Varsinaiset jäsenet

Suomalaisen Tiedeakatemian kotimaisiksi jäseniksi kutsutaan ansioituneita suomalaisia tieteenharjoittajia, ja heitä valitsemassa ovat tieteen huiput, Tiedeakatemian jäsenet. Suomalaisen Tiedeakatemian yli 800 kotimaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä. 31.12.2021 Suomalaisella Tiedeakatemialla oli 826 kotimaista jäsentä.

Jäsenrekisteri

Suomalainen Tiedeakatemia ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Rekisterin tietosuojaseloste

Jäsenluettelo

Päivitetty 27.9.2022

A

Aaltonen, Lauri Antti, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kasvaingenomiikan prof., akatemiaprof.

Aarnio, Aulis Arvi, jäseneksi 1975, humanistinen osasto, oikeust. toht., Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen joht. ja prof., täysinpalv.

Aartolahti, Toive Yrjö Aleksi, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston maantieteen prof., täysinpalv.

Abrahamsson, Pekka Kalevi, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen ja ohjelmistotuotannon prof.

Aejmelaeus, Anneli Pirjo Marjukka, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Vanhan testamentin sekä Lähi-idän kulttuurin ja kirjallisuuden prof.

Aejmelaeus, Lars Jaakko Tapani, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston eksegetiikan prof., täysinpalv.

Ahti, Teuvo Tapio, jäseneksi 1977, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston itiökasvisystematiikan henk.koht. ylim. prof., täysinpalv.

Ahtiala, Kaarlo Pekka, jäseneksi 1986, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston kansantaloustieteen prof., täysinpalv.

Ahvenainen, Jorma Juhani, jäseneksi 1984, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston yleisen historian prof., täysinpalv.

Aksela, Helena, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston fysiikan prof., täysinpalv.

Alakukku, Laura Elina, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maatalouden ympäristöteknologian prof.

Alapuro, Risto Sakari, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian prof., täysinpalv.

Alasuutari, Pertti Juhani, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiologian prof., akatemiaprof.

Alestalo, Matti Juhani, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston sosiologian prof., täysinpalv.

Alho, Kimmo Antero, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston psykologian prof.

Alhoniemi, Alho Esa Vesa, jäseneksi 1981, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen prof., täysinpalv.

Alitalo, Kari Kustaa, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston syöpäbiologian prof., akatemiaprof.

Andersson, Harri Olavi, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston maantieteen prof., täysinpalv.

Andersson, Leif, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston patologisen anatomian prof., täysinpalv.

Annila, Erkki Aulis, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., maat. ja metsät. toht., Metsäntutkimuslaitoksen metsäeläintieteen prof., täysinpalv.

Anttonen, Anneli Maria Irmeli, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan prof., täysinpalv.

Anttonen, Veikko Kalevi, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston uskontotieteen prof., täysinpalv.

Apo, Satu, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston folkloristiikan prof., täysinpalv.

Arjas, Elja, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston biometrian prof., täysinpalv., Kansanterveyslaitoksen tutkimusprof., täysinpalv.

Arjava, Antti Juhani, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies, prof.

Arminen, Ilkka Ari Tapani, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian prof.

Aro, Eva-Mari, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akateemikko, Turun yliopiston kasvitieteen prof.

Aspi, Jouni Olavi, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston genetiikan prof.

Astala, Kari, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof.

Astola, Jaakko, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn prof., täysinpalv.

Aunesluoma, Juhana, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston poliittisen historian professori

Aunola, Kaisa, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Jyväskylän yliopiston kehityspsykologian professori

Auvinen, Petri Olli Viljami, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin tutkimusjoht.

B

Back, Ralph-Johan, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Åbo Akademin tietojenkäsittelytieteen prof., täysinpalv.

Backman, Janne Tapio, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen prof.

Bacon, George Henry Aslak, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen prof.

Bamford, Dennis Henry, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen mikrobiologian prof., täysinpalv.

Bartens, Raija Raakel, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen prof., täysinpalv.

Bobacka, Johan Bengt Mikael, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin analyyttisen kemian prof.

Broms, Bengt Henry Gabriel Arne, jäseneksi 1980, humanistinen osasto, lakit. toht., Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden ja valtiosääntöoikeuden prof., täysinpalv., Iran-United States Claims Tribunalin tuomari (Haag)

Byckling, Eero Arvi, jäseneksi 1974, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan prof., täysinpalv.

Bäck, Jaana Kaarina, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten prof.

C

Cantell, Kari Juhani, jäseneksi 1981, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Kansanterveyslaitoksen tutkimusprof., täysinpalv.

Castrén, Eero Hemminki, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston neurotieteen akatemiaprof.

Chen, Ruizhi, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Prof. of geo-information science, Wuhan University

Corander, Jukka, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Prof., University of Oslo; Helsingin yliopiston biometrian prof.

D

Donner, Joakim Jalmar, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ph.D., Helsingin yliopiston geologian ja paleontologian prof., täysinpalv.

Dunderberg, Ismo Olavi, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan prof.

E

Eerola, Paula Anna-Maria, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Suomen Akatemian pääjoht.

Elenius, Klaus Peter, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian prof.

Eloranta, Jari, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian prof.

Engeström, Yrjö Henrik Mikael, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen prof., täysinpalv.

Enqvist, Kari-Pekka, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kosmologian prof., täysinpalv.

Erola, Jani Petteri, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston sosiologian prof.

Eskola, Kari Juhani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston teoreettisen fysiikan prof.

F

Filppula, Markku Johannes, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, Ph.D., Itä-Suomen yliopiston englannin kielen prof.

Fogelholm, Georg Mikael, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston ravitsemustieteen prof.

Forsberg, Tuomas Antero, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, Ph.D., Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan prof.; Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin joht.

Forsberg, Ulla-Maija, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen prof.

Fortelius, Hannu Lennart Mikael, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston evoluutiopaleontologian prof.

Fritze, Hannu, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija

Fält, Olavi Kaarlo, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston historian prof., opetusala yleinen historia, täysinpalv.

G

Gabbouj, Moncef, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Tampereen yliopiston signaalinkäsittelyn prof.

Gahmberg, Carl Gustav, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biokemian prof., täysinpalv.

Garavelli, Enrico, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston italialaisen filologian yliopistonlehtori

Gronow, Jukka Olavi, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, valtiot. toht., Uppsalan yliopiston sosiologian prof., täysinpalv.

Grünthal, Riho Manivald Villem, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten prof.

Gyllenberg, Mats Anders Gideon, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston sovelletun matematiikan prof.

H

Haapala, Arto Kalervo, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston estetiikan prof.

Haapala, Ilmari Johannes, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geologian ja mineralogian prof., täysinpalv.

Haapala, Pertti Olavi, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston Suomen historian prof.

Haaparanta, Leila Tuulikki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston filosofian prof., täysinpalv.

Haaparanta, Pertti Juhani, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, Ph.D., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen prof., täysinpalv.

Haario, Heikki, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, LUT-yliopiston sovelletun matematiikan prof.

Haavio-Mannila, Anna Elina, jäseneksi 1975, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian prof., täysinpalv.

Haddington, Pentti Olavi, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston englannin kielen prof.

Haila, Yrjö Antero, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan prof., täysinpalv.

Hakamies, Harri Pekka, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston folkloristiikan prof., täysinpalv.

Hakanen, Aimo Kalevi, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomen kielen prof., täysinpalv.

Hakapää, Kari Mauri Antero, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston kansainvälisen oikeuden prof., täysinpalv.

Hakkarainen, Kai Pekka Juhani, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston kasvatustieteen prof.

Hakkila, Pentti Tapani, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Metsäntutkimuslaitoksen metsätyötieteen prof., täysinpalv.

Hakonen, Pertti, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun O. V. Lounasmaa -laboratorion prof., nanofysiikan tutkimusryhmän joht.

Hakulinen, Auli Talvikki, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen prof., täysinpalv.

Halila, Heikki Juhani, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden prof.

Hallberg, Pekka Ilmari, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, oikeust. toht., valtiot. toht., Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, eläkkeellä, dos.

Hallman, Niilo Mikko Kustaa, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston lastentautiopin prof., täysinpalv.

Halonen, Lauri Olavi, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, DSc, Helsingin yliopiston fysikaalisen kemian prof.

Haltia, Matti Jouko Johannes, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston neuropatologian henk.koht. ylim. prof., täysinpalv.

Hanski, Eero Johannes, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston geokemian prof.

Hantula, Jarkko Ilmari, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnontutkimuskeskuksen metsäpatologian prof.

Hari, Pertti, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsäekologian henk.koht. ylim. prof., täysinpalv.

Hari, Riitta Kyllikki, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., akateemikko, Aalto-yliopiston systeemisen neurotieteen ja aivokuvatamisen prof., täysinpalv.

Harju, Tero Juhani, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan laitoksen prof.

Hartikainen, Helka Helinä, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maa- ja ympäristökemian prof., täysinpalv.

Harviainen, Juha Mauri Tapani, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston seemiläisten kielten prof., täysinpalv.

Harvilahti, Lauri Veikko, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistonjoht.

Hase, Tapio Atso, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston orgaanisen kemian prof., täysinpalv.

Hatakka, Annele Inkeri, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston ympäristöbiotekniikan prof.

Haukioja, Erkki Arvo Juhani, jäseneksi 1981, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston eläintieteen prof., täysinpalv.

Haukka, Matti Olavi, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston epäorgaanisen kemian prof.

Hautamäki, Jarkko Juhana, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, psykol. toht., Helsingin yliopiston erityispedagogiikan prof., täysinpalv.

Hautamäki, Lauri, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston aluetieteen prof., täysinpalv.

