Diet, mobility and importance of cultivation in late Iron age and early Medieval Finland. (historia ja arkeologia)

VTM Oki Lindgrén, Turun yliopisto 24.000
Alkoholiriippuvuuden ja sen hoidon filosofiaa käsittelevä väitöskirjatyö. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

VTM Päivi Mäkelä, Turun yliopisto 11.500
Kriminaalitieteitä integroimassa, kriminaalipolitiikkaa uudistamassa. Inkeri Anttilan elämäntyö. (oikeustieteet)

Prof. emer. Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto 4.000
15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science (CLMPS 2015). (filosofiset ja esteettiset tieteet)

VTM Ville Okkonen, Turun yliopisto 23.000
Elinkeinoelämä ja peruskoulun vastustus 1970-luvulla. (historia ja arkeologia)

KM Maiju Paananen, Helsingin yliopisto 6.000
Tuottava varhaiskasvatus? Institutionaalisen varhaiskasvatuksen rakentuminen poliittisten virtausten kohtauspisteissä. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

KTM Päivi Puonti, Helsingin yliopisto 23.000
Rahapolitiikan tavoitteiden ja virityksen vaikutukset rahoituslaitosten toimintaan. (yhteiskuntatieteet)

OTM Santtu Raitasuo, Helsingin yliopisto 23.000
Oikeusperiaatteet harkintavallan rajoittajina vero-oikeudessa. (oikeustieteet)

FM Iiris Rennicke, Helsingin yliopisto 11.500
Portugalin r-äänteiden vaihtelu: muutosprosessit ja käyttöpohjainen fonologinen analyysi. (kielitiede)

TT Inkeri Rissanen, Helsingin yliopisto 28.000
Negotiating religion, multicultural citizenship and Muslim integration in Finnish and Swedish schools. (teologia ja uskontotiede)

FM Annika Rosberg-Haavisto, Tampereen yliopisto 7.500
Itsemurhaiskujen oikeuttamista käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen. (yhteiskuntatieteet)

FM Hanna Ryynänen, Tampereen yliopisto 23.000
”Wonderful clothes for us fatties”: Exploring community, identity and empowerment in plus size style blogs. (kielitiede)

VTM Outi Sirniö, Helsingin yliopisto 11.500
Intergenerational Determinants of Social Standing: Class, Income and Education in Finland. (yhteiskuntatieteet)

FM Jaakko Takkinen, UC Santa Barbara 24.000
Uskonto ja parantaminen – buddhalaisuuden merkitys perinteisen tiibetiläisen lääketieteen harjoittamisessa itäisellä Himalajalla. (teologia ja uskontotiede)

YTM Tiina Vaittinen, Tampereen yliopisto 23.000
Ikääntyvä hyvinvointivaltio globaalirakenteissa: Tutkimus filippiiniläishoitajista suomalaisen hoivakriisin ratkaisijoina. (yhteiskuntatieteet)

MA Johanna Vuorelma, University of Warwick 11.500
Losing Turkey? Western narratives of Turkish foreign policy shift in the 2000s. (yhteiskuntatieteet)

Takaisin ylös


Apurahat 2013 vuodeksi 2014

KM Matti Aarnio, HY 5.700
Yhteisöllinen tiedon rakentaminen ongelmalähtöisessä oppimisessa. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

M.A. Dorothea Breier, HY 23.800
Deutsche im Helsinki des 21. Jahrhunderts – Etnografinen tutkimus Helsingin saksalaisista. (fennougristiikka)

FM Heidi Hakkarainen, TuY 1.300
Comical Modernity. Popular Humour and the Transformation of City Space in Late Nineteenth-Century Vienna. (historia ja arkeologia)

YTM Antti Halmetoja, TaY 23.000
Universalismin idea sosiaalipolitiikassa – vertaileva tutkimus universalismin idean toimeenpanosta ja muodoista Suomen ja Englannin varhaiskasvatus- ja koulutus-järjestelmissä. (yhteiskuntatieteet)

TM Jelisei Heikkilä, HY 5.000
Canonical questions concerning matrimonial matters in the preparatory commissions and in the general all-Russian church council of the Russian Orthodox church coming to the 20th century. (teologia ja uskontotiede)

FM Leena Heikkola, ÅA 23.000
MS-potilaiden kielihäiriöt ja kognitiivinen fatiikki. (kielitiede)

FM Maija Hirvonen, HY 11.500
Elokuvallisen tilan ja perspektiivin kielentäminen kuvailutulkkauksessa. (kielitiede)

HTM Juho Joensuu, HY 11.000
Law and Deprivation of Responsibility. (oikeustieteet)

FM Maria Kallio, TuY 27.000
Turun tuomiokapitulin hallinto- ja asiakirjakulttuurin murros myöhäiskeskiajalla. (historia ja arkeologia)

OTL Esa Kolehmainen, HY 5.000
Kieli, analyyttisyys ja normi. Oikeusteoreettinen tutkimus praktista argumentaatiota edeltävästä kielen mallista normatiivisessa tieteessä. (oikeustieteet)

Dos. Mia Korpiola, Uppsalan yliopisto 6.000
Women in Law: Women Working in Law in Finland, 1870-1970. (oikeustieteet)

TM Katja Kujanpää, HY 24.800
Paul Quoting Scripture in the Letter to the Romans. (teologia ja uskontotiede)

FT Arniika Kuusisto, HY ja University of Warwick 26.000
Encountering Diversity in Education EDEN. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

FM Kimmo Lackman, OuY 5.000
Eugenics, Racial Superiority and Social Darwinism: The Corner Stones in German Military Justice. (historia ja arkeologia)

FM Emmi Lahti, JyY 12.000
Taikuus Suomessa 1700-luvun jälkipuoliskolla. (historia ja arkeologia)

FM Maria Lahtinen, University of Durham 4.500
Diet, migration and economical subsistence in the site Iin Hamina Northern Finland. (historia ja arkeologia)

FM Mia Lempiäinen-Avci, TuY 14.000
Ohran ja rukiin muinais-DNA -tutkimukset. Varhainen viljely Suomessa arkeologisten kasvijäänteiden avulla esihistorialliselta ajalta keskiajalle. (historia ja arkeologia)

VTM Oki Lindgrén, TuY 23.000
Alkoholiriippuvuuden ja sen hoidon filosofiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

YTM Otto Loberg, JyY 23.000
Closing the loop: Uncovering the relation between cortical activation, eye movements, and cognitive processing in reading across reading fluency. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

OTM Heikki Marjosola, HY ja European University Institute, Firenze 4.000
Centralisation of Financial Supervision in the Post-Crisis European Union. (oikeustieteet)

FM Aleksi Mäkilähde, TuY 23.000
Pragmafilologinen tutkimus monikielisistä käytänteistä uuden ajan alun Britanniassa. (kielitiede)

MA Johanna Nykänen, University of Warwick 23.000
Losing Turkey? A critical analysis of Western narratives of Turkish foreign policy shift in the 2000s. (yhteiskuntatieteet)

VTM Ville Okkonen, TuY 23.000
Elinkeinoelämä ja peruskoulun vastustus 1970-luvulla. (yhteiskuntatieteet)

FM Anna Reetta Rönkä, OuY 13.000
Yksinäisyyden kokeminen lapsuudesta aikuisuuteen. Pohjois-Suomen syntymä-kohorttitutkimus 1986. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

FM Paula Saari, HY 12.000
Wild Nature Created: The U.S. National Park Idea and National Parks in Canada and Finland. (historia ja arkeologia)

VTM Outi Sirniö, HY 14.500
Intergenerational Determinants of Social Standing: Class, Income and Education in Finland. (yhteiskuntatieteet)

FM Jaakko Takkinen, University of California, Santa Barbara 23.000
Uskonnon merkitys perinteisen tiibetiläisen lääketieteen harjoittamisessa itäisellä Himalajalla. (teologia ja uskontotiede)

VTL Susanne Uusitalo, TuY ja Fondation Brocher, Geneve 11.500
Addiktio, toiminta ja moraali. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

YTM Tiina Vaittinen, TaY 23.000
Filippiiniläishoitajat ikääntyvän Suomen työvoimapulan ratkaisijoina? Muuttajalähtöinen, globaali ja poikkihallinnollinen näkökulma hoitoalan työperusteiseen maahanmuuttoon. (yhteiskuntatieteet)

FM Tero Vanhanen, HY ja University of California, Berkeley 24.500
Extreme Strategies: Affectivity and transgression in contemporary extreme fiction. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FM Soile Ylivuori, HY ja University of Cambridge 5.000
Feminine Identities, Gendered Bodies, and the Discourse of Politeness in 18th-Century England. (historia ja arkeologia)

Takaisin ylös


Apurahat 2012 vuodeksi 2013

OTK Matias Forss, HY 23.000
Kaavoitus ja valta. Oikeushistoriallinen tutkimus. (oikeustieteet)

TT Eija Hanhimäki, HY ja Stanford University, Yhdysvallat 26.000
Moral Interaction in Pedagogical Relations. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

FM Mikko Heikkilä, TaY 23.000
Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria – den relativa och absoluta kronologin i urgermanskans, urnordiskans, urfinskans och ursamiskans ljudövergångar i ljuset av lånordsforskning samt urspråkens inre rekonstruktion. (kielitiede)

TM Timo Helenius, Boston College 25.000
Re-con-naissance: the poetical task of cultural objectivity in Paul Ricoeur’s phenomenological hermeneutics. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FM Mikko Höglund, TaY 23.000
Tough Construction in English – A Cognitive and Usage-Based Approach. (kielitiede)

FM Maria Kallio, TuY 25.000
Turun tuomiokapitulin hallinto- ja asiakirjakulttuurin murros myöhäiskeskiajalla. (historia ja arkeologia)

FM Matti Kangaskoski, HY 23.000
Meaning in Digital Poetry – Interpretation and Interface. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FM Elina Kuorelahti, HY 25.000
Collaboration by Coercion. State, business and the European timber cartel in the 1930s. (historia ja arkeologia)

FT Pauliina Latvala, HY 34.000
Veteraanikansanedustajien suhde ”kansaan”, edustajuuteen ja valtaan. Muistitietotutkimus kansanvaltaa koskevan retoriikan muutoksista 1990–2010-luvuilla. (fennougristiikka)

FM Iiro Laukola, HY 23.000
Ptolemaiokset Egyptin makedonialaisina faraoina Kallimakhoksen kirjoituksissa. (kielitiede)

TM Jason Lepojärvi, HY ja Oxfordin yliopisto 26.000
C. S. Lewis and the Theology of Love. (teologia ja uskontotiede)

FT Kristiina Mannermaa, HY 4.000
Valkeakosken Rapolan Hirvikallion ja Matomäen rautakautisten röykkiöiden ajoitukset ja käyttötarkoitukset. (historia ja arkeologia)

Dos. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, HY 12.500
Ennakoiva ikääntyminen – vanhuusoikeudellinen tutkimushanke elämänkaaren myöhemmän vaiheen suunnittelusta. (oikeustieteet)

TM Matti Nikkanen, HY 5.000
Ecclesia, oeconomia, politia. Eine Untersuchung zur Ideengeschichte der altlutherischen Dreiständelehre. (teologia ja uskontotiede)

MA Johanna Nykänen, University of Warwick 25.000
A critical analysis of Western narratives of Turkish foreign policy shift in the 2000s. (yhteiskuntatieteet)

VTM Ville Okkonen, TuY 23.000
Elinkeinoelämän valtuuskunnan ja Vapaan koulutuksen tukisäätiön koulutuspoliittinen toiminta 1970-luvulla. (yhteiskuntatieteet)

MMT Matti Palo 4.000
Metsäntutkimuslaitoksesta valkoiseen taloon. Akateemikko, metsänarvioimistieteen professori Yrjö Ilvessalon syntymästä 120 vuotta. (historia ja arkeologia)

FM Anna Reetta Rönkä, OuY 23.000
Yksinäisyyden kokeminen lapsuudesta aikuisuuteen. Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus 1986. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

FM Liisa Seppänen, TuY ja London’s Globan University 22.500
Turun keskiaikainen kaupunki ja kaupunkiarkeologinen tutkimus. (historia ja arkeologia)

KM Jukka Utriainen, JyY 23.000
More Complex, More Success? – Complexity of critical thinking skills, study experiences and academic achievement in university. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

YTM Tiina Vaittinen, TaY 26.000
Filippiiniläishoitajat ikääntyvän Suomen työvoimapulan ratkaisijoina? Muuttajalähtöinen ja poikkihallinnollinen näkökulma hoitoalan työperusteiseen maahanmuuttoon ja sen kategorisiin rajanvetoihin. (yhteiskuntatieteet)

Takaisin ylös


Apurahat 2011 vuodeksi 2012

KM Matti Aarnio, HY 24.200
Yhteisöllinen tiedon rakentaminen ongelmalähtöisessä oppimisessa. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

Dos. Pertti Anttonen, Institute of Slovenian Ethnology at the Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU) 600
Kutsutun esitelmän pitäminen Slovenian etnologian instituutin (Institute of Slovenian Ethnology) 60-vuotisjuhla-konferenssissa Ljubljanassa. (fennougristiikka)

Dos. Mats Bergman, HY 7.800
Pragmaattinen objektiivisuus – kohti viestinnän uutta tietoteoriaa. (yhteiskuntatieteet)

OTK Matias Forss, HY 23.000
Suomen kaupunkirakentamisen oikeudellinen kehitys 1900-luvulla. (oikeustiede)

FM Mikko K. Heikkilä, TaY 23.000
Fonologiska språkförändringar i järnålderns Nord-Europa – Kronologin i urgermanskans och urnordiskans ljudövergångar i ljuset av lånordsforskning och urspråkens inre rekonstruktion. (kielitiede)

FM Elisa Heikkinen, OuY 25.600
Inhibitiokontrolli ja audiovisuaalinen havaitseminen lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

TM, VTK Timo Helenius, Boston College 25.000
Kulttuurin käsite Paul Ricoeurin kriittisessä hermeneutiikassa. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

VTM Heidi Härkönen, HY 7.700
Reciprocity and Care in Socialist Cuba. (yhteiskuntatieteet)

FM Mikko Höglund, TaY 23.000
Tough Construction in English – A Cognitive and Usage-Based Approach. (kielitiede)

FM Kirsi Kanerva, TuY 23.000
Hidden Sorrow, Disturbing Grief: Death, Emotions, Illness and Health in Medieval Scandinavia. (historia ja arkeologia)

FM Matti Kangaskoski, HY 23.000
The Grounds of Literary Interpretation – Regularity, Levels, and the New. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FM Satu Koivisto, HY 11.500
Out of the Peat – The Archaeology of Finnish Wetlands. (historia ja arkeologia)

FM Emmi Lahti, JyY 23.000
Taikuus Suomessa 1700-luvun jälkipuoliskolla. (historia ja arkeologia)

FT Pauliina Latvala, HY 30.000
Veteraanikansanedustajien suhde ’kansaan’, edustajuuteen ja valtaan. Muistitietotutkimus kansanvaltaa koskevan retoriikan muutoksista 1990-2010-luvuilla. (fennougristiikka)

FM Iiro Laukola, HY 23.000
Ptolemaiokset Egyptin makedonialaisina faraoina Kallimakhoksen kirjoituksissa. (kielitiede)

KM Anniina Leiviskä, HY 24.000
Moral Education in Pluralist Societies – Perspectives from Hans-Georg Gadamer’s Philosophical Hermeneutics. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

FM Aleksi Mainio, HY 25.000
Terrorismi ja virkavalta: Suomesta Neuvosto-Venäjälle tehdyt terroriteot vuosina 1918–1933. (historia ja arkeologia)

FT Kristiina Mannermaa, HY 8.000
Suomen rautakautisten röykkiöiden luulöytöjen lajimääritykset, ajoitukset ja funktiot. Tapaustutkimuksena Valkeakosken Rapolan Hirvikallio ja Matomäki. (historia ja arkeologia)

VTM Niina Metsä-Simola, HY 23.000
Morbidity and mortality effects of union separation. (yhteiskuntatieteet)

MMM Sari Mäki, HY 27.100
Perusturvan varassa elävien ihmisten kansalaisuuden rakentuminen taloudellisessa niukkuudessa. (yhteiskuntatieteet)

TM Matti Nikkanen, HY 23.000
Ecclesia, oeconomia, politia. Eine Untersuchung zur Ideengeschichte der altlutherischen Dreiständelehre. (teologia ja uskontotiede)

MA Johanna Nykänen, University of Warwick 23.000
Western narratives of losing Turkey. (yhteiskuntatieteet)

OTK Henna Pajulammi, LaY ja UCLA 2.000
Lapsen autonomia – oikeustieteellinen tutkimus lapsen osallisuudesta. (oikeustiede)

FT Joona Taipale, University of Copenhagen 3.900
Formation, Interaction, and Disturbance of the Human Mind: Phenomenological Investigations into Psychiatry and Psychoanalysis. (filosofiset ja esteettiset tieteet)

Takaisin ylös


Apurahat 2010 vuodeksi 2011

KM Matti Aarnio, HY 22.000
Yhteisöllinen tiedon rakentaminen ongelmalähtöisessä oppimisessa (kasvatus- ja psykologiatieteet)

VTM Henni Alava, HY 23.000
Apu aseiden vaiettua. Kehitys ja politiikka konfliktinjälkeisessä Pohjois-Ugandassa (yhteiskuntatieteet)

FM Mirkka Danielsbacka, HY 14.000
Sotavankien kohtelu Suomen sotavankimuodostelmissa jatkosodan aikana (historia ja arkeologia)

FL Marek Fields, HY 23.000
British and American Propaganda and Cultural Diplomacy in Finland, 1945-1962 (historia ja arkeologia)

OTK Matias Forss, HY 21.000
Kulosaaresta Merihakaan – Kaupunkirakentamisen oikeudellinen kehitys 1900-luvulla (oikeustieteet)

FM Mikko Heikkilä, TaY 21.000
Fonologiska språkförändringar i järnålderns Nord-Europa – Kronologin i urgermanskans och urnordiskans ljudövergångar i ljuset av lånordsforskning och urspråkens inre rekonstruktion (kielitiede)

FM Elisa Heikkinen, OuY 21.000
Audiovisuaalinen havaitseminen ja inhibitiokontrolli lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus (kasvatus- ja psykologiatieteet)

VTT Meri Herrala, Humboldt University ja HY 24.000
Soviet Cultural Infiltration in the Soviet Occupation Zone in Germany and GDR 1945-1961 (historia ja arkeologia) (post doc)

FM Mikko Höglund, University of Oregon ja TaY 21.000
Tough-Construction in English across Centuries – A Diachronic Corpus Study (kielitiede)

FM Alma Korko, Tay 26.000
G.E. Moore’s and Edmund Husserl’s Analysis in 1899-1913 (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FM Eerika Koskinen-Koivisto, JyY 21.000
Työn, luokan ja sukupuolen yhteen kietoutuminen työläisnaisen elämässä (fennougristiikka)

FM Jaakko Kuosmanen, University of Edinburgh 21.000
The Right of Exit and the Duties of States in Asylum (yhteiskuntatieteet)

FM Kimmo Lackman, OuY 21.000
Eugenics, Racial Superiority and Social Darwinism: The Corner Stones of German Military Justice (historia ja arkeologia)

FM Iiro Laukola, HY 21.000
Ptolemaiokset Egyptin makedonialaisina faraoina Kallimakhoksen kirjoituksissa (kielitiede)

MSSc Xin Liu, TuY 21.000
Learning Finnish as a Gateway to Integration? -embodied linguistic practices in multicultural Finland (yhteiskuntatieteet)

FM Aleksi Mainio, HY 23.000
Virkavalta ja terrorismi: Suomesta Neuvosto-Venäjälle tehdyt terroriteot vuosina 1918-1930 (historia ja arkeologia)

FM Päivi Miettunen, HY 21.000
The Saints of South Jordan – ”Awliya” -Tradition in the Modern Jordanian Society (teologia ja uskontotiede)

OTM Sanna Mustasaari, HY 5.000
Muuttuva eurooppalainen perhe (oikeustieteet)

FM Sini Peltokorpi, Groningenin yliopisto, Hollanti 3.000
Synnynnäinen kuurosokeus ja kommunikointi (kielitiede)

PsM Johanna Rosenqvist, HY 21.000
Influence of early education and home environment on neurocognitive development: An international comparison. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

TM Katri Saarelainen, HY 21.000
The Iron Age Figurines of Northern Israel (teologia ja uskontotiede)

Takaisin ylös


Apurahat 2009 vuodeksi 2010

Post doc -apurahat

FM Visa Immonen, Turun yliopisto ja Stanford University (24.000)
Miten esine on keskiaikainen? Suomen keskiaika aineellisena prosessina (historia ja arkeologia)

FT Tiina Käkelä-Puumala, Helsingin yliopisto ja Loyola University Maryland (15.000)
Money, Economy, and Literary Representation in 20th Century Literature (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FT Harri Mäki, North-West University, Etelä-Afrikka (10.000)
Kaupungininsinöörit Etelä-Afrikassa 1850-1910: valintaprosessi, asema ja kokemukset (historia ja arkeologia)

FT Jarkko Toikkanen, Tampereen yliopisto (21.000)
Suspended Failures: The Intermedial Experience of Horror between Human Images and Mechanical Words (filosofiset ja esteettiset tieteet)

Väitöskirja-apurahat

FM Helena Eskelinen, Helsingin yliopisto (21.000)
Ekfrasis ja kuvataiteen rooli Gabriele D’Annunzion romaanitrilogiassa (kielitiede)

FM Tuomas Hovi Turun yliopisto (21.000)
Historian ja perinteen hyödyntäminen Dracula-turismissa Romaniassa (fennougristiikka)

VTM Saara Hämäläinen, Helsingin yliopisto (21.000)
Ei-kausaalisten aikasarjamallien kehittäminen ja soveltaminen (yhteiskuntatieteet)

VTM Mitra Härkönen, Helsingin yliopisto (21.000)
Tiibetiläisnunnien motiivit ja muuttuva asema nyky-Kiinassa (teologia ja uskontotiede)

VTM, MSc Johannes Kananen, Helsingin yliopisto (10.500)
Work, Politics and Agency: Emancipating and Limiting Human Creativity in Modern Times (yhteiskuntatieteet)

FM Kalle Kangaspunta, Jycäskylän yliopisto (21.000)
Finding Patterns – Conceptual Criticism of the Russian Avant-garde Art (filosofiset ja esteettiset tieteet)

VTM Ville Laamanen, Turun yliopisto (21.000)
Kirjailija Olavi Paavolaisen tulkinnat totalitarismista (historia ja arkeologia)

FM Hanna Lantto, Helsingin yliopisto (21.000)
Kaksikielisyyden mallin ja kieli-identiteetin vaikutus kaksikielisen puheen kieliopilliseen typologiaan Espanjan Baskimaassa (kielitiede)

FM Kirsti Leppänen, Tampereen yliopisto (21.000)
Voice Massage, äänenharjoittamisen ja äänenkäyttökonsultaation vaikutukset naisopettajien äänen työhyvinvointiin. (kasvatus- ja psykologiatieteet)

FL Tiina Miettinen, Tampereen yliopisto (21.000)
Ihanteista irrallaan. Naimaton nainen osana muuttuvaa kotitaloutta 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun. (historia ja arkeologia)

KM, MuM Sari Muhonen, Sibelius Akatemia (21.000)
Sävellyttäminen – käytännön ja käsitteen määrittely toimijoiden kokemusten kautta sekä sävellyttämiskokemusten merkitys oppilaiden myöhemmässä musiikillisessa elämässä (kasvatus- ja psykologiatieteet)

FM Hanna Mäkelä, Helsingin yliopisto ja Justus-Liebig-Universität, Giessen Saksa (21.000)
Mimeettinen eli jäljittelevä halu henkilöhahmojen välisissä suhteissa englanninkielisen nykyproosan esimerkeissä (filosofiset ja esteettiset tieteet)

FL Mika Rissanen, Jyväskylän yliopisto (21.000)
Suden ja Rooman yhteys (kielitiede)

MA Marianne Spoelman, Oulun yliopisto (21.000)
Partitiivin käyttö oppijankielessä (kielitiede)

FM, YTM Sami Suodenjoki, Tampereen yliopisto (21.000)
Työväestön järjestäytyminen ja vuoden 1905 suurlakon murros maaseutuyhteisössä (historia ja arkeologia)

FM Kaj Syrjänen, Tampereen yliopisto (21.000)
Kielikuntien ja murteiden evoluutio biologisessa kontekstissa(kielitiede)

FM Miikka Tallavaara, Helsingin yliopisto (21.000)
Hunter-gatherer population dynamics and cultural processes in Stone Age Finland (historia ja arkeologia)