Varsinaiset jäsenet

Jäsenten lukumäärä on rajattu: alle 65-vuotiaita jäseniä voi kerrallaan olla korkeintaan 333. Jäsenen täyttäessä 65 vuotta Tiedeakatemiaan voidaan valita yksi uusi jäsen. Yli 65-vuotiaiden jäsenyys säilyy ennallaan. Jäsenyys on elinikäinen.

Tällä hetkellä Tiedeakatemiassa on 326 alle 65-vuotiasta jäsentä. Yhteensä varsinaisia jäseniä on 851.

Jäsenluettelo

(päivitetty 20.6.2024)

A

Aaltonen, Lauri, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kasvaingenomiikan professori, akatemiaprofessori

Aartolahti, Toive, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston maantieteen professori, täysinpalvellut

Abrahamsson, Pekka, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston ohjelmistotekniikan professori

Aejmelaeus, Anneli, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Vanhan testamentin sekä Lähi-idän kulttuurin ja kirjallisuuden professori, täysinpalvellut

Aejmelaeus, Lars, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston eksegetiikan professori, täysinpalvellut

Ahonen, Pertti, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, PhD, Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori,

Ahti, Teuvo, jäseneksi 1977, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston itiökasvisystematiikan henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Ahtiala, Pekka, jäseneksi 1986, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori, täysinpalvellut

Ahvenainen, Jorma, jäseneksi 1984, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Aittokallio, Tero, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oslon yliopiston biostatistiikan professori

Aksela, Helena, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Alakukku, Laura, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maatalouden ympäristöteknologian professori

Alasuutari, Pertti, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiologian professori

Alestalo, Matti, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston sosiologian professori, täysinpalvellut

Alho, Kimmo, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston psykologian professori

Alhoniemi, Alho, jäseneksi 1981, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori, täysinpalvellut

Alitalo, Kari, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston syöpäbiologian professori, akatemiaprofessori

Andersson, Harri, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston maantieteen professori, täysinpalvellut

Andersson, Leif, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston patologisen anatomian professori, täysinpalvellut

Annila, Erkki, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., maat. ja metsät. toht., Metsäntutkimuslaitoksen metsäeläintieteen professori, täysinpalvellut

Anttonen, Anneli, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori, täysinpalvellut

Anttonen, Veikko, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston uskontotieteen professori, täysinpalvellut

Apo, Satu, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston folkloristiikan professori, täysinpalvellut

Arjas, Elja, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston biometrian professori, täysinpalvellut, Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut

Arjava, Antti, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies, professori, täysinpalvellut

Arminen, Ilkka, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori

Aro, Eva-Mari, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akateemikko, Turun yliopiston kasvitieteen professori, täysinpalvellut

Aspi, Jouni, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston genetiikan professori

Astala, Kari, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori

Astola, Jaakko, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn professori, täysinpalvellut

Aunesluoma, Juhana, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, D.Phil, Helsingin yliopiston poliittisen historian professori

Aunola, Kaisa, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, psyk. toht., Jyväskylän yliopiston psykologian professori

Autio, Erkko, jäseneksi 2024, humanistinen osasto, Teknologiayrittäjyyden professori, Imperial College London

Auvinen, Petri, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin tutkimusjohtaja

B

Back, Ralph-Johan, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Åbo Akademin tietojenkäsittelytieteen professori, täysinpalvellut

Backman, Janne, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professori

Bamford, Dennis, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen mikrobiologian professori, täysinpalvellut

Bartens, Raija, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori, täysinpalvellut

Bobacka, Johan, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin analyyttisen kemian professori

Byckling, Eero, jäseneksi 1974, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan professori, täysinpalvellut

Bäck, Jaana, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori

C

Cantell, Kari, jäseneksi 1981, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut

Castrén, Eero, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston Neurotieteen tutkimuskeskuksen tutkimusjoht, professori

Chen, Ruizhi, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Professori of geo-information science, Wuhan University

Clerc, Louis, jäseneksi 2024, humanistinen osasto, Turun yliopiston poliittisen historian professori

Corander, Jukka, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Professori, University of Oslo; Helsingin yliopiston biometrian professori

D

Donner, Joakim, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ph.D., Helsingin yliopiston geologian ja paleontologian professori, täysinpalvellut

Dunderberg, Ismo, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan professori

E

Eerola, Paula, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Suomen Akatemian pääjoht.

Elenius, Klaus, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian professori

Eloranta, Jari, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori

Engeström, Yrjö, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen professori, täysinpalvellut

Enqvist, Kari, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kosmologian professori, täysinpalvellut

Erola, Jani, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston sosiologian professori

Eskola, Kari, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston teoreettisen fysiikan professori

F

Fogelholm, Mikael, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori

Forsberg, Tuomas, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, Ph.D., Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori; Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin joht.

Forsberg, Ulla-Maija, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori

Fortelius, Mikael, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston evoluutiopaleontologian professori

Fritze, Hannu, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija

Fält, Olavi, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston historian professori, opetusala yleinen historia, täysinpalvellut

G

Gabbouj, Moncef, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Tampereen yliopiston signaalinkäsittelyn professori

Gahmberg, Carl, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biokemian professori, täysinpalvellut

Garavelli, Enrico, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston italialaisen filologian yliopistonlehtori

Green, Sarah, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, PhD, Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori

Groenhof, Gerrit, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Jyväskylän yliopiston kemian professori

Gronow, Jukka, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, valtiot. toht., Uppsalan yliopiston sosiologian professori, täysinpalvellut

Grünthal, Riho, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten professori

Grönlund, Henrietta, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston kaupunkiteologian professori

Gyllenberg, Mats, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston sovelletun matematiikan professori

H

Haapala, Arto, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston estetiikan professori

Haapala, Ilmari, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geologian ja mineralogian professori, täysinpalvellut

Haapala, Pertti, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston Suomen historian professori

Haaparanta, Leila, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston filosofian professori, täysinpalvellut

Haaparanta, Pertti, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, Ph.D., Aalto-yliopiston kansantaloustieteen professori, täysinpalvellut

Haario, Heikki, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., LUT-yliopiston sovelletun matematiikan professori

Haavio-Mannila, Elina, jäseneksi 1975, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori, täysinpalvellut

Haddington, Pentti, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston englannin kielen professori

Haila, Yrjö, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan professori, täysinpalvellut

Hakamies, Pekka, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston folkloristiikan professori, täysinpalvellut

Hakanen, Aimo, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Hakapää, Kari, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori, täysinpalvellut

Hakkarainen, Kai, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori

Hakkila, Pentti, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Metsäntutkimuslaitoksen metsätyötieteen professori, täysinpalvellut

Hakonen, Pertti, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston O. V. Lounasmaa -laboratorion professori, nanofysiikan tutkimusryhmän joht.

Hakulinen, Auli, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Halila, Heikki, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori, täysinpalvellut

Hallberg, Pekka, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, oikeust. toht., valtiot. toht., Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, eläkkeellä, dosentti

Hallman, Mikko, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston lastentautiopin professori, täysinpalvellut

Halonen, Lauri, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, DSc, Helsingin yliopiston fysikaalisen kemian professori

Haltia, Matti, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston neuropatologian henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Hanski, Eero, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston geokemian professori

Hantula, Jarkko, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnontutkimuskeskuksen metsäpatologian professori

Hari, Pertti, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsäekologian henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Hari, Riitta, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., akateemikko, Aalto-yliopiston systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen professori, täysinpalvellut

Harju, Tero, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan laitoksen professori

Hartikainen, Helinä, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maa- ja ympäristökemian professori, täysinpalvellut

Harviainen, Tapani, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston seemiläisten kielten professori, täysinpalvellut

Harvilahti, Lauri, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistonjohtaja, eläkkeellä

Hase, Tapio, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston orgaanisen kemian professori, täysinpalvellut

Hatakka, Annele, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston ympäristöbiotekniikan professori, täysinpalvellut

Haukioja, Erkki, jäseneksi 1981, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston eläintieteen professori, täysinpalvellut

