Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö

Rahasto jakaa apurahoja joka toinen vuosi. Seuraava apurahahaku järjestetään keväällä 2024.

———-

HILKKA JA OTTO BRUSIININ SÄÄTIÖ

Haku avoinna 22.4.-31.5.2022

julistaa haettavaksi apurahoja oikeusfilosofiseen, oikeussosiologiseen ja oikeushistorialliseen tutkimukseen. Apurahoja annetaan näiden alojen perustutkimukseen, tieteelliseen kokoukseen osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin, konferenssien järjestämiseen ja kansainvälisten yhteyksien ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen.

Haettaessa apurahaa tohtoriopintoihin tulee hakijalla olla jatkokoulutuspaikka.

Yleisiä hakuehtoja

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään tiistaina 31.5.2022 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja saa osoitteesta www.mela.fi.

Tarkempia tietoja saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta puhelin 050 4620 889, sähköposti nina.rapelo@acadsci.fi.

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön hallitus