Julkaisut

Annales Academiae Scientiarum Fennicae

Suomalainen Tiedeakatemia on perustanut uudelleen yleisjulkaisusarjan Annales Academiae Scientiarum Fennicae, sarja aloitti toimintansa vuonna 2022. Julkaisusarjassa tieteenharjoittajat esittelevät tutkimusalojensa ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita tieteestä ja sen kehityksestä kiinnostuneille.

Lue lisää

Tiedevälittämiseen liittyvät julkaisut

Tiedeakatemian työssä tieteen ja päätöksenteon edistämiseksi tuotetaan paljon erilaisia julkaisuja. Kehittämistyössä pyritään löytämään mahdollisimman toimivia malleja tutkitun tiedon kokoamiseksi ja hyödyntämiseksi päätöksenteossa.

Lue lisää

#TAIPUUVAANEITAITU

Suomalaisen Tiedeakatemian nimittämän asiantuntijaryhmän tavoite on tukea suomalaista yhteiskuntaa koronakriisistä ja sen vaikutuksista selviytymisessä. Asiantuntijaryhmä julkaisi kirjallisen kannanoton 8.2.2021.

Lue lisää

Vuosikirja

Suomalainen Tiedeakatemia on julkaissut Vuosikirjaa vuodesta 1977. Sähköisesti vuosikirjat löytyvät vuodesta 2014 alkaen. Navigaatiosta pääsee suoraan kunkin vuoden Vuosikirjaan.

Lue lisää

EASAC policy reports

EASAC (European Academies Science Advisory Council) on EU-jäsenmaiden kansallisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin. Tälle sivulle on koottu raportteja, joiden synnyssä Tiedeakatemia on ollut mukana.

Lue lisää

Vanhat julkaisut

Näiltä sivuilta löydät tiedot Tiedeakatemian vanhoista julkaisusarjoista: Folklore Fellows’, Humaniora, Kannanottoja-sarja ja Mathematica ja Mathematica Dissertationes.

Lue lisää