Nuorten Tiedeakatemia

Nuorten Tiedeakatemia on monitieteinen nuorten tutkijoiden akatemia. Sen tavoitteena on edistää tiedettä, vahvistaa tieteen asemaa yhteiskunnassa sekä luoda dialogia niin eri tieteenalojen kuin tutkijoiden ja muun yhteiskunnan välillä. Nuorten Tiedeakatemia tuo erityisesti tieteellisen uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden työtä näkyvämmäksi ja rohkaisee nuoria tieteen pariin rakentamalla yhteyksiä tutkijoiden ja koulujen välille.

Suomalainen Tiedeakatemia perusti Nuorten Tiedeakatemian vuonna 2017 Emil Aaltosen Säätiön lahjoituksen turvin. Nuorten Tiedeakatemia jatkaa sitä edeltäneen Nuorten Akatemiaklubin perinteitä, mutta on kansainvälisen mallin mukaisesti itsenäinen toimija. Vastaavanlaista toimijaa ei Suomessa aiemmin ole ollut.

“Nuorten Tiedeakatemian perustaminen on luonteva uusi sivu panostuksessamme nuoriin tutkijoihin”, kertoo Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2017 esimies, professori Kirsi Tirri. ”Nuorten Tiedeakatemia tulee olemaan käytännössä itsenäinen toimija ja oman äänensä käyttäjä tiedemaailmassa ja laajemmin yhteiskunnassa. Samalla nuorille tutkijoille avautuu uusi mahdollisuus rakentaa elinikäisiä poikkitieteellisiä verkostoja eri tieteenalojen edustajien kanssa.”

Miljoonan euron lahjoituksella Emil Aaltosen Säätiö juhlisti 80-vuotista toimintaansa ja onnitteli 100-vuotiasta itsenäistä Suomea.

”Suomi on ollut valkoinen läikkä kartalla. Meiltä on puuttunut uransa alkuvaiheessa oleville tieteen tekijöille tarkoitettu oma tiedeakatemia. Vastaavia on ollut jo jonkun aikaa Suomeen verrattavissa maissa”, toteaa Emil Aaltosen Säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Olavi Nevanlinna.

“Suomalaisessa Tiedeakatemiassa toimiva Nuorten Akatemiaklubi on ollut menestys ja uuden Nuorten Tiedeakatemian kytkeminen Suomalaiseen Tiedeakatemiaan oli luonteva valinta.”

Nuorten Tiedeakatemia tekee laajasti yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Sen jäsenet valitaan kutsumenettelyllä nelivuotiskaudeksi, ja he edustavat useita eri tieteenaloja ja akateemisia instituutioita. Nuorten Tiedeakatemia kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan jäsentensä tutkimuksista ja tieteeseen liittyvistä asioista monitieteisyyden hengessä.

Verkkosivut

nuortentiedeakatemia.fi

Yhteyshenkilö

Tiedekoordinaattorin yhteystiedot löydät Nuorten Tiedeakatemian verkkosivuilta