Nuorten Akatemiaklubi 2016-2017

Jäsenet

FT Jan Antfolk, Åbo Akademi (psykologia)
– Esitelmä 23.1. kokouksessa, videointiin

TkT Billy Bob Brumley, Tampereen teknillinen yliopisto (tietojenkäsittelyteoria)
– Esitelmä 15.5. kokouksessa, videointiin

PhD Andrew Dimmock, Aalto-yliopisto (plasmafysiikka)
– Esitelmä 8.12. kokouksessa, videointiin

VTT Laura Ekholm, Helsingin yliopisto (talous- ja sosiaalihistoria)
– Esitelmä 20.2. kokouksessa, videointiin

TT Dan-Johan Eklund, Helsingin yliopisto (uskonnonfilosofia)
– Esitelmä 17.10. kokouksessa, videointiin

PhD Tommi Himberg, Aalto-yliopisto (aivotutkimus, musiikkipsykologia)
– Esitelmä 21.11. kokouksessa, videointiin

FT Terhi Honkola, Turun yliopisto (biologia)
– Esitelmä 8.12. kokouksessa, videointiin

YTT Veli-Matti Karhulahti, Turun yliopisto (mediatutkimus)
– Esitelmä 15.5. kokouksessa, videointiin

FT Minna Karjalainen, Oulun yliopisto (genetiikka)
– Esitelmä 24.4. kokouksessa, videointiin

FT Susi Lehtola, Lawrence Berkeley National Laboratory (laskennallinen kemia)
– Esitelmä 24.4. kokouksessa, videointiin

OTT Emilia Lindroos, Lapin yliopisto (oikeuslingvistiikka)
– Esitelmä 23.1. kokouksessa, videointiin

FT Kaarina Matilainen, Luonnonvarakeskus (eläinjalostus)
– Esitelmä 20.3. kokouksessa, videointiin

FT Ulla Savolainen, Helsingin yliopisto (folkloristiikka)
– Esitelmä 20.3. kokouksessa, videointiin

FT Olli Taanila, Helsingin yliopisto (kosmologia)
– Esitelmä 21.11. kokouksessa, videointiin

KT Jenna Vekkaila, Helsingin yliopisto (kasvatustiede)
– Esitelmä 20.2. kokouksessa, videointiin

KTT Jutta Viinikainen, Jyväskylän yliopisto (taloustiede)
– Esitelmä 17.10. kokouksessa, videointiin

 

Kokoukset

17.10. | 21.11. | 8.12. | 23.1. | 20.2. | 20.3. | 24.4. | 15.5.

Nuorten Akatemiaklubin kokous 17.10.2016

TT Dan-Johan Eklund (uskonnonfilosofia): Modaaliepistemologia ja Jumalan olemassaolon mahdollisuus – modernia analyyttistä teististä uskonnonfilosofiaa

 

KTT Jutta Viinikainen (taloustiede): Terveys ja työmarkkinatulemat

 

Kysy ja vastaa 17.10.2016

 

Nuorten Akatemiaklubin kokous 21.11.2016

FT Olli Taanila (kosmologia): Holographic methods in theoretical physics

 

PhD Tommi Himberg (aivotutkimus, musiikkipsykologia): Emotions in motion: dynamics of social interaction

 

Kysy ja vastaa 21.11.2016

 

Nuorten Akatemiaklubin kokous 8.12.2016

PhD Andrew Dimmock (plasmafysiikka): The terrestrial magnetosphere: the interaction between the solar wind and Earths magnetic field

 

FTTerhi Honkola (biologia): Many faces of language evolution

 

Kysy ja vastaa 8.12.2016

Nuorten Akatemiaklubin kokous 23.1.2017

FT Jan Antfolk (psykologia): Genetic Conflict: Michrochimerism, Genomic Imprinting and Behavior

 

OTTEmilia Lindroos (oikeuslingvistiikka): Oikeuslingvistiikka oikeus- ja kielitieteen synteesinä: Tarkastelussa oikeuden kaavamaisuus ja oikeuskielen fraseologia

 

Kysy ja vastaa 23.1.2017

Nuorten Akatemiaklubin kokous 20.2.2017

VTT Laura Ekholm (talous- ja sosiaalihistoria): The rise, heyday and decline of the ready-to-wear clothing industry in Sweden and Finland

 

KT Jenna Vekkaila (kasvatustiede): Tutkijaksi oppiminen tiedeyhteisöissä

 

Kysy ja vastaa 20.2.2017

Nuorten Akatemiaklubin kokous 20.3.2017

FT Kaarina Matilainen (eläinjalostus): Jalostus auttaa pitämään huolta lypsykarjan hedelmällisyydestä

 

FT Ulla Savolainen (folkloristiikka): Understanding silence: Interplay of personal and public memories of the internment in Finland

 

Kysy ja vastaa 20.3.2017

Nuorten Akatemiaklubin kokous 24.4.2017

FT Minna Karjalainen (genetiikka): From genome to clinic: genetics of complex disease

 

FT Susi Lehtola (laskennallinen kemia): Laskennallinen kemia – ikkuna kvanttimaailmaan

 

Kysy ja vastaa 24.4.2017

Nuorten Akatemiaklubin kokous 15.5.2017

YTT Veli-Matti Karhulahti (mediatutkimus): Videogame addiction

 

TkT Billy Bob Brumley (tietojenkäsittelyteoria): Security and Cryptography Engineering: Side-Channel Analysis

 

Kysy ja vastaa 15.5.2017