Julkaisut

Tältä sivulta löydät kootusti Suomalaisen Tiedeakatemian julkaisuja.

Tiedeakatemioiden keskeisimpiä toimintamuotoja on aina ollut tieteellisten tutkimusten julkaiseminen. Suomalainen Tiedeakatemia on perustamisestaan asti harjoittanut julkaisutoimintaa.

Suomalaisen Tiedeakatemian kirjoja myy Tiedekirja.

Tietokoosteet

Tiedeakatemian työssä tieteen ja päätöksenteon edistämiseksi tuotetaan paljon erilaisia julkaisuja. Samalla kehittämistyössä pyritään löytämään mahdollisimman toimivia malleja tutkitun tiedon kokoamiseksi ja hyödyntämiseksi päätöksenteossa.

Lue lisää

Ohjeistukset tiedevälittämiseen

Tiedeakatemia kehittää työkaluja ja julkaisee ohjeistuksia tiedevälittäjien työn tueksi. Tavoitteena on parantaa tutkimustiedon hyödyntämistä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Lue lisää

Sofi-hankkeen julkaisut

Sofi (Science Advice Initiative of Finland) oli Suomen neljän tiedeakatemian yhteinen tiedeneuvonnan kehittämishanke, joka toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuosina 2019–2021. Näiltä alasivuilta löydät hankkeessa tuotetut julkaisut.

Lue lisää

Annales Academiae Scientiarum Fennicae

Suomalainen Tiedeakatemia on perustanut uudelleen yleisjulkaisusarjan Annales Academiae Scientiarum Fennicae, sarja aloitti toimintansa vuonna 2022. Julkaisusarjassa tieteenharjoittajat esittelevät tutkimusalojensa ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita tieteestä ja sen kehityksestä kiinnostuneille.

Lue lisää

Vuosikirja

Suomalainen Tiedeakatemia on julkaissut Vuosikirjaa vuodesta 1977. Sähköisesti vuosikirjat löytyvät vuodesta 2014 alkaen. Navigaatiosta pääsee suoraan kunkin vuoden Vuosikirjaan.

Lue lisää

#TAIPUUVAANEITAITU

Suomalaisen Tiedeakatemian nimittämän asiantuntijaryhmän tavoite on tukea suomalaista yhteiskuntaa koronakriisistä ja sen vaikutuksista selviytymisessä. Asiantuntijaryhmä julkaisi kirjallisen kannanoton 8.2.2021.

Lue lisää

EASAC Policy Report 32

Vuonna 2017 valmistuneessa raportissa ”Multi-functionality and Sustainability in the European Union’s Forests” tarkastellaan eurooppalaisen metsänhoidon ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia metsien eri käyttömuotojen kannalta. Raportin on rahoittanut Suomalainen Tiedeakatemia.

Lue lisää

Vanhat julkaisut

Näiltä sivuilta löydät tiedot Tiedeakatemian vanhoista julkaisusarjoista: Folklore Fellows’, Humaniora, Kannanottoja-sarja ja Mathematica ja Mathematica Dissertationes.

Lue lisää