Vuosikirja

Vuodesta 2016 alkaen teos on ilmestynyt kahdessa osassa, suomen- ja englanninkielisenä.

Vuosikirjat verkossa

Suomalaisen Tiedeakatemian Vuosikirjat löytyvät sähköisesti vuoden 2014 Vuosikirjasta alkaen. Navigaatiosta pääsee suoraan kunkin vuoden Vuosikirjaan.

Tiedostojen lukemiseen tarvitaan erillinen ohjelma, esimerkiksi Adobe Reader (jonka voi ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta). Jos käytät Mozilla Firefoxin sisäänrakennttua pdf-lukijaa, ääkköset eivät välttämättä näy lainkaan. Tässä tapauksessa tiedoston voi tallentaa koneelle (ääkköset näkyvät tällöin oikein) tai ottaa sisäänrakennetun pdf-lukijan pois käytöstä (tarkemmat ohjeet Mozillan sivulla).

ISSN-L 0356-6927
ISSN 0356-6927 (painettu)
ISSN 1799-0297 (verkkojulkaisu)

Vuosikirjan historiaa

Suomalainen Tiedeakatemia on julkaissut Vuosikirjaa vuodesta 1977. Sitä ennen, aina Tiedeakatemian perustamisvuodesta lähtien, ilmestyi sarja ”Esitelmät ja pöytäkirjat”, mikä sisälsi edellisen vuoden vuosikertomuksen, kokouspöytäkirjat sekä pidetyt esitelmät.

Copyright © Academia Scientiarum Fennica