Varsinaiset jäsenet

Suomalaisen Tiedeakatemian kotimaisiksi jäseniksi kutsutaan ansioituneita suomalaisia tieteenharjoittajia, ja heitä valitsemassa ovat tieteen huiput, Tiedeakatemian jäsenet. Suomalaisen Tiedeakatemian yli 800 kotimaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

Jäsenrekisteri

Suomalainen Tiedeakatemia ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Tutustu rekisterin tietosuojaselosteeseen.

Jäsenluettelo

Suomalaisella Tiedeakatemialla on 847 varsinaista jäsentä (päivitetty 18.9.2023)

Huom. Luettelo ei vielä sisällä uusia jäseniä 2023

A

Aaltonen, Lauri Antti, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kasvaingenomiikan professori, akatemiaprofessori

Aarnio, Aulis Arvi, jäseneksi 1975, humanistinen osasto, oikeust. toht., Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen johtaja ja professori, täysinpalvellut

Aartolahti, Toive Yrjö Aleksi, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston maantieteen professori, täysinpalvellut

Abrahamsson, Pekka Kalevi, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston ohjelmistotekniikan professori

Aejmelaeus, Anneli Pirjo Marjukka, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Vanhan testamentin sekä Lähi-idän kulttuurin ja kirjallisuuden professori

Aejmelaeus, Lars Jaakko Tapani, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston eksegetiikan professori, täysinpalvellut

Ahti, Teuvo Tapio, jäseneksi 1977, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston itiökasvisystematiikan henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Ahtiala, Kaarlo Pekka, jäseneksi 1986, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori, täysinpalvellut

Ahvenainen, Jorma Juhani, jäseneksi 1984, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Aksela, Helena, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Alakukku, Laura Elina, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maatalouden ympäristöteknologian professori

Alasuutari, Pertti Juhani, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiologian professori

Alestalo, Matti Juhani, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston sosiologian professori, täysinpalvellut

Alho, Kimmo Antero, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston psykologian professori

Alhoniemi, Alho Esa Vesa, jäseneksi 1981, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori, täysinpalvellut

Alitalo, Kari Kustaa, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston syöpäbiologian professori, akatemiaprofessori

Andersson, Harri Olavi, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston maantieteen professori, täysinpalvellut

Andersson, Leif, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston patologisen anatomian professori, täysinpalvellut

Annila, Erkki Aulis, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., maat. ja metsät. toht., Metsäntutkimuslaitoksen metsäeläintieteen professori, täysinpalvellut

Anttonen, Anneli Maria Irmeli, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori, täysinpalvellut

Anttonen, Veikko Kalevi, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston uskontotieteen professori, täysinpalvellut

Apo, Satu, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston folkloristiikan professori, täysinpalvellut

Arjas, Elja, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston biometrian professori, täysinpalvellut, Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut

Arjava, Antti Juhani, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies, professori

Arminen, Ilkka Ari Tapani, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori

Aro, Eva-Mari, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akateemikko, Turun yliopiston kasvitieteen professori

Aspi, Jouni Olavi, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston genetiikan professori

Astala, Kari, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori

Astola, Jaakko, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn professori, täysinpalvellut

Aunesluoma, Juhana Hannu, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, D.Phil, Helsingin yliopiston poliittisen historian professori

Aunola, Kaisa, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, psyk. toht., Jyväskylän yliopiston psykologian professori

Auvinen, Petri Olli Viljami, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin tutkimusjohtaja

B

Back, Ralph-Johan, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Åbo Akademin tietojenkäsittelytieteen professori, täysinpalvellut

Backman, Janne Tapio, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professori

Bamford, Dennis Henry, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen mikrobiologian professori, täysinpalvellut

Bartens, Raija Raakel, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori, täysinpalvellut

Bobacka, Johan Bengt Mikael, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin analyyttisen kemian professori

Byckling, Eero Arvi, jäseneksi 1974, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan professori, täysinpalvellut

Bäck, Jaana Kaarina, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori

C

Cantell, Kari Juhani, jäseneksi 1981, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut

Castrén, Eero Hemminki, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston Neurotieteen tutkimuskeskuksen tutkimusjoht, professori

Chen, Ruizhi, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Professori of geo-information science, Wuhan University

Corander, Jukka, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Professori, University of Oslo; Helsingin yliopiston biometrian professori

D

Donner, Joakim Jalmar, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ph.D., Helsingin yliopiston geologian ja paleontologian professori, täysinpalvellut

Dunderberg, Ismo Olavi, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan professori

E

Eerola, Paula Anna-Maria, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Suomen Akatemian pääjohtaja

Elenius, Klaus Peter, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian professori

Eloranta, Jari, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori

Engeström, Yrjö Henrik Mikael, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen professori, täysinpalvellut

Enqvist, Kari-Pekka, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kosmologian professori, täysinpalvellut

Erola, Jani Petteri, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston sosiologian professori

Eskola, Kari Juhani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston teoreettisen fysiikan professori

F

Filppula, Markku Johannes, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, Ph.D., Itä-Suomen yliopiston englannin kielen professori

Fogelholm, Georg Mikael, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori

Forsberg, Tuomas Antero, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, Ph.D., Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori; Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja

Forsberg, Ulla-Maija, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori

Fortelius, Hannu Lennart Mikael, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston evoluutiopaleontologian professori

Fritze, Hannu, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija

Fält, Olavi Kaarlo, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston historian professori, opetusala yleinen historia, täysinpalvellut

G

Gabbouj, Moncef, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Tampereen yliopiston signaalinkäsittelyn professori

Gahmberg, Carl Gustav, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biokemian professori, täysinpalvellut

Garavelli, Enrico, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston italialaisen filologian yliopistonlehtori

Gronow, Jukka Olavi, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, valtiot. toht., Uppsalan yliopiston sosiologian professori, täysinpalvellut

Grünthal, Riho Manivald Villem, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten professori

Gyllenberg, Mats Anders Gideon, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston sovelletun matematiikan professori

H

Haapala, Arto Kalervo, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston estetiikan professori

Haapala, Ilmari Johannes, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geologian ja mineralogian professori, täysinpalvellut

Haapala, Pertti Olavi, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston Suomen historian professori

Haaparanta, Leila Tuulikki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston filosofian professori, täysinpalvellut

Haaparanta, Pertti Juhani, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, Ph.D., Aalto-yliopiston kansantaloustieteen professori, täysinpalvellut

Haario, Heikki, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, LUT-yliopiston sovelletun matematiikan professori

Haavio-Mannila, Anna Elina, jäseneksi 1975, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori, täysinpalvellut

Haddington, Pentti Olavi, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston englannin kielen professori

Haila, Yrjö Antero, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan professori, täysinpalvellut

Hakamies, Harri Pekka, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston folkloristiikan professori, täysinpalvellut

Hakanen, Aimo Kalevi, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Hakapää, Kari Mauri Antero, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori, täysinpalvellut

Hakkarainen, Kai Pekka Juhani, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori

Hakkila, Pentti Tapani, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Metsäntutkimuslaitoksen metsätyötieteen professori, täysinpalvellut

Hakonen, Pertti, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston O. V. Lounasmaa -laboratorion professori, nanofysiikan tutkimusryhmän johtaja

Hakulinen, Auli Talvikki, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Halila, Heikki Juhani, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori

Hallberg, Pekka Ilmari, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, oikeust. toht., valtiot. toht., Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, eläkkeellä, dosentti

Hallman, Niilo Mikko Kustaa, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston lastentautiopin professori, täysinpalvellut

Halonen, Lauri Olavi, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, DSc, Helsingin yliopiston fysikaalisen kemian professori

Haltia, Matti Jouko Johannes, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston neuropatologian henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Hanski, Eero Johannes, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston geokemian professori

Hantula, Jarkko Ilmari, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnontutkimuskeskuksen metsäpatologian professori

Hari, Pertti, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsäekologian henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Hari, Riitta Kyllikki, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., akateemikko, Aalto-yliopiston systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen professori, täysinpalvellut

Harju, Tero Juhani, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan laitoksen professori

Hartikainen, Helka Helinä, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maa- ja ympäristökemian professori, täysinpalvellut

Harviainen, Juha Mauri Tapani, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston seemiläisten kielten professori, täysinpalvellut

Harvilahti, Lauri Veikko, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistonjohtaja

Hase, Tapio Atso, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston orgaanisen kemian professori, täysinpalvellut

Hatakka, Annele Inkeri, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston ympäristöbiotekniikan professori, täysinpalvellut

Haukioja, Erkki Arvo Juhani, jäseneksi 1981, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston eläintieteen professori, täysinpalvellut

Haukka, Matti Olavi, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston epäorgaanisen kemian professori

Hautamäki, Jarkko Juhana, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, psykol. toht., Helsingin yliopiston erityispedagogiikan professori, täysinpalvellut

Hautamäki, Lauri, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston aluetieteen professori, täysinpalvellut

Hautojärvi, Pekka Juhani, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun fysiikan professori, täysinpalvellut

Havansi, Erkki Elias, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori, täysinpalvellut

Hedman, Klaus Peter, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston kliinisen virologian professori

Heikkilä, Markku Kaarlo Juhani, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori, täysinpalvellut

Heikkilä, Tero Tapio, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Heikkinen, Timo Jaakko Antero, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Joensuun yliopiston Suomen historian professori, täysinpalvellut

Heininen, Simo Kaarle Matias, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirkkohistorian professori, täysinpalvellut

Heino, Jyrki Johannes, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston biokemian professori

Heinämaa, Sara, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Jyväskylän yliopiston filosofian professori

Heiskala, Risto Kalevi, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston sosiologian professori

Helander, Eila Marjatta, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori, täysinpalvellut

Helariutta, Yrjö Eero, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Professori, University of Cambridge, akatemiaprofessori

Helasvuo, Marja-Liisa, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, Ph.D., Turun yliopiston suomen kielen professori

Helkama, Klaus Eeronpoika, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian professori, täysinpalvellut

Helkkula, Mervi Anneli, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ranskan kielen professori

Hemmo, Mika Antero, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori

Hentilä, Seppo Juhani, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston poliittisen historian professori, täysinpalvellut

Henttonen, Heikki Antero, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen metsäeläintieteen professori

Hidén, Mikael Juhana Vilhelm, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori, täysinpalvellut

Hietala, Liisa Marjatta, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Hilpinen, Risto Juhani, jäseneksi 1973, humanistinen osasto, fil. toht., Miamin yliopiston filosofian professori

Hiltunen, Risto Aulis, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, D.Ph., Turun yliopiston englantilaisen filologian professori, täysinpalvellut

Hirsjärvi, Sirkka Anneli, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori, täysinpalvellut

Hjelt, Sven-Erik Oskar (Sveni), jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston geofysiikan professori, täysinpalvellut

Hjerppe, Riitta Tuulikki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston taloushistorian professori, täysinpalvellut

Hollo, Erkki Johannes, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, oikeust. toht., Dr. iur., Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori, täysinpalvellut

Holm, Liisa Ulrika Teodora, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston bioinformatiikan professori

Holmbom, Bjarne Richard, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin metsätuotteiden kemian professori, täysinpalvellut

Holopainen, Markus Edvard, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., tekn. toht., Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori

Honkala, Iiro Samuli, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori

Honkala, Juha, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Turun yliopiston matematiikan yliopistotutkija, dosentti

Honkala, Johanna Karoliina, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian professori

Honkapohja, Seppo Mikko Sakari, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, valtiot. toht., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vieraileva professori

Hovi, Tapani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut

Hoyer, Paul Gustav, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston alkeishiukkasfysiikan professori, täysinpalvellut

Huhtanen, Pekka Juhani, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., eläinravitsemuksen tutkimusprofessori, Swedish University of Agricultural Sciences

Huhtaniemi, Ilpo Tapani, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Professori of Reproductive Endocrinology, Imperial College London, täysinpalvellut

Huikuri, Heikki Veli, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston kardiologian professori

Huitu, Katri Leila Päivikki, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston hiukkasfysiikan fenomenologian professori

Hupa, Mikko Markus, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin rehtori, epäorgaanisen kemian professori

Husa, Veikko Jaakko Mikael, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, hallintot. toht., Helsingin yliopiston oikeuden ja globalisaation professori

Huttula, Timo Heikki, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Suomen ympäristökeskuksen mallinnusyksikön päällikkö, professori, täysinpalvellut

Huttunen, Tomi, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori

Huumo, Tuomas Johannes, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomen kielen professori, Tarton yliopiston suomen kielen professori

Hyry, Eero Kalevi, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston matematiikan professori

Hytönen, Tuomas Pentinpoika, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori

Hyvärinen, Aapo Johannes, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori

Hyvärinen, Heikki Pekka Esaias, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Joensuun yliopiston biologian ja ekologisen fysiologian professori, täysinpalvellut

Hyvärinen, Irma Kaarina, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston germaanisen filologian, erityisesti saksan nykykielen professori, täysinpalvellut

Hyönä, Jukka Uolevi, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, psyk. toht., Turun yliopiston psykologian professori

Häkkinen, Hannu Juhani, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston laskennallisen nanotieteen professori

Häkkinen, Kaisa Mervi Maritta, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., akateemikko, Turun yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Häkli, Jouni Ilari, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, hallintot. toht., Tampereen yliopiston aluetieteen professori

Hämeen-Anttila, Jaakko Markus, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori, University of Edinburgh

Hämeri, Kaarle Juhani, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kansleri, aerosolifysiikan professori

Hämet-Ahti, Raija Leena, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvitieteen apul.professori, täysinpalvellut

Hämynen, Tapio Mikko Juhani, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston Suomen historian professori, täysinpalvellut

Hämäläinen, Heikki Antero, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston psykologian professori

Hämäläinen, Keijo Johannes, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston rehtori, fysiikan professori

Hämäläinen, Matti Sakari, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan professori

Hämäläinen, Pekka, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Rhodes Professori of American History, University of Oxford

Härmä, Juhani, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston romaanisen filologian, erityisesti ranskan kielen professori, täysinpalvellut

I

Ihalainen, Pasi Taneli, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopisto yleisen historian professori, akatemiaprofessori

Ihamuotila, Risto V. A., jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston ent. kansleri, maatalouspolitiikan professori, täysinpalvellut

Iivonen, Antti Kalervo, jäseneksi 1990, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston fonetiikan professori, täysinpalvellut

Ikkala, Olli Tapio, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston polymeerifysiikan ja molekulaaristen nanorakenteiden professori

Ikonen, Elina Maria, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston solu- ja kudosbiologian professori

Illman, Sören Arnold, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Ilmakunnas, Pekka Jouko Ari, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, Ph.D., Aalto-yliopiston taloustieteen professori täysinpalvellut

Ilmoniemi, Risto Juhani, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori

Immonen, Visa Aleksis, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., prof. of medieval archaeology, University of Bergen

Itkonen, Esa Matti, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston yleisen kielitieteen professori, täysinpalvellut

Ivaska, Ari Usko, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin analyyttisen kemian professori, täysinpalvellut

Ivaska, Mari Johanna, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston molekulaarisen solubiologian professori

J

Jaakkola, Antti Olavi, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maanviljelyskemian ja -fysiikan professori, täysinpalvellut

Jalkanen, Sirpa Tuulikki, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., akateemikko, Turun yliopiston immunologian professori

Jallinoja, Riitta Inkeri, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori, täysinpalvellut

Jatila, Erkki Juhani, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja ja professori, eläkkeellä

Jensen-Eriksen, Niklas, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston yrityshistorian Casimir Ehrnrooth -professori

Jernvall, Jukka Tapani, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston evoluutio- ja kehitysbiologian professori

Joensuu, Heikki Tuomas, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston syöpätautien ja sädehoidon professori

Jokinen, Ari Seppo Antero, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Jokinen, Tapani Veikko Juhani, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan professori, täysinpalvellut

Jokiranta, Jutta Maria, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori

Julin, Rauno Juhani, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Julkunen, Ilkka Antero, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston virusopin professori

Julkunen-Tiitto, Maija Riitta Kristiina, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston kasviekologian professori

Juslin, Heikki Juhani, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston puumarkkinatieteen professori, täysinpalvellut

Jutila, Matti Ilmari, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Jänne, Olli Antero, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lääketieteen professori, täysinpalvellut

Jäntti, Markus Bruno, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, valtiot. toht., taloustieteen professori, Stockholms Universitet

Järvelin, Pentti Kalervo, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston tiedonhaun professori

Järvelin, Marjo-Riitta, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., epidemiologian professori, Imperial College London

Järvelä, Sanna Marketta, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Oulun yliopiston kasvatustieteen professori

Järvenpää, Aino Maarit, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston matematiikan professori

Järviluoma-Mäkelä, Helmi, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professori, täysinpalvellut

Jääskeläinen, Timo Ensio, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Jääskeläinen, Veikko Sakari, jäseneksi 1974, humanistinen osasto, kauppat. toht., Helsingin kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen professori, täysinpalvellut

K

Kaarniranta, Kai, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston silmätautiopin professori

Kahma, Kimmo Kaarlo, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut

Kaila, Kai, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston eläinfysiologian professori

Kaimio, Maarit, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kreikan kielen ja kirjallisuuden professori, täysinpalvellut

Kainulainen, Kimmo Juhani, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Kairesalo, Timo Antero, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston vesistöekologian professori, täysinpalvellut

Kaisto, Janne Mikael, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, oikeust. toht,, Lapin yliopiston varallisuusoikeuden professori

Kaivola-Bregenhøj, Annikki Irmeli, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston folkloristiikan professori, täysinpalvellut

Kajantie, Keijo Olavi, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professori, täysinpalvellut

Kajava, Mika Ilmari, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kreikan kielen ja kirjallisuuden professori

Kallio, Esa Jukka, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston avaruustieteen ja -tekniikan professori

Kalliokoski, Jyrki Tapio, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori

Kalliomäki, Kalevi Juhani, jäseneksi 1979, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston mittaustekniikan professori, täysinpalvellut

Kallioniemi, Olli-Pekka, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Johtaja, Science for Life Laboratory

Kalso, Eija Anneli, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston kipulääketieteen professori

Kangas, Annika Susanna, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori, metsävarojen inventointi

Kangas, Jorma Iisakki, jäseneksi 1979, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., ent. Oulun yliopiston vararehtori, fysiikan professori, täysinpalvellut

Kangas, Aarre Olavi Ensio (Olli), jäseneksi 2007, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston työelämäprofessori

Kangas, Urpo Pekka Antero, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori

Kangasjärvi, Jaakko Sakari, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston kasvibiologian professori

Kankare, Jouko Juhan, jäseneksi 1990, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston analyyttisen kemian professori, täysinpalvellut

Kanniainen, Vesa Lennart, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori, täysinpalvellut

Kansanen, Pertti Johannes, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professori, täysinpalvellut

Kaprio, Jaakko Arthur, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston geneettisen epidemiologian professori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori

Karhu, Juha Kalevi, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston velvoiteoikeuden professori, täysinpalvellut

Karhu, Juha Antero, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geologian ja mineralogian professori, täysinpalvellut

Karhumäki, Eero Urho Juhani, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori

Kari, Jarkko Juhani, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori

Karma, Pekka Heikki, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori, täysinpalvellut

Karonen, Petri Kalevi, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori

Karppinen, Maarit Johanna, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston epäorgaanisen kemian professori

Kartio, Sirkka Leena, jäseneksi 1987, humanistinen osasto, oikeust. toht., Turun yliopiston ent. kansleri, siviilioikeuden professori, täysinpalvellut

Karttunen, Klaus Juhani, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Etelä-Aasian tutkimuksen ja indoeuropeistiikan professori

Kasanen, Eero Olavi, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston liiketaloustieteen, erityisesti rahoituksen professori

Kaski, Kimmo, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, D.Ph., Aalto-yliopiston laskennallisen tieteen professori, täysinpalvellut

Kaski, Samuel Jarkko Ilari, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston tietotekniikan professori

Kaste, Kauko Antti Markku, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston neurologian professori, täysinpalvellut

Katajala, Kimmo Juhani, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston Suomen historian professori

Katila, Toivo Ensio, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan professori, täysinpalvellut

Kaukiainen, Yrjö Martti Aleksander, jäseneksi 1995, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Euroopan historian professori, täysinpalvellut

Kauppi, Niilo Timo Juhani, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, valtiot. toht., tutkimusprofessori, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Strasbourg

Kauppinen, Esko Ilmari, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori

Kauppinen, Jyrki Kalervo, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Keinonen, Juhani, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston sovelletun fysiikan professori, täysinpalvellut

Keinästö, Kari Erik Aslakki, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, Dr. phil., Turun yliopiston saksan kielen professori, täysinpalvellut

Keiski, Riitta Liisa, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professori

Kekkonen, Jukka Tapani, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori

Kellomäki, Seppo Lauri, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Itä-Suomen yliopiston metsänhoitotieteen professori, täysinpalvellut

Keloharju, Matti Raimo Tapani, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston rahoituksen Eero Kasanen -professori

Keltikangas, Matti, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsätalouden liiketieteen professori, täysinpalvellut

Keltikangas-Järvinen, Anna-Liisa, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston psykologian professori emer., täysinpalvellut

Kemppainen, Erkki Tuomas, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen ylijohtaja ja professori, täysinpalvellut

Kere, Juha Kalervo, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Karoliinisen instituutin molekyyligenetiikan professori

Keski-Oja, Jorma Kullervo, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston syöpäbiologian professori, täysinpalvellut

Kesäniemi, Yrjö Antero, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Kettunen, Pauli Tapio, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston poliittisen historian professori, täysinpalvellut

Kilpeläinen, Ilkka Antero, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston orgaanisen kemian professori

Kilpeläinen, Tero Aatu Väinämö, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston matematiikan professori

Kilpua, Emilia, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston avaruusfysiikan apulaisprofessori

Kinnunen, Juha Kalevi, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston matematiikan professori

Kinnunen, Tiina Sohvi, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori

Kivimäki, Mika Juhani, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, psykol. toht., Helsingin yliopiston epidemiologian professori, professori of social epidemiology, University College London

Kiviniemi, Eero Oskari, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Kivipelto, Miia Karita, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, MD, PhD, Kliinisen geriatrian professori, Karolinska Institutet, neurogeriatrian professori (osa-aik.), Itä-Suomen yliopisto

Kivirikko, Kari Ilkka, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston akatemiaprofessori, täysinpalvellut

Kivistö, Sari Anneli, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori

Klemola, Kaarlo Juhani, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, PhD, Tampereen yliopiston englantilaisen filologian professori

Knip, Jan Mikael, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lastentautien professori

Knuuti, Matti Juhani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., johtaja, professori, Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto

Knuuttila, Seppo Sakari, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston perinteentutkimuksen professori, täysinpalvellut

Koistinaho, Jari Eerik, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston farmakologian ja kantasolututkimuksen professori

Koistinen, Olli Ilmari, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston teoreettisen filosofian professori

Koivurova, Timo Matti, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, oikeustiet. toht., Lapin yliopiston tutkimusprofessori, Arktisen keskuksen johtaja

Kojola, Ilpo Yrjö Johannes, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori

Kokko, Hanna Maaria, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Alexander von Humboldt professor, Johannes Gutenberg University Mainz

Kolehmainen, Leena Sinikka, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston saksan kielen professori

Kolehmainen, Jaana Marjukka, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Itä-Suomen yliopiston elintarvikkeet ja terveys -professori

Kontula, Kimmo Kaleva, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston sisätautiopin professori

Koponen, Timo Juhani, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvitieteen professori, täysinpalvellut

Korhonen, Jarmo Antero, jäseneksi 1995, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston germaanisen filologian professori, täysinpalvellut

Korhonen, Pekka Juhani, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston tilastotieteen professori, täysinpalvellut

Korhonen, Risto Juhana, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston matematiikan professori

Korpela, Jukka Jari, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori

Korpela, Riitta Anneli, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston lääketieteellisen ravitsemusfysiologian tutkimusjoht, professori

Korpelainen, Helena Sylvia, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston maataloustieteiden osaston osastonjohtaja, professori

Korpi, Esa Risto, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston farmakologian professori

Korpimäki, Erkki Matti Tapani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston eläintieteen professori

Korpiola, Mia Margareta, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, oikeustiet. toht., Turun yliopiston oikeushistorian professori

Korppi-Tommola, Jouko Emil Ilmari, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian professori, täysinpalvellut

Kortteinen, Matti Mikael, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori

Koskela, Merja Kristiina, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Vaasan yliopiston soveltavan kielitieteen professori

Koskela, Pekka Johannes, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston matematiikan professori

Koskenniemi, Martti Antero, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, oikeust. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori

Koskiaho-Cronström, Briitta Liisa, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori, täysinpalvellut

Koskinen, Ari Mauri Petri, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston orgaanisen kemian professori

Koskinen, Hannu Erkki Juhani, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori

Koskinen, Jarkko Tapio, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Paikkatietokeskuksen ylijoht, professori

Koskinen, Kaisa Anneli, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston käännöstieteen professori

Kostiainen, Mauri, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston kemian professori

Kostiainen, Risto Kalervo, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian professori

Kotakorpi, Kaisa, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Tampereen yliopiston taloustieteen professori

Kotiaho, Janne Sakari, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston ekologian professori

Kouri, Erkki Ilmari, jäseneksi 1998, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Kovalainen, Anne Kristiina, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, kauppat. toht., Turun yliopiston liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden professori

Kovanen, Petri Tapani, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Wihurin tutkimuslaitoksen johtaja ja professori, täysinpalvellut

Krause, Anna Outi Inkeri, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopistonteknillisen kemian professori, täysinpalvellut

Krusius, Franz-Mathias (Matti), jäseneksi 1981, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston O. V. Lounasmaa -laboratorion professori, täysinpalvellut

Kruus, Kristiina, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Kemian tekniikan korkeakoulun dekaani, Aalto-yliopisto

Krötzl, Kai Christian, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston yleisen historian professori

Kuisma, Eero Markku Sakari, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori, täysinpalvellut

Kuittinen, Kaarle Risto Kalevi, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Geodeettisen laitoksen ylijohtaja ja professori, täysinpalvellut

Kujamäki, Pekka Juhani, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., käännöstieteen professori, Karl-Franzens-Universität Graz

Kukkonen, Ilmo Tapio, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston geofysiikan professori

Kukkonen, Jussi Vilho Kalevi, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston ekotoksikologian professori

Kulla, Heikki Ilmari, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, oikeust. toht., Turun yliopiston hallinto-oikeuden professori

Kulmala, Markku Tapio, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori

Kumpulainen, Päivi Kristiina, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, EdD, Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori

Kunelius, Risto, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, Tampereen yliopiston journalistiikan professori

Kuoppamäki, Petri Jussi, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, oikeust. toht., Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori

Kupiainen, Antti Jukka, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston matematiikan professori

Kurki-Suonio, Reino Elias Mikael, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen korkeakoulun tietojenkäsittelytekniikan professori, täysinpalvellut

Kurppa, Aarne Herman Juhani, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kasvintuotannon tutkimuksen johtaja, kasvitautien tutkimuksen professori, täysinpalvellut

Kurppa, Sirpa Liisa Anneli, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen professori, biotekniikka- ja elintarviketutkimus, elintarvike-ekologia

Kuusi, Tuomo, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston matematiikan professori

Kuusiniemi, Kari Juhani, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, oikeust. toht., Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos

Kvarnström, Carita, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston materiaalikemian professori

Kähäri, Veli-Matti, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston ihotautiopin professori

Kärkkäinen, Veli-Matti, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, teol. toht., systemaattisen teologian professori, Fuller Theological Seminary

Kääriäinen, Leevi Joel, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Biotekniikan instituutin tutkimusjohtaja ja professori, täysinpalvellut

L

Laakso, Johanna Marja-Leena, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, fil. toht., Wienin yliopiston fennougristiikan professori

Laakso, Liisa, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Senior Researcher, The Nordic Africa Institute

Laakso, Markku Heikki Sakari, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Itä-Suomen yliopiston sisätautiopin professori

Laaksonen, Ari Johannes, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akatemiaprofessori, Ilmatieteen laitos, ympäristöfysiikan osa-aikainen professori, Itä-Suomen yliopisto

Laaksonen, Toni Kristian, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ekologian professori

Laasonen, Kari Erik, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston fysikaalisen kemian professori

Lagerspetz, Yrjö Eerik, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston filosofian professori

Lahesmaa, Riitta Liisa Maria, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun biotekniikan keskuksen johtaja, professori

Lahti, Raimo Otto Kalervo, jäseneksi 1984, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori, täysinpalvellut

Laiho, Marikki Karin, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston molekulaarisen syöpäbiologian professori, Johns Hopkins University Professori in Radiation Oncology and Oncology

Laiho, Raija Leena Hellevi, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori

Laine, Anna-Liisa, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasviekologian professori

Laine, Ilpo Ensio, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Joensuun yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Laine, Janne, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori

Laine, Ale Matti Juhani, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Åbo Akademin psykologian professori

Laine, Tuija Vappu Hillevi, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori

Laitinen, Lea Marjatta, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Laitinen, Mikko-Pekka, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston englannin kielen ja kulttuurin professori

Laitinen, Risto Sakari, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston epäorgaanisen ja analyyttisen kemian professori

Lajunen, Lauri Heikki Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston epäorgaanisen kemian professori, täysinpalvellut

Lamberg, Juha-Antti, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Jyväskylän yliopiston strategian ja taloushistorian professori

Lanne, Markku Juhani, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston taloustieteen professori

Lappalainen, Juha Antero, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori, täysinpalvellut

Lappalainen, Jussi Tapani, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston Suomen historian professori, täysinpalvellut

Lappalainen, Pekka Juhani, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kvantitatiivisen solubiologian professori, akatemiaprofessori

Lappi, Tuomas Veli Valtteri, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Lappi-Seppälä, Sampo Tapio, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin johtaja ja professori

Lassas, Matti Juhani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston sovelletun matematiikan professori, akatemiaprofessori

Lassila, Riitta Pirkko Tuulikki, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston hyytymissairauksien professori

Lauha, Aila Marjatta, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori

Lavonen, Jari Matti Juhani, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston fysiikan ja kemian didaktiikan professori

van Leeuwen, Robert, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Jyväskylän yliopiston teoreettisen materiaali- ja nanofysiikan professori

Lehesjoki, Anna-Elina, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston neurotieteen tutkimuskeskuksen ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja ja professori

Lehti-Eklund, Hanna Maria, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori, täysinpalvellut

Lehtinen, Erno August, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professori

Lehtinen, Ildikó Mària, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin ja Turun yliopistojen suomalais-ugrilaisen kansantieteen dosentti, Kulttuurien museon intendentti, eläkkeellä

Lehtipuu, Outi-Inkeri Elisabet, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin ylipiston Uuden testamentin eksegetiikan vanhempi yliopistonlehtori, dosentti

Lehtola, Veli-Pekka, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saamelaisen kulttuurin professori

Lehtonen, Juhani Urmas Eerikki, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kansatieteen professori, täysinpalvellut

Lehtonen, Turo-Kimmo, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston sosiologian professori

Leikola, Matti Eino Henrik, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen professori, täysinpalvellut

Leimu, Pekka Tapani, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston kansatieteen professori, täysinpalvellut

Leino, Matti Edvard, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Leino, Pentti Antero, jäseneksi 1984, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Leino, Reko Pekko, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin orgaanisen kemian professori

Lemmetyinen, Helge Juhani, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen yliopiston kemian professori, täysinpalvellut

Leppänen, Sirpa Helena, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston englannin kielen professori

Leppäranta, Matti Juhani, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geofysiikan professori

Lerkkanen, Marja-Kristiina, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professori

Leskelä, Markku Antero, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston kemian professori

Lilius, Johan Henrik, jäseneksi 1979, humanistinen osasto, fil. toht., professori, Museoviraston pääjohtaja, täysinpalvellut, valtionarkeologi

Liljeroth, Peter Wilhelm, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori, akatemiaprofessori

Linder, Markus, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston biomolekyylimateriaalien professori

Lindgren, Lauri Bernhard, jäseneksi 1988, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston romaanisen filologian professori, täysinpalvellut

Lindsberg, Perttu Johannes, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston neurologian professori

Lindström, Jan Krister, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori

Linna, Tuula Hannele, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori

Liski, Matti, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Aalto-yliopiston taloustieteen professori

Liukkunen, Ulla, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori

Lohi, Hannes, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan professori

Lohi, Eino Tapani, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston perhe- ja jäämistöoikeuden yliopistonlehtori

Lokki, Olli Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., professori, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja, eläkkeellä

Lukkarinen, Ville Johannes, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston taidehistorian professori

Lummaa, Virpi, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ekologian professori

Lund, Peter David, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan (uudet energiatekniikat) professori

Lunkka, Juha Pekka, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston maaperägeologian professori

Luoto, Miska Samuli, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston luonnonmaantieteen professori

Luukkanen, Martti Olavi, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Viikin Tropiikki-instituutin johtaja ja professori, täysinpalvellut

Lyytinen, Heikki Juhani, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, psykol. toht., Jyväskylän yliopiston kehitysneuropsykologian professori, täysinpalvellut, UNESCO-professori

Lähteenmäki, Maria Terttu, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston historian professori

Lönnberg, Harri Oskari, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston orgaanisen kemian professori, täysinpalvellut

Lönnqvist, Jouko Kalevi, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori, Mielenterveys- ja päihdepalvelut osaston johtaja, Helsingin yliopiston psykiatrian professori, täysinpalvellut

Löytönen, Markku Kalervo, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen professori

M

Maalampi, Teuvo Jukka Juhani, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Majamaa, Kari Gunnar, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Oulun yliopiston neurologian professori

Makarow, Marja, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Presidentti, Academia Europaea

Maniscalco, Sabrina, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston kvantti-informaation ja -logiikan professori

Mannila, Heikki Olavi, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori, Suomen Akatemian ent. pääjohtaja

Manninen, Matti Jussi, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston rehtori, soveltavan fysiikan professori

Manninen, Ohto Heikki Sulevi, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, fil. toht., Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian professori, täysinpalvellut

Mappes, Riitta Johanna, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ekologian professori, akatemiaprofessori

Mappes, Tapio, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Jyväskylän yliopiston eläinekologian professori

Markkola, Pirjo Tuulikki, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston suomalaisen yhteiskunnan historian professori

Martikainen, Pekka, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston sosiologian, erit. väestötieteen professori

Martio, Olli Tapani, jäseneksi 1974, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Matomäki, Kaisa Sofia, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Suomen Akatemian tutkijatoht., Turun yliopisto

Mattila, Heikki Eero Sakari, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston oikeuslingvistiikan professori, täysinpalvellut

Mattila, Vesa Mikko, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin professori

Mattila, Pertti Esko Juhani, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Mattila, Seppo, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Turun yliopiston tähtitieteen professori

Mattila, Severi Pellervo, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston Thorax- ja verisuonikirurgian professori, täysinpalvellut

Mauranen, Anna Katariina, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian professori, täysinpalvellut

Meri, Seppo Kalevi, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston immunologian professori

Merilä, Juha Kari Kristian, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston populaatiobiologian professori

Merisalo, Outi Kaija Olivia, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston romaanisen filologian professori

Metsänkylä, Tauno Yrjö Tapani, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Mickelsson, Jouko Armas, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Mielikäinen, Kari Juhani, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen puuntuotoksen professori, täysinpalvellut

Miestamo, Matti Markko Petteri, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professori

Miettinen, Kaisa Marketta, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston teollisen optimoinnin professori

Mikkola, Tomi, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professori

Mikkonen, Tommi Johannes, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston ohjelmistotekniikan professori

Moilanen, Atte Jaakko, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkimusjohtaja, ekoinformatiikka ja biodiversiteetti-informatiikka

Moilanen, Eeva, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Tampereen yliopiston farmakologian professori

Muinonen, Karri Olavi, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ja Maanmittauslaitoksen tähtitieteen professori, akatemiaprofessori

Mursula, Kalevi Juhani, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston avaruusfysiikan professori

Murzin, Dmitry, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, DrSc, Åbo Akademin kemian tekniikan professori

Mustajoki, Arto Samuel, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden professori, täysinpalvellut

Mustakallio, Hannu Samuel, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, teol. toht., Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian professori

Mutanen, Marja Liisa, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston ravitsemusfysiologian professori

Myllyharju, Marja Johanna, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston molekyylibiologian professori

Myllymäki, Petri Jukka, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori

Mähönen, Jukka Tapio, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, OTT, Oslon yliopiston oikeustieteen professori

Mäkelä, Tomi Pekka, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Joht, Helsinki Institute of Life Science HiLIFE

Mäkelä-Carter, Aino Annikki, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen professori

Mäki, Markku Juhani, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston lastentautiopin professori, täysinpalvellut

Mäki, Ismo Uskali, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professori

Mäki-Tanila, Asko Vilhelm, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston kotieläinten jalostustieteen professori

Mäkinen, Virpi Helena, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston systemaattisen teologian yliopistonlehtori

Mälkki, Pentti Urpo, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja ja professori, täysinpalvellut

Männistö, Pekka Topias, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen professori, täysinpalvellut

Mäntysaari, Esa Antero, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Luonnonvarakeskuksen professori, biotekniikka- ja elintarviketutkimus

Mönkkönen, Jukka Tapani, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, farm. toht., Itä-Suomen yliopiston biofarmasian professori, rehtori

Mönkkönen, Vesa Mikko, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian professori

N

Neittaanmäki, Pekka Juhani, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston tietotekniikan professori

Nenola, Aili Annikki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston naistutkimuksen professori, täysinpalvellut

Neuvo, Yrjö Aunus Olavi, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., johtaja Nokia Corp., eläkkeellä, Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkimusjohtaja ja professori

Nevakivi, Jukka Taneli, jäseneksi 1990, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston poliittisen historian professori, täysinpalvellut

Nevalainen, Taimi Terttu Annikki, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian professori

Nevanlinna, Heikki Kai Olavi, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geofysiikan dosentti, Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö, eläkkeellä

Nevanlinna, Eero Olavi, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Niemelä, Ilkka Niilo Fredrik, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori

Niemelä, Pekka Juhani, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston biodiversiteetti- ja ympäristötieteen professori, täysinpalvellut

Niemi, Hannele Marjatta, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori

Niemi, Johanna Taru Marja, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani

Niemi, Jussi, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston yleisen kielitieteen professori, täysinpalvellut

Niemi, Marjaana, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, Ph.D., Tampereen yliopiston kansainvälisen historian professori

Niemi, Mikko Olavi, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston farmakogenetiikan professori

Niemi, Pekka Olavi, jäseneksi 1996, humanistinen osasto, psykol. toht., Turun yliopiston psykologian professori, täysinpalvellut

Nieminen, Risto Matti, jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., akateemikko, Aalto-yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Niiniluoto, Ilkka Maunu Olavi, jäseneksi 1985, humanistinen osasto, fil. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston ent. kansleri, teoreettisen filosofian professori, täysinpalvellut

Niinistö, Lauri Salomon, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston epäorgaanisen kemian professori, täysinpalvellut

Nikinmaa, Mikko Juhani, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston eläintieteen professori

Nikula, Riitta Kaarina, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston taidehistorian professori, täysinpalvellut

Nissinen, Martti Heikki, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan professori

Nordlund, Kai, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen materiaalifysiikan professori

Norros, Ilkka, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tutkimusprofessori, VTT, täysinpalvellut

Nummelin, Esa, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Nummenmaa, Lauri, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., Valtakunnallisen PET-keskuksen lääketieteellisen kuvantamisen professori

Nuorteva, Jussi Pekka, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, teol. toht., arkistolaitoksen pääjohtaja, valtionarkistonhoitaja, eläkeellä, Ritarikuntien kansleri

Nuotio, Kimmo Teppo, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori

Nurmi, Hannu, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston yleisen valtio-opin professori, täysinpalvellut

Nuutila, Pirjo Riitta, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston aineenvaihduntatutkimuksen professori

Nyberg, Kaisa Tellervo, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori, täysinpalvellut

Nygård, Toivo, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori, täysinpalvellut

Näätänen, Risto Kalervo, jäseneksi 1980, humanistinen osasto, fil. toht., akatemiaprofessori, täysinpalvellut, Tarton yliopiston professori

O

Oja, Erkki, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori, täysinpalvellut

Oja, Hannu Frans Vilhelm, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston tilastotieteen professori

Ojala, Jari Antero, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston vertailevan liiketoimintahistorian professori

Ojala, Matti Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston kotieläinten jalostustieteen professori, täysinpalvellut

Oksman, Leevi Otto Juhani, jäseneksi 1976, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston sähkötekniikan professori, täysinpalvellut

Olkinuora, Erkki Tapio, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen professori, täysinpalvellut

Ollikainen, Markku Martti Olavi, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori

Onikki-Rantajääskö, Tiina, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori

Orponen, Olli Pekka, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori

Otonkoski, Timo Pyry Juhani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lääketieteellisen kantasolututkimuksen professori

Oulasvirta, Antti Olavi, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston sähkötekniikan, erit.  käyttöliittymien professori

Ovaskainen, Otso Tapio, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston matemaattisen ekologian professori, akatemiaprofessori

P

Paalanen, Mikko Antero, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston kylmälaboratorion johtaja ja professori, täysinpalvellut

Paasi, Anssi Ilmari, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston maantieteen professori

Paavilainen, Eero Sampo Sakari, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Metsäntutkimuslaitoksen suometsätieteen professori, täysinpalvellut

Pahta, Päivi Irmeli, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston englantilaisen filologian professori

Pakkala, Juha Kalevi, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston eksegetiikan ja Raamatun heprean yliopistonlehtori

Pakkanen, Tapani Antti, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston kemian professori, täysinpalv.

