Ajankohtaista

03.05.2022

Kevään apurahahaut auki 22.4.-31.5.2022

Eino Jutikkalan rahastosta, Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiöstä ja Emil Öhmannin Säätiöstä on haettavissa apurahoja.

25.04.2022

Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkinto 2022 akateemikko Sirpa Jalkaselle

25.04.2022

Suomalaisen Tiedeakatemian uusiksi kunniajäseniksi on kutsuttu professori Marjatta Hietala, professori Bengt Holmström ja akateemikko Risto Nieminen

Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäseneksi kutsutaan tutkijana tai tieteen suosijana ansioituneita henkilöitä. Ensimmäiset kunniajäsenet valittiin vuonna 1910. Professori Marjatta Hietala on maamme johtavia historioitsijoita. Pitkän uransa…

25.04.2022

Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet 2022

Suomalaisen Tiedeakatemian noin 1 000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä. Kevätkokouksessa 22.4.2022 Suomalaisen Tiedeakatemian uusiksi jäseniksi valittiin: Matemaattis-luonnontieteellinen osasto: Honkala, Juha –…

Tieteen
parhaaksi


Yhteiskunnan
hyväksi

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä.

Tiedeakatemialla on yli 800 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella.

Se järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä.

Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja, erityisesti nuorille tutkijoille.

Apurahat ja palkinnot

Suomalaisen Tiedeakatemian
jäsenet

Julkaisut