Hautojärvi, Pekka Juhani, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun fysiikan prof., täysinpalv.

Havansi, Erkki Elias, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston prosessioikeuden prof., täysinpalv.

Hedman, Klaus Peter, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston kliinisen virologian prof.

Heikkilä, Markku Kaarlo Juhani, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian prof., täysinpalv.

Heikkilä, Tero Tapio, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan prof.

Heikkinen, Timo Jaakko Antero, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Joensuun yliopiston Suomen historian prof., täysinpalv.

Heininen, Simo Kaarle Matias, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirkkohistorian prof., täysinpalv.

Heino, Jyrki Johannes, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston biokemian prof.

Heinämaa, Sara, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Jyväskylän yliopiston filosofian professori

Heiskala, Risto Kalevi, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston sosiologian prof.

Helander, Eila Marjatta, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kirkkososiologian prof., täysinpalv.

Helariutta, Yrjö Eero, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Prof., University of Cambridge

Helasvuo, Marja-Liisa, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, Ph.D., Turun yliopiston suomen kielen prof.

Helkama, Klaus Eeronpoika, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian prof., täysinpalv.

Helkkula, Mervi Anneli, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ranskan kielen prof.

Hemmo, Mika Antero, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden prof.

Hentilä, Seppo Juhani, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston poliittisen historian prof., täysinpalv.

Henttonen, Heikki Antero, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen metsäeläintieteen prof.

Hidén, Mikael Juhana Vilhelm, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden prof., täysinpalv.

Hietala, Liisa Marjatta, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston yleisen historian prof., täysinpalv.

Hilpinen, Risto Juhani, jäseneksi 1973, humanistinen osasto, fil. toht., Miamin yliopiston filosofian prof.

Hiltunen, Risto Aulis, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, D.Ph., Turun yliopiston englantilaisen filologian prof., täysinpalv.

Hirsjärvi, Sirkka Anneli, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen prof., täysinpalv.

Hjelt, Sven-Erik Oskar (Sveni), jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston geofysiikan prof., täysinpalv.

Hjerppe, Riitta Tuulikki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston taloushistorian prof., täysinpalv.

Hollo, Erkki Johannes, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, oikeust. toht., Dr. iur., Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden prof., täysinpalv.

Holm, Liisa, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston bioinformatiikan prof.

Holmbom, Bjarne Richard, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin metsätuotteiden kemian prof., täysinpalv.

Holopainen, Eero Olavi, jäseneksi 1974, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston meteorologian prof., täysinpalv.

Holopainen, Markus Edvard, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., tekn. toht., Helsingin yliopiston geoinformatiikan prof.

Honkala, Iiro Samuli, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan prof.

Honkala, Juha, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Turun yliopiston matematiikan yliopistotutkija, dosentti

Honkala, Johanna Karoliina, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian prof.

Honkapohja, Seppo, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, valtiot. toht., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vieraileva prof.

Hovi, Tapani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprof., täysinpalv.

Hoyer, Paul Gustav, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston alkeishiukkasfysiikan prof., täysinpalv.

Huhtanen, Pekka Juhani, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., eläinravitsemuksen tutkimusprof., Swedish University of Agricultural Sciences

Huhtaniemi, Ilpo Tapani, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Prof. of Reproductive Endocrinology, Imperial College London, täysinpalv.

Huikuri, Heikki Veli, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston kardiologian prof.

Huitu, Katri Leila Päivikki, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston hiukkasfysiikan fenomenologian prof.

Hupa, Mikko Markus, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin rehtori, epäorgaanisen kemian prof.

Husa, Veikko Jaakko Mikael, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, hallintot. toht., Helsingin yliopiston oikeuden ja globalisaation prof.

Huttula, Timo Heikki, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Suomen ympäristökeskuksen mallinnusyksikön päällikkö, prof., täysinpalv.

Huttunen, Jussi Kalervo, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Kansanterveyslaitoksen pääjoht. ja prof., täysinpalv.

Huttunen, Tomi, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin prof.

Huumo, Tuomas Johannes, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomen kielen prof., Tarton yliopiston suomen kielen prof.

Hyry, Eero Kalevi, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston matematiikan prof.

Hytönen, Tuomas Pentinpoika, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof.

Hyvärinen, Aapo Johannes, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen prof.

Hyvärinen, Heikki Pekka Esaias, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Joensuun yliopiston biologian ja ekologisen fysiologian prof., täysinpalv.

Hyvärinen, Irma Kaarina, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston germaanisen filologian, erityisesti saksan nykykielen prof., täysinpalv.

Hyönä, Jukka Uolevi, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, psyk. toht., Turun yliopiston psykologian prof.

Häkkinen, Hannu Juhani, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston laskennallisen nanotieteen prof., akatemiaprof.

Häkkinen, Kaisa Mervi Maritta, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., akateemikko, Turun yliopiston suomen kielen prof., täysinpalv.

Häkli, Jouni Ilari, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, hallintot. toht., Tampereen yliopiston aluetieteen prof.

Hämeen-Anttila, Jaakko Markus, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., arabian kielen ja islamin tutkimuksen prof., University of Edinburgh

Hämeri, Kaarle, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston kansleri

Hämet-Ahti, Raija Leena, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvitieteen apul.prof., täysinpalv.

Hämynen, Tapio Mikko Juhani, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston Suomen historian prof., täysinpalv.

Hämäläinen, Heikki Antero, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston psykologian prof.

Hämäläinen, Keijo Johannes, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston rehtori, fysiikan prof.

Hämäläinen, Matti Sakari, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Prof. of Radiology, Harvard Medical School / Massachusetts General Hospital

Hämäläinen, Pekka, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Rhodes Professor of American History, University of Oxford

Härmä, Juhani, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston romaanisen filologian, erityisesti ranskan kielen prof., täysinpalv.

I

Ihalainen, Pasi Taneli, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopisto yleisen historian prof., akatemiaprof.

Ihamuotila, Risto V. A., jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston ent. kansleri, maatalouspolitiikan prof., täysinpalv.

Iivonen, Antti Kalervo, jäseneksi 1990, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston fonetiikan prof., täysinpalv.

Ikkala, Olli Tapio, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun polymeerifysiikan ja molekulaaristen nanorakenteiden prof.

Ikonen, Elina Maria, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston solu- ja kudosbiologian prof.

Illman, Sören Arnold, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Ilmakunnas, Pekka Jouko Ari, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, Ph.D., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen prof. täysinpalv.

Ilmoniemi, Risto Juhani, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun teknillisen fysiikan prof.

Immonen, Visa Aleksis, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston arkeologian prof.

Itkonen, Esa Matti, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston yleisen kielitieteen prof., täysinpalv.

Ivaska, Ari Usko, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin analyyttisen kemian prof., täysinpalv.

Ivaska, Mari Johanna, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston molekulaarisen solubiologian prof.

J

Jaakkola, Antti Olavi, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maanviljelyskemian ja -fysiikan prof., täysinpalv.

Jalkanen, Sirpa Tuulikki, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., akateemikko, Turun yliopiston immunologian prof.

Jallinoja, Riitta Inkeri, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian prof., täysinpalv.

Jatila, Erkki Juhani, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen pääjoht. ja prof., eläkkeellä

Jensen-Eriksen, Niklas, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston yrityshistorian Casimir Ehrnrooth -prof.

Jernvall, Jukka Tapani, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston evoluutio- ja kehitysbiologian prof.

Joensuu, Heikki Tuomas, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston syöpätautien ja sädehoidon prof.

Jokinen, Ari Seppo Antero, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan prof.

Jokinen, Tapani Veikko Juhani, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan prof., täysinpalv.

Jokiranta, Jutta Maria, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen prof.

Julin, Rauno Juhani, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan prof.

Julkunen, Ilkka Antero, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston virusopin prof.

Julkunen-Tiitto, Maija Riitta Kristiina, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston kasviekologian prof.

Juslin, Heikki Juhani, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston puumarkkinatieteen prof., täysinpalv.

Jutila, Matti Ilmari, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Jänne, Olli Antero, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lääketieteen prof., täysinpalv.

Jäntti, Markus Bruno, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, valtiot. toht., Taloustieteen prof. Stockholms Universitet

Järvelin, Pentti Kalervo, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston tiedonhaun prof.

Järvelin, Marjo-Riitta, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., epidemiologian prof., Imperial College London

Järvelä, Sanna Marketta, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Oulun yliopiston kasvatustieteen prof.

Järvenpää, Aino Maarit, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston matematiikan prof.

Järviluoma-Mäkelä, Helmi, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen prof.

Jääskeläinen, Timo Ensio, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston fysiikan prof., täysinpalv.

Jääskeläinen, Veikko Sakari, jäseneksi 1974, humanistinen osasto, kauppat. toht., Helsingin kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen prof., täysinpalv.

K

Kaarniranta, Kai, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston silmätautiopin prof.

Kahma, Kimmo Kaarlo, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tutkimusprof., täysinpalv.

Kaila, Kai, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston eläinfysiologian prof.

Kaimio, Maarit, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kreikan kielen ja kirjallisuuden prof., täysinpalv.

Kainulainen, Kimmo Juhani, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Jyväskylän yliopiston fysiikan prof.

Kairesalo, Timo Antero, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston vesistöekologian prof., täysinpalv.

Kaisto, Janne Mikael, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, oikeust. toht,, Lapin yliopiston varallisuusoikeuden prof.

Kaivola-Bregenhøj, Annikki Irmeli, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston folkloristiikan prof., täysinpalv.

Kajantie, Keijo Olavi, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan prof., täysinpalv.

Kajava, Mika Ilmari, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kreikan kielen ja kirjallisuuden prof.

Kallio, Esa Jukka, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston avaruustieteen ja -tekniikan prof.