Palander, Helli Marjatta, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori

Palander-Collin, Minna Johanna, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englannin kielen professori

Palmroth, Minna Maria Emilia, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori

Paloheimo, Heikki Mauri Osmo, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston valtio-opin professori, täysinpalvellut

Palonen, Kari Ilmari, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, valtiot. toht., Jyväskylän yliopiston valtio-opin professori, täysinpalvellut

Paloposki, Outi Helena, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston englannin kielen professori

Palotie, Aarno, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja ja professori, Professori, Massachusetts General Hospital ja Broad Institute of MIT and Harvard

Palva, Erkki Tapio, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen professori, täysinpalvellut

Palvimo, Jorma Juhani, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen biokemian professori

Pamilo, Pekka, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston populaatiobiologian professori, täysinpalvellut

Panula, Pertti Aarre Juhani, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biolääketieteen professori

Papunen, Heikki Tapani, jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston geologian ja mineralogian professori, täysinpalvellut

Parpola, Asko Heikki Siegfried, jäseneksi 1990, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston indologian henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Parpola, Simo Kaarlo Antero, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston assyriologian professori, täysinpalvellut

Parviainen, Jari Väinämö, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen aluejohtaja ja professori, täysinpalvellut

Pasternack, Amos Isak, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Patomäki, Heikki Olavi, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori

Pehkonen, Jaakko Kalevi, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, kauppat. toht., Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen professori

Peikola, Matti Pellervo, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston englannin kielen professori

Pekkanen, Tuomo Antero, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston latinan kielen professori, täysinpalvellut

Pekola, Jukka, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston fysiikan professori

Pelkonen, Reino Olavi, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Oulun yliopiston farmakologian professori, täysinpalvellut

Pelkonen, Risto Lauri Agathon, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., arkkiatri, Helsingin yliopiston lääketieteen professori, täysinpalvellut

Pellikka, Petri Kauko Emil, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori

Pellinen, Risto Juhani, jäseneksi 1990, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tiedejohtaja, avaruustutkimus, professori, täysinpalvellut

Peltola, Heikki Olavi, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston infektiotautiopin professori, täysinpalvellut

Peltola, Heli Maarit, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Itä-Suomen yliopiston metsänhoitotieteen professori

Peltomäki, Päivi Tuulikki, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biolääketieteellisen syöpätutkimuksen professori

Peltonen, Markku Aimo Olavi, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen historian professori

Peltonen, Matti Tapani, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiaalihistorian professori, täysinpalvellut

Peltonen-Sainio, Pirjo, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen kasvintuotannon tutkimuksen professori

Pennanen, Taina Liisa, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori, maatalousmaiden maaperätiede

Pentikäinen, Juha Yrjänä, jäseneksi 1995, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen professori, täysinpalvellut, Pohjoisen kulttuuri-instituutin pohjoisen etnografian tutkimusprofessori

Penttilä, Merja Elisa, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akateemikko, VTT:n tutkimusprofessori (biotekniikka)

Penttonen, Martti Aleksander, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori, täysinpalvellut

Perheentupa, Jaakko Pentti, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lastentautiopin professori, täysinpalvellut

Peräkylä, Anssi Matti, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston sosiologian professori, akatemiaprofessori

Pesonen, Lauri Juhani, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston geofysiikan professori, täysinpalvellut

Pessi, Anne Birgitta, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori

Pettersson, Mika Johannes, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian professori

Pettersson, Torsten Per Gustav, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Uppsalan yliopiston kirjallisuuden professori

Piekkari, Rebecca, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori

Pihko, Petri Matias, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian professori

Pihlajamäki, Heikki Tapio, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston vertailevan oikeushistorian professori, akatemiaprofessori

Pihlajaniemi, Taina Annikki, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston lääketieteellisen biokemian professori

Pihlström, Sami, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian professori

Piironen, Vieno Irene, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston elintarvikekemian professori

Piitulainen, Marja-Leena, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston germaanisen filologian professori, täysinpalvellut

Pirttilä, Jukka Olavi, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkistalouden professori

Pitkänen, Asla Sirkka Liisa, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., fil. toht., Itä-Suomen yliopiston neurobiologian professori

Pitkäranta, Markku Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Pohjola, Matti Tapani, jäseneksi 1996, humanistinen osasto, D.Ph., Aalto-yliopiston kansantaloustieteen professori

Poso, Simo Johannes, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsänarvioimistieteen professori, täysinpalvellut

Poutanen, Juri, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston tähtitieteen professori

Poutanen, Kaisa Sinikka, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., VTT:n tutkimusprofessori (elintarviketeknologia), täysinpalvellut

Poutanen, Markku Juhani, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Professori, Secretary General, International Association of Geodesy IAG

Poutiainen, Esko Kalevi, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Maatalouden tutkimuskeskuksen ylijohtaja ja professori, täysinpalvellut

Primmer, Craig Robert, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen professori

Puhakka, Mikko Tapio, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston kansantaloustieteen professori

Pulkkinen, Lea Raakel, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Jyväskylän yliopiston psykologian professori, täysinpalvellut

Pulkkinen, Tuija Inkeri, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Chair of the Climate and Space Sciences and Engineering Department, University of Michigan

Pulkkinen, Tuija Kaarina, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston naistutkimuksen professori

Punamäki, Raija-Leena Eliisa, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston psykologian professori

Punkkinen, Matti, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Puolanne, Eero, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston lihateknologian professori, täysinpalvellut

Puska, Martti Juhani, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston fysiikan professori

Puttonen, Pasi Kalevi, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsätiet. toht., Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen professori

Pyrhönen, Heta Marjatta, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori

Pyykkö, Veli Pekka, jäseneksi 1989, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kemian professori, täysinpalvellut

Pyysiäinen, Ilkka Eljas, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori, uskontotieteen dosentti

Päivänen, Eero Juhani, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston suometsätieteen professori, täysinpalvellut

Päivärinta, Lassi Juhani, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tallinnan Teknillisen Yliopiston matematiikan professori

Pöysä, Hannu Kalervo, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., johtava tutkija (ekologia), Luonnonvarakeskus, täysinpalvellut

R

Raitakari, Olli Tuomas, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston kardiovaskulaarilääketieteen professori, Sydäntutkimuskeskuksen johtaja, akatemiaprofessori

Raitio, Juha Tapani, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori

Raivio, Kari Olavi, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston ent. kansleri, perinataalilääketieteen henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Ranki, Päivi Annamari, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopisto iho- ja sukupuolitautiopin professori

Rantala, Veikko Reima, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston filosofian, erityisesti logiikan ja tietoteorian professori, täysinpalvellut

Rantanen, Taina Tuulikki, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, liikuntat. toht., Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori

Rasku-Puttonen, Helena Marjatta, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, psykol. toht., Jyväskylän yliopiston kasvatuspsykologian professori

Raunio, Raimo Tapio, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston valtio-opin professori

Rauvala, Heikki Matti Eemeli, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston Neurotieteen tutkimuskeskuksen johtaja ja professori

Rentola, Kimmo Kaleva, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston poliittisen historian professori

Repo, Timo Juhani, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian professori

Riekkola, Marja-Liisa, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston analyyttisen kemian professori

Riikonen, Hannu Kalevi (H.K.), jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori, täysinpalvellut

Rikkinen, Jouko Kalevi, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen professori

Rikkinen, Kalevi Vilho, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston maantieteen professori, täysinpalvellut

Rinne, Juha, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Professori, Turun yliopisto, valtakunnallinen PET-keskus

Rinne, Heikki Juhani, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut

Rinne, Risto Armas Tapani, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen professori

Riska, Dan-Olof Wilhelm, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Rissanen, Kari Tapani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian professori

Ritala, Mikko Kalervo, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian professori

Roos, Jeja Pekka (J.P.), jäseneksi 1995, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori, täysinpalvellut

Routti, Jorma Tapio, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Euroopan komission tutkimuspääosaston pääjohtaja ja professori, täysinpalvellut

Rummukainen, Kari Olavi, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professori, akatemiaprofessori

Ruoppila, Isto Raimo, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston psykologian, erityisesti kehityspsykologian professori, täysinpalvellut

Ruskoaho, Heikki Juhani, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen professori

Ruusuvuori, Johanna Elisabeth, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori

Räihä, Kari-Jouko, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston tietojenkäsittelyopin professori, täysinpalvellut

Räikkä, Juha Aimo Tapio, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori

Räikkönen, Katri, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston psykologian professori

Rämö, Osmo Tapani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geologian ja mineralogian professori

Räsänen, Markku Olavi, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston fysikaalisen kemian professori, täysinpalvellut

S

Saarenpää, Ahti, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston yksityisoikeuden professori, täysinpalvellut

Saarinen, Hannes Kalervo, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, Dr. phil., Helsingin yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Saarinen, Jarkko Juhani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston maantieteen professori

Saarinen, Risto Juhani, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, teol. toht., fil. toht., Helsingin yliopiston ekumeniikan professori

Saarinen, Sirkka Aulikki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori, täysinpalvellut

Saarinen, Timo Olavi, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston  tietojärjestelmätieteen professori

Saarnisto, Matti Juhani, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Geologian tutkimuskeskuksen ent. tutkimusjohtaja ja professori

