Tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutus eilen, tänään ja huomenna

Sofin julkaisu: Tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutus eilen, tänään ja huomenna

Julkaisuajankohta: joulukuu 2021

Mitä tiedeneuvonta on, miten sitä voidaan toteuttaa ja mihin suuntaan se on kehittymässä? Sofi-hankkeen julkaisussa tarkastellaan tiedeneuvonnan makrotasoa eli tiedeneuvontaa käsitteiden rakenteiden ja yhteiskunnallisten kehityskulkujen näkökulmasta.

Ensimmäisessä luvussa käydään läpi tieteellisen tiedon roolia poliittisessa päätöksenteossa. Toinen luku tarkastelee tiedeneuvonnan toteuttamistapoja, jotka voidaan karkeasti jakaa kirjalliselle ja suulliselle vuorovaikutukselle perustuviin toimintamalleihin. Kolmannessa luvussa verrataan tiedeneuvonnan kahta toisiaan täydentävää mallia: lineaarista ja yhteiskehittävää tiedeneuvontaa. Viimeisessä luvussa käännetään katseen tulevaisuuteen. Mitä ovat keskeiset tieteen ja päätöksenteon rakenteisiin ja toimintatapoihin vaikuttavat kehityskulut?

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona)