Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Jäsenet

Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteenharjoittajia. Jäsenet ovat Tiedeakatemian ydin ja merkittävin voimavara. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla.

Suomalaisen Tiedeakatemian lähes 1000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

Ryhmät ja osastot
Jäsenvalinta
Valintatoimikunnat
Suomalaisen Tiedeakatemian ryhmät
Ulkomaiset jäsenet
Kunniajäsenet
Jäsenrekisteri

Ryhmät ja osastot

Tiedeakatemia jakaantuu matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen osastoon. Osastot voivat jakaantua ryhmiin esimerkiksi tieteenalojen mukaan.

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenet voivat itse päättää, mihin ryhmään haluavat liittyä. Jäsen voi halutessaan kuulua myös useampaan ryhmään.

Jäsenvalinta

Syyskokouksessa 13.11.2017 hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti kirjallisen perustellun ehdotuksen uuden varsinaisen tai ulkomaisen jäsenen valitsemiseksi voi tehdä vähintään kaksi varsinaista jäsentä. Ehdotukset käsittelevät matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen osaston valintatoimikunnat. Alempana tällä sivulla on lisätietoa valintatoimikunnista ja niiden kokoonpanot.

Valintatoimikunnat tuovat saamiensa ehdotusten pohjalta esityksen uusista jäsenistä osastojen kokouksiin, missä esitykset uusiksi jäseniksi käsitellään. Läsnä olevilta varsinaisilta jäseniltä vaaditaan vähintään kahden kolmasosan puoltolause. Kaikki varsinaiset jäsenet ovat joko humanistisen tai matemaattis-luonnontieteellisen osaston jäseniä. Lopullisen jäsenvalinta suoritetaan kevätkokouksessa.

Lisätietoja:

Valintatoimikunnat

Valintatoimikuntien jäsenet valitsee Tiedeakatemian sääntömääräinen syyskokous. Kumpaankin valintatoimikuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä ja sen tulee edustaa osaston tieteenaloja. Valintatoimikunnan jäsenen toimikausi on neljä vuotta siten, että kunakin vuonna neljäsosa jäsenistä vaihtuu.

Syyskokouksessa 11.11.2019 tehdyn päätöksen mukaisesti Suomalaisen Tiedeakatemian osastojen valintatoimikunnat ovat:

Humanistinen osasto
Henry Bacon
Heikki Halila
Marja-Liisa Helasvuo
Petri Karonen pj.
Anne Kovalainen
Jari Lavonen
Outi Merisalo
Virpi Mäkinen

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto
Juha Kere
Erkki Korpimäki
Jouko Korppi-Tommola
Juha Pekka Lunkka
Kaisa Nyberg
Vieno Piironen
Asla Pitkänen
Kristiina Wähälä

Suomalaisen Tiedeakatemian ryhmät

Suomalaisen Tiedeakatemian ryhmiä ovat tällä hetkellä:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto  
Matematiikka ja tietojenkäsittelytiede  
Fysiikka ja tähtitiede  
Geotieteet  
Kemia  
Biotieteet  
Maatalous- ja metsätieteet  
Terveystieteet  
   

Humanistinen osasto   
Teologia ja uskontotiede  
Filosofiset ja esteettiset tieteet  
Kasvatus ja psykologiatiede  
Historia ja arkeologia  
Fennougristiikka  
Kielitiede  
Oikeustieteet  
Yhteiskuntatieteet  
   

Lisätietoja:

Ulkomaiset jäsenet

Vuodesta 1924 lähtien Tiedeakatemiaan on kutsuttu myös ulkomaisia jäseniä. Ulkomaisten jäsenten valintaa koskevat samat säännöt ja edellytykset kuin kotimaisiakin jäseniä. Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomaiset jäsenet edustavat tieteen huippuja ympäri maailman.

Lisätietoja:

Kunniajäsenet

Erityisen ansioituneita tieteenharjoittajia ja tieteen suosijoita voidaan kutsua kunniajäseniksi. Tiedeakatemian kunniajäseniä ovat tällä hetkellä akateemikko Olli Lehto ja kanslerit Kari Raivio ja Risto Ihamuotila sekä professorit Jarmo Visakorpi, Elina Haavio-Mannila ja Heikki Palva

Lisätietoja:

Jäsenrekisteri

Suomalainen Tiedeakatemia ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Rekisterin tietosuojaseloste

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050 4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Pääsihteeri
Pekka Aula
040 7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi  

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Akatemiasihteeri, tiedeneuvontahanke Sofi
Jaakko Kuosmanen
040 0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Sisällöntuottaja, tiedeneuvontahanke Sofi
Nanna Särkkä
050 5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050 4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi

Toimistokoordinaattori
Suvi Salmi
050 5128 830
suvi.salmi(at)acadsci.fi