Annales Academiae Scientiarum Fennicae

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus on perustanut uudelleen yleisjulkaisusarjan Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Sarja aloittaa toimintansa vuonna 2022. Julkaisusarja tarjoaa foorumin artikkeleille, joissa Tiedeakatemian jäsenet ja muut tieteenharjoittajat esittelevät tutkimusalojensa ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita tieteestä ja sen kehityksestä kiinnostuneille. Julkaisusarjaan sopivat esimerkiksi katsaus- ja ennakointityyppiset artikkelit, monitieteiset yhteenvedot sekä tiedepolitiikkaa sivuavat kannanotot.

Artikkelit voivat olla suomen- ruotsin- tai englanninkielisiä. Niiden julkaisemisessa noudatetaan vertaisarviointikäytäntöä. Julkaisusarjan päätoimittajiksi on nimetty professori Anna Mauranen ja akateemikko Risto Nieminen.

Annales Academiae Scientiarum Fennicae

Annales Academiae Scientiarum Fennicae suuntautuu laajalle yleisölle: kohderyhmä on eri alojen tutkijoiden ohella akateemisen koulutuksen saanut, tieteestä ja tutkimuksesta kiinnostunut lukijakunta. Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus on kaiken Suomalaisen Tiedeakatemian julkaisemisen perusta, johon yhdistyy tutkimuksen tulosten tarkastelu laajempien kokonaisuuksien ja useampien tieteen ja tutkimuksen alojen näkökulmasta, unohtamatta tutkijoita yksilöinä. Artikkelit voivat kosketella tieteen ja tutkimustiedon luonnetta, muuttuvuutta ja ajattomia kysymyksiä siinä missä ajankohtaisiakin ilmiöitä ja tiedon lisäksi antaa kimmokkeita ajattelulle ja tilaisuuden keskusteluun.

Lähestyttävyys, monitieteisyys ja tarvittaessa kantaaottavuus luonnehtivat juurilleen palannutta Annales Academiae Scientiarum Fennicae –sarjaa, joka haluaa valottaa tieteen ja sen tekemisen luonnetta maailman ymmärtämisessä. Pyrimme myös dialogiin eri tutkijoiden, tutkimussuuntausten sekä kirjoittajien ja lukijoiden kesken sekä nostamaan esiin korkeatasoisten tutkijoiden työtä ja ajatuksia.

Lisätietoa

Annales Academiae Scientiarum Fennicae päätoimittajat

professori Anna Mauranen, anna.mauranen@helsinki.fi
akateemikko Risto Nieminen, risto.nieminen@aalto.fi