Haukka, Matti, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston epäorgaanisen kemian professori

Hautamäki, Jarkko, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, psykol. toht., Helsingin yliopiston erityispedagogiikan professori, täysinpalvellut

Hautamäki, Lauri, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston aluetieteen professori, täysinpalvellut

Hautojärvi, Pekka, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun fysiikan professori, täysinpalvellut

Havansi, Erkki, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori, täysinpalvellut

Hedman, Klaus, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston kliinisen virologian professori

Heikkilä, Markku, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori, täysinpalvellut

Heikkilä, Tero, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Heikkilä, Tuomas, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopisto kirkkohistorian professori

Heikkinen, Antero, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Joensuun yliopiston Suomen historian professori, täysinpalvellut

Heininen, Simo, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirkkohistorian professori, täysinpalvellut

Heino, Jyrki, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston biokemian professori

Heinämaa, Sara, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Jyväskylän yliopiston filosofian professori

Heiskala, Risto, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston sosiologian professori

Helander, Eila, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori, täysinpalvellut

Helariutta, Yrjö, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Professori, University of Cambridge, akatemiaprofessori

Helasvuo, Marja-Liisa, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, Ph.D., Turun yliopiston suomen kielen professori

Helkama, Klaus, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian professori, täysinpalvellut

Helkkula, Mervi, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ranskan kielen professori

Helminen, Marjaana, jäseneksi 2024, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston vertailevan vero–oikeuden professori

Hemmo, Mika, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori

Hentilä, Seppo, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston poliittisen historian professori, täysinpalvellut

Henttonen, Heikki, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen metsäeläintieteen professori

Hidén, Mikael, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori, täysinpalvellut

Hietala, Marjatta, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Hietanen, Jari, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, PhD, Tampereen yliopiston psykologian professori

Hilpinen, Risto, jäseneksi 1973, humanistinen osasto, fil. toht., Miamin yliopiston filosofian professori

Hiltunen, Risto, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, D.Ph., Turun yliopiston englantilaisen filologian professori, täysinpalvellut

Hindmarsh, Mark, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, teoreettisen fysiikan professori, Helsingin yliopisto ja Sussexin yliopisto

Hirsjärvi, Sirkka, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori, täysinpalvellut

Hjelt, Sveni, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston geofysiikan professori, täysinpalvellut

Hjerppe, Riitta, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston taloushistorian professori, täysinpalvellut

Hollanti, Camilla, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto–yliopiston matematiikan professori

Hollo, Erkki, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, oikeust. toht., Dr. iur., Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori, täysinpalvellut

Holm, Liisa, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston bioinformatiikan professori

Holmbom, Bjarne, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin metsätuotteiden kemian professori, täysinpalvellut

Holopainen, Markus, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., tekn. toht., Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori

Honkala, Iiro, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori

Honkala, Juha, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan yliopistotutkija, dosentti

Honkala, Karoliina, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian professori

Honkapohja, Seppo, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vieraileva professori

Hovi, Tapani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut

Hoyer, Paul, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston alkeishiukkasfysiikan professori, täysinpalvellut

Huhtanen, Pekka, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., eläinravitsemuksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut, Swedish University of Agricultural Sciences

Huhtaniemi, Ilpo, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Professori of Reproductive Endocrinology, Imperial College London, täysinpalvellut

Huikuri, Heikki, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston kardiologian professori

Huiskonen, Juha, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin johtaja, rakennebiologian professori

Huitu, Katri, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston hiukkasfysiikan fenomenologian professori

Hupa, Mikko, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin rehtori, epäorgaanisen kemian professori

Husa, Jaakko, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, hallintot. toht., Helsingin yliopiston oikeuden ja globalisaation professori

Huttula, Timo, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Suomen ympäristökeskuksen mallinnusyksikön päällikkö, professori, täysinpalvellut

Huttunen, Tomi, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori

Huumo, Tuomas, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomen kielen professori, Tarton yliopiston suomen kielen professori

Hyry, Eero, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston matematiikan professori

Hytönen, Tuomas, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston matematiikan professori

Hyvärinen, Aapo, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori

Hyvärinen, Heikki, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Joensuun yliopiston biologian ja ekologisen fysiologian professori, täysinpalvellut

Hyvärinen, Irma, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston germaanisen filologian, erityisesti saksan nykykielen professori, täysinpalvellut

Hyönä, Jukka, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, psyk. toht., Turun yliopiston psykologian professori

Häkkinen, Hannu, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston laskennallisen nanotieteen professori

Häkkinen, Kaisa, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., akateemikko, Turun yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Häkli, Jouni, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, hallintot. toht., Tampereen yliopiston aluetieteen professori

Hämeri, Kaarle, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kansleri, aerosolifysiikan professori

Hämet-Ahti, Leena, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvitieteen apul.professori, täysinpalvellut

Hämynen, Tapio, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston Suomen historian professori, täysinpalvellut

Hämäläinen, Heikki, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston psykologian professori

Hämäläinen, Keijo, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston rehtori

Hämäläinen, Matti, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan professori

Hämäläinen, Pekka, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Rhodes Professori of American History, University of Oxford

Härmä, Juhani, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston romaanisen filologian, erityisesti ranskan kielen professori, täysinpalvellut

I

Ihalainen, Pasi, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopisto yleisen historian professori, akatemiaprofessori

Ihamuotila, Risto, jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston ent. kansleri, maatalouspolitiikan professori, täysinpalvellut

Iivonen, Antti, jäseneksi 1990, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston fonetiikan professori, täysinpalvellut

Ikkala, Olli, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori

Ikonen, Elina, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston solu- ja kudosbiologian professori

Ilmakunnas, Pekka, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, Ph.D., Aalto-yliopiston taloustieteen professori täysinpalvellut

Ilmoniemi, Risto, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori

Immonen, Visa, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., professori of medieval archaeology, University of Bergen

Itkonen, Esa, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston yleisen kielitieteen professori, täysinpalvellut

Ivaska, Ari, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin analyyttisen kemian professori, täysinpalvellut

Ivaska, Johanna, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston molekulaarisen solubiologian professori

J

Jaakkola, Antti, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maanviljelyskemian ja -fysiikan professori, täysinpalvellut

Jalkanen, Sirpa, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., akateemikko, Turun yliopiston immunologian professori

Jallinoja, Riitta, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori, täysinpalvellut

Jatila, Erkki, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen pääjoht. ja professori, eläkkeellä

Jensen-Eriksen, Niklas, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston yrityshistorian Casimir Ehrnrooth -professori

Jernvall, Jukka, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston evoluutio- ja kehitysbiologian professori

Joensuu, Heikki, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston syöpätautien ja sädehoidon professori

Johansson, Peter, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston astrofysiikan professori

Jokinen, Ari, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Jokinen, Tapani, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan professori, täysinpalvellut

Jokiranta, Jutta, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori

Julin, Rauno, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Julkunen, Ilkka, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston virusopin professori

Julkunen-Tiitto, Riitta, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston kasviekologian professori, täysinpalvellut

Juslin, Heikki, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston puumarkkinatieteen professori, täysinpalvellut

Jutila, Matti, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Jänne, Olli, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lääketieteen professori, täysinpalvellut

Jäntti, Markus, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, valtiot. toht., taloustieteen professori, Stockholms Universitet

Järvelin, Kalervo, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston tiedonhaun professori

Järvelin, Marjo-Riitta, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., epidemiologian professori, Imperial College London

Järvelä, Sanna, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Oulun yliopiston kasvatustieteen professori

Järvenpää, Maarit, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston matematiikan professori

Järviluoma-Mäkelä, Helmi, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professori, täysinpalvellut

Jääskeläinen, Timo, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Jääskeläinen, Veikko, jäseneksi 1974, humanistinen osasto, kauppat. toht., Helsingin kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen professori, täysinpalvellut

K

Kaarniranta, Kai, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston silmätautiopin professori

Kahma, Kimmo, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut

Kaila, Kai, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston eläinfysiologian professori

