Hallitus

Suomalaisen Tiedeakatemian asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitus vastaa myös Tiedeakatemian strategiasta. Hallitukseen kuuluu yhdeksän Tiedeakatemian varsinaista jäsentä seuraavasti: esimies puheenjohtajana, varaesimies varapuheenjohtajana, varainhoitaja, kaksi osastojen sihteeriä sekä lisäksi neljä muuta vuosittain valittavaa jäsentä.

Tiedeakatemian esimies ja varaesimies valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi vuorotellen eri osastoista, matemaattis-luonnontieteellisestä ja humanistisesta.

Syyskokous 8.11.2021 valitsi Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukseen uusia jäseniä. Hallituksen jäsenet 1.1.-31.12.2022 ovat:

Kimmo Kaski, esimies (kausi 2022-2023)
Tuula Linna, varaesimies (kausi 2022-2023)
Pekka Ilmakunnas, varainhoitaja (kausi 2019-2023)
Päivi Pahta, humanistisen osaston sihteeri (kausi 2022-2023)
Juha Kinnunen, matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteeri (kausi 2019-2023)
Johanna Mappes, jäsen (kausi 2022)
Jari Ojala, jäsen (kausi 2022)
Heta Pyrhönen, jäsen (kausi 2022)
Jukka Westermarck, jäsen (kausi 2022)

Hallitus 1.1.-31.12.2022

Johanna Mappes

Johanna Mappes

Jäsen

Helsingin yliopiston ekologian professori; akatemiaprofessori

johanna.mappes@helsinki.fi | 040 5372 263

Lue lisää Johanna Mappesista