Väisälä-hankeapurahan haku avoinna 1.–31.1.2023

Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälä-hankeapuraha on haettavissa 1.–31.1.2023. Apuraha on tarkoitettu Suomessa toimivalle tutkijauran vakinaistamispolun alkuvaiheen tutkijalle (hakija) oman tutkimusryhmän perustamiseen ja ryhmän tutkimuskuluihin. Vakinaistamispolun alkuvaiheen tutkijalla tarkoitetaan niin sanotun tenure trackin ensimmäisen vaiheen tehtävissä olevaa tutkijaa (assistant professor -taso).

Hakukelpoisia aloja ovat fysiikka, matematiikka, geofysiikka, tähtitiede ja meteorologia. Hakijan tulee edustaa jotain edellä mainituista aloista. Hankkeen eduksi katsotaan monitieteisyyden edistäminen. Apuraha on kolmevuotinen ja suuruudeltaan kokonaisuudessaan 150 000 euroa.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa toimitetaan aiesuunnitelma, ja jatkoon päässeet hakijat lähettävät varsinaisen hakemuksen haun toisessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen aiesuunnitelma tulee lähettää tiistaihin 31.1.2023 klo 24.00 mennessä.

Tutustu hakuilmoitukseen verkkosivuillamme. Sivuiltamme löydät myös tallenteen 14.12. järjestetystä infotilaisuudesta sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hakuun liittyvät käytännön kysymykset:

Nina Rapelo
hallintosihteeri
nina.rapelo@acadsci.fi
+358 50 462 0889