Ajankohtaista

Lue Tiedeakatemian
uusimmat uutiset.

Blogi: Huolia TKI-rahoituksen jakautumisesta

”Vuosi 2023 näytti alkavan tieteen ja tutkimusyhteisön kannalta hyvin, kun T&K-rahoituslaki valmistui parlamentaarisen TKI-ryhmän työn tuloksena”, kirjoittaa esimiehemme Kimmo Kaski. ”Koska rahoituksen jakautumista eri TKI-alueiden kesken ei tarkemmin määritelty, jäi tilanne kuitenkin avoimeksi.”

”Avoin tilanne ja epäsuhta kirjattujen tavoitteiden ja ensi vuoden rahoitusesityksen välillä aiheuttaa perustutkimuksen osalta aiheellista huolta sekä tiedeyhteisössä että korkeakouluissa.”

Lue lisää

Blogi: Tiedekentän viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus vaativat muutoksia

”Ihmiskunnan kriisejä ei ratkaista ainoastaan tietomääriä lisäämällä, vaan tutkijoiden asiantuntemusta tarvitaan myös uusien toimintatapojen etsintään ja tiedon muuttamiseen toiminnaksi”, kirjoittaa asiantuntijamme Linda Lammensalo.

”Tarvitsemme uudenlaisia tiedon yhteensovittamisen tapoja sekä tiedon tehokkaampaa jalkauttamista.”

Lue lisää

Tallenne katsottavissa: Ilta tieteelle 11.9.2023

Tiedeakatemian syyskauden ensimmäinen teemailta paneutui kahden tieteenalan, kulttuuriantropologian ja lastenpsykiatrian ajankohtaiseen tutkimukseen.

Puhujina olivat sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sarah Green ja lastenpsykiatrian professori André Sourander.

Katso tallenne tilaisuudesta.

Lue lisää

Ilta tieteelle, 11.9.2023

Tiedeakatemian syyskauden ensimmäinen teemailta paneutuu kahden tieteenalan, kulttuuriantropologian ja lastenpsykiatrian ajankohtaiseen tutkimukseen.

Puhujina ovat sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sarah Green ja lastenpsykiatrian professori André Sourander.

Teemailta järjestetään Ritarihuoneella Helsingissä 11.9.2023. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ilmoittaudu mukaan viimeistään keskiviikkona 6.9.2023.

Lue lisää

Jäsentapahtuma: Ilta tieteelle ”etkot” 11.9.2023

Suomalaisen Tiedeakatemian syksyn ensimmäinen teemailta järjestetään Ritarihuoneella maanantaina 11.9. Tiedeakatemia kutsuu jäsenensä tapahtuman ”etkoille” tiloihinsa Mariankadulle.

Tule tutustumaan Tiedeakatemian tiloihin ja henkilökuntaan sekä keskustelemaan tieteestä muiden jäsenten kanssa.

Lue lisää

”If Science is to Save Us”

”Tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva teknologinen kehitys ja innovaatiot ovat tuottaneet meille hyvinvointia ja vaurautta sekä monia muita elinolosuhteiden parannuksia, mutta samalla koko yhteiskunnan läpäiseviä taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia murroksia”, kirjoittaa esimiehemme Kimmo Kaski.

”Näistä kestävän kehityksen kannalta keskeisistä ja ratkaistavista kysymyksistä kirjoittaa myös Martin Rees kirjassaan ”If Science is to Save Us”. Rees korostaa tieteentekijöiden velvollisuutta edistää tutkimustyönsä hyödyllisiä sovelluksia mutta myös varoittaa niiden mahdollisista haitoista.”

Lue lisää

Blogi: Puhdas vety tarjoaa osaratkaisuja vihreässä siirtymässä

Vety on ristiriitainen ja dynaaminen aihe, johon liittyy laajaa poliittista keskustelua.

Professori Riitta Keiski avaa blogi-kirjoituksesaan vedyn merkitystä osana vihreää siirtymää. Keiski toimi tieteellisen neuvonantajan roolissa Suomalaisen Tiedeakatemian tuottamassa vety-tiedeiskussa.

Lue lisää

Tallenne katsottavissa: Freedom of Research 23.5.2023

Suomalainen Tiedeakatemia ja Helsingin yliopiston Tutkijakollegium järjestivät paneelikeskustelun tutkimuksen vapaudesta.

Aiheesta keskustelivat tieteen akateemikko Eva-Mari Aro, yliopistotutkija Andrew Graan, professori Arto Laitinen sekä tutkijatohtori Johanna Vuorelma.

Katso