Kaimio, Maarit, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kreikan kielen ja kirjallisuuden professori, täysinpalvellut

Kainulainen, Kimmo, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston kosmologian professori

Kairesalo, Timo, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston vesistöekologian professori, täysinpalvellut

Kaisto, Janne, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston varallisuusoikeuden professori

Kaivola-Bregenhøj, Annikki, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston folkloristiikan professori, täysinpalvellut

Kajantie, Keijo, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professori, täysinpalvellut

Kajava, Mika, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kreikan kielen ja kirjallisuuden professori

Kallio, Esa, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston avaruustieteen ja -tekniikan professori

Kalliokoski, Jyrki, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori

Kalliomäki, Kalevi, jäseneksi 1979, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston mittaustekniikan professori, täysinpalvellut

Kallioniemi, Olli, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Joht., Science for Life Laboratory

Kalso, Eija, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston kipulääketieteen professori

Kangas, Annika, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori, metsävarojen inventointi

Kangas, Jorma, jäseneksi 1979, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., ent. Oulun yliopiston vararehtori, fysiikan professori, täysinpalvellut

Kangas, Olli, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston työelämäprofessori

Kangas, Urpo, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori

Kankainen, Anu, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopisto fysiikan professori

Kankare, Jouko, jäseneksi 1990, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston analyyttisen kemian professori, täysinpalvellut

Kanniainen, Vesa, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori, täysinpalvellut

Kansanen, Pertti, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professori, täysinpalvellut

Kantola, Johanna, jäseneksi 2024, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston eurooppalaisten yhteiskuntien ja niiden politiikan tutkimuksen professori

Kaprio, Jaakko, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston geneettisen epidemiologian professori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori

Karhu, Juha, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geologian ja mineralogian professori, täysinpalvellut

Karhu, Juha, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston velvoiteoikeuden professori, täysinpalvellut

Karhumäki, Juhani, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori

Kari, Jarkko, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori

Karma, Pekka, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori, täysinpalvellut

Karonen, Petri, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori

Karppinen, Maarit, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston epäorgaanisen kemian professori

Kartio, Leena, jäseneksi 1987, humanistinen osasto, oikeust. toht., Turun yliopiston ent. kansleri, siviilioikeuden professori, täysinpalvellut

Karttunen, Klaus, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Etelä-Aasian tutkimuksen ja indoeuropeistiikan professori

Kasanen, Eero, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston liiketaloustieteen, erityisesti rahoituksen professori, täysinpalvellut

Kaski, Kimmo, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, D.Ph., Aalto-yliopiston laskennallisen tieteen professori, täysinpalvellut

Kaski, Samuel, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston tietotekniikan professori

Kaste, Markku, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston neurologian professori, täysinpalvellut

Katajala, Kimmo, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston Suomen historian professori

Katajisto, Pekka, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston ikääntymisbiologian professori

Katila, Toivo, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan professori, täysinpalvellut

Kaukiainen, Yrjö, jäseneksi 1995, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Euroopan historian professori, täysinpalvellut

Kauppi, Niilo, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, valtiot. toht., tutkimusprofessori, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Strasbourg

Kauppinen, Esko, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori

Kauppinen, Jyrki, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Keinonen, Juhani, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston sovelletun fysiikan professori, täysinpalvellut

Keinästö, Kari, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, Dr. phil., Turun yliopiston saksan kielen professori, täysinpalvellut

Keiski, Riitta, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professori

Kekkonen, Jukka, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori

Kellomäki, Seppo, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Itä-Suomen yliopiston metsänhoitotieteen professori, täysinpalvellut

Keloharju, Matti, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston rahoituksen Eero Kasanen -professori

Keltikangas, Matti, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsätalouden liiketieteen professori, täysinpalvellut

Keltikangas-Järvinen, Liisa, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston psykologian professori emer., täysinpalvellut

Kemppainen, Erkki, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen ylijoht. ja professori, täysinpalvellut

Kere, Juha, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Karoliinisen instituutin molekyyligenetiikan professori

Kesäniemi, Antero, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Kettunen, Pauli, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston poliittisen historian professori, täysinpalvellut

Kilpeläinen, Ilkka, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston orgaanisen kemian professori

Kilpeläinen, Tero, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston matematiikan professori

Kilpua, Emilia, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori

Kinnunen, Juha, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston matematiikan professori

Kinnunen, Tiina, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori

Kivimäki, Mika, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, psykol. toht., Helsingin yliopiston epidemiologian professori, professori of social epidemiology, University College London

Kivimäki, Timo, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, valtiot. toht., Kansainvälisten suhteiden professori, University of Bath

Kiviniemi, Eero, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Kivipelto, Miia, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, MD, PhD, Kliinisen geriatrian professori, Karolinska Institut, neurogeriatrian professori (osa-aik.), Itä-Suomen yliopisto

Kivirikko, Kari, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston akatemiaprofessori, täysinpalvellut

Kivistö, Sari, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori

Klemola, Juhani, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, PhD, Tampereen yliopiston englantilaisen filologian professori

Knip, Mikael, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lastentautien professori

Knuuti, Juhani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., johtaja, professori, Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto

Knuuttila, Seppo, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston perinteentutkimuksen professori, täysinpalvellut

Koistinaho, Jari, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston HiLIFE-tutkimuskeskuksen joht., neurofarmakologian professori

Koistinen, Olli, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston teoreettisen filosofian professori

Koivurova, Timo, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, oikeustiet. toht., Lapin yliopiston tutkimusprofessori, Arktisen keskuksen joht.

Kojola, Ilpo, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori

Kokko, Hanna, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Alexander von Humboldt professori

Kolbe, Laura, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori

Kolehmainen, Leena, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston saksan kielen professori

Kolehmainen, Marjukka, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Itä-Suomen yliopiston elintarvikkeet ja terveys -professori

Kontula, Kimmo, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Koponen, Timo, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvitieteen professori, täysinpalvellut

Korhonen, Jarmo, jäseneksi 1995, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston germaanisen filologian professori, täysinpalvellut

Korhonen, Risto, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston matematiikan professori

Korpela, Jukka, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori

Korpela, Riitta, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston lääketieteellisen ravitsemusfysiologian tutkimusjoht, professori

Korpelainen, Helena, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston maataloustieteiden osaston osastonjohtaja, professori

Korpi, Esa, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston farmakologian professori

Korpimäki, Erkki, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston eläintieteen professori

Korpiola, Mia, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, oikeustiet. toht., Turun yliopiston oikeushistorian professori

Korppi-Tommola, Jouko, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian professori, täysinpalvellut

Kortteinen, Matti, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori

Koskela, Merja, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Vaasan yliopiston soveltavan kielitieteen professori

Koskela, Pekka, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston matematiikan professori

Koskenniemi, Martti, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, oikeust. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori, täysinpalvellut

Koskiaho-Cronström, Briitta, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori, täysinpalvellut

Koskinen, Ari, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston orgaanisen kemian professori

Koskinen, Hannu, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori

Koskinen, Jarkko, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Paikkatietokeskuksen ylijoht, professori

Koskinen, Kaisa, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston käännöstieteen professori

Kostiainen, Mauri, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston kemian professori

Kostiainen, Risto, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian professori

Kotakorpi, Kaisa, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Tampereen yliopiston taloustieteen professori

Kotiaho, Janne, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston ekologian professori

Kouri, Erkki, jäseneksi 1998, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Kovalainen, Anne, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, kauppat. toht., Turun yliopiston liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden professori

Kovanen, Petri, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Wihurin tutkimuslaitoksen joht. ja professori, täysinpalvellut

Krause, Outi, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopistonteknillisen kemian professori, täysinpalvellut

Krusius, Matti, jäseneksi 1981, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston O. V. Lounasmaa -laboratorion professori, täysinpalvellut

Kruus, Kristiina, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Kemian tekniikan korkeakoulun dekaani, Aalto-yliopisto

Krötzl, Christian, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston yleisen historian professori

Kuisma, Markku, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori, täysinpalvellut

Kuittinen, Risto, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Geodeettisen laitoksen ylijoht. ja professori, täysinpalvellut

Kujala, Teija, jäseneksi 2024, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston psykologian professori

Kujamäki, Pekka, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., käännöstieteen professori, Karl-Franzens-Universität Graz

Kukkonen, Ilmo, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston geofysiikan professori

Kukkonen, Jussi, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston ekotoksikologian professori

Kulla, Heikki, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, oikeust. toht., Turun yliopiston hallinto-oikeuden professori, täysinpalvellut

Kulmala, Markku, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori

Kumpulainen, Kristiina, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, EdD, Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori

Kunelius, Risto, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston viestinnän professori

Kuoppamäki, Petri, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, oikeust. toht., Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori

Kupiainen, Antti, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston matematiikan professori

Kurki-Suonio, Reino, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen korkeakoulun tietojenkäsittelytekniikan professori, täysinpalvellut

Kurppa, Aarne, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kasvintuotannon tutkimuksen joht., kasvitautien tutkimuksen professori, täysinpalvellut

Kurppa, Sirpa, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen professori, biotekniikka- ja elintarviketutkimus, elintarvike-ekologia

Kuusi, Tuomo, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston matematiikan professori

Kuusiniemi, Kari, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, oikeust. toht., Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti

Kvarnström, Carita, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston materiaalikemian professori

Kähäri, Veli-Matti, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston ihotautiopin professori

Kärkkäinen, Veli-Matti, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, teol. toht., systemaattisen teologian professori, Fuller Theological Seminary

Kääriäinen, Leevi, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Biotekniikan instituutin tutkimusjohtaja ja professori, täysinpalvellut

L

Laakso, Johanna, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, fil. toht., Wienin yliopiston fennougristiikan professori

Laakso, Liisa, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Senior Researcher, The Nordic Africa Institute

Laakso, Markku, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Itä-Suomen yliopiston sisätautiopin professori

Laaksonen, Ari, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akatemiaprofessori, Ilmatieteen laitos, ympäristöfysiikan osa-aikainen professori, Itä-Suomen yliopisto

Laaksonen, Toni, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ekologian professori

Laamanen, Tomi, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, strategisen johtamisen professori, University of St.Gallen

Laasonen, Kari, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston fysikaalisen kemian professori

Lagerspetz, Eerik, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston filosofian professori

Lahesmaa, Riitta, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun biotekniikan keskuksen joht., professori

Lahti, Raimo, jäseneksi 1984, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori, täysinpalvellut

Laiho, Marikki, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston molekulaarisen syöpäbiologian professori, Johns Hopkins University Professori in Radiation Oncology and Oncology

Laiho, Raija, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori

Laine, Anna-Liisa, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasviekologian professori

Laine, Ilpo, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Joensuun yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Laine, Janne, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori

Laine, Matti, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Åbo Akademin psykologian professori

Laine, Tuija, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori

Laitinen, Lea, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Laitinen, Mikko, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston englannin kielen ja kulttuurin professori

Laitinen, Risto, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston epäorgaanisen ja analyyttisen kemian professori

Lajunen, Lauri, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston epäorgaanisen kemian professori, täysinpalvellut

Lakka, Timo, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen fysiologian professori

Lamberg, Juha-Antti, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Jyväskylän yliopiston strategian ja taloushistorian professori

Lanne, Markku, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston taloustieteen professori

Lappalainen, Juha, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori, täysinpalvellut

Lappalainen, Jussi, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston Suomen historian professori, täysinpalvellut

Lappalainen, Pekka, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kvantitatiivisen solubiologian professori, akatemiaprofessori

Lappi, Tuomas, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Lappi-Seppälä, Tapio, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin joht. ja professori

Lassas, Matti, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston sovelletun matematiikan professori, akatemiaprofessori

Lassila, Riitta, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston hyytymissairauksien professori

Lauha, Aila, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori

Lavonen, Jari, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston fysiikan ja kemian didaktiikan professori

van Leeuwen, Robert, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Jyväskylän yliopiston teoreettisen materiaali- ja nanofysiikan professori

Lehesjoki, Anna-Elina, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston neurotieteen tutkimuskeskuksen ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja ja professori

Lehti-Eklund, Hanna, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori, täysinpalvellut

Lehtinen, Erno, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professori

Lehtinen, Esa, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopisto nykysuomen professori

Lehtinen, Ildikó, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin ja Turun yliopistojen suomalais-ugrilaisen kansantieteen dosentti, Kulttuurien museon intendentti, eläkkeellä

Lehtipuu, Outi, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin ylipiston Uuden testamentin eksegetiikan vanhempi yliopistonlehtori, dosentti

Lehtola, Veli-Pekka, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saamelaisen kulttuurin professori

Lehtonen, Juhani, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kansatieteen professori, täysinpalvellut

Lehtonen, Turo-Kimmo, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston sosiologian professori

Leikola, Matti, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen professori, täysinpalvellut

Leimu, Pekka, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston kansatieteen professori, täysinpalvellut

Leino, Matti, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Leino, Pentti, jäseneksi 1984, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori, täysinpalvellut

Leino, Reko, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin orgaanisen kemian professori

Lemmetyinen, Helge, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen yliopiston kemian professori, täysinpalvellut

Leppänen, Sirpa, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston englannin kielen professori

Leppäranta, Matti, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geofysiikan professori, täysinpalvellut

Lerkkanen, Marja-Kristiina, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professori

Leskelä, Markku, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston kemian professori

Lilius, Henrik, jäseneksi 1979, humanistinen osasto, fil. toht., professori, Museoviraston pääjoht., täysinpalvellut, valtionarkeologi

Liljeroth, Peter, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori, akatemiaprofessori

Lindblom, Sari, jäseneksi 2024, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan professori

Linder, Markus, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston biomolekyylimateriaalien professori

Lindgren, Lauri, jäseneksi 1988, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston romaanisen filologian professori, täysinpalvellut

Lindsberg, Perttu, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston neurologian professori

Lindström, Jan, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori

Linna, Tuula, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori

Liski, Matti, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Aalto-yliopiston taloustieteen professori

Liukkunen, Ulla, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori

Lohi, Hannes, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan professori

Lohi, Tapani, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston perhe- ja jäämistöoikeuden yliopistonlehtori

Lokki, Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., professori, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon joht., eläkkeellä

Lukkarinen, Ville, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston taidehistorian professori

Lummaa, Virpi, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian professori

Lund, Peter, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan (uudet energiatekniikat) professori

Lunkka, Juha Pekka, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston maaperägeologian professori

Luomanen, Petri, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston Uuden testamentin ja varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori

Luoto, Miska, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston luonnonmaantieteen professori

Luukkanen, Olavi, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Viikin Tropiikki-instituutin joht. ja professori, täysinpalvellut

Lyytinen, Heikki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, psykol. toht., Jyväskylän yliopiston kehitysneuropsykologian professori, täysinpalvellut, UNESCO-professori

Lähteenmäki, Maria, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston historian professori

Lönnberg, Harri, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston orgaanisen kemian professori, täysinpalvellut

Lönnqvist, Jouko, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori, Mielenterveys- ja päihdepalvelut osaston joht., Helsingin yliopiston psykiatrian professori, täysinpalvellut

Löytönen, Markku, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen professori

M

Maalampi, Jukka, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori

Majamaa, Kari, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Oulun yliopiston neurologian professori

Makarow, Marja, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Presidentti, Academia Europaea

Maniscalco, Sabrina, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston kvantti-informaation ja -logiikan professori

Mannila, Heikki, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori, Suomen Akatemian ent. pääjoht.