Saastamoinen, Olli Juhani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Itä-Suomen yliopiston metsäekonomian professori, täysinpalvellut

Saikkonen, Pentti Juhani, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston tilastotieteen professori

Sakaranaho, Tuula, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston uskontotieteen professori

Saksela, Kalle Martti, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston virologian professori

Saksman, Eero Antti, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori

Salmela-Aro, Jaana Katariina, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, psykol. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, akatemiaprofessori

Salmelin, Riitta Helena, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston  Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen professori

Salmi, Hannu Juhani, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston kulttuurihistorian professori

Salmi, Tapio Olavi, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin kemiallisen reaktiotekniikan professori, akatemiaprofessori

Salminen, Seppo Jaakko, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen johtaja, professori

Salminen, Tapani Antero, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston etnolingvistiikan ja fennougristiikan dosentti

Salmivalli, Eija Christina, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, psykol. toht., Turun yliopiston psykologian professori

Salo, Ahti Antero, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston systeemianalyysin professori

Salo, Jouko Heikki Kalevi, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston tähtitieteen professori

Salo, Mikko Johannes, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston matematiikan professori

Salo, Tuula Anneli, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, hammaslääket. toht., Oulun yliopiston suupatologian professori

Salomaa, Arto Kustaa, jäseneksi 1970, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akateemikko, Turun yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut, akatemiaprofessori

Salomaa, Ralf Rainer Eerik, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Salomies, Olli Ilmari, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden professori

Salonen, Kirsi Leena, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., oikeust. toht., prof. of medieval history, University of Bergen

Salonen, Veli-Pekka, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ympäristögeologian professori

Sammallahti, Pekka Lars Kalervo, jäseneksi 1988, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston saamen kielen professori, täysinpalvellut

Sams, Mikko Ensio, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston kognitiivisen neurotieteen professori

Sandu, Niculae-Gabriel, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori

Sariola, Hannu, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, M.D., Ph.D., Helsingin yliopiston kehitysbiologian professori

Saukkonen, Pauli, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, fil. toht., Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja ja professori, täysinpalvellut

Saura, Anssi Jaakko Elias, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Uumajan yliopiston perinnöllisyystieteen professori, täysinpalvellut

Savijärvi, Hannu Ilmari, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston meteorologian professori, täysinpalvellut

Savolainen, Markku Juhani, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston sisätautiopin professori

Savolainen, Outi Anitra, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston perinnöllisyystieteen professori

Scheinin, Martin, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, oikeust. toht., British Academy Global Professor, University of Oxford, osa-aikainen kansainvälisen oikeuden professori, European University Institute

Scheinin, Mika, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston farmakologian professori

Schwab, Ursula Sonja, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori

Seppä, Heikki Tapani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kvartäärigeologian professori

Seppälä, Jukka Veli, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston polymeeriteknologian professori

Seppälä, Markku Tapio, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professori, täysinpalvellut

Seppälä, Risto Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Metsäntutkimuslaitoksen tilastotieteen professori, täysinpalvellut

Sihvola, Ari Henrik, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston sähkömagnetiikan professori

Sihvonen, Jukka Veli Olavi, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston elokuvatutkimuksen professori

Siiskonen, Harri Olavi, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori

Sillanpää, Mika Antero, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Aalto-yliopiston fysiikan professori

Sillanpää, Mika Erik Tapio, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Visiting Prof, Florida International University

Siltala, Juha Heikki, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Suomen historian professori

Siltala, Raimo, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Turun yliopiston yleisen oikeustieteen professori

Siltanen, Samuli, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston teollisuusmatematiikan professori

Silvennoinen, Olli Juhani, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston biolääketieteellisen teknologian yksikön professori

Simell, Olli Gunnar, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston lastentautiopin professori, täysinpalvellut

Simola, Hannu Jaakko, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Helsingin yliopiston kasvatussosiologian professori, täysinpalvellut

Sintonen, Matti Tapani, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston filosofian professori, täysinpalvellut

Sipilä, Jorma Jaakko Kalevi, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston ent. kansleri, sosiaalipolitiikan professori, täysinpalvellut

Siponen, Timo Mikko Tapani, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., yhteiskuntat. toht., Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen professori

Sistonen, Lea Tuulikki, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Åbo Akademin solu- ja molekyylibiologian professori

Sisula-Tulokas, Lena, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori, täysinpalvellut

Sivonen, Anna Kaarina, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston mikrobivarantojen tutkimusyksikön johtaja

Slotte, Pamela Paulina, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, teol. toht., Åbo Akademin uskonnon ja oikeuden professori

Snellman, Hanna Kyllikki, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kansatieteen professori

Soininen, Hilkka Sirkku, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Itä-Suomen yliopiston neurologian professori

Solin, Heikki Lauri Abel, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston latinalaisen filologian henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Sollamo, Raija Tellervo, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Raamatun alkukielten professori, täysinpalvellut

Somersalo, Erkki Jaakko, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., matematiikan professori, Case Western Reserve University

Sorjonen, Marja-Leena, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, PhD, Helsingin yliopiston suomen kielen professori

Sorsa, Veikko Valio, jäseneksi 1979, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Stark, Laura Michelle, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston etnologian professori

Steinby, Eva Margareta, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, fil. toht., Oxfordin yliopiston roomalaisen arkeologian professori, täysinpalvellut

Stenbacka, Leif Rune, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, valtiot. toht., Hankenin kansantaloustieteen professori

Stoddard, Frederick Lothrop (Fred), jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Helsingin yliopiston kasvinviljelytieteen yliopistonlehtori, dosentti

Strandberg, Timo Einar, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston geriatrian professori

Suhonen, Jouni Tapio, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston teoreettisen fysiikan professori

Sulkunen, Irma Hilda Tuulikki, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston Suomen historian professori, täysinpalvellut

Sulkunen, Pekka Juhani, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori, täysinpalvellut

Sun, Zhipei, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston fotoniikan professori

Sundholm, Dage Mats Börje, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen ja teoreettisen kemian professori

Suomela-Härmä, Marja Elina, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston italialaisen filologian professori, täysinpalvellut

Suominen, Juha Kalevi, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Suominen, Kalle-Antti, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston fysiikan professori

Syrjälä, Leena, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston kasvatustieteen professori, täysinpalvellut

Sänkiaho, Risto Heikki, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden metodologian professori, täysinpalvellut

T

Taalas, Jukka Petteri, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsiht.

Taavitsainen, Irma Aini Johanna, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian professori, täysinpalvellut

Taavitsainen, Jussi-Pekka, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston arkeologian professori

Tahvonen, Olli Ilari, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, kauppat. toht., Helsingin yliopiston kansantaloudellisen metsäekonomian professori

Tainio, Risto, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston liiketaloustieteen, erityisesti hallinnon professori

Taipale, Jussi, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston lääketieteellisen systeemibiologian professori, Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori

Tanila, Heikki Juhani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston translationaalisen neurotieteen professori

Tanskanen, Antti Johannes, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, taloust. toht., Jyväskylän yliopiston ent. rehtori, pääjohtaja, OP-ryhmä, eläkkeellä

Tanskanen, Sanna-Kaisa, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian professori

Tarasti, Eero Aarne Pekka, jäseneksi 1987, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston musiikkitieteen professori, täysinpalvellut

Tarkiainen, Kari, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, fil. toht., professori, arkistolaitoksen pääjohtaja, valtionarkistonhoitaja, täysinpalvellut

Tarkka, Lotte Maria, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston folkloristiikan professori

Taskinen, Marja-Riitta, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Teeri, Teemu Heikki, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvinjalostustieteen professori

Tenhu, Heikki Juhani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston polymeerikemian professori

Tenkanen, Tiina Maija, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston biotuotannon kemian professori

Tepora, Jarno Kalervo, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori, täysinpalvellut

Tervo-Niemelä, Kati, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, teol. toht., Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori

Thesleff, Irma Paula Nathalia, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, hammaslääket. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin tutkimusjohtaja ja professori

Thuneberg, Erkki Veikko, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston teoreettisen fysiikan professori, täysinpalvellut

Tiitinen, Kari-Pekka, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston työoikeuden professori, täysinpalvellut

Tiittula, Liisa Maria, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston saksan kielen professori, täysinpalvellut

Tikkanen, Matti J., jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Tilvis, Reijo, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston geriatrian professori, täysinpalvellut

Tirri, Kirsi Anne Helena, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen (erityisesti didaktiikka) professori

Tkachenko, Nikolai, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston fysikaalisen kemian professori

Toivanen, Auli Marjaana, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Toivanen, Otto Iisakki, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, PhD, Aalto-yliopiston taloustieteen professori

