Eino Jutikkalan rahasto

Eino Jutikkalan rahaston juuret ovat joulukuussa 2006. Akateemikko, Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen ja kunniajäsen Eino Jutikkala oli määrännyt testamentissaan Suomalaisen Tiedeakatemian pääperijäkseen. Varoista perustettiin akateemikon testamentin mukaisesti Eino Jutikkalan nimeä kantava erillinen rahasto. Rahaston ensimmäiset apurahat jaettiin syksyllä 2008.

Eino Jutikkala

Eino Jutikkala (1907–2006) oli Helsingin yliopiston historian professori ja tieteen akateemikko, jonka tilastollisiin ja kartografisiin menetelmiin nojaavat tutkimukset kehittivät niin talous- ja sosiaalihistoriaa kuin väestöhistoriaakin. Vain 24-vuotiaana tohtoriksi väitellyt Jutikkala toimi paitsi tutkijana, myös useissa luottamustehtävissä, kuten Suomalaisen Tiedeakatemian esimiehenä ja kotimaisten ja kansainvälisten julkaisujen toimittajana. Hän oli suomalaisen yhteiskunnan kehityksen tuntija.

Jutikkala sai akateemikon arvonimen vuonna 1972 ja Suomen Leijonan suurristin vuonna 1990. Suomalainen Tiedeakatemia kutsui hänet kunniajäseneksi vuonna 1996.

Apurahat

Jutikkalan rahasto jakaa vuosittain noin puoli miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina humanistiseen tutkimukseen. Apurahoja jaetaan kaikille Suomalaisen Tiedeakatemian humanistisen osaston edustamille aloille.

Palkinnot

Apurahojen lisäksi Eino Jutikkalan rahastosta myönnetään kaksi palkintoa.

Jutikkalan testamentin määräyksen mukaisesti joka kolmas vuosi jaetaan Eino Jutikkalan historiapalkinto. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran 24. lokakuuta 2007, jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta akateemikon syntymästä.

Vuodesta 2011 lähtien rahastosta on jaettu Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto (v. 2016 nimellä Jutikkala-palkinto). Palkinto myönnetään vuosittain uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanististen tai yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijalle.

Lisätietoa:

Haettavat apurahat: Eino Jutikkalan rahasto
Myönnetyt apurahat
Eino Jutikkalan historiapalkinto
Humanistipalkinto