Manninen, Matti, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston soveltavan fysiikan professori, täysinpalvellut

Manninen, Ohto, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, fil. toht., Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian professori, täysinpalvellut

Mappes, Johanna, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ekologian professori, akatemiaprofessori

Mappes, Tapio, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Jyväskylän yliopiston eläinekologian professori

Markkola, Pirjo, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston suomalaisen yhteiskunnan historian professori

Martikainen, Pekka, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston sosiologian, erit. väestötieteen professori

Martio, Olli, jäseneksi 1974, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Matomäki, Kaisa, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Suomen Akatemian tutkijatoht., Turun yliopisto

Mattila, Heikki, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston oikeuslingvistiikan professori, täysinpalvellut

Mattila, Mikko, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin professori

Mattila, Pertti, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Mattila, Seppo, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Turun yliopiston tähtitieteen professori

Mattila, Severi, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston Thorax- ja verisuonikirurgian professori, täysinpalvellut

Mauranen, Anna, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian professori, täysinpalvellut

Melander, Sakari, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopisto rikosoikeuden professori

Meri, Seppo, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston immunologian professori

Merilä, Juha, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston populaatiobiologian professori

Merisalo, Outi, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston romaanisen filologian professori

Metsänkylä, Tauno, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Mickelsson, Jouko, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Mielikäinen, Kari, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen puuntuotoksen professori, täysinpalvellut

Miestamo, Matti, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professori

Miettinen, Kaisa, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston teollisen optimoinnin professori

Mikkola, J-P, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Dr.Tech. (Chem.Eng.), Professori of sustainable chemical technology, Umeå University ja Åbo Akademi

Mikkola, Tomi, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professori

Mikkonen, Kai, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori

Mikkonen, Tommi, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston ohjelmistotekniikan professori

Moilanen, Atte, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkimusjohtaja, ekoinformatiikka ja biodiversiteetti-informatiikka

Moilanen, Eeva, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Tampereen yliopiston farmakologian professori

Muinonen, Karri, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ja Maanmittauslaitoksen tähtitieteen professori, akatemiaprofessori

Mursula, Kalevi, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston avaruusfysiikan professori

Murzin, Dmitry, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, DrSc, Åbo Akademin kemian tekniikan professori

Mustajoki, Arto, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden professori, täysinpalvellut

Mustakallio, Hannu, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, teol. toht., Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian professori

Mutanen, Marja, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston ravitsemusfysiologian professori

Myllyharju, Johanna, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston molekyylibiologian professori

Myllymäki, Petri, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori

Mähönen, Jukka, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, OTT, Oslon yliopiston oikeustieteen professori

Mäkelä, Marko, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopisto sovelletun matematiikan professori

Mäkelä, Tomi, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Tutkimusjohtaja, Helsinki Institute of Life Science HiLIFE

Mäkelä-Carter, Annikki, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen professori

Mäki, Markku, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston lastentautiopin professori, täysinpalvellut

Mäki, Uskali, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professori

Mäki-Tanila, Asko, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston kotieläinten jalostustieteen professori

Mäkinen, Virpi, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston systemaattisen teologian yliopistonlehtori

Mälkki, Pentti, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Merentutkimuslaitoksen ylijoht. ja professori, täysinpalvellut

Männistö, Pekka T., jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen professori, täysinpalvellut

Mäntysaari, Esa, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Luonnonvarakeskuksen professori, biotekniikka- ja elintarviketutkimus

Mönkkönen, Jukka, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, farm. toht., Itä-Suomen yliopiston biofarmasian professori, rehtori

Mönkkönen, Mikko, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian professori

Möttönen, Mikko, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston kvanttiteknologian professori

N

Neittaanmäki, Pekka, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston tietotekniikan professori

Nenola, Aili, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston naistutkimuksen professori, täysinpalvellut

Neuvo, Yrjö, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., joht. Nokia Corp., eläkkeellä, Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkimusjohtaja ja professori

Nevalainen, Terttu, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian professori

Nevanlinna, Heikki, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geofysiikan dosentti, Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö, eläkkeellä

Nevanlinna, Olavi, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Niemelä, Ilkka, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori

Niemelä, Pekka, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston biodiversiteetti- ja ympäristötieteen professori, täysinpalvellut

Niemi, Hannele, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori

Niemi, Johanna, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani

Niemi, Jussi, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston yleisen kielitieteen professori, täysinpalvellut

Niemi, Marjaana, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, Ph.D., Tampereen yliopiston kansainvälisen historian professori

Niemi, Mikko, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston farmakogenetiikan professori

Niemi, Pekka, jäseneksi 1996, humanistinen osasto, psykol. toht., Turun yliopiston psykologian professori, täysinpalvellut

Nieminen, Risto, jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., akateemikko, Aalto-yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Niiniluoto, Ilkka, jäseneksi 1985, humanistinen osasto, fil. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston ent. kansleri, teoreettisen filosofian professori, täysinpalvellut

Nikinmaa, Mikko, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston eläintieteen professori

Nikula, Riitta, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston taidehistorian professori, täysinpalvellut

Nissinen, Martti, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan professori

Nordlund, Kai, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen materiaalifysiikan professori

Norros, Ilkka, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tutkimusprofessori, VTT, täysinpalvellut

Nummelin, Esa, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Nummenmaa, Lauri, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., Valtakunnallisen PET-keskuksen lääketieteellisen kuvantamisen professori

Nuorteva, Jussi, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, teol. toht., arkistolaitoksen pääjoht., valtionarkistonhoitaja, eläkkeellä, Ritarikuntien kansleri

Nuotio, Kimmo, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori

Nurmi, Hannu, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston yleisen valtio-opin professori, täysinpalvellut

Nuutila, Pirjo, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston aineenvaihduntatutkimuksen professori

Nyberg, Kaisa, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori, täysinpalvellut

Nygård, Toivo, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori, täysinpalvellut

O

Oja, Erkki, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori, täysinpalvellut

Oja, Hannu, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston tilastotieteen professori

Ojala, Jari, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston rehtori, vertailevan liiketoimintahistorian professori

Ojala, Matti, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston kotieläinten jalostustieteen professori, täysinpalvellut

Ojanen, Tuomas, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori

Oksman, Juhani, jäseneksi 1976, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston sähkötekniikan professori, täysinpalvellut

Olkinuora, Erkki, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen professori, täysinpalvellut

Ollikainen, Markku, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori

Onikki-Rantajääskö, Tiina, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori

Orponen, Pekka, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori

Otonkoski, Timo, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lääketieteellisen kantasolututkimuksen professori

Oulasvirta, Antti, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston sähkötekniikan, erit.  käyttöliittymien professori

Ovaskainen, Otso, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston matemaattisen ekologian professori, akatemiaprofessori

P

Paalanen, Mikko, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston kylmälaboratorion joht. ja professori, täysinpalvellut

Paasi, Anssi, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston maantieteen professori

Paavilainen, Eero, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Metsäntutkimuslaitoksen suometsätieteen professori, täysinpalvellut

Pahta, Päivi, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston englantilaisen filologian professori

Pakkala, Juha, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston eksegetiikan ja Raamatun heprean yliopistonlehtori

Pakkanen, Tapani, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston kemian professori, täysinpalvellut

Palander, Marjatta, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori

Palander-Collin, Minna, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englannin kielen professori

Palmroth, Minna, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori

Paloheimo, Heikki, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston valtio-opin professori, täysinpalvellut

Palonen, Kari, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, valtiot. toht., Jyväskylän yliopiston valtio-opin professori, täysinpalvellut

Paloposki, Outi, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston englannin kielen professori

Palotie, Aarno, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja ja professori, Professori, Massachusetts General Hospital ja Broad Institute of MIT and Harvard

Palva, Tapio, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen professori, täysinpalvellut

Palvimo, Jorma, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen biokemian professori

Pamilo, Pekka, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston populaatiobiologian professori, täysinpalvellut

Panula, Pertti, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biolääketieteen professori

Papunen, Heikki, jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston geologian ja mineralogian professori, täysinpalvellut

Parpola, Asko, jäseneksi 1990, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston indologian henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Parpola, Simo, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston assyriologian professori, täysinpalvellut

Parviainen, Jari, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen aluejohtaja ja professori, täysinpalvellut