Kalliokoski, Jyrki Tapio, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen prof.

Kalliomäki, Kalevi Juhani, jäseneksi 1979, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston mittaustekniikan prof., täysinpalv.

Kallioniemi, Olli-Pekka, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Joht., Science for Life Laboratory

Kalso, Eija Anneli, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston kipulääketieteen prof.

Kangas, Annika Susanna, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprof., metsävarojen inventointi

Kangas, Jorma Iisakki, jäseneksi 1979, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., ent. Oulun yliopiston vararehtori, fysiikan prof., täysinpalv.

Kangas, Aarre Olavi Ensio (Olli), jäseneksi 2007, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston työelämäprof.

Kangas, Urpo Pekka Antero, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden prof.

Kangasjärvi, Jaakko Sakari, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston kasvibiologian prof.

Kankare, Jouko Juhan, jäseneksi 1990, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston analyyttisen kemian prof., täysinpalv.

Kanniainen, Vesa Lennart, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston kansantaloustieteen prof., täysinpalv.

Kansanen, Pertti Johannes, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen prof., täysinpalv.

Kaprio, Jaakko Arthur, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston geneettisen epidemiologian prof. ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprof.

Karhu, Juha Antero, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geologian ja mineralogian prof., täysinpalv.

Karhu, Juha Kalevi, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston velvoiteoikeuden prof., täysinpalv.

Karhumäki, Eero Urho Juhani, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan prof.

Kari, Jarkko Juhani, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan prof.

Karma, Pekka Heikki, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston korva-, nenä- ja kurkkutautiopin prof., täysinpalv.

Karonen, Petri Kalevi, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston Suomen historian prof.

Karppinen, Maarit Johanna, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston epäorgaanisen kemian prof.

Kartio, Sirkka Leena, jäseneksi 1987, humanistinen osasto, oikeust. toht., Turun yliopiston ent. kansleri, siviilioikeuden prof., täysinpalv.

Karttunen, Klaus Juhani, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Etelä-Aasian tutkimuksen ja indoeuropeistiikan prof.

Kasanen, Eero Olavi, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen, erityisesti rahoituksen prof.

Kaski, Kimmo, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, D.Ph., Aalto-yliopiston laskennallisen tieteen prof., täysinpalv.

Kaski, Samuel Jarkko Ilari, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston tietotekniikan prof., akatemiaprof.

Kaste, Kauko Antti Markku, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston neurologian prof., täysinpalv.

Katajala, Kimmo Juhani, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston Suomen historian prof.

Katila, Toivo Ensio, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan prof., täysinpalv.

Kaukiainen, Yrjö Martti Aleksander, jäseneksi 1995, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Euroopan historian prof., täysinpalv.

Kauppi, Niilo Timo Juhani, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, valtiot. toht., tutkimusprof., Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Strasbourg

Kauppinen, Esko Ilmari, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan prof.

Kauppinen, Jyrki Kalervo, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston fysiikan prof., täysinpalv.

Keinonen, Juhani, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston sovelletun fysiikan prof., täysinpalv.

Keinästö, Kari Erik Aslakki, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, Dr. phil., Turun yliopiston saksan kielen prof., täysinpalv.

Keiski, Riitta Liisa, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston aineen- ja lämmönsiirtotekniikan prof.

Kekkonen, Jukka Tapani, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden prof.

Kellomäki, Seppo Lauri, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Itä-Suomen yliopiston metsänhoitotieteen prof., täysinpalv.

Keloharju, Matti Raimo Tapani, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston rahoituksen Eero Kasanen -prof., akatemiaprof.

Keltikangas, Matti, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsätalouden liiketieteen prof., täysinpalv.

Keltikangas-Järvinen, Anna-Liisa, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston psykologian prof. emer., täysinpalv.

Kemppainen, Erkki Tuomas, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen ylijoht. ja prof., täysinpalv.

Kere, Juha Kalervo, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Karoliinisen instituutin molekyyligenetiikan prof.

Keski-Oja, Jorma Kullervo, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston syöpäbiologian prof., täysinpalv.

Kesäniemi, Yrjö Antero, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston sisätautiopin prof., täysinpalv.

Kettunen, Pauli Tapio, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston poliittisen historian prof., täysinpalv.

Kilpeläinen, Ilkka Antero, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston orgaanisen kemian prof.

Kilpeläinen, Tero Aatu Väinämö, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston matematiikan prof.

Kilpua, Emilia, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston avaruusfysiikan apulaisprof.

Kinnunen, Juha Kalevi, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston matematiikan prof.

Kinnunen, Tiina Sohvi, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan prof.

Kivimäki, Mika Juhani, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, psykol. toht., Helsingin yliopiston epidemiologian prof., Prof. of Social Epidemiology, University College London

Kiviniemi, Eero Oskari, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen prof., täysinpalv.

Kivipelto, Miia Karita, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, MD, PhD, Kliinisen geriatrian prof., Karolinska Institutet, neurogeriatrian prof. (osa-aik.), Itä-Suomen yliopisto

Kivirikko, Kari Ilkka, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston akatemiaprof., täysinpalv.

Kivistö, Sari Anneli, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen prof.

Klemola, Kaarlo Juhani, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, PhD, Tampereen yliopiston englantilaisen filologian prof.

Knip, Jan Mikael, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lastentautien prof.

Knuuti, Matti Juhani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., johtaja, prof., Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto

Knuuttila, Seppo Sakari, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston perinteentutkimuksen prof., täysinpalv.

Koistinaho, Jari Eerik, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston farmakologian ja kantasolututkimuksen prof.

Koistinen, Olli Ilmari, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston teoreettisen filosofian prof.

Koivurova, Timo Matti, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, oikeustiet. toht., Lapin yliopiston tutkimusprof., Arktisen keskuksen joht.

Kojola, Ilpo Yrjö Johannes, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprof.

Kokko, Hanna Maaria, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Prof. of Evolutionary Ecology, University of Zürich

Kolehmainen, Leena Sinikka, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston saksan kielen prof.

Kolehmainen, Jaana Marjukka, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Itä-Suomen yliopiston elintarvikkeet ja terveys -prof.

Kontula, Kimmo Kaleva, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston sisätautiopin prof.

Koponen, Timo Juhani, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvitieteen prof., täysinpalv.

Korhonen, Jarmo Antero, jäseneksi 1995, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston germaanisen filologian prof., täysinpalv.

Korhonen, Pekka Juhani, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tilastotieteen prof., täysinpalv.

Korhonen, Risto Juhana, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston matematiikan prof.

Korpela, Jukka Jari, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston yleisen historian prof.

Korpela, Riitta Anneli, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston lääketieteellisen ravitsemusfysiologian tutkimusjoht, prof.

Korpelainen, Helena Sylvia, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston maataloustieteiden osaston osastonjoht., prof.

Korpi, Esa Risto, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston farmakologian prof.

Korpimäki, Erkki Matti Tapani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston eläintieteen prof.

Korpiola, Mia Margareta, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, oikeustiet. toht., Turun yliopiston oikeushistorian prof.

Korppi-Tommola, Jouko Emil Ilmari, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian prof., täysinpalv.

Kortteinen, Matti Mikael, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian prof.

Koskela, Merja Kristiina, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Vaasan yliopiston soveltavan kielitieteen prof.

Koskela, Pekka Johannes, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston matematiikan prof.

Koskenniemi, Martti Antero, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden prof.

Koskiaho-Cronström, Briitta Liisa, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan prof., täysinpalv.

Koskinen, Ari Mauri Petri, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun orgaanisen kemian prof.

Koskinen, Hannu Erkki Juhani, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston avaruusfysiikan prof.

Koskinen, Jarkko Tapio, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Paikkatietokeskuksen ylijoht, prof.

Koskinen, Kaisa Anneli, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston käännöstieteen prof.

Kostiainen, Mauri, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston kemian prof.

Kostiainen, Risto Kalervo, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian prof.

Kotakorpi, Kaisa, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Tampereen yliopiston taloustieteen prof.

Kotiaho, Janne Sakari, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston ekologian prof.

Kouri, Erkki Ilmari, jäseneksi 1998, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston yleisen historian prof., täysinpalv.

Kovalainen, Anne Kristiina, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, kauppat. toht., Turun yliopiston liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden prof.

Kovanen, Petri Tapani, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Wihurin tutkimuslaitoksen joht. ja prof., täysinpalv.

Krause, Anna Outi Inkeri, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun teknillisen kemian prof., täysinpalv.

Krohn, Kai Juhani Ernst, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., tutkimusjoht., Tampereen yliopiston patologian prof., täysinpalv.

Krusius, Franz-Mathias (Matti), jäseneksi 1981, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun O. V. Lounasmaa -laboratorion prof., täysinpalv.

Kruus, Kristiina, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Kemian tekniikan korkeakoulun dekaani, Aalto-yliopisto

Krötzl, Kai Christian, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston yleisen historian prof.

Kuisma, Eero Markku Sakari, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian prof., täysinpalv.

Kuittinen, Kaarle Risto Kalevi, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Geodeettisen laitoksen ylijoht. ja prof., täysinpalv.

Kujamäki, Pekka, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Grazin yliopiston käännöstieteen vakinainen professori

Kukkonen, Ilmo Tapio, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston geofysiikan prof.

Kukkonen, Jussi Vilho Kalevi, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston ekotoksikologian prof.

Kulla, Heikki Ilmari, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, oikeust. toht., Turun yliopiston hallinto-oikeuden prof.

Kulmala, Markku Tapio, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan prof., akatemiaprof.

Kumpulainen, Päivi Kristiina, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, EdD, Helsingin yliopiston kasvatustieteen prof.

Kunelius, Risto, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, Tampereen yliopiston journalistiikan prof.

