Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälä-hankeapuraha

Suomalaisen Tiedeakatemian historian ensimmäinen Väisälä-hankeapuraha oli haettavissa tammikuussa 2023. Tulevista apurahoista ja hakukierroksista tiedotetaan tällä sivulla.

———-

  • neuvontatilaisuus 14.12.2022 klo 15.00–16.00
  • ensimmäinen vaihe 1.­–31.1.2023
  • toinen vaihe 1.–30.4.2023

Suomalainen Tiedeakatemia asettaa haettavaksi Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälä-hankeapurahan. Apuraha on tarkoitettu Suomessa toimivalle tutkijauran vakinaistamispolun alkuvaiheen tutkijalle (hakija) oman tutkimusryhmän perustamiseen ja ryhmän tutkimuskuluihin. Vakinaistamispolun alkuvaiheen tutkijalla tarkoitetaan niin sanotun tenure trackin ensimmäisen vaiheen tehtävissä olevaa tutkijaa (assistant professor -taso). Hakukelpoisia aloja ovat fysiikka, matematiikka, geofysiikka, tähtitiede ja meteorologia. Hakijan tulee edustaa jotain edellä mainituista aloista. Hankkeen eduksi katsotaan monitieteisyyden edistäminen. Haku on avoinna 1.1.­–31.1.2023.

Apuraha on kolmevuotinen ja suuruudeltaan kokonaisuudessaan 150 000 euroa. Apurahoja jaetaan enintään kaksi. Osa apurahasta maksetaan työskentelyapurahana tutkimusryhmän jäsenille ja osa tutkimuskuluihin kohdistettuna rahoituksena. Tutkimuskulurahoitus maksetaan työnantajayhteisön, kuten yliopiston tai tutkimuslaitoksen, osoittamalle tilille hakijan hallinnoitavaksi. Rahoituksesta ei makseta hakijan palkkakuluja. Työnantajayhteisöltä edellytetään sitoutumista hankkeeseen.

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa toimitetaan aiesuunnitelma. Toiseen vaiheeseen jatkoon päässeet hakijat lähettävät varsinaisen hakemuksen. Hakemukset tehdään apurahahakemusten verkkopalvelussa. Hakemuksen voi laatia suomeksi tai englanniksi.

Ensimmäisen vaiheen aiesuunnitelma liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään tiistaina 31.1.2023 klo 24.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Tiedusteluihin vastataan Tiedeakatemian toimiston aukioloaikojen puitteissa.

Ensimmäisen vaiheen aiesuunnitelman tulee sisältää seuraavat liitteet (pdf-muodossa):

  • Lyhyt hanke-esittely (3 sivua)
  • Hakijan ansioluettelo (enimmäispituus 3 sivua)
  • Hakijan lyhyt julkaisuluettelo (maksimissaan 10 tärkeintä)
  • Talousarvio

Toinen vaihe toteutetaan huhtikuussa 2023. Toiseen vaiheeseen päässeille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.