Jäsenvalinta

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan kutsua eteväksi osoittautunut suomalainen tai Suomessa asuva tieteenharjoittaja. Ulkomaiseksi jäseneksi voidaan kutsua eteväksi osoittautunut ulkomainen tieteenharjoittaja.

Kirjallisen perustellun ehdotuksen uuden varsinaisen tai ulkomaisen jäsenen valitsemiseksi voi tehdä vähintään kaksi varsinaista jäsentä. Matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen osaston valintatoimikunnat käsittelevät kaikki ehdotukset. Alempana tällä sivulla on lisätietoa valintatoimikunnista ja niiden kokoonpanoista.

Valintatoimikunnat tuovat saamiensa ehdotusten pohjalta esityksen uusista jäsenistä osastojen kokouksiin, missä esitykset uusiksi jäseniksi käsitellään. Läsnä olevilta varsinaisilta jäseniltä vaaditaan vähintään kahden kolmasosan puoltolause. Kaikki varsinaiset jäsenet ovat joko humanistisen tai matemaattis-luonnontieteellisen osaston jäseniä. Lopullisen jäsenvalinta suoritetaan yhdistyksen vuosittaisessa kevätkokouksessa.

Valintatoimikunnat

Valintatoimikuntien jäsenet valitsee Tiedeakatemian sääntömääräinen syyskokous. Kumpaankin valintatoimikuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, ja sen tulee edustaa osaston tieteenaloja. Valintatoimikunnan jäsenen toimikausi on neljä vuotta siten, että kunakin vuonna neljäsosa jäsenistä vaihtuu.

Suomalaisen Tiedeakatemian osastojen valintatoimikunnat ovat:

Humanistinen osasto

Ilkka Arminen (valittu 2023) – Helsingin yliopiston sosiologian professori
Tuomas Forsberg (valittu 2022) – Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori; Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja
Marja-Kristiina Lerkkanen (valittu 2021) – Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professori
Petri Kuoppamäki (valittu 2023) – Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori
Pirjo Markkola (pj.) (valittu 2021) – Tampereen yliopiston suomalaisen yhteiskunnan historian professori
Martti Nissinen (valittu 2020) – Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan professori
Minna Palander-Collin (valittu 2022) – Helsingin yliopiston englannin kielen professori
Sirkka Saarinen (valittu 2021) – Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto

Kari Enqvist (valittu 2020) – Helsingin yliopiston kosmologian professori
Jyrki Heino (pj.) (valittu 2021) – Turun yliopiston biokemian professori
Matti Hämäläinen (valittu 2023) – Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan professori
Sirpa Jalkanen (valittu 2022) – akateemikko, Turun yliopiston immunologian professori
Riitta Keiski (valittu 2023) – Oulun yliopiston aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professori
Pekka Niemelä (valittu 2023) – Turun yliopiston biodiversiteetti- ja ympäristötieteen professori
Ilkka Norros (valittu 2020) – tutkimusprofessori, VTT
Kaisa Poutanen (vpj.) (valittu 2021) – tutkimusprofessori, VTT elintarviketeknologia)