Vanhat julkaisut

Tiedeakatemioiden keskeisimpiä toimintamuotoja on aina ollut tieteellisten tutkimusten julkaiseminen. Suomalainen Tiedeakatemia on perustamisestaan asti harjoittanut julkaisutoimintaa.

Heti perustamisen jälkeen aloitettiin julkaisusarja yhteisnimeltään Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Se erotettiin matemaattis-luonnontieteelliseksi A- ja humanistiseksi B-sarjaksi. Vuonna 1940 päätettiin A-sarjan jakamisesta alasarjoihin (Mathematica, Physica, Chemica, Geologica).  Näistä sarjoista oli 2000-luvulla jäljellä ainoastaan Mathematica. Humanistista B-sarjaa on julkaistu nimellä Humaniora. Lisäksi Suomalainen Tiedeakatemia on julkaissut perustamisestaan lähtien Folklore Fellows’ Communications -sarjaa. Julkaisutoimintaa on rahallisesti tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomalainen Tiedeakatemian julkaisee myös Vuosikirja-Yearbook-teosta.

Julkaisu-uudistus vuonna 2020

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus päätti julkaisutoiminnan kokonaisuudistuksesta. Sen mukaisesti vuoden 2021 alusta AASF Mathematica siirtyy Suomen matemaattisen yhdistyksen julkaistavaksi ja Folklore Fellows Communications Kalevalaseuran julkaistavaksi. Humaniora-sarja lakkaa.

Hallitus päätti perustaa uudelleen yleisjulkaisusarjan Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Julkaisusarja tarjoaa foorumin artikkeleille, joissa Tiedeakatemian jäsenet ja muut tieteenharjoittajat esittelevät tutkimusalojensa ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita tieteestä ja sen kehityksestä kiinnostuneille. Julkaisusarjaan sopivat esimerkiksi katsaus- ja ennakointityyppiset artikkelit, monitieteiset yhteenvedot sekä tiedepolitiikkaa sivuavat kannanotot.

Julkaisujen myynti

Suomalaisen Tiedeakatemian kirjoja myy Tiedekirja:

Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Puh. 0 9 635177
e-mail tiedekirja@tsv.fi
verkkokauppa: www.tiedekirja.fi

Vanhoissa sarjoissa julkaistuja tutkimuksia

AASF Chemica 253 (.pdf) – Harju Mauno: Transition path selection between ammonium nitrate solid phases IV, III and II. 1994.

AASF Dissetationes Humanatum Litterarum 58 (.pdf) – Terhi Rantanen: Foreign News in Imperial Russia. The Relationship Between International and Russian News Agancies, 1856-1914. 1990.

FFC

Suomalainen Tiedeakatemia alkoi julkaisemaan Folklore Fellows’ Communications -sarjaa heti perustamisen jälkeen. Vuonna 2020 Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus päätti julkaisutoiminnan kokonaisuudistuksesta. Sen mukaisesti vuoden 2021 alusta…

Lue lisää

Humaniora

Vuonna 2020 Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus päätti julkaisutoiminnan kokonaisuudistuksesta. Sen mukaisesti vuoden 2021 alusta Humaniora-sarjan toiminta lakkaa. Humaniora-sarja aloitti 1900-luvun alussa nimellä Annales Academiae Scientiarum…

Lue lisää

Kannanottoja-sarja

Suomalainen Tiedeakatemia aloitti vuonna 2008 uuden toimintamuodon, Kannanottoja-sarjan. Sarjan tarkoituksena on sisältää kriittisiä katsauksia tieteellisen tutkimuksen tuloksista ja julkistaa ne ymmärrettävällä tavalla. Ryhmään on…

Lue lisää

Mathematica ja Mathematica Dissertationes

Mathematica-sarjan juuret ovat vanhassa Annales Academiae Scientiarum Fennicae -sarjassa. Luonnontieteellistä A-sarjaa on julkaistu jo Tiedeakatemian alkuvuosina. Vuonna 1940 päätettiin A-sarjan jakamisesta alasarjoihin (Mathematica, Physica,…

Lue lisää