Emil Öhmannin Säätiö

Rahaston apurahahaku järjestetään vuosittain huhti-toukokuussa. Päätökset tehdään ja apurahansaajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä syyskuun aikana.

Samaan aikaan on haettavana myös Instituutti-apuraha lyhytaikaiseen tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituutissa Berliiniissä. Tutkimusalat ovat saksan kielen ja saksankielisen alueen kulttuurin tutkimus: tutustu Instituutti-apurahaan.

———-

EMIL ÖHMANNIN SÄÄTIÖ

Haku avoinna 22.4.-31.5.2024

Emil Öhmannin Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja saksan kielen, kääntämisen ja saksankielisen kirjallisuuden tutkimukseen. Apurahoja annetaan henkilökohtaisiksi apurahoiksi, matka-apurahoiksi, tutkimusyhteistyöhön (esimerkiksi ulkomaalaisten tutkijoiden vierailuihin) ja konferenssien järjestämiseen. Erityisesti suositaan useamman kuukauden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä. Ulkomailla tapahtuvaan työskentelyyn voidaan lisätä kohtuulliset matka- ja oleskelukustannukset.

Apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Haettaessa apurahaa tohtoriopintoihin tulee hakijalla olla jatko-opinto-oikeus.

Yleisiä hakuehtoja

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa.Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään 31.5.2024 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja saa osoitteesta www.mela.fi.

Tarkempia tietoja saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta puhelin 050 4620 889, sähköposti nina.rapelo@acadsci.fi.

Emil Öhmannin Säätiön hallitus

—————————-

Emil Öhmannin Säätiö perustettiin vuonna 1993. Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista tieteen­harjoitusta, ennen kaikkea germaanisen filologian tutkimusta. Säätiötä hallinnoi Suomalainen Tiedeakatemia.