Jäsenvalinta

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita eteväksi osoittautunut suomalainen tai Suomessa asuva tieteenharjoittaja. Ulkomaiseksi jäseneksi voidaan valita eteväksi osoittautunut ulkomainen tieteenharjoittaja.

Kirjallisen perustellun ehdotuksen uuden varsinaisen tai ulkomaisen jäsenen valitsemiseksi voi tehdä vähintään kaksi varsinaista jäsentä. Ehdotukset käsittelevät matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen osaston valintatoimikunnat. Alempana tällä sivulla on lisätietoa valintatoimikunnista ja niiden kokoonpanot.

Valintatoimikunnat tuovat saamiensa ehdotusten pohjalta esityksen uusista jäsenistä osastojen kokouksiin, missä esitykset uusiksi jäseniksi käsitellään. Läsnä olevilta varsinaisilta jäseniltä vaaditaan vähintään kahden kolmasosan puoltolause. Kaikki varsinaiset jäsenet ovat joko humanistisen tai matemaattis-luonnontieteellisen osaston jäseniä. Lopullisen jäsenvalinta suoritetaan kevätkokouksessa.

Valintatoimikunnat

Valintatoimikuntien jäsenet valitsee Tiedeakatemian sääntömääräinen syyskokous. Kumpaankin valintatoimikuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, ja sen tulee edustaa osaston tieteenaloja. Valintatoimikunnan jäsenen toimikausi on neljä vuotta siten, että kunakin vuonna neljäsosa jäsenistä vaihtuu.

Suomalaisen Tiedeakatemian osastojen valintatoimikunnat ovat:

Humanistinen osasto

Ilkka Arminen (valittu 2023)
Tuomas Forsberg (valittu 2022)
Marja-Kristiina Lerkkanen (valittu 2021)
Petri Kuoppamäki (valittu 2023)
Pirjo Markkola (vpj.) (valittu 2021)
Martti Nissinen (pj.) (valittu 2020)
Minna Palander-Collin (valittu 2022)
Sirkka Saarinen (valittu 2021)

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto

Kari Enqvist (valittu 2020)
Jyrki Heino (valittu 2021)
Matti Hämäläinen (valittu 2023)
Sirpa Jalkanen (valittu 2022)
Riitta Keiski (valittu 2023)
Pekka Niemelä (valittu 2023)
Ilkka Norros (valittu 2020)
Kaisa Poutanen (valittu 2021)