Tiedeakatemian hallitus 2023

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus aloitti 1.1.2023 toimintansa uudella kokoonpanolla. Hallitukseen liittyivät vuoden vaihteessa uusina jäseninä Riitta Julkunen-Tiitto, Tiina Kinnunen ja Heikki Mannila. Riitta Julkunen-Tiitto on Itä-Suomen yliopiston kasviekologian professori. Tiina Kinnunen työskentelee Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professorina Oulun yliopistossa ja Heikki Mannila tietojenkäsittelytekniikan professorina Aalto-yliopistossa.

Tiedeakatemian esimiehenä jatkaa toista vuotta professori Kimmo Kaski ja varaesimiehenä professori Tuula Linna. Tiedeakatemian esimies ja varaesimies valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, joka toinen vuosi Tiedeakatemian matemaattis-luonnontieteellisestä ja joka toinen vuosi humanistisesta osastosta.

Vuonna 2023 varainhoitajana jatkaa professori Pekka Ilmakunnas, humanistisen osaston sihteerinä professori Päivi Pahta ja matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteerinä professori Juha Kinnunen. Hallituksen jäsenenä jatkaa professori Jukka Westermarck.

Alkava vuosi on Suomalaiselle Tiedeakatemialle merkkivuosi: vuonna 1908 perustettu Tiedeakatemia täyttää 115 vuotta. Edistämme tieteellistä tutkimusta ja toimimme korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä – tämä toimintamme ydin on pysynyt samana läpi vuosikymmenten.

Download PDF