Ajankohtaista

05.12.2022

Tiedeakatemian jäsenille kunniamerkkejä itsenäisyyspäivänä 2022

Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki myönnetään itsenäisyyspäivänä 6.12. kolmelle Tiedeakatemian jäsenelle ja Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki yhdeksälle. Tiedeakatemia onnittelee jäseniään!

05.12.2022

Teemailta: Ilta matemaattis-luonnontieteellisille tieteille, 12.12.2022

Tervetuloa juhlistamaan matemaattis-luonnontieteellisiä tieteitä! Tilaisuudessa jaetaan Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2022 Väisälän palkinnot (15.000 €) sekä kuullaan palkinnonsaajien esitykset omasta tutkimuksestaan ja tieteenalastaan. Lisäksi tilaisuudessa julkistetaan Väisälän rahaston apurahojen saajat.

02.12.2022

Tulevaisuuskatsausten arviointia ja tietopohjaa kehitetään uudella yhteistyöllä

Suomalainen Tiedeakatemia, Valtioneuvoston kanslia, tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet sekä Suomen yliopiston rehtorineuvosto UNIFI ry ovat ryhtyneet kehittämään yhteistyössä ministeriöiden tulevaisuuskatsausten tietopohjan muodostamista ja tieteellistä laatua. Tiedeakatemia ja Valtioneuvoston kanslia järjestivät joulukuussa keskustelutilaisuuden, jossa analysoitiin viimeisintä katsausta tieteellisen tiedon valossa.

30.11.2022

Uusi Väisälä-hankeapuraha tutkimusryhmän perustamiseen ja tutkimuskuluihin

Suomalainen Tiedeakatemia on perustanut uuden Väisälä-hankeapurahan. Apuraha on tarkoitettu Suomessa toimivalle tutkijauran vakinaistamispolun alkuvaiheen tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamiseen ja ryhmän tutkimuskuluihin.

Tieteen
parhaaksi


Yhteiskunnan
hyväksi

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä.

Tiedeakatemialla on yli 800 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella.

Se järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä.

Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja, erityisesti nuorille tutkijoille.

Apurahat ja palkinnot

Suomalaisen Tiedeakatemian
jäsenet

Julkaisut