Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Annales Academiae Scientiarum Fennicae

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus on perustanut uudelleen yleisjulkaisusarjan Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Sarja aloittaa toimintansa vuonna 2021. Julkaisusarja tarjoaa foorumin artikkeleille, joissa Tiedeakatemian jäsenet ja muut tieteenharjoittajat esittelevät tutkimusalojensa ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita tieteestä ja sen kehityksestä kiinnostuneille. Julkaisusarjaan sopivat esimerkiksi katsaus- ja ennakointityyppiset artikkelit, monitieteiset yhteenvedot sekä tiedepolitiikkaa sivuavat kannanotot.

Artikkelit voivat olla suomen- ruotsin- tai englanninkielisiä. Niiden julkaisemisessa noudatetaan vertaisarviointikäytäntöä. Julkaisusarjan päätoimittajiksi on nimetty professori Anna Mauranen ja akateemikko Risto Nieminen.

Annales Academiae Scientiarum Fennicae

Annales Academiae Scientiarum Fennicae suuntautuu laajalle yleisölle: kohderyhmä on eri alojen tutkijoiden ohella akateemisen koulutuksen saanut, tieteestä ja tutkimuksesta kiinnostunut lukijakunta. Korkeatasoinen tieteellinen tutkimus on kaiken Suomalaisen Tiedeakatemian julkaisemisen perusta, johon yhdistyy tutkimuksen tulosten tarkastelu laajempien kokonaisuuksien ja useampien tieteen ja tutkimuksen alojen näkökulmasta, unohtamatta tutkijoita yksilöinä. Artikkelit voivat kosketella tieteen ja tutkimustiedon luonnetta, muuttuvuutta ja ajattomia kysymyksiä siinä missä ajankohtaisiakin ilmiöitä ja tiedon lisäksi antaa kimmokkeita ajattelulle ja tilaisuuden keskusteluun.

Lähestyttävyys, monitieteisyys ja tarvittaessa kantaaottavuus luonnehtivat juurilleen palannutta Annales Academiae Scientiarum Fennicae -sarjaa, joka haluaa valottaa tieteen ja sen tekemisen luonnetta maailman ymmärtämisessä. Pyrimme myös dialogiin eri tutkijoiden, tutkimussuuntausten sekä kirjoittajien ja lukijoiden kesken sekä nostamaan esiin korkeatasoisten tutkijoiden työtä ja ajatuksia.

Lisätietoa

Annales Academiae Scientiarum Fennicae päätoimittajat

professori Anna Mauranen, anna.mauranen (at) helsinki.fi
akateemikko Risto Nieminen, risto.nieminen (at) aalto.fi

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 3. krs 
00170 Helsinki 

050 4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Pääsihteeri
Pekka Aula
040 7030 952
pekka.aula (at) acadsci.fi  

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi (at) acadsci.fi

Tiedeviestinnän asiantuntija
Klaus Elfving
050 5876 527
klaus.elfving (at) acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050 4620 889 
nina.rapelo (at) acadsci.fi

Hallintoassistentti
Suvi Salmi
050 5128 830
suvi.salmi (at) acadsci.fi

Akatemiasihteeri, tiedeneuvontahanke Sofi
Jaakko Kuosmanen
040 0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Tiedeviestinnän asiantuntija, tiedeneuvontahanke Sofi
Nanna Särkkä
050 5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi