Nuorten Tiedeakatemia

Nuorten Tiedeakatemia on monitieteinen nuorten tutkijoiden akatemia. Sen tavoitteena on edistää tiedettä, vahvistaa tieteen asemaa yhteiskunnassa sekä luoda dialogia niin eri tieteenalojen kuin tutkijoiden ja muun yhteiskunnan välillä. Nuorten Tiedeakatemia tekee tieteellisen uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden työtä näkyvämmäksi ja rohkaisee nuoria tieteen pariin rakentamalla yhteyksiä tutkijoiden ja koulujen välille.

Suomalainen Tiedeakatemia perusti Nuorten Tiedeakatemian vuonna 2017 Emil Aaltosen Säätiön lahjoituksen turvin. Nuorten Tiedeakatemia jatkaa sitä edeltäneen Nuorten Akatemiaklubin perinteitä, mutta on kansainvälisen mallin mukaisesti itsenäinen toimija. Suomessa ei aiemmin ollut vastaavanlaista toimijaa.

“Nuorten Tiedeakatemian perustaminen on luonteva uusi sivu panostuksessamme nuoriin tutkijoihin”, totesi Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2017 esimies, professori Kirsi Tirri perustamisen aikaan. ”Nuorten Tiedeakatemia tulee olemaan käytännössä itsenäinen toimija ja oman äänensä käyttäjä tiedemaailmassa ja laajemmin yhteiskunnassa. Samalla nuorille tutkijoille avautuu uusi mahdollisuus rakentaa elinikäisiä poikkitieteellisiä verkostoja eri tieteenalojen edustajien kanssa.”

Nuorten Tiedeakatemia tekee laajasti yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Sen jäsenet valitaan kutsumenettelyllä nelivuotiskaudeksi, ja he edustavat useita eri tieteenaloja ja akateemisia instituutioita.

Verkkosivut

nuortentiedeakatemia.fi

Yhteyshenkilö

Tiedekoordinaattorin yhteystiedot löydät Nuorten Tiedeakatemian verkkosivuilta