Ajankohtaista

03.02.2023

Vaula Helin asiantuntijaksi Tiedeakatemiaan

Tiedeakatemiaan haettiin marraskuussa tieteellisten tekstien toimittamisen ja yleistajuistamisen ammattilaista. Tehtävään valittiin VTM Vaula Helin. Vaula työskentelee Tiedeakatemiassa Tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutuksen parissa. Hänen vastuualueelleen kuuluvat mm. tieteellisten sisältöjen kokoaminen sekä sisältöjen yleistajuistaminen ja jalostaminen eri kanaviin.

02.02.2023

Tiedeakatemian hallitus 2023

Tiedeakatemian hallitus aloitti 1.1.2023 toimintansa uudella kokoonpanolla. Hallitukseen liittyivät vuoden vaihteessa uusina jäseninä Riitta Julkunen-Tiitto, Tiina Kinnunen ja Heikki Mannila.

Esimiehenä jatkaa Kimmo Kaski ja varaesimiehenä Tuula Linna. Varainhoitajana jatkaa Pekka Ilmakunnas, humanistisen osaston sihteerinä Päivi Pahta ja matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteerinä Juha Kinnunen. Hallituksen jäsenenä jatkaa Jukka Westermarck.

27.01.2023

Tieteen tila ja hyöty?

”Meidän tieteentekijöiden ei pidä jäädä keskustelemaan vain keskenämme, vaan olla vaikuttava ja näkyvä toimija sekä käydä riippumatonta dialogia kansalaisten, päätöksentekijöiden ja politikkojen kanssa”, kirjoittaa Tiedeakatemian esimies, professori Kimmo Kaski. ”Näin osoitamme olevamme luottamuksen arvoisia, ja tiede luo yhteiskunnalle sekä arvoa että hyötyä!”

25.01.2023

Teemailta: Tekoäly, 13.2.2023

Mitä tekoälyllä tarkoitetaan ja missä tekoälyä tällä hetkellä hyödynnetään? Mikä on kehityksen suunta, ja onko tekoälystä oltava huolissaan? Millaisia eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä tekoälyyn liittyy?

Suomalainen Tiedeakatemia ja Nuorten Tiedeakatemia järjestävät Tekoäly-illan maanantaina 13.2. Ritarihuonella Helsingissä. Aiheesta alustavat ja keskustelevat apulaisprofessori Riikka Koulu (Helsingin yliopisto), professori Petri Myllymäki (Helsingin yliopisto) sekä apulaisprofessori Arno Solin (Aalto-yliopisto). Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.2.2023.

Tieteen
parhaaksi


Yhteiskunnan
hyväksi

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä.

Tiedeakatemialla on yli 800 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella.

Se järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä.

Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja, erityisesti nuorille tutkijoille.

Apurahat ja palkinnot

Suomalaisen Tiedeakatemian
jäsenet

Julkaisut