Hallitus

Suomalaisen Tiedeakatemian asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitus vastaa myös Tiedeakatemian strategiasta. Hallitukseen kuuluu yhdeksän Tiedeakatemian varsinaista jäsentä seuraavasti: esimies puheenjohtajana, varaesimies varapuheenjohtajana, varainhoitaja, kaksi osastojen sihteeriä sekä lisäksi neljä muuta vuosittain valittavaa jäsentä.

Tiedeakatemian esimies ja varaesimies valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi vuorotellen eri osastoista, matemaattis-luonnontieteellisestä ja humanistisesta.

Syyskokous 14.11.2022 valitsi Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukseen uusia jäseniä. Hallituksen jäsenet 1.1.-31.12.2023 ovat:

Kimmo Kaski, esimies (kausi 2022-2023)
Tuula Linna, varaesimies (kausi 2022-2023)
Pekka Ilmakunnas, varainhoitaja (kausi 2019-2023)
Päivi Pahta, humanistisen osaston sihteeri (kausi 2022-2023)
Juha Kinnunen, matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteeri (kausi 2019-2023)
Riitta Julkunen-Tiitto (kausi 2023)
Tiina Kinnunen (kausi 2023)
Heikki Mannila (kausi 2023)
Jukka Westermarck, jäsen (kausi 2023)

Hallitus 1.1.-31.12.2022