Kuoppamäki, Petri Jussi, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, oikeust. toht., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan prof.

Kupiainen, Antti Jukka, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston matematiikan prof.

Kurki-Suonio, Reino Elias Mikael, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen korkeakoulun tietojenkäsittelytekniikan prof., täysinpalv.

Kurppa, Aarne Herman Juhani, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kasvintuotannon tutkimuksen joht., kasvitautien tutkimuksen prof., täysinpalv.

Kurppa, Sirpa Liisa Anneli, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen prof., biotekniikka- ja elintarviketutkimus, elintarvike-ekologia

Kuusi, Tuomo, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston matematiikan prof.

Kuusiniemi, Kari Juhani, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, oikeust. toht., Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos

Kvarnström, Carita, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston materiaalikemian prof.

Kähäri, Veli-Matti, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston ihotautiopin prof.

Kärkkäinen, Veli-Matti, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, teol. toht., systemaattisen teologian prof., Fuller Theological Seminary

Kääriäinen, Leevi Joel, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Biotekniikan instituutin tutkimusjoht. ja prof., täysinpalv.

L

Laakso, Johanna Marja-Leena, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, fil. toht., Wienin yliopiston fennougristiikan prof.

Laakso, Liisa, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Senior Researcher, The Nordic Africa Institute

Laakso, Markku Heikki Sakari, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Itä-Suomen yliopiston sisätautiopin prof.

Laaksonen, Ari Johannes, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akatemiaprof., Ilmatieteen laitos, ymäristöfysiikan osa-aikainen prof., Itä-Suomen yliopisto

Laaksonen, Toni Kristian, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ekologian prof.

Laasonen, Kari Erik, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun fysikaalisen kemian prof.

Lagerspetz, Yrjö Eerik, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston filosofian prof.

Lahesmaa, Riitta Liisa Maria, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun biotekniikan keskuksen joht., prof., akatemiaprof.

Lahti, Raimo Otto Kalervo, jäseneksi 1984, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston rikosoikeuden prof., täysinpalv.

Laiho, Marikki Karin, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston molekulaarisen syöpäbiologian prof., Johns Hopkins University Prof. in Radiation Oncology and Oncology

Laiho, Raija Leena Hellevi, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprof.

Laine, Anna-Liisa, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasviekologian prof.

Laine, Ilpo Ensio, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Joensuun yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Laine, Janne, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori

Laine, Ale Matti Juhani, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Åbo Akademin psykologian prof.

Laine, Tuija Vappu Hillevi, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston kirkkohistorian prof.

Laitinen, Lea Marjatta, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen prof., täysinpalv.

Laitinen, Mikko, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Itä-Suomen yliopiston englannin kielen professori

Laitinen, Risto Sakari, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston epäorgaanisen ja analyyttisen kemian prof.

Lajunen, Lauri Heikki Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston epäorgaanisen kemian prof., täysinpalv.

Lamberg, Juha-Antti, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Jyväskylän yliopiston strategian ja taloushistorian prof.

Lanne, Markku Juhani, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston taloustieteen prof.

Lappalainen, Juha Antero, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston prosessioikeuden prof., täysinpalv.

Lappalainen, Jussi Tapani, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston Suomen historian prof., täysinpalv.

Lappalainen, Pekka Juhani, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kvantitatiivisen solubiologian prof., akatemiaprof.

Lappi, Tuomas Veli Valtteri, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan prof.

Lappi-Seppälä, Sampo Tapio, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin joht. ja prof.

Lassas, Matti Juhani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston sovelletun matematiikan prof., akatemiaprof.

Lassila, Riitta Pirkko Tuulikki, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston hyytymissairauksien prof.

Lauha, Aila Marjatta, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston kirkkohistorian prof.

Lavonen, Jari Matti Juhani, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston fysiikan ja kemian didaktiikan prof.

Lehesjoki, Anna-Elina, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston neurotieteen tutkimuskeskuksen ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tutkimusjoht. ja prof.

Lehti-Eklund, Hanna Maria, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten prof.

Lehtinen, Erno August, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen prof.

Lehtinen, Ildikó Mària, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin ja Turun yliopistojen suomalais-ugrilaisen kansantieteen dos., Kulttuurien museon intendentti, eläkkeellä

Lehtipuu, Outi, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston Uuden testamentin kreikan yliopistonlehtori, dosentti

Lehtola, Veli-Pekka, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saamelaisen kulttuurin prof.

Lehtonen, Juhani Urmas Eerikki, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kansatieteen prof., täysinpalv.

Lehtonen, Turo-Kimmo, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston sosiologian prof.

Leikola, Matti Eino Henrik, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen prof., täysinpalv.

Leimu, Pekka Tapani, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston kansatieteen prof., täysinpalv.

Leino, Matti Edvard, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan prof., täysinpalv.

Leino, Pentti Antero, jäseneksi 1984, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen prof., täysinpalv.

Leino, Reko Pekko, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin orgaanisen kemian prof.

Lemmetyinen, Helge Juhani, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen yliopiston kemian prof., täysinpalv.

Leppänen, Sirpa Helena, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston englannin kielen prof.

Leppäranta, Matti Juhani, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geofysiikan prof.

Lerkkanen, Marja-Kristiina, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden prof.

Leskelä, Markku Antero, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston kemian prof.

Leskinen, Heikki Olavi, jäseneksi 1973, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston suomen kielen prof., täysinpalv.

Lilius, Johan Henrik, jäseneksi 1979, humanistinen osasto, fil. toht., prof., Museoviraston pääjoht., täysinpalv., valtionarkeologi

Liljeroth, Peter Wilhelm, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan prof., akatemiaprof.

Linder, Markus, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston biomolekyylimateriaalien prof.

Lindgren, Lauri Bernhard, jäseneksi 1988, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston romaanisen filologian prof., täysinpalv.

Lindsberg, Perttu, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston neurologian prof.

Lindström, Jan Krister, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten prof.

Linna, Tuula Hannele, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston prosessioikeuden prof.

Liski, Matti, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, Aalto-yliopiston taloustieteen prof.

Liukkunen, Ulla, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden prof.

Lohi, Hannes, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan prof.

Lohi, Eino Tapani, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston perhe- ja jäämistöoikeuden yliopistonlehtori

Lokki, Olli Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., prof., Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon joht., eläkkeellä

Lukkarinen, Ville Johannes, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston taidehistorian prof.

Lummaa, Virpi, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ekologian prof., akatemiaprof.

Lund, Peter David, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan (uudet energiatekniikat) prof.

Lunkka, Juha Pekka, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston maaperägeologian prof.

Luoto, Miska Samuli, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston luonnonmaantieteen prof.

Luukkanen, Martti Olavi, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Viikin Tropiikki-instituutin joht. ja prof., täysinpalv.

Lyytinen, Heikki Juhani, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, psykol. toht., Jyväskylän yliopiston kehitysneuropsykologian prof., täysinpalv., UNESCO-prof.

Lähteenmäki, Maria Terttu, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston historian prof.

Lönnberg, Harri Oskari, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston orgaanisen kemian prof., täysinpalv.

Lönnqvist, Jouko Kalevi, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprof., Mielenterveys- ja päihdepalvelut osaston joht., Helsingin yliopiston psykiatrian prof., täysinpalv.

Löytönen, Markku Kalervo, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen prof.

M

Maalampi, Teuvo Jukka Juhani, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan prof.

Majamaa, Kari Gunnar, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Oulun yliopiston neurologian prof.

Makarow, Marja, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Presidentti, Academia Europaea

Maniscalco, Sabrina, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston kvantti-informaation ja -logiikan prof.

Mannila, Heikki Olavi, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan prof., Suomen Akatemian ent. pääjoht.

Manninen, Matti Jussi, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston rehtori, soveltavan fysiikan prof.

Manninen, Ohto Heikki Sulevi, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, fil. toht., Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian prof., täysinpalv.

Mappes, Riitta Johanna, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ekologian prof., akatemiaprof.

Mappes, Tapio, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Jyväskylän yliopiston eläinekologian prof.

Markkola, Pirjo Tuulikki, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston suomalaisen yhteiskunnan historian prof.

Martikainen, Pekka, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston sosiologian, erit. väestötieteen prof.

Martio, Olli Tapani, jäseneksi 1974, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Matomäki, Kaisa Sofia, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Suomen Akatemian tutkijatoht., Turun yliopisto

Mattila, Heikki Eero Sakari, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston oikeuslingvistiikan prof., täysinpalv.

Mattila, Vesa Mikko, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin prof.

Mattila, Pertti Esko Juhani, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Mattila, Seppo, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Turun yliopiston tähtitieteen prof.

Mattila, Severi Pellervo, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston Thorax- ja verisuonikirurgian prof., täysinpalv.

Mauranen, Anna Katariina, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian prof., täysinpalv.

Meri, Seppo Kalevi, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston immunologian prof.

Merilä, Juha Kari Kristian, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston populaatiobiologian prof.

Merisalo, Outi Kaija Olivia, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston romaanisen filologian prof.

Metsänkylä, Tauno Yrjö Tapani, jäseneksi 1986, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Mickelsson, Jouko Armas, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Mielikäinen, Kari Juhani, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen puuntuotoksen prof., täysinpalv.

Miestamo, Matti Markko Petteri, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen prof.

Miettinen, Kaisa Marketta, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston teollisen optimoinnin prof.

Mikkola, Tomi, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin prof.

Mikkonen, Tommi Johannes, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston ohjelmistotekniikan prof.

Moilanen, Atte Jaakko, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkimusjoht., ekoinformatiikka ja biodiversiteetti-informatiikka

Moilanen, Eeva, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Tampereen yliopiston farmakologian prof.

Muinonen, Karri Olavi, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ja Maanmittauslaitoksen tähtitieteen prof.

Mursula, Kalevi Juhani, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston avaruusfysiikan prof.

Murtorinne, Eino Johannes, jäseneksi 1973, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston uusimman ajan kirkkohistorian prof., täysinpalv.

Murzin, Dmitry, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, DrSc, Åbo Akademin kemian tekniikan prof.

Mustajoki, Arto Samuel, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden prof., täysinpalv.

Mustakallio, Hannu Samuel, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, teol. toht., Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian prof.

Mutanen, Marja Liisa, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston ravitsemusfysiologian prof.

Myllyharju, Marja Johanna, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston molekyylibiologian prof.

Myllymäki, Petri Jukka, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen prof.

Mähönen, Jukka Tapio, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, OTT, Oslon yliopiston oikeustieteen prof.

Mäkelä, Valto Eero Olavi (Olli), jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston bakteeriopin ja serologian prof., täysinpalv.

Mäkelä, Tomi Pekka, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Joht, Helsinki Institute of Life Science HiLIFE

Mäkelä-Carter, Aino Annikki, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen prof.

Mäki, Markku Juhani, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston lastentautiopin prof., täysinpalv.

Mäki, Ismo Uskali, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian prof.

Mäki-Tanila, Asko Vilhelm, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston kotieläinten jalostustieteen prof.

Mäkinen, Virpi Helena, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston systemaattisen teologian yliopistonlehtori

Mälkki, Pentti Urpo, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Merentutkimuslaitoksen ylijoht. ja prof., täysinpalv.

Männistö, Pekka Topias, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen prof., täysinpalv.

Mäntysaari, Esa Antero, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Luonnonvarakeskuksen prof., biotekniikka- ja elintarviketutkimus

Mönkkönen, Jukka Tapani, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, farm. toht., Itä-Suomen yliopiston biofarmasian prof., rehtori

Mönkkönen, Vesa Mikko, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian prof.

N

Neittaanmäki, Pekka Juhani, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston tietotekniikan prof.

Nenola, Aili Annikki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston naistutkimuksen prof., täysinpalv.

Neuvo, Yrjö Aunus Olavi, jäseneksi 1993, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., joht. Nokia Corp., eläkkeellä, Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkimusjoht. ja prof.

Nevakivi, Jukka Taneli, jäseneksi 1990, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston poliittisen historian prof., täysinpalv.

Nevalainen, Taimi Terttu Annikki, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian prof.

Nevanlinna, Heikki Kai Olavi, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geofysiikan dos., Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö, eläkkeellä

Nevanlinna, Eero Olavi, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan prof., täysinpalv.

Niemelä, Ilkka Niilo Fredrik, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan prof.

Niemelä, Pekka Juhani, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston biodiversiteetti- ja ympäristötieteen prof., täysinpalv.

Niemi, Hannele Marjatta, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen prof.

Niemi, Johanna Taru Marja, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani

Niemi, Jussi, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston yleisen kielitieteen prof., täysinpalv.

Niemi, Marjaana, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, Ph.D., Tampereen yliopiston kansainvälisen historian prof.

Niemi, Mikko Olavi, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston farmakogenetiikan prof.

Niemi, Pekka Olavi, jäseneksi 1996, humanistinen osasto, psykol. toht., Turun yliopiston psykologian prof., täysinpalv.

Nieminen, Risto Matti, jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., akateemikko, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun fysiikan prof., täysinpalv.

Niiniluoto, Ilkka Maunu Olavi, jäseneksi 1985, humanistinen osasto, fil. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston ent. kansleri, teoreettisen filosofian prof., täysinpalv.

Niinistö, Lauri Salomon, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston epäorgaanisen kemian prof., täysinpalv.

Nikinmaa, Mikko Juhani, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston eläintieteen prof.

Nikula, Riitta Kaarina, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston taidehistorian prof., täysinpalv.

Nissinen, Martti Heikki, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan prof.

Nordlund, Kai, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen materiaalifysiikan prof.

Norros, Ilkka, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tutkimusprof., VTT, täysinpalv.

Nummelin, Esa, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Nummenmaa, Lauri, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, professori, Valtakunnallinen PET-keskus

Nuorteva, Jussi Pekka, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, teol. toht., dos., arkistolaitoksen pääjoht., valtionarkistonhoitaja

Nuorteva, Matti Kalevi, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maatalous- ja metsäeläintieteen prof., täysinpalv.

Nuotio, Kimmo Teppo, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston rikosoikeuden prof.

Nurmi, Hannu, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston yleisen valtio-opin prof., täysinpalv.

Nuutila, Pirjo Riitta, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston aineenvaihduntatutkimuksen prof.

Nyberg, Kaisa Tellervo, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tietojenkäsittelytekniikan prof., täysinpalv.

Nygård, Toivo, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston Suomen historian prof., täysinpalv.

Näätänen, Risto Kalervo, jäseneksi 1980, humanistinen osasto, fil. toht., akatemiaprof., täysinpalv., Tarton yliopiston prof.

O

Oja, Erkki, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tietojenkäsittelytekniikan prof., täysinpalv.

Oja, Hannu Frans Vilhelm, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston tilastotieteen prof.

Ojala, Jari Antero, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston vertailevan liiketoimintahistorian prof.

Ojala, Matti Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston kotieläinten jalostustieteen prof., täysinpalv.

Oksman, Leevi Otto Juhani, jäseneksi 1976, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston sähkötekniikan prof., täysinpalv.

Olkinuora, Erkki Tapio, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen prof., täysinpalv.

Ollikainen, Markku Martti Olavi, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston ympäristöekonomian prof.

Onikki-Rantajääskö, Tiina, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen prof.

Orponen, Olli Pekka, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan prof.

Otonkoski, Timo Pyry Juhani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lääketieteellisen kantasolututkimuksen prof.

Oulasvirta, Antti Olavi, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston sähkötekniikan, erit.  käyttöliittymien prof.

Ovaskainen, Otso Tapio, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston matemaattisen ekologian prof.

P

Paalanen, Mikko Antero, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kylmälaboratorion joht. ja prof., täysinpalv.

Paasi, Anssi Ilmari, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston maantieteen prof.

Paavilainen, Eero Sampo Sakari, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Metsäntutkimuslaitoksen suometsätieteen prof., täysinpalv.

Pahta, Päivi Irmeli, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston englantilaisen filologian prof.

Pakkala, Juha Kalevi, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston eksegetiikan ja Raamatun heprean yliopistonlehtori

Pakkanen, Tapani Antti, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston kemian prof.

Palander, Helli Marjatta, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston suomen kielen prof.

Palander-Collin, Minna Johanna, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englannin kielen prof.

Palmroth, Minna Maria Emilia, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan prof.

Paloheimo, Heikki Mauri Osmo, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston valtio-opin prof., täysinpalv.

Palonen, Kari Ilmari, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, valtiot. toht., Jyväskylän yliopiston valtio-opin prof., täysinpalv.

Paloposki, Outi Helena, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston englannin kielen prof.

Palotie, Aarno, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja Helsingin yliopiston tutkimusjoht. ja prof., Prof., Massachusetts General Hospital ja Broad Institute of MIT and Harvard

Palva, Heikki Väinö Kaleva, jäseneksi 1986, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston arabian kielen prof., täysinpalv.

Palva, Erkki Tapio, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen prof., täysinpalv.

Palvimo, Jorma Juhani, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen biokemian prof.

Pamilo, Pekka, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston populaatiobiologian prof., täysinpalv.

Panula, Pertti Aarre Juhani, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biolääketieteen prof.

Papunen, Heikki Tapani, jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston geologian ja mineralogian prof., täysinpalv.

Parpola, Asko Heikki Siegfried, jäseneksi 1990, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston indologian henk.koht. ylim. prof., täysinpalv.

Parpola, Simo, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston assyriologian prof., täysinpalv.

Parviainen, Jari Väinämö, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen aluejoht. ja prof., täysinpalv.

Pasternack, Amos Isak, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston sisätautiopin prof., täysinpalv.

Patomäki, Heikki Olavi, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan prof.

Pehkonen, Jaakko Kalevi, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, kauppat. toht., Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen prof.

Peikola, Matti, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Turun yliopiston englannin kielen professori

Pekkanen, Tuomo Antero, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston latinan kielen prof., täysinpalv.

Pekola, Jukka, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston fysiikan prof.

Pelkonen, Reino Olavi, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Oulun yliopiston farmakologian prof., täysinpalv.

Pelkonen, Risto Lauri Agathon, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., arkkiatri, Helsingin yliopiston lääketieteen prof., täysinpalv.

Pellikka, Petri Kauko Emil, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geoinformatiikan prof.

Pellinen, Risto Juhani, jäseneksi 1990, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tiedejoht., avaruustutkimus, prof., täysinpalv.

Peltola, Heikki Olavi, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston infektiotautiopin prof., täysinpalv.

Peltola, Heli Maarit, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Itä-Suomen yliopiston metsänhoitotieteen prof.

Peltomäki, Päivi Tuulikki, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biolääketieteellisen syöpätutkimuksen prof.

Peltonen, Markku Aimo Olavi, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen historian prof.

Peltonen, Matti Tapani, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiaalihistorian prof., täysinpalv.

Peltonen-Sainio, Pirjo, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Luonnonvarakeskuksen kasvintuotannon tutkimuksen prof.

Pennanen, Taina Liisa, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen tutkimusprof., maatalousmaiden maaperätiede

Pentikäinen, Juha Yrjänä, jäseneksi 1995, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen prof., täysinpalv., Pohjoisen kulttuuri-instituutin pohjoisen etnografian tutkimusprof.

Penttilä, Merja Elisa, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., VTT:n tutkimusprof. (biotekniikka)

Penttonen, Martti Aleksander, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen prof., täysinpalv.

Perheentupa, Jaakko Pentti, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lastentautiopin prof., täysinpalv.

Peräkylä, Anssi Matti, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston sosiologian prof., akatemiaprof.

Pesonen, Lauri Juhani, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston geofysiikan prof., täysinpalv.

Pessa, Viljo Markus, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen yliopiston puolijohdefysiikan ja -teknologian prof., täysinpalv., ent. optoelektroniikan tutkimuskeskuksen (ORC) joht.

Pessi, Anne Birgitta, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston kirkkososiologian prof.

Pettersson, Mika Johannes, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian prof.

Pettersson, Torsten Per Gustav, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Uppsalan yliopiston kirjallisuuden prof.

Piekkari, Rebecca, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan prof.

Pihko, Petri Matias, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian prof.

Pihlajamäki, Heikki Tapio, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston vertailevan oikeushistorian prof.

Pihlajaniemi, Taina Annikki, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston lääketieteellisen biokemian prof.

Pihlström, Sami, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian prof.

Piironen, Vieno Irene, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston elintarvikekemian prof.

Piitulainen, Marja-Leena, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston germaanisen filologian prof., täysinpalv.

Pirttilä, Jukka Olavi, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkistalouden prof.

Pitkänen, Asla Sirkka Liisa, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., fil. toht., Itä-Suomen yliopiston neurobiologian prof.

Pitkäranta, Markku Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan prof., täysinpalv.

Pohjola, Matti Tapani, jäseneksi 1996, humanistinen osasto, D.Ph., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen prof.

Poso, Simo Johannes, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsänarvioimistieteen prof., täysinpalv.

Poutanen, Juri, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston tähtitieteen prof.

Poutanen, Kaisa Sinikka, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., VTT:n tutkimusprof. (elintarviketeknologia), täysinpalv.

Poutanen, Markku Juhani, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Prof., Secretary General, International Association of Geodesy IAG

Poutiainen, Esko Kalevi, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Maatalouden tutkimuskeskuksen ylijoht. ja prof., täysinpalv.

Primmer, Craig Robert, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen prof., akatemiaprof.

Puhakka, Mikko Tapio, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston kansantaloustieteen prof.

Pulkkinen, Lea Raakel, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Jyväskylän yliopiston psykologian prof., täysinpalv.

Pulkkinen, Tuija Kaarina, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston naistutkimuksen prof.

Pulkkinen, Tuija Inkeri, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Chair of the Climate and Space Sciences and Engineering Department, University of Michigan

Punamäki, Raija-Leena Eliisa, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston psykologian prof.

Punkkinen, Matti, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston fysiikan prof., täysinpalv.

Puolanne, Eero, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston lihateknologian prof., täysinpalv.

Puska, Martti, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun fysiikan prof.

Puttonen, Pasi Kalevi, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsätiet. toht., Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen prof.

Pyrhönen, Heta Marjatta, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen prof.

Pyykkö, Veli Pekka, jäseneksi 1989, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kemian prof., täysinpalv.

Pyysiäinen, Ilkka Eljas, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori, uskontotieteen dos.

Pyörälä, Pertti Kalevi, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Kuopion yliopiston sisätautiopin prof., täysinpalv.

Päivänen, Eero Juhani, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston suometsätieteen prof., täysinpalv.

Päivärinta, Lassi Juhani, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tallinnan Teknillisen Yliopiston matematiikan prof.

Pöysä, Hannu Kalervo, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., johtava tutkija (ekologia), Luonnonvarakeskus, täysinpalv.

R

Raitakari, Olli Tuomas, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston kardiovaskulaarilääketieteen prof., Sydäntutkimuskeskuksen joht., akatemiaprof.

Raitio, Juha Tapani, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden prof.

Raivio, Kari Olavi, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston ent. kansleri, perinataalilääketieteen henk.koht. ylim. prof., täysinpalv.

Ranki, Päivi Annamari, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopisto iho- ja sukupuolitautiopin prof.

Rantala, Veikko Reima, jäseneksi 1989, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston filosofian, erityisesti logiikan ja tietoteorian prof., täysinpalv.

Rantanen, Taina, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden prof.

Rasila, Viljo Fridolf, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston Suomen historian prof., täysinpalv.

Rasku-Puttonen, Helena Marjatta, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, psykol. toht., Jyväskylän yliopiston kasvatuspsykologian prof.

Raunio, Raimo Tapio, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston valtio-opin prof.

Rauvala, Heikki Matti Eemeli, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston Neurotieteen tutkimuskeskuksen joht. ja prof.

Rentola, Kimmo Kaleva, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston poliittisen historian prof.

Repo, Timo Juhani, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian prof.

Riekkola, Marja-Liisa, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston analyyttisen kemian prof.

Riikonen, Hannu Kalevi (H.K.), jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen prof., täysinpalv.

Rikkinen, Jouko Kalevi, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen prof.

Rikkinen, Kalevi Vilho, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston maantieteen prof., täysinpalv.

Rinne, Juha, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Prof., Turun yliopisto, valtakunnallinen PET-keskus

Rinne, Heikki Juhani, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tutkimusprof., täysinpalv.

Rinne, Risto Armas Tapani, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen prof.

Riska, Dan-Olof Wilhelm, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston fysiikan prof., täysinpalv.

Rissanen, Kari Tapani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian prof.

Ritala, Mikko Kalervo, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian prof.

Roos, Jeja Pekka (J.P.), jäseneksi 1995, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan prof., täysinpalv.

Routti, Jorma Tapio, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Euroopan komission tutkimuspääosaston pääjoht. ja prof., täysinpalv.

Rummukainen, Kari Olavi, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan prof., akatemiaprof.

Ruoppila, Isto Raimo, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston psykologian, erityisesti kehityspsykologian prof., täysinpalv.

Ruskoaho, Heikki Juhani, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston farmakologian ja lääkekehityksen prof.

Ruusuvuori, Johanna Elisabeth, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian prof.

Räihä, Kari-Jouko, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston tietojenkäsittelyopin prof., täysinpalv.

Räikkä, Juha Aimo Tapio, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston käytännöllisen filosofian prof.

Räikkönen, Katri, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston psykologian prof.

Rämö, Osmo Tapani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston geologian ja mineralogian prof.

Räsänen, Markku Olavi, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston fysikaalisen kemian prof., täysinpalv.

S

Saarenpää, Ahti, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, oikeust. toht., Lapin yliopiston yksityisoikeuden prof., täysinpalv.

Saarinen, Hannes Kalervo, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, Dr. phil., Helsingin yliopiston yleisen historian prof., täysinpalv.

Saarinen, Jarkko Juhani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston maantieteen prof.

Saarinen, Risto Juhani, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, teol. toht., fil. toht., Helsingin yliopiston ekumeniikan prof.

Saarinen, Sirkka Aulikki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen prof.

Saarinen, Timo Olavi, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen prof.

Saarnisto, Matti Juhani, jäseneksi 1995, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Geologian tutkimuskeskuksen ent. tutkimusjoht. ja prof.

Saastamoinen, Olli Juhani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Itä-Suomen yliopiston metsäekonomian prof., täysinpalv.

Saikkonen, Pentti Juhani, jäseneksi 2011, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston tilastotieteen prof.

Sakaranaho, Tuula, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston uskontotieteen prof.

Saksela, Eero Juhani, jäseneksi 1983, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston patologisen anatomian prof., täysinpalv.

Saksela, Kalle Martti, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston virologian prof.

Saksman, Eero Antti, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof.

Salmela-Aro, Jaana Katariina, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, psykol. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen prof.

Salmelin, Riitta Helena, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen prof.

Salmi, Hannu Juhani, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston kulttuurihistorian prof., akatemiaprof.

Salmi, Tapio Olavi, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Åbo Akademin kemiallisen reaktiotekniikan prof., akatemiaprof.

Salminen, Seppo Jaakko, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen joht., prof.

Salminen, Tapani Antero, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston etnolingvistiikan ja fennougristiikan dos.

Salmivalli, Eija Christina, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, psykol. toht., Turun yliopiston psykologian prof.

Salo, Ahti Antero, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston systeemianalyysin prof.

Salo, Jouko Heikki Kalevi, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston tähtitieteen prof.

Salo, Mikko Johannes, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston matematiikan prof.

Salo, Tuula Anneli, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, hammaslääket. toht., Oulun yliopiston suupatologian prof.

Salomaa, Arto, jäseneksi 1970, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., akateemikko, Turun yliopiston matematiikan prof., täysinpalv., akatemiaprof.

Salomaa, Ralf Rainer Eerik, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston fysiikan prof., täysinpalv.

Salomies, Olli Ilmari, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden prof.

Salonen, Kirsi Leena, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., oikeust. toht., Førsteamanuensis, middelalderhistoria, Universitetet i Bergen

Salonen, Veli-Pekka, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ympäristögeologian prof.

Saloniemi, Hannu Sakari, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, eläinlääket. toht., Helsingin yliopiston kotieläinhygienian prof., täysinpalv.

Sammallahti, Pekka Lars Kalervo, jäseneksi 1988, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston saamen kielen prof., täysinpalv.

Sams, Mikko Ensio, jäseneksi 2018, humanistinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston kognitiivisen neurotieteen prof.

Sandu, Niculae-Gabriel, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian prof.

Sariola, Hannu, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, M.D., Ph.D., Helsingin yliopiston kehitysbiologian prof.

Saukkonen, Pauli, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, fil. toht., Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen joht. ja prof., täysinpalv.

Saura, Anssi Jaakko Elias, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Uumajan yliopiston perinnöllisyystieteen prof., täysinpalv.

Savijärvi, Hannu Ilmari, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston meteorologian prof., täysinpalv.

Savolainen, Markku Juhani, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston sisätautiopin prof.

Savolainen, Outi Anitra, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Oulun yliopiston perinnöllisyystieteen prof.

Scheinin, Martin, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, oikeust. toht., British Academy Global Professor, Oxford University, osa-aikainen kansainvälisen oikeuden prof., European University Institute

Scheinin, Mika, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston farmakologian prof.

Schwab, Ursula Sonja, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian prof.

Seppä, Heikki Tapani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kvartäärigeologian prof.

Seppälä, Jukka Veli, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun polymeeriteknologian prof.

Seppälä, Markku Tapio, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin prof., täysinpalv.

Seppälä, Risto Juhani, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Metsäntutkimuslaitoksen tilastotieteen prof., täysinpalv.

Sihvola, Ari Henrik, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun sähkömagnetiikan prof.

Sihvonen, Jukka Veli Olavi, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston elokuvatutkimuksen prof.

Siirilä, Seppo Ilmari, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston aluetieteen prof., täysinpalv.

Siiskonen, Harri Olavi, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Itä-Suomen yliopiston yleisen historian prof.

Sillanpää, Mika Erik Tapio, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Visiting Prof, Florida International University

Sillanpää, Mika Antero, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Aalto-yliopiston fysiikan prof.

Siltala, Juha Heikki, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Suomen historian prof.

Siltala, Raimo, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Turun yliopiston oikeustieteen professori

Siltanen, Samuli, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston teollisuusmatematiikan prof.

Silvennoinen, Olli Juhani, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston biolääketieteellisen teknologian yksikön prof.

Simell, Olli Gunnar, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston lastentautiopin prof., täysinpalv.

Simola, Hannu Jaakko, jäseneksi 2014, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Helsingin yliopiston kasvatussosiologian prof., täysinpalv.

Simola, Liisa Kaarina, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvitieteen prof., täysinpalv.

Sintonen, Matti Tapani, jäseneksi 2008, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston filosofian prof., täysinpalv.

Sipilä, Jorma Jaakko Kalevi, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston ent. kansleri, sosiaalipolitiikan prof., täysinpalv.

Siponen, Timo Mikko Tapani, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., yhteiskuntat. toht., Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen prof.

Sistonen, Lea Tuulikki, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Åbo Akademin solu- ja molekyylibiologian prof.

Sisula-Tulokas, Lena, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden prof., täysinpalv.

Sivonen, Anna Kaarina, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston mikrobivarantojen tutkimusyksikön joht.

Slotte, Pamela, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, professor i religion och rätt, Åbo Akademi

Snellman, Hanna Kyllikki, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kansatieteen prof.

Soininen, Hilkka Sirkku, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Itä-Suomen yliopiston neurologian prof.

Solin, Heikki Lauri Abel, jäseneksi 1983, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston latinalaisen filologian henk.koht. ylim. prof., täysinpalv.

Sollamo, Raija Tellervo, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston Raamatun alkukielten prof., täysinpalv.

Somersalo, Erkki Jaakko, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., matematiikan prof., Case Western Reserve University

Sorjonen, Marja-Leena, jäseneksi 2015, humanistinen osasto, PhD, Helsingin yliopiston suomen kielen prof.

Sorsa, Veikko Valio, jäseneksi 1979, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen henk.koht. ylim. prof., täysinpalv.

Stark, Laura Michelle, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston etnologian prof.

Steinby, Eva Margareta, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, fil. toht., Oxfordin yliopiston roomalaisen arkeologian prof., täysinpalv.

Stenbacka, Leif Rune, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, valtiot. toht., Svenska handelshögskolanin kansantaloustieteen prof.

Stoddard, Frederick Lothrop (Fred), jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Helsingin yliopiston kasvinviljelytieteen yliopistonlehtori, dosentti

Strandberg, Timo Einar, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston geriatrian prof.

Suhonen, Jouni Tapio, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston teoreettisen fysiikan prof.

Sulkunen, Irma Hilda Tuulikki, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston Suomen historian prof., täysinpalv.

Sulkunen, Pekka Juhani, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian prof., täysinpalv.

Sundholm, Dage Mats Börje, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen ja teoreettisen kemian prof.

Suomela-Härmä, Marja Elina, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston italialaisen filologian prof., täysinpalv.

Suominen, Juha Kalevi, jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Suominen, Kalle-Antti, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston fysiikan prof.

Syrjälä, Leena, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston kasvatustieteen prof., täysinpalv.

Sänkiaho, Risto Heikki, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden metodologian prof., täysinpalv.

T

Taalas, Jukka Petteri, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsiht.

Taavitsainen, Irma, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian prof., täysinpalv.

Taavitsainen, Jussi-Pekka, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston arkeologian prof.

Tahvonen, Olli Ilari, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, kauppat. toht., Helsingin yliopiston kansantaloudellisen metsäekonomian prof.

Tainio, Risto, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen, erityisesti hallinnon prof.

Taipale, Jussi, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston lääketieteellisen systeemibiologian prof., Kansanterveyslaitoksen tutkimusprof.

Tammi, Eino Olavi (Olli), jäseneksi 1973, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Tanila, Heikki Juhani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston translationaalisen neurotieteen prof.,

Tanskanen, Antti Johannes, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, taloust. toht., Jyväskylän yliopiston ent. rehtori, pääjoht., OP-ryhmä, eläkkeellä

Tanskanen, Sanna-Kaisa, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston englantilaisen filologian prof.

Tarasti, Eero Aarne Pekka, jäseneksi 1987, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston musiikkitieteen prof., täysinpalv.

Tarkiainen, Kari, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, fil. toht., prof., arkistolaitoksen pääjoht., valtionarkistonhoitaja, täysinpalv.

Tarkka, Lotte Maria, jäseneksi 2012, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston folkloristiikan prof.

Taskinen, Marja-Riitta, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sisätautiopin prof., täysinpalv.

Teeri, Teemu Heikki, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvinjalostustieteen prof.

Tenhu, Heikki Juhani, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston polymeerikemian prof.

Tenkanen, Tiina Maija, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Helsingin yliopiston biotuotannon kemian prof.

Tepora, Jarno Kalervo, jäseneksi 2004, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden prof., täysinpalv.

Tervo-Niemelä, Kati, jäseneksi 2017, humanistinen osasto, teol. toht., Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian prof.

Thesleff, Irma Paula Nathalia, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, hammaslääket. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin tutkimusjoht. ja prof.

Thuneberg, Erkki Veikko, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Oulun yliopiston teoreettisen fysiikan prof., täysinpalv.

Tietäväinen, Aimo Antero, jäseneksi 1978, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Tigerstedt, Peter Magnus Alexander, jäseneksi 1989, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvinjalostustieteen prof., täysinpalv.

Tiitinen, Kari-Pekka, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston työoikeuden prof., täysinpalv.

Tiittula, Liisa Maria, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston saksan kielen prof., täysinpalv.

Tikkanen, Matti J., jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston sisätautiopin prof., täysinpalv.

Tilvis, Reijo, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston geriatrian prof., täysinpalv.

Tirri, Kirsi Anne Helena, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, kasvatust. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen (erityisesti didaktiikka) prof.

Tkachenko, Nikolai, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Tampereen yliopiston fysikaalisen kemian prof.

Toivanen, Auli Marjaana, jäseneksi 1991, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston sisätautiopin prof., täysinpalv.

Toivanen, Otto Iisakki, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, PhD, Aalto-yliopiston taloustieteen prof.

Toivanen, Reetta Johanna, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kestävyystieteen prof.

Toivo, Raisa Maria, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston historian, erit. varhaismodernin yhteiskunnan prof.

Toivonen, Hannu Tauno Tapani, jäseneksi 2015, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen prof.

Tommila, Juhani Päiviö, jäseneksi 1970, humanistinen osasto, fil. toht., akateemikko, Helsingin yliopiston Suomen historian prof., täysinpalv.

Tomppo, Erkki Olavi, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, valtiot. toht., Luonnonvarakeskuksen metsäninventoinnin prof., täysinpalv.

Toom, Auli-Mari Hannele, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan prof.

Toppari, Jorma Into Kalervo, jäseneksi 2013, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston fysiologian prof.

Toppinen, Anne, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maatal. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsäekonomian ja markkinoinnin prof.

Tryggvason, Karl, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Karoliinisen instituutin lääketieteellisen kemian prof., täysinpalv.

Tukia, Pekka Pertti, jäseneksi 1992, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Tuomala, Matti, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, valtiot. toht., Tampereen yliopiston kansantaloustieteen prof.

Tuomi, Juha Antero, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston kasvitieteen prof., täysinpalv.

Tuomilehto, Jaakko Olavi Iivari, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kansanterveystieteen prof., täysinpalv.

Tuomisto, Hanna Marjaana, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ekologian prof.

Tuomisto, Jarmo Juhani, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, oikeust. toht., Turun yliopiston siviilioikeuden prof.

Tuomisto, Jouko Juhani, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., fil. toht., Kansanterveyslaitoksen tutkimusprof., täysinpalv., Kuopion yliopiston osa-aik. prof., täysinpalv.

Tuononen, Heikki Markus, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston epäorgaanisen kemian prof.

Tuori, Kaarlo Heikki, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen prof.

Tuori, Kaius Tapani, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, oikeust. toht., Helsingin yliopiston eurooppalaisen aatehistorian prof.

Tuorila, Hely Margareetta, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, elintarviket. toht., Helsingin yliopiston elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen prof.

Turpeinen, Oiva Paavo, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., prof. h.c.

Turunen, Tauno Ensio, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Sodankylän geofysiikan observatorion joht. ja prof., täysinpalv.

Törmä, Päivi, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun teknillisen fysiikan prof., akatemiaprof.

Törmälä, Pertti Olavi, jäseneksi 1994, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Tampereen teknillisen yliopiston akatemiaprof., täysinpalv., tutkimusjoht. ja hallituksen puh.joht.

U

Ukkonen, Esko Juhani, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen prof.

Uotila, Pertti Johannes, jäseneksi 2003, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvimuseon osastonjoht. ja prof., eläkkeellä

Urtti, Arto Olavi, jäseneksi 2012, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, farm. toht., Helsingin yliopiston Lääketutkimuksen keskuksen joht., prof.

Usoskin, Ilya, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, PhD, Oulun yliopiston avaruusfysiikan prof.

Utriainen, Terhi Pepita, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen prof.

Uusikylä, Kari Tapio, jäseneksi 1999, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen, erit. didaktiikan prof., täysinpalv.

Uusitalo, Liisa Anneli, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin prof., täysinpalv.

Uusitupa, Matti Ilmari Julius, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Itä-Suomen yliopiston nutrigenomiikan prof., täysinpalv.

V

Vaara, Eero, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Oxfordin yliopiston strategisen johtamisen professori

Vaara, Juha Tapani, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston fysiikan prof.

Vaarala, Outi Minna Anneli, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston tutkimusjoht., tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Orion

Vaattovaara, Mari Kaarina, jäseneksi 2016, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen prof.

Waenerberg, Leeni Annika, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston taidehistorian prof., täysinpalv.

Vaheri, Antti Ilmari, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston virologian prof., täysinpalv.

Vahtola, Jouko Olavi, jäseneksi 2001, humanistinen osasto, fil. toht., Oulun yliopiston Suomen ja Skandinavian historian prof., täysinpalv.

Vainio, Martti, jäseneksi 2020, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston fonetiikan prof.

Vainio, Olli-Pekka, jäseneksi 2021, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston dogmatiikan yliopistonlehtori

Vainio-Korhonen, Kirsi-Maaria, jäseneksi 2010, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston Suomen historian prof.

Valkonen, Jari Pekka Tapani, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., agronomi, Helsingin yliopiston kasvipatologian prof.

Valkonen, Yrjö Tapani, jäseneksi 1991, humanistinen osasto, valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian, erityisesti väestötieteen prof., täysinpalv.

Wallenius, Ilkka Jyrki, jäseneksi 2002, humanistinen osasto, kauppat. toht., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun liikkeenjohdon systeemien prof.

Valmari, Antti Arvi, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tekn. toht., Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteen prof.

Valtonen, Mauri Juhani, jäseneksi 2009, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Ph.D., Turun yliopiston tähtitieteen prof., täysinpalv.

van Leeuwen, Robert, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Jyväskylän yliopiston teoreettisen materiaali- ja nanofysiikan prof.

Vanhatalo, Aila Orvokki, jäseneksi 2016, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston kotieläintieteen prof.

Vapaatalo, Heikki Ilmari, jäseneksi 1985, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston farmakologian prof., täysinpalv.

Vapalahti, Olli, jäseneksi 2018, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston zoonoosivirologian prof.

Varantola, Eeva Krista Johanna, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, fil. toht., Tampereen yliopiston ent. kansleri, englannin kielen prof., täysinpalv.

Vartiainen, Hannu, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Helsingin yliopiston mikrotaloustieteen professori

Wartiovaara, Anu Elina, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Helsingin yliopiston kliinisen molekyylilääketieteen prof., akatemiaprof.

Vasander, Harri Tapani, jäseneksi 2010, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston suometsätieteen prof.

Vattulainen, Ilpo Tapio, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, tek. toht., Helsingin yliopiston biologisen fysiikan prof.

Vauras, Marja Merja Sinikka, jäseneksi 2013, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston kasvatustieteen prof.

Vehkamäki, Hanna Tuula Katariina, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen aerosolifysiikan prof.

Vehviläinen, Olli-Pekka, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. lis. (väit.), Tampereen yliopiston yleisen historian prof., täysinpalv.

Veijola, Riitta, jäseneksi 2021, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Oulun yliopiston lastentautiopin prof.

Ventola, Eija Maritta, jäseneksi 2011, humanistinen osasto, Ph.D., Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun talouselämän viestinnän, erityisesti kansainvälisen yritysviestinnän prof., täysinpalv.

Vepsäläinen, Kari Antero, jäseneksi 1984, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston eläintieteen dos., eläintieteen assistentti, täysinpalv.

Vesala, Timo Veikko, jäseneksi 2005, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston meteorologian prof.

Westermarck, Jukka, jäseneksi 2017, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Turun yliopiston syöpäbiologian prof., Turun biotiedekeskuksen tutkimusjoht.

Wiberg, Matti Johannes, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston valtio-opin prof., täysinpalv.

Vihavainen, Timo Juhani, jäseneksi 2009, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen prof., täysinpalv.

Vihervuori, Aimo Pekka, jäseneksi 2005, humanistinen osasto, oikeust. toht., Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, eläkkeellä

Vihko, Reijo Kalevi, jäseneksi 1982, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston kliinisen kemian prof., täysinpalv., ent. Suomen Akatemian pääjoht.

Viikari, Jorma Sauli Antero, jäseneksi 2004, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston sisätautiopin prof., täysinpalv.

Viisanen, Yrjö Antero, jäseneksi 2008, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Ilmatieteen laitoksen tutkimusjoht. ja prof.

Viljamaa, Toivo Matti Johannes, jäseneksi 1994, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston antiikin kielten ja kulttuurin prof., täysinpalv.

Vilkki, Helmi Johanna, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Luonnonvarakeskuksen prof., kotieläintuotannon nutrigenomiikka

Vilkuna, Janne Tapio, jäseneksi 2003, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston museologian prof.

Vilkuna, Kustaa H. J., jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori

Virén, Matti Eino Ensio, jäseneksi 1997, humanistinen osasto, valtiot. toht., Turun yliopiston taloustieteen prof.

Virrankoski, Pentti Akseli, jäseneksi 1979, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston Suomen historian prof., täysinpalv.

Virta, Marko, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Helsingin yliopiston mikrobiologian prof.

Virtanen, Keijo Aarre, jäseneksi 2000, humanistinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston ent. rehtori, kulttuurihistorian prof., täysinpalv.

Visakorpi, Jarmo Kustaa, jäseneksi 1987, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston ent. rehtori, lastentautiopin prof., täysinpalv.

Visakorpi, Tapio, jäseneksi 2007, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Tampereen yliopiston syöpägenetiikan prof.

Wrede, Johan Otto Wilhelm, jäseneksi 1982, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston ruotsalaisen kirjallisuuden prof., täysinpalv.

Vuola, Elina Inkeri Tellervo, jäseneksi 2019, humanistinen osasto, teol. toht., Helsingin yliopiston globaalin kristinuskon ja uskontodialogin prof.

Vuorinen, Aleksi Risto Johannes, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen hiukkasfysiikan apulaisprof.

Vuorinen, Tapani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston puunjalostuksen kemian prof.

Vuorio, Eero Ilkka, jäseneksi 1998, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston ent. kansleri, molekyylibiologian prof., täysinpalv.

Wähälä, Kristiina, jäseneksi 2014, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston orgaanisen kemian prof.

Väisälä, Jussi Ilmari, jäseneksi 1971, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof., täysinpalv.

Välimäki, Juuso Tapani, jäseneksi 2007, humanistinen osasto, Ph.D, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen prof.

Väyrynen, Raimo Veikko Antero, jäseneksi 1992, humanistinen osasto, yhteiskuntat. toht., Helsingin yliopiston valtio-opin ent. prof., Notre Damen yliopiston valtio-opin ent. professori, Suomen Akatemian ent. pääjohtaja, Ulkopoliittisen instituutin johtaja, eläkkeellä

Väänänen, Jouko Antero, jäseneksi 2002, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan prof.

Väänänen, Heikki Kalervo, jäseneksi 2000, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston solubiologian prof.

Y

Yki-Järvinen, Hannele, jäseneksi 2001, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston sisätautiopin prof.

Yli-Halla, Markku Juhani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maatal. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maaperä- ja ympäristötieteen prof., täysinpalv.

Yli-Jokipii, Pentti Olavi, jäseneksi 1988, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Turun yliopiston maantieteen prof., täysinpalv.

Yli-Kauhaluoma, Jari Tapani, jäseneksi 2020, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston lääkeainekemian prof.

Ylikangas, Heikki Eemeli, jäseneksi 1993, humanistinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian historian prof., täysinpalv.

Ylikorkala, Reino Olavi, jäseneksi 1996, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin prof., täysinpalv.

Ylikoski, Jussi, jäseneksi 2022, humanistinen osasto, Oulun yliopiston saamen kielen professori

Yliperttula, Marjo Liisa, jäseneksi 2019, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Helsingin yliopiston biofarmasian prof.

Ylä-Herttuala, Seppo Pasi Antero, jäseneksi 2006, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, lääket. toht., Itä-Suomen yliopiston molekylaarisen lääketieteen prof., akatemiaprof.

Ylätalo, Eero Matti Olavi, jäseneksi 1999, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maatalousekonomian prof., täysinpalv.

Z

Zetterberg, Seppo Juhani, jäseneksi 2006, humanistinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston yleisen historian prof., täysinpalv.

Zhao, Guoying, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Oulun yliopiston tietotekniikan prof.

Zhipei, Sun, jäseneksi 2022, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, Aalto-yliopiston fotoniikan prof.

Ä

Äystö, Juha Heikki Eskeli, jäseneksi 1997, matemaattis-luonnontieteellinen osasto, fil. toht., Jyväskylän yliopiston fysiikan prof., täysinpalv.

Takaisin ylös