Blogi

Risto Nieminen

Kvanttiteknologian tiedeisku

”Kvanttimekaniikkaan voi suhtautua pragmaattisesti koneistona aineen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien ennustamiseksi. Sillä on kuitenkin myös toinen, arkikokemuksen näkökulmasta epäintuitiivinen olemus”, kirjoittaa akateemikko Risto Nieminen.

”Voidaan sanoa, että näiden ei-intuitiivisten ilmiöiden laajamittainen tutkimus on tuonut mukanaan toisen kvanttimekaniikan vallankumouksen viime vuosikymmeninä. Kvanttimekaniikka kaikkine piirteineen toimii ja meidän on se hyväksyttävä. Ehkäpä ei-intuitiivisuuden kokemus vai heijastaa rajoittuneisuuttamme ja haastaa pohtimaan koulutuksen ja yleissivistyksen kehittämisen tarvetta.”

Lue lisää

Paikallista ja universaalia tieteenhistoriaa

Tiedekoordinaattori Stefan Nygård pohtii blogikirjoituksessaan tapoja, joilla tieteen historiaa on lähestytty viime vuosina:

”Viime vuosikymmenten tieteenhistoriallinen tutkimus on haastanut käsityksen yksisuuntaisesta diffuusiosta korostamalla erityisesti koloniaalisten yhteyksien, verkostojen ja välittäjien ratkaisevaa merkitystä tieteellisten keksintöjen kierrolle sekä tieteellisen ajattelun yleistämiselle. Jos diffuusio ja globaali kierto ovat universalisoinnin kaksi muotoa, voimmeko ajatella, että suomalainen tiede on luonut itselleen tilan niiden välimaastosta?”

Kirjoitus on osa monivuotista Suomen tieteen historia -hanketta.

Lue lisää

Tieteen tila ja hyöty?

”Meidän tieteentekijöiden ei pidä jäädä keskustelemaan vain keskenämme, vaan olla vaikuttava ja näkyvä toimija sekä käydä riippumatonta dialogia kansalaisten, päätöksentekijöiden ja politikkojen kanssa”, kirjoittaa Tiedeakatemian esimies, professori Kimmo Kaski. ”Näin osoitamme olevamme luottamuksen arvoisia, ja tiede luo yhteiskunnalle sekä arvoa että hyötyä!”

Lue lisää

Tieteen arvostus korkealla – toivottavasti myös tutkimusrahoitus saadaan riittävälle tasolle

Tiedeakatemian varaesimies, professori Tuula Linna kirjoittaa vuoden 2022 Tiedebarometrin tuloksista. ”On mukavaa havaita, että tiede ja tutkimus kiinnostavat kansalaisia. Yli 60 prosenttia kansalaisista on erittäin tai melko kiinnostunut tieteestä ja tutkimuksesta, vain kuutta prosenttia ne eivät kiinnosta lainkaan.” ”Luottamus tieteeseen, tutkijoihin ja tiedeneuvontaan on siis vahva. Laadukas tutkimus edellyttää kuitenkin riittävää rahoitusta.”

Lue lisää

Blogi: Viestinnässään vahva Suomalainen Tiedeakatemia

”Viestintäajattelussamme korostuu näkemys, että organisaatio rakentuu viestinnässään ja organisaatiota sekä ylläpitävä että muuttava voima on nimenomaisesti viestintä”, kirjoittaa pääsihteerimme Pekka Aula Tiedeakatemian vuosikirjassa 2021. ”Tämä ajattelu ulottuu myös näkemykseemme sidosryhmistä ja muista yhteistyötahoista. Nämä suhteet rakennetaan (ja rikotaan) viestinnällä ja niiden ylläpitäminen on viestinnän keskeisimpiä tehtäviä.”

Lue lisää

Blogi: Tutkijat maalittamisen kohteena

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan (2019) on kirjattu, että hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta,…

Lue lisää

Blogi: Mikä on sinun lukuhistoriasi?

Kesään ja lukemiseen liittyy joukko kliseitä: kesällä luetaan laiturilla, riippumatossa ja ahmitaan dekkareita. Kesälukeminen on akkujen lataamista, mutta myös talvella lukematta jääneen paikkailua. Sander…

Lue lisää

Vastoinkäymiset yhdistävät?

Vastoinkäymisten on sanottu yhdistävän, mutta tiedemaailmassa pandemia on pikemminkin näyttänyt jakavan ihmiset menestyjiin ja häviäjiin. Osalle tieteentekijöistä etätyö ja kontaktien väheneminen antaa toivotun mahdollisuuden…

Lue lisää