Materiaalipankki

Tältä sivulta löydät kootusti Suomalaisen Tiedeakatemian tuottamat ilmiökartat. Työt ovat osa Tiedeakatemian toimintaa tutkittuun tietoon pohjautuvan päätöksenteon edistämiseksi. Kehittämistyössä pyritään löytämään mahdollisimman toimivia malleja tutkitun tiedon kokoamiseksi ja hyödyntämiseksi päätöksenteossa.

Tiedeiskut | Muut ilmiökartat

Tiedeiskut

Vety vihreässä siirtymässä

Julkaisuajankohta: kesäkuu 2023

Vety vihreässä siirtymässä tarjoaa 13 suomalaistutkijan näkemyksiin perustuvan tilannekuvan vedyn merkityksestä Suomelle. Suomi tavoittelee edelläkävijän asemaa puhtaan vedyn tuotannossa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan Suomella on edellytykset tuottaa vähintään kymmenen prosenttia Euroopan unionin päästöttömästä vedystä vuoteen 2030 mennessä. Suomessa on suunnitteilla useita vedyntuotantohankkeita, joista osasta on jo tehty investointipäätös. Toistaiseksi Suomessa ei kuitenkaan ole luotu strategista kokonaisnäkemystä puhtaan vedyn roolista osana vihreää siirtymää. Tutkijat peräänkuuluttavat myös ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden huomioimista vetyratkaisuissa.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).
Read more: Science Sheet: Hydrogen in the Green Transition (PDF-file)

Kvanttiteknologia

Julkaisuajankohta: maaliskuu 2023

Kvanttiteknologia tulee vauhdilla, mutta sen suurimmat vaikutukset ovat yhä suurilta osin mysteeri. Maaliskuussa 2023 julkaistu Tiedeisku purkaa kvanttiteknologian merkitystä ja mahdollisuuksia Suomelle. Tiedeisku pohjaa 12 suomalaistutkijan näkemyksiin.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).
Read more: Science Briefs: Quantum Technology (PDF-file)


Muut ilmiökartat

Suomi muuttuu: Tietokooste Ukrainan sodan vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan

Julkaisuajankohta: toukokuu 2023

Suomalainen Tiedeakatemia tuotti keväällä 2023 Valtioneuvoston kanslian pyynnöstä tietokoosteen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan. Koostetta varten haastateltiin 36 tutkijaa eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Tietokooste sisältää kolme osiota: monialaisen yleiskatsauksen sekä teemattiset katsaukset erityisesti turvallisuutta ja taloutta koskevista vaikutuksista. Katsaukset on koottu kokeiluluontoisesti erilaisia menetelmiä hyväksikäyttäen.

Katsauskohtaiset kuvaukset ja linkit töihin löydät alta.

Tietokoosteen yleiskatsauksessa tarkastellaan sodan seurauksia väestön, turvallisuuden, talouden ja ympäristön näkökulmista. Työ tarjoaa lukijalle tiiviitä, yleistajuisia nostoja yhteiskuntaa läpileikkaavista nykyhetken muutoksista sekä lähitulevaisuuden varautumistarpeista.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).

Katsaus sisältää tutkijoiden arvioita Suomen ruoan, energian ja logistiikan turvallisuuden ja huoltovarmuuden tilasta sekä viestejä päättäjille näihin aloihin kohdistuvasta päätöksentekopaineesta. Ruoan huoltovarmuuden osuuden on laatinut Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Hanna-Maija Karikallio, energiaturvallisuuden osuuden professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta ja logistiikan huoltovarmuuden osuuden professori Lauri Ojala Turun yliopistosta.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).

Katsaus sisältää taloustieteilijöiden näkemyksiä Suomen talouden keskeisistä haasteista, joita koskevia päätöksiä vuonna 2023 aloittavan hallituksen tulisi tehdä heti kautensa alkupuolella. Katsaus on laadittu hallitusneuvotteluita varten. Katsauksen ovat koonneet Tampereen yliopiston taloustieteen työelämäprofessori Marita Laukkanen ja Aalto-yliopiston professori Otto Toivanen.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).


Digitaalisen median vaikutukset lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin

Julkaisuajankohta: helmikuu 2021

Ensimmäisen ilmiökartan aiheeksi muotoutui digitaalisen median vaikutukset lapsiin ja nuoriin sekä ikäihmisiin. Koontiraportti sisältää kaikki ilmiökartan osat: kuvaukset menetelmästä ja prosessista, kuusi eritasoista tietosynteesiä eri näkökulmista, tutkimusaukkojen kartoituksen suomalaislapsia ja -nuoria koskevasta tutkimuksesta, toimenpide-ehdotukset ja kirjallisuuslistan. Se tarjoaa hyödyllistä luettavaa niin digitaalisen median vaikutuksista, mediakasvatuksesta, lasten, nuorten ja ikäihmisten mediankäytöstä kuin tietosynteeseistä ja niiden tuottamisen menetelmistä kiinnostuneille.

Tutustu työhön täällä (Aukeaa PDF-tiedostona).
Read more: Phenomenon Map: The Impacts of Digital Media on Children, Young People and Senior Citizens (PDF-file)