Skip to content

Sofin julkaisu: Tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutus eilen, tänään ja huomenna

Tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutus eilen, tänään ja huomenna -julkaisun kansiMitä tiedeneuvonta on, miten sitä voidaan toteuttaa ja mihin suuntaan se on kehittymässä?

Sofin uusimmassa julkaisussa tarkastellaan tiedeneuvonnan makrotasoa eli tiedeneuvontaa käsitteiden rakenteiden ja yhteiskunnallisten kehityskulkujen näkökulmasta.

Ensimmäisessä luvussa käymme läpi tieteellisen tiedon roolia poliittisessa päätöksenteossa. Toisessa luvussa tarkastelemme tiedeneuvonnan toteuttamistapoja, jotka voidaan karkeasti jakaa kirjalliselle ja suulliselle vuorovaikutukselle perustuviin toimintamalleihin. Kolmannessa luvussa vertaamme tiedeneuvonnan kahta toisiaan täydentävää mallia: lineaarista ja yhteiskehittävää tiedeneuvontaa. Viimeisessä luvussa käännämme katseen tulevaisuuteen. Mitä ovat keskeiset tieteen ja päätöksenteon rakenteisiin ja toimintatapoihin vaikuttavat kehityskulut?

Havaintomme ja väitteemme perustuvat akateemiseen tutkimuskirjallisuuteen, raportteihin, Sofin työn tueksi tehtyihin haastatteluihin ja kyselyihin sekä käytännön kokemuksiimme.

Julkaisun ovat kirjoittaneet Sofissa projektityöntekijänä toiminut Tommi Kärkkäinen sekä Jaakko Kuosmanen ja Nanna Särkkä.

Mitä pidit, mitä ajatuksia heräsi? Kuulemme mielellämme palautetta! sofi@acadsci.fi

Yksi Kommentti

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.