Toivanen, Reetta Johanna, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kestävyystieteen professori

Toivo, Raisa Maria, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston historian, erit. varhaismodernin yhteiskunnan professori

Toivonen, Hannu Tauno Tapani, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori

Tomppo, Erkki Olavi, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Luonnonvarakeskuksen metsäninventoinnin professori, täysinpalvellut

Toom, Auli-Mari Hannele, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan professori

Toppari, Jorma Into Kalervo, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston fysiologian professori

Toppinen, Anne, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maatal. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsäekonomian ja markkinoinnin professori

Tryggvason, Karl, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Karoliinisen instituutin lääketieteellisen kemian professori, täysinpalvellut

Tukia, Pekka Pertti, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Tuomala, Matti, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori

Tuomi, Juha Antero, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston kasvitieteen professori, täysinpalvellut

Tuomilehto, Jaakko Olavi Iivari, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kansanterveystieteen professori, täysinpalvellut

Tuomisto, Hanna Marjaana, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ekologian professori

Tuomisto, Jarmo Juhani, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, oikeust. toht., Turun yliopiston siviilioikeuden professori

Tuomisto, Jouko Juhani, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., fil. toht., Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut, Kuopion yliopiston osa-aik. professori, täysinpalvellut

Tuononen, Heikki Markus, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston epäorgaanisen kemian professori

Tuori, Kaarlo Heikki, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen professori

Tuori, Kaius Tapani, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston eurooppalaisen aatehistorian professori

Tuorila, Hely Margareetta, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen professori

Turpeinen, Oiva Paavo, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., professori h.c.

Törmä, Päivi, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori

Törmälä, Pertti Olavi, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen yliopiston akatemiaprofessori, täysinpalvellut, tutkimusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja

U

Ukkonen, Esko Juhani, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori

Uotila, Pertti Johannes, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvimuseon osastonjohtaja ja professori, eläkkeellä

Urtti, Arto Olavi, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, farm. toht., Helsingin yliopiston Lääketutkimuksen keskuksen johtaja, professori

Usoskin, Ilya, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Oulun yliopiston avaruusfysiikan professori

Utriainen, Terhi Pepita, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen professori

Uusikylä, Kari Tapio, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen, erit. didaktiikan professori, täysinpalvellut

Uusitalo, Liisa Anneli, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston markkinoinnin professori, täysinpalvellut

Uusitupa, Matti Ilmari Julius, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Itä-Suomen yliopiston nutrigenomiikan professori, täysinpalvellut

V / W

Vaara, Eero, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, kauppat. toht., Oxfordin yliopiston strategisen johtamisen professori

Vaara, Juha Tapani, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston fysiikan professori

Vaarala, Outi Minna Anneli, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Orion

Vaattovaara, Mari Kaarina, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori

Waenerberg, Leeni Annika, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston taidehistorian professori, täysinpalvellut

Vaheri, Antti Ilmari, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston virologian professori, täysinpalvellut

Vahtola, Jouko Olavi, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston Suomen ja Skandinavian historian professori, täysinpalvellut

Vainio, Martti, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston fonetiikan professori

Vainio, Olli-Pekka, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston dogmatiikan professori

Vainio-Korhonen, Kirsi-Maaria, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston Suomen historian professori

Valkonen, Jari Pekka Tapani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., agronomi, Helsingin yliopiston kasvipatologian professori, täysinpalvellut

Valkonen, Yrjö Tapani, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian, erityisesti väestötieteen professori, täysinpalvellut

Wallenius, Ilkka Jyrki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston liikkeenjohdon systeemien professori

Valmari, Antti Arvi, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori

Valtonen, Mauri Juhani, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Turun yliopiston tähtitieteen professori, täysinpalvellut

Vanhatalo, Aila Orvokki, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston kotieläintieteen professori

Vapaatalo, Heikki Ilmari, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston farmakologian professori, täysinpalvellut

Vapalahti, Olli, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori

Varantola, Eeva Krista Johanna, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston ent. kansleri, englannin kielen professori, täysinpalvellut

Vartiainen, Hannu Kalevi, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, valtiot.toht., Helsingin yliopiston mikrotalousteorian professori

Wartiovaara, Anu Elina, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kliinisen molekyylilääketieteen professori, akatemiaprofessori

Vasander, Harri Tapani, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suometsätieteen professori

Vattulainen, Ilpo Tapio, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tek. toht., Helsingin yliopiston biologisen fysiikan professori

Vauras, Marja Merja Sinikka, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen professori

Vehkamäki, Hanna Tuula Katariina, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen aerosolifysiikan professori

Vehviläinen, Olli-Pekka, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. lis. (väit.), Tampereen yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Veijola, Riitta, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Oulun yliopiston lastentautiopin professori

Ventola, Eija Maritta, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, Ph.D., Aalto-yliopiston talouselämän viestinnän, erityisesti kansainvälisen yritysviestinnän professori, täysinpalvellut

Vepsäläinen, Kari Antero, jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston eläintieteen dosentti, eläintieteen assistentti, täysinpalvellut

Vesala, Timo Veikko, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston meteorologian professori

Westermarck, Jukka, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston syöpäbiologian professori, Turun biotiedekeskuksen tutkimusjohtaja

Wiberg, Matti Johannes, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston valtio-opin professori, täysinpalvellut

Vihavainen, Timo Juhani, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori, täysinpalvellut

Vihervuori, Aimo Pekka, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, oikeust. toht., Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, eläkkeellä

Vihko, Reijo Kalevi, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston kliinisen kemian professori, täysinpalvellut, ent. Suomen Akatemian pääjohtaja

Viikari, Jorma Sauli Antero, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Viisanen, Yrjö Antero, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tutkimusjohtaja ja professori

Viljamaa, Toivo Matti Johannes, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston antiikin kielten ja kulttuurin professori, täysinpalvellut

Vilkki, Helmi Johanna, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen professori, kotieläintuotannon nutrigenomiikka

Vilkuna, Janne Tapio, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston museologian professori, täysinpalvellut

Vilkuna, Kustaa Heikki Juhani, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori

Virén, Matti Eino Ensio, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston taloustieteen professori

Virta, Marko Petri Juhani, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston mikrobiologian professori

Virtanen, Keijo Aarre, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ent. rehtori, kulttuurihistorian professori, täysinpalvellut

Visakorpi, Jarmo Kustaa, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston ent. rehtori, lastentautiopin professori, täysinpalvellut

Visakorpi, Tapio, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Tampereen yliopiston syöpägenetiikan professori

Wrede, Johan Otto Wilhelm, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ruotsalaisen kirjallisuuden professori, täysinpalvellut

Vuola, Elina Inkeri Tellervo, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori

Vuorinen, Aleksi Risto Johannes, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen hiukkasfysiikan apulaisprofessori

Vuorinen, Tapani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston puunjalostuksen kemian professori

Vuorio, Eero Ilkka, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston ent. kansleri, molekyylibiologian professori, täysinpalvellut

Wähälä, Kristiina, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston orgaanisen kemian professori

Väisälä, Jussi Ilmari, jäseneksi 1971, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Välimäki, Juuso Tapani, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, Ph.D, Aalto-yliopiston kansantaloustieteen professori

Väyrynen, Raimo Veikko Antero, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Helsingin yliopiston valtio-opin ent. professori, Notre Damen yliopiston valtio-opin ent. professori, Suomen Akatemian ent. pääjohtaja, Ulkopoliittisen instituutin johtaja, eläkkeellä

Väänänen, Jouko Antero, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori

Väänänen, Heikki Kalervo, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston solubiologian professori

Y

Yki-Järvinen, Hannele, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston sisätautiopin professori

Yli-Halla, Markku Juhani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maatal. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maaperä- ja ympäristötieteen professori, täysinpalvellut

Yli-Jokipii, Pentti Olavi, jäseneksi 1988, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston maantieteen professori, täysinpalvellut

Yli-Kauhaluoma, Jari Tapani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston lääkeainekemian professori

Ylikangas, Heikki Eemeli, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian historian professori, täysinpalvellut

Ylikorkala, Reino Olavi, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professori, täysinpalvellut

Ylikoski, Jussi Mika Petteri, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori

Yliperttula, Marjo Liisa, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston biofarmasian professori

Ylä-Herttuala, Seppo Pasi Antero, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston molekylaarisen lääketieteen professori

Ylätalo, Eero Matti Olavi, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maatalousekonomian professori, täysinpalvellut

Z

Zetterberg, Seppo Juhani, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Zhao, Guoying, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen ja tekniikan professori, akatemiaprofessori

Ä

Äystö, Juha Heikki Eskeli, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Takaisin ylös