Blogi

Blogi: Viestinnässään vahva Suomalainen Tiedeakatemia

”Viestintäajattelussamme korostuu näkemys, että organisaatio rakentuu viestinnässään ja organisaatiota sekä ylläpitävä että muuttava voima on nimenomaisesti viestintä”, kirjoittaa pääsihteerimme Pekka Aula Tiedeakatemian vuosikirjassa 2021.

”Tämä ajattelu ulottuu myös näkemykseemme sidosryhmistä ja muista yhteistyötahoista. Nämä suhteet rakennetaan (ja rikotaan) viestinnällä ja niiden ylläpitäminen on viestinnän keskeisimpiä tehtäviä.”

Lue lisää

Blogi: Tutkijat maalittamisen kohteena

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan (2019) on kirjattu, että hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta,…

Lue lisää

Blogi: Mikä on sinun lukuhistoriasi?

Kesään ja lukemiseen liittyy joukko kliseitä: kesällä luetaan laiturilla, riippumatossa ja ahmitaan dekkareita. Kesälukeminen on akkujen lataamista, mutta myös talvella lukematta jääneen paikkailua. Sander…

Lue lisää

Vastoinkäymiset yhdistävät?

Vastoinkäymisten on sanottu yhdistävän, mutta tiedemaailmassa pandemia on pikemminkin näyttänyt jakavan ihmiset menestyjiin ja häviäjiin. Osalle tieteentekijöistä etätyö ja kontaktien väheneminen antaa toivotun mahdollisuuden…

Lue lisää

Onko yliopistojen etu myös tieteen etu?

Yliopistojen toimintaa ohjaa yliopistolaki, joka määrittää yliopistojen tehtäviksi edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita…

Lue lisää

Arvokasta tiedeneuvontaa

Suomalaisen Tiedeakatemian strategisen ajattelun keskiössä on ”arvokas tiede”. Tiede tuottaa arvoa ihmiskunnalle etsimällä totuutta ja siten lisäämällä ymmärrystämme kaikesta meissä ja ympärillämme – alkeishiukkasista…

Lue lisää

Hyödyttömyyden harhoja

Kuluvan syksyn aikana tutkimuksen hyödyllisyyttä on vähätelty, kummasteltu, mutta myös reippaasti puolustettu. Tutkimusaiheiden kummeksunnan tai hyödyllisyyden perustelemisen takana näyttäisi olevan ajatus, että jokaisesta tutkimuksesta…

Lue lisää

Tavoitteena kaikille arvokas tiede

Minulta usein kysytään mitä Tiedeakatemia tavoittelee tai minkälainen näky Tiedeakatemialla on tulevaisuudesta. Suomalaisen Tiedeakatemian tulevaisuusajattelun ja myös toiminnan keskeinen ajuri on ajatus arvokkaasta tieteestä….

Lue lisää