Pasternack, Amos, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Patomäki, Heikki, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori

Pehkonen, Jaakko, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, kauppat. toht., Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen professori

Peikola, Matti, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston englannin kielen professori

Pekkanen, Tuomo, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston latinan kielen professori, täysinpalvellut

Pekola, Jukka, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston fysiikan professori

Pelkonen, Olavi, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Oulun yliopiston farmakologian professori, täysinpalvellut

Pelkonen, Risto, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., arkkiatri, Helsingin yliopiston lääketieteen professori, täysinpalvellut

Pellikka, Petri, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori

Pellinen, Risto, jäseneksi 1990, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tiedejohtaja, avaruustutkimus, professori, täysinpalvellut

Peltola, Heikki, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston infektiotautiopin professori, täysinpalvellut

Peltola, Heli, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Itä-Suomen yliopiston metsänhoitotieteen professori

Peltomäki, Päivi, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biolääketieteellisen syöpätutkimuksen professori

Peltonen, Markku, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen historian professori

Peltonen, Matti, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiaalihistorian professori, täysinpalvellut

Peltonen-Sainio, Pirjo, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen kasvintuotannon tutkimuksen professori

Pennanen, Taina, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori, maatalousmaiden maaperätiede

Pentikäinen, Juha, jäseneksi 1995, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen professori, täysinpalvellut, Pohjoisen kulttuuri-instituutin pohjoisen etnografian tutkimusprofessori

Penttilä, Merja, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akateemikko, VTT:n tutkimusprofessori (biotekniikka)

Penttonen, Martti, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori, täysinpalvellut

Perheentupa, Jaakko, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lastentautiopin professori, täysinpalvellut

Peräkylä, Anssi, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston sosiologian professori, akatemiaprofessori

Pesonen, Lauri, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston geofysiikan professori, täysinpalvellut

Pessi, Anne Birgitta, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori

Pettersson, Mika, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian professori

Pettersson, Torsten, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Uppsalan yliopiston kirjallisuuden professori

Petäjä, Tuukka, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston fysiikan professori

Piekkari, Rebecca, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori

Pietikäinen, Sari, jäseneksi 2024, humanistinen osasto, Jyväskylän yliopiston diskurssintutkimuksen professori

Pihko, Petri, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian professori

Pihlajamäki, Heikki, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston vertailevan oikeushistorian professori, akatemiaprofessori

Pihlajaniemi, Taina, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston lääketieteellisen biokemian professori

Pihlajarinne, Taina, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston tekijänoikeuden professori

Pihlström, Sami, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian professori

Piironen, Vieno, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston elintarvikekemian professori

Piitulainen, Marja-Leena, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston germaanisen filologian professori, täysinpalvellut

Pirttilä, Jukka, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkistalouden professori

Pitkänen, Asla, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., fil. toht., Itä-Suomen yliopiston neurobiologian professori

Pitkäranta, Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Pohjola, Matti, jäseneksi 1996, humanistinen osasto, D.Ph., Aalto-yliopiston kansantaloustieteen professori

Poso, Simo, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsänarvioimistieteen professori, täysinpalvellut

Poutanen, Juri, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston tähtitieteen professori

Poutanen, Kaisa, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., VTT:n tutkimusprofessori (elintarviketeknologia), täysinpalvellut

Poutanen, Markku, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Professori, Secretary General, International Association of Geodesy IAG

Poutiainen, Esko, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Maatalouden tutkimuskeskuksen ylijoht. ja professori, täysinpalvellut

Priimägi, Arri, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Tampereen yliopiston kemian professori

Primmer, Craig, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen professori

Puhakka, Mikko, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston kansantaloustieteen professori

Pulkkinen, Lea, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Jyväskylän yliopiston psykologian professori, täysinpalvellut

Pulkkinen, Tuija, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston naistutkimuksen professori

Pulkkinen, Tuija, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Chair of the Climate and Space Sciences and Engineering Department, University of Michigan

Punamäki, Raija-Leena, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston psykologian professori

Punkkinen, Matti, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Puolanne, Eero, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston lihateknologian professori, täysinpalvellut

Puska, Martti, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston fysiikan professori

Puttonen, Pasi, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsätiet. toht., Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen professori

Pyrhönen, Heta, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori

Pyykkö, Pekka, jäseneksi 1989, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kemian professori, täysinpalvellut

Pyysiäinen, Ilkka, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori, uskontotieteen dosentti

Päivänen, Juhani, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston suometsätieteen professori, täysinpalvellut

Päivärinta, Lassi, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tallinnan Teknillisen Yliopiston matematiikan professori

Pönkä, Ville, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston yksityisoikeuden professori

Pöysä, Hannu, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., johtava tutkija (ekologia), Luonnonvarakeskus, täysinpalvellut

R

Raitakari, Olli, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston kardiovaskulaarilääketieteen professori, Sydäntutkimuskeskuksen joht., akatemiaprofessori

Raitio, Juha, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori

Raivio, Kari, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston ent. kansleri, perinataalilääketieteen henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Rantala, Veikko, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston filosofian, erityisesti logiikan ja tietoteorian professori, täysinpalvellut

Rantanen, Taina, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, liikuntat. toht., Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori

Rasku-Puttonen, Helena, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, psykol. toht., Jyväskylän yliopiston kasvatuspsykologian professori

Raunio, Tapio, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston valtio-opin professori

Rauvala, Heikki, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston Neurotieteen tutkimuskeskuksen professori, täysinpalvellut

Rentola, Kimmo, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston poliittisen historian professori

Repo, Timo, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian professori

Riekkola, Marja-Liisa, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston analyyttisen kemian professori

Riikonen, Hannu, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori, täysinpalvellut

Rikkinen, Jouko, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen professori

Rikkinen, Kalevi, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston maantieteen professori, täysinpalvellut

Rinne, Juha, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Professori, Turun yliopisto, valtakunnallinen PET-keskus

Rinne, Juhani, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut

Rinne, Risto, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen professori

Riska, Dan-Olof, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Rissanen, Kari, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian professori

Ritala, Mikko, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian professori

Roos, J.P., jäseneksi 1995, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori, täysinpalvellut

Routti, Jorma, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Euroopan komission tutkimuspääosaston pääjoht. ja professori, täysinpalvellut

Rummukainen, Kari, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professori, akatemiaprofessori

Ruoppila, Isto, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston psykologian, erityisesti kehityspsykologian professori, täysinpalvellut

Ruskoaho, Heikki, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen professori

Ruusuvuori, Johanna, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori

Räihä, Kari-Jouko, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston tietojenkäsittelyopin professori, täysinpalvellut

Räikkä, Juha, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori

Räikkönen, Katri, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, psyk. toht., Helsingin yliopiston psykologian professori

Rämö, Tapani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geologian ja mineralogian professori

Räsänen, Markku, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston fysikaalisen kemian professori, täysinpalvellut

S

Saarenpää, Ahti, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston yksityisoikeuden professori, täysinpalvellut

Saarinen, Hannes, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, Dr. phil., Helsingin yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Saarinen, Jarkko, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston maantieteen professori

Saarinen, Risto, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, teol. toht., fil. toht., Helsingin yliopiston ekumeniikan professori

Saarinen, Sirkka, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori, täysinpalvellut

Saarinen, Timo, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston tietojärjestelmätieteen professori, täysinpalvellut

Saarnisto, Matti, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Geologian tutkimuskeskuksen ent. tutkimusjohtaja ja professori

Saastamoinen, Olli, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Itä-Suomen yliopiston metsäekonomian professori, täysinpalvellut

Saikkonen, Pentti, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston tilastotieteen professori, täysinpalvellut

Sakaranaho, Tuula, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen professori, täysinpalvellut

Saksela, Kalle, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston virologian professori

Saksman, Eero, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori

Salmela-Aro, Katariina, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, psykol. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, akatemiaprofessori

Salmelin, Riitta, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen professori

Salmi, Hannu, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston kulttuurihistorian professori

Salmi, Marko, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston immunologian professori

Salmi, Tapio, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin kemiallisen reaktiotekniikan professori, akatemiaprofessori

Salminen, Seppo, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen joht., professori

Salminen, Tapani, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston etnolingvistiikan ja fennougristiikan dosentti

Salmivalli, Christina, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, psykol. toht., Turun yliopiston psykologian professori

Salo, Ahti, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston systeemianalyysin professori

Salo, Heikki, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston tähtitieteen professori

Salo, Mikko, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston matematiikan professori

Salo, Tuula, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, hammaslääket. toht., Oulun yliopiston suupatologian professori

Salomaa, Arto, jäseneksi 1970, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, akateemikko, Turun yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Salomaa, Rainer, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Salomies, Olli, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden professori

Salonen, Kirsi, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., oikeust. toht., professori of medieval history, University of Bergen

Salonen, Veli-Pekka, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ympäristögeologian professori

Sammallahti, Pekka, jäseneksi 1988, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston saamen kielen professori, täysinpalvellut

Sams, Mikko, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston kognitiivisen neurotieteen professori

Sandell, Mari, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston elintarviketieteen professori

Sandu, Gabriel, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori

Sariola, Hannu, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, M.D., Ph.D., Helsingin yliopiston kehitysbiologian professori

Saukkonen, Pauli, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, fil. toht., Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen joht. ja professori, täysinpalvellut

Saura, Anssi, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Uumajan yliopiston perinnöllisyystieteen professori, täysinpalvellut

Savijärvi, Hannu, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston meteorologian professori, täysinpalvellut

Savolainen, Markku, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Savolainen, Outi, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston perinnöllisyystieteen professori

Scheinin, Martin, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, oikeust. toht., British Academy Global Professor, University of Oxford, osa-aikainen kansainvälisen oikeuden professori, European University Institute

Scheinin, Mika, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston farmakologian professori

Schwab, Ursula, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori

Seppä, Heikki, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kvartäärigeologian professori

Seppälä, Jukka, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston polymeeriteknologian professori

Seppälä, Markku, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professori, täysinpalvellut

Seppälä, Risto, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Metsäntutkimuslaitoksen tilastotieteen professori, täysinpalvellut

Sihvola, Ari, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston sähkömagnetiikan professori

Sihvonen, Jukka, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston elokuvatutkimuksen professori

Siiskonen, Harri, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori

Sikanen, Tiina, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, farm. toht., Helsingin yliopiston farmakometabolomiikan apulaisprofessori

Sillanpää, Mika, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Visiting Prof, Florida International University

Sillanpää, Mika, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Aalto-yliopiston fysiikan professori

Siltala, Juha, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Suomen historian professori

Siltala, Raimo, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, oikeustiet. toht., Turun yliopiston yleisen oikeustieteen professori

Siltanen, Samuli, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston teollisuusmatematiikan professori

Silvennoinen, Olli, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston biolääketieteellisen teknologian yksikön professori

Simell, Olli, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston lastentautiopin professori, täysinpalvellut

Simola, Hannu, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Helsingin yliopiston kasvatussosiologian professori, täysinpalvellut

Sintonen, Matti, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston filosofian professori, täysinpalvellut

Sipilä, Jorma, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston ent. kansleri, sosiaalipolitiikan professori, täysinpalvellut

Siponen, Mikko, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., yhteiskuntat. toht., liiketoiminnan kyberturvallisuuden professori, University of Alabama

Sistonen, Lea, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Åbo Akademin solu- ja molekyylibiologian professori

Sisula-Tulokas, Lena, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori, täysinpalvellut

Sivonen, Kaarina, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston mikrobivarantojen tutkimusyksikön joht.

Slotte, Pamela, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, teol. toht., Åbo Akademin uskonnon ja oikeuden professori

Snellman, Hanna, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kansatieteen professori

Soininen, Hilkka, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Itä-Suomen yliopiston neurologian professori, täysinpalvellut

Solin, Heikki, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston latinalaisen filologian henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Sollamo, Raija, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Raamatun alkukielten professori, täysinpalvellut

Somersalo, Erkki, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., matematiikan professori, Case Western Reserve University

Sorjonen, Marja-Leena, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, PhD, Helsingin yliopiston suomen kielen professori

Sorsa, Veikko, jäseneksi 1979, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen henk.koht. ylim. professori, täysinpalvellut

Sourander, Andre, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori

Stark, Laura, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston etnologian professori

Steinby, Margareta, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, fil. toht., Oxfordin yliopiston roomalaisen arkeologian professori, täysinpalvellut

Stenbacka, Rune, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, valtiot. toht., Hankenin kansantaloustieteen professori

Stoddard, Fred, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Helsingin yliopiston kasvinviljelytieteen yliopistonlehtori, dosentti

Strandberg, Timo, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston geriatrian professori

Suhonen, Jouni, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston teoreettisen fysiikan professori

Sulkunen, Irma, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston Suomen historian professori, täysinpalvellut

Sulkunen, Pekka, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori, täysinpalvellut

Sun, Zhipei, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston fotoniikan professori

Sundholm, Dage, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen ja teoreettisen kemian professori

Suomela-Härmä, Elina, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston italialaisen filologian professori, täysinpalvellut

Suominen, Kalle-Antti, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston fysiikan professori

Syrjälä, Leena, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston kasvatustieteen professori, täysinpalvellut

Sänkiaho, Risto, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden metodologian professori, täysinpalvellut

T

Taalas, Petteri, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri

Taavitsainen, Irma, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston englantilaisen filologian professori, täysinpalvellut

Taavitsainen, Jussi-Pekka, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston arkeologian professori

Tahvonen, Olli, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, kauppat. toht., Helsingin yliopiston kansantaloudellisen metsäekonomian professori

Tainio, Risto, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston liiketaloustieteen, erityisesti hallinnon professori, täysinpalvellut

Taipale, Jussi, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääketieteellisen systeemibiologian professori, Helsingin yliopisto, Karolinska Institutet ja University of Cambridge

Tanila, Heikki, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston translationaalisen neurotieteen professori

Tanskanen, Antti, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, taloust. toht., Jyväskylän yliopiston ent. rehtori, pääjoht., OP-ryhmä, eläkkeellä

Tanskanen, Sanna-Kaisa, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian professori

Tarasti, Eero, jäseneksi 1987, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston musiikkitieteen professori, täysinpalvellut

Tarkiainen, Kari, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, fil. toht., professori, arkistolaitoksen pääjoht., valtionarkistonhoitaja, täysinpalvellut

Tarkka, Lotte, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston folkloristiikan professori

Taskinen, Marja-Riitta, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Teeri, Teemu, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvinjalostustieteen professori

Tenhu, Heikki, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston polymeerikemian professori

Tenkanen, Maija, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston biotuotannon kemian professori

Tepora, Jarno, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori, täysinpalvellut

Tervo-Niemelä, Kati, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, teol. toht., Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori

Thesleff, Irma, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, hammaslääket. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin professori, täysinpalvellut

Thuneberg, Erkki, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston teoreettisen fysiikan professori, täysinpalvellut

Tiittula, Liisa, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston saksan kielen professori, täysinpalvellut

Tikkanen, Matti J., jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Tilvis, Reijo, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston geriatrian professori, täysinpalvellut

Tirri, Kirsi, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen (erityisesti didaktiikka) professori

Toivanen, Auli, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Toivanen, Otto, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, PhD, Aalto-yliopiston taloustieteen professori

Toivanen, Reetta, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kestävyystieteen professori

Toivo, Raisa Maria, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston historian, erit. varhaismodernin yhteiskunnan professori

Toivonen, Hannu, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori

Toivonen, Tuuli, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori

Tomppo, Erkki, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Luonnonvarakeskuksen metsäninventoinnin professori, täysinpalvellut

Toom, Auli, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan professori

Toppari, Jorma, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston fysiologian professori

Toppinen, Anne, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maatal. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsäekonomian ja markkinoinnin professori

Tryggvason, Karl, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Karoliinisen instituutin lääketieteellisen kemian professori, täysinpalvellut

Tukia, Pekka, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Tuomala, Matti, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori, täysinpalvellut

Tuomi, Juha, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston kasvitieteen professori, täysinpalvellut

Tuomilehto, Jaakko, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kansanterveystieteen professori, täysinpalvellut

Tuomisto, Hanna, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ekologian professori

Tuomisto, Jarmo, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, oikeust. toht., Turun yliopiston siviilioikeuden professori

Tuomisto, Jouko, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., fil. toht., Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori, täysinpalvellut, Kuopion yliopiston osa-aik. professori, täysinpalvellut

Tuononen, Heikki, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston epäorgaanisen kemian professori

Tuori, Kaarlo, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen professori, täysinpalvellut

Tuori, Kaius, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston eurooppalaisen aatehistorian professori

Tuorila, Hely, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen professori

Turpeinen, Oiva, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., professori h.c.

Tyrväinen, Liisa, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Luonnonvarakeskuksen luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tutkimusprofessori

Törmä, Päivi, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori

Törmälä, Pertti, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen yliopiston akatemiaprofessori, täysinpalvellut, tutkimusjohtaja ja hallituksen puh.joht.

U

Ukkonen, Esko, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori, täysinpalvellut

Uotila, Pertti, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvimuseon osastonjohtaja ja professori, eläkkeellä

Urtti, Arto, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, farm. toht., Helsingin yliopiston Lääketutkimuksen keskuksen joht., professori

Usoskin, Ilya, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Oulun yliopiston avaruusfysiikan professori

Utriainen, Terhi, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen professori

Uusikylä, Kari, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen, erit. didaktiikan professori, täysinpalvellut

Uusitalo, Liisa, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston markkinoinnin professori, täysinpalvellut

Uusitalo, Roope, jäseneksi 2024, humanistinen osasto, Julkistalouden professori, Helsingin yliopisto ja VATT

Uusitupa, Matti, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Itä-Suomen yliopiston nutrigenomiikan professori, täysinpalvellut

V / W

Vaara, Eero, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, kauppat. toht., Oxfordin yliopiston strategisen johtamisen professori

Vaara, Juha, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston fysiikan professori

Vaarala, Outi, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Orion

Vaattovaara, Mari, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori

Waenerberg, Annika, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston taidehistorian professori, täysinpalvellut

Vaheri, Antti, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston virologian professori, täysinpalvellut

Vahtola, Jouko, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston Suomen ja Skandinavian historian professori, täysinpalvellut

Vainio, Martti, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston fonetiikan professori

Vainio, Olli-Pekka, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston dogmatiikan professori

Vainio-Korhonen, Kirsi, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston Suomen historian professori

Valkonen, Jari, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., agronomi, Helsingin yliopiston kasvipatologian professori, täysinpalvellut

Valkonen, Tapani, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian, erityisesti väestötieteen professori, täysinpalvellut

Wallenius, Jyrki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston liikkeenjohdon systeemien professori, täysinpalvellut

Vallittu, Pekka, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, hammaslääket. toht., Turun yliopisto biomateriaalitieteen professori

Valmari, Antti, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori

Valtonen, Mauri, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Turun yliopiston tähtitieteen professori, täysinpalvellut

Vanhatalo, Aila, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston kotieläintieteen professori

Vapaatalo, Heikki, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston farmakologian professori, täysinpalvellut

Vapalahti, Olli, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori

Varantola, Krista, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston ent. kansleri, englannin kielen professori, täysinpalvellut

Vartiainen, Hannu, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston mikrotalousteorian professori

Wartiovaara, Anu, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kliinisen molekyylilääketieteen professori, akatemiaprofessori

Vasander, Harri, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suometsätieteen professori

Vattulainen, Ilpo, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston biologisen fysiikan professori

Vauras, Marja, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen professori

Vehkamäki, Hanna, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen aerosolifysiikan professori

Veijola, Riitta, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Oulun yliopiston lastentautiopin professori

Ventola, Eija, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, Ph.D., Aalto-yliopiston talouselämän viestinnän, erityisesti kansainvälisen yritysviestinnän professori, täysinpalvellut

Vepsäläinen, Kari, jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston eläintieteen dosentti, eläintieteen assistentti, täysinpalvellut

Vesala, Timo, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston meteorologian professori

Westermarck, Jukka, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston syöpäbiologian professori, Turun biotiedekeskuksen tutkimusjohtaja

Wiberg, Matti, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston valtio-opin professori, täysinpalvellut

Wide, Camilla, jäseneksi 2023, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston pohjoismaisten kielten professori

Vihavainen, Timo, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori, täysinpalvellut

Vihervuori, Pekka, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, oikeust. toht., Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, eläkkeellä

Vihko, Reijo, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston kliinisen kemian professori, täysinpalvellut, ent. Suomen Akatemian pääjoht.

Viikari, Jorma, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston sisätautiopin professori, täysinpalvellut

Viisanen, Yrjö, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tutkimusjohtaja ja professori

Viljamaa, Toivo, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston antiikin kielten ja kulttuurin professori, täysinpalvellut

Vilkki, Johanna, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen professori, kotieläintuotannon nutrigenomiikka, täysinpalvellut

Vilkuna, Janne, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston museologian professori, täysinpalvellut

Vilkuna, Kustaa, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori

Virén, Matti, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston taloustieteen professori, täysinpalvellut

Virta, Marko, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston mikrobiologian professori

Virtanen, Keijo, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ent. rehtori, kulttuurihistorian professori, täysinpalvellut

Visakorpi, Jarmo, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston ent. rehtori, lastentautiopin professori, täysinpalvellut

Visakorpi, Tapio, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Tampereen yliopiston syöpägenetiikan professori

Wrede, Johan, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ruotsalaisen kirjallisuuden professori, täysinpalvellut

Vuola, Elina, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori

Vuorinen, Aleksi, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen hiukkasfysiikan apulaisprofessori

Vuorinen, Tapani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston puunjalostuksen kemian professori

Vuorio, Eero, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston ent. kansleri, molekyylibiologian professori, täysinpalvellut

Wähälä, Kristiina, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston orgaanisen kemian professori, täysinpalvellut

Väisälä, Jussi, jäseneksi 1971, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori, täysinpalvellut

Välimäki, Juuso, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, Ph.D, Aalto-yliopiston kansantaloustieteen professori

Väyrynen, Raimo, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Helsingin yliopiston valtio-opin ent. professori, Notre Damen yliopiston valtio-opin ent. professori, Suomen Akatemian ent. pääjohtaja, Ulkopoliittisen instituutin johtaja, eläkkeellä

Väänänen, Jouko, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori

Väänänen, Kalervo, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston solubiologian professori

Y

Yang, Baoru, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston elintarvikekemian professori

Yki-Järvinen, Hannele, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston sisätautiopin professori

Yli-Halla, Markku, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maatal. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maaperä- ja ympäristötieteen professori, täysinpalvellut

Yli-Jokipii, Pentti, jäseneksi 1988, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston maantieteen professori, täysinpalvellut

Yli-Kauhaluoma, Jari, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston lääkeainekemian professori

Ylikangas, Heikki, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian historian professori, täysinpalvellut

Ylikorkala, Olavi, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professori, täysinpalvellut

Ylikoski, Jussi, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori

Yliperttula, Marjo, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston biofarmasian professori

Ylä-Herttuala, Seppo, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston molekylaarisen lääketieteen professori

Ylätalo, Matti, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maatalousekonomian professori, täysinpalvellut

Z

Zetterberg, Seppo, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori, täysinpalvellut

Zhao, Guoying, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen ja tekniikan professori, akatemiaprofessori

Zhong, Xiao, jäseneksi 2024, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston matematiikan professori

Ä

Äystö, Juha, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan professori, täysinpalvellut

Ö

Österberg, Monika, jäseneksi 2023, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston biotuotekemian professori

Takaisin ylös