Jäsenvalinta

Syyskokouksessa 9.11.2020 hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti kirjallisen perustellun ehdotuksen uuden varsinaisen tai ulkomaisen jäsenen valitsemiseksi voi tehdä vähintään kaksi varsinaista jäsentä. Ehdotukset käsittelevät matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen osaston valintatoimikunnat. Alempana tällä sivulla on lisätietoa valintatoimikunnista ja niiden kokoonpanot.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita eteväksi osoittautunut suomalainen tai Suomessa asuva tieteenharjoittaja. Ulkomaiseksi jäseneksi voidaan valita eteväksi osoittautunut ulkomainen tieteenharjoittaja.

Valintatoimikunnat tuovat saamiensa ehdotusten pohjalta esityksen uusista jäsenistä osastojen kokouksiin, missä esitykset uusiksi jäseniksi käsitellään. Läsnä olevilta varsinaisilta jäseniltä vaaditaan vähintään kahden kolmasosan puoltolause. Kaikki varsinaiset jäsenet ovat joko humanistisen tai matemaattis-luonnontieteellisen osaston jäseniä. Lopullisen jäsenvalinta suoritetaan kevätkokouksessa.

Valintatoimikunnat

Valintatoimikuntien jäsenet valitsee Tiedeakatemian sääntömääräinen syyskokous. Kumpaankin valintatoimikuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, ja sen tulee edustaa osaston tieteenaloja. Valintatoimikunnan jäsenen toimikausi on neljä vuotta siten, että kunakin vuonna neljäsosa jäsenistä vaihtuu.

Syyskokouksessa 8.11.2021 tehdyn päätöksen mukaisesti Suomalaisen Tiedeakatemian osastojen valintatoimikunnat ovat:

Humanistinen osasto

Heikki Halila (valittu 2019)
Marja-Liisa Helasvuo (valittu 2018)
Anne Kovalainen (valittu 2019)
Marja-Kristiina Lerkkanen (valittu 2021)
Pirjo Markkola (valittu 2021)
Outi Merisalo (valittu 2018)
Martti Nissinen (pj.) (valittu 2020)
Sirkka Saarinen (valittu 2021 Päivi Pahtan tilalle 3-vuotiskaudeksi)

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto

Kari Enqvist (valittu 2020)
Jyrki Heino (valittu 2021)
Juha Kere (pj.) (valittu 2018)
Jouko Korppi-Tommola (valittu 2019)
Ilkka Norros (valittu 2020)
Asla Pitkänen (valittu 2018)
Kaisa Poutanen (valittu 2021)
Kristiina Wähälä (valittu 2019)