Suomalaiselta Tiedeakatemialta lähes puoli miljoonaa euroa apurahoja erityisesti nuorille tutkijoille

Eino Jutikkalan rahastosta yli 400.000 euroa humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen

Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan rahaston humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen tarkoitettuja apurahoja jaettiin lähes 430.000 euroa yhteensä 16 tutkijalle.

Kaikki apurahat myönnettiin alkuvaiheessa oleville tohtoriopiskelijoille. Apuraha mahdollistaa kokopäiväisen työskentelyn. Apurahoja myönnettiin Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoon sekä Åbo Akademihin.

Rahaston apurahoja pystyttiin myöntämään vain 5 prosentille hakijoista.

Eino Jutikkalan rahaston juuret ovat joulukuussa 2006. Akateemikko, Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen ja kunniajäsen Eino Jutikkala oli määrännyt Suomalaisen Tiedeakatemian testamentissaan pääperijäkseen. Varoista perustettiin akateemikon testamentin mukaisesti Eino Jutikkalan nimeä kantava erillinen rahasto, jonka tuotosta myönnetään vuosittain avustusta humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle noin puoli miljoonaa euroa.

Emil Öhmannin Säätiöstä lähes 50.000 euroa saksan kielen tutkimukseen

Suomalaisen Tiedeakatemian yhteydessä toimiva Emil Öhmannin Säätiö jakoi apurahoja saksan kielen, kääntämisen ja saksankielisen kirjallisuuden tutkimukseen lähes 50.000 euroa. Stipendit myönnettiin viidelle tutkijalle tutkimusapurahoiksi, matka-apurahoiksi ja konferenssien järjestämiseen. Emil Öhmannin Säätiön apurahat jakautuivat Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoon.

Emil Öhmannin Säätiöstä myönnettiin myös Instituutti-apuraha lyhytaikaiseen tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituuttiin Berliinissä. Apurahalla katetaan matkat, majoitus ja työpiste instituutin tiloissa.

Emil Öhmannin Säätiö on perustettu 1993 professori Emil Öhmannin Tiedeakatemialle vuonna 1974 tekemän testamentin perusteella. Professori Öhmann oli Helsingin yliopiston germaanisen filologian professori sekä Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen, kunniajäsen ja pitkäaikaisen yleissihteeri. Säätiö myöntää apurahoja saksan kielen ja saksankielisen alueen kulttuurin tutkimukseen.

Eino Jutikkalan rahaston apurahansaajat 2021

KM, VTM Lotta Allemand, Helsingin yliopisto, 25.000
Lapset puheeksi -menetelmä kouluympäristössä. (kasvatustiede)

MA Aleksandra Dobrego, Helsingin yliopisto, 25.000
Making sense of natural speech: prosodic cues in language segmentation. (kielitieteet)

DI Lynda Gilby, Tampereen yliopisto, 25.000
Reproductive Politics and Universal Health Coverage – Deconstructing US and EU Networks on Sexual and Reproductive Health and Rights. (yhteiskuntatieteet)

FM Minna Hagman, Tampereen yliopisto, 25.000
Impotentiaaliset kehot ja koominen tanssi Molièren komedia-baleteissa. (taiteidentutkimus)

FM Annikka Immonen, Turun yliopisto, 26.500
Katoava aika – Muistipolun toimijoiden kokemuskerronnassa rakentuva muistisairaan ajallisuus ja toimijuus. (historia)

FM Onerva Kiianlinna, Helsingin yliopisto, 25.000
Darwinism in Aesthetics: Limitations and Potential. (estetiikka)

TM Tapio Leinonen, Helsingin yliopisto, 25.000
The First among the Prophets. Martin Luther’s Theology of Leadership. (teologia)

FM Anni Malmberg, Helsingin yliopisto, 25.000
Multiomiikkaan perustuvat episodisen muistin markkerit. (psykologia)

VTM Tero Mäkelä, Turun yliopisto, 27.000
Välittämisen filosofia. (filosofia)

KM Eveliina Niskala, Helsingin yliopisto, 25.000
Peruskoululaisten akateemisen vertaisavun verkostot ja heidän sosiodigitaalisen osallistumisensa käytännöt. (kasvatustiede)

FM Taneli Puputti, Jyväskylän yliopisto, 25.000
Historical Knowledge as Capital: Early Transmission and Circulation of Flavio Biondo’s Decades. (kielitieteet)

FM Juho Pystynen, Helsingin yliopisto, 25.000
Innovations in Finnic vocalism. (fennougristiikka)

PsM Liisa Ritakallio, Åbo Akademi, 25.000
Strategy use in working memory training. (psykologia)

MA Frederike Schram, Turun yliopisto, 25.000
From Marketing to Language Learning – Low German in the Digital Space. (kielitieteet)

FM Riina Sinisalo, Helsingin yliopisto, 25.000
Muslimius kaupunkitilassa – miten eletty uskonto kohtaa kaupunkisuunnittelun. (uskontotiede)

OTM Anni-Maria Taka, Helsingin yliopisto, 25.000
Henkilötietojen käsittely terveyttä ja hyvinvointia mittaavien älylaitteiden käytön yhteydessä. (oikeustieteet)

Emil Öhmannin Säätiön apurahat 2021

FM Pirkko Holmberg, Jyväskylän yliopisto, 3.000
Instituutti-apuraha väitöskirjan työstämiseen.

Professori Leena Kolehmainen, Turun yliopisto, 3.300
FI-DACH-konferenssi 10.-11.3.2022 Turun yliopistossa. Apuraha konferenssin järjestämiseen.

Professori Hanna Korsberg, Helsingin yliopisto, 2.200
Kansallisteatterin suhteet teattereihin Berliinissä 1950- ja 1960-luvuilla. Matka-apuraha.

Yliopistonlehtori Dinah Krenzler-Behm, Tampereen yliopisto, 1.250
57. Linguistisches Kolloquium (LingColl). Apuraha konferenssin järjestämiseen.

FM Lauri Olavi Marjamäki, Helsingin yliopisto, 16.700
Saksan relatiivilause historiallisen puhekielen aineistoissa. Apuraha väitöskirjatutkimukseen.

FM Johanna Moilanen, Jyväskylän yliopisto, 25.000
Saksan ääntämisen oppimisen ja opettamisen haasteet suomalaisessa kontekstissa – kommunikatiivinen näkökulma. Apuraha väitöskirjatutkimukseen.

Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivuilla:
Eino Jutikkalan rahaston apurahansaajat
Lisätietoa Eino Jutikkalan rahastosta
Emil Öhmannin Säätiön apurahansaajat
Instituutti-apurahan saajat
Lisätietoa Emil Öhmannin Säätiöstä