Hallitus

Suomalaisen Tiedeakatemian asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitus vastaa myös Tiedeakatemian strategiasta. Hallitukseen kuuluu yhdeksän Tiedeakatemian varsinaista jäsentä seuraavasti: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja, kaksi osastojen sihteeriä sekä lisäksi neljä muuta vuosittain valittavaa jäsentä.

Tiedeakatemian puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, vuorotellen matemaattis-luonnontieteellisestä ja humanistisesta osastosta.

Hallitus 1.1.-31.12.2024

Juhani Knuuti

Jäsen

Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteisen PET-tutkimuskeskuksen johtaja ja ylilääkäri

Lue lisää Turun yliopiston sivuilta