Ajankohtaista

25.09.2023

Tieteen akateemikkojen kirje Orpon hallitukselle

Suomalainen Tiedeakatemia julkaisee kokonaisuudessaan tieteen akateemikkojen kirjeen (14.9.2023) Orpon hallitukselle. Hallitus sopi budjettiriihessään 19.9. talousarvioesityksestä vuodelle 2024 sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024–2027. Vaikka budjettiriihi on ohitse, ovat kirjeen esiin nostamat huolet mm. T&K-rahoituksen jakautumista ja perustutkimuksen asemasta edelleen ajankohtaisia.

25.09.2023

Blogi: Huolia TKI-rahoituksen jakautumisesta

”Vuosi 2023 näytti alkavan tieteen ja tutkimusyhteisön kannalta hyvin, kun T&K-rahoituslaki valmistui parlamentaarisen TKI-ryhmän työn tuloksena”, kirjoittaa esimiehemme Kimmo Kaski. ”Koska rahoituksen jakautumista eri TKI-alueiden kesken ei tarkemmin määritelty, jäi tilanne kuitenkin avoimeksi.”

”Avoin tilanne ja epäsuhta kirjattujen tavoitteiden ja ensi vuoden rahoitusesityksen välillä aiheuttaa perustutkimuksen osalta aiheellista huolta sekä tiedeyhteisössä että korkeakouluissa.”

23.09.2023

Oikeustutkimus 2023 – Oikeustieteen kansallisuus ja kansainvälisyys, 24.11.2023

Oikeustutkimus-seminaari järjestetään jo viidettä kertaa, seminaari on järjestetty joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2015. Tilaisuus on yleisölle avoin ja maksuton!

21.09.2023

Blogi: Tiedekentän viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus vaativat muutoksia

”Ihmiskunnan kriisejä ei ratkaista ainoastaan tietomääriä lisäämällä, vaan tutkijoiden asiantuntemusta tarvitaan myös uusien toimintatapojen etsintään ja tiedon muuttamiseen toiminnaksi”, kirjoittaa asiantuntijamme Linda Lammensalo.

”Tarvitsemme uudenlaisia tiedon yhteensovittamisen tapoja sekä tiedon tehokkaampaa jalkauttamista.”

Tieteen
parhaaksi


Yhteiskunnan
hyväksi

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä.

Tiedeakatemialla on yli 800 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella.

Järjestämme esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustannamme tieteellisiä julkaisuja, teemme aloitteita ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä.

Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Suurin osa apurahoista myönnetään nuorille tutkijoille.

Apurahat ja palkinnot

Suomalaisen Tiedeakatemian
jäsenet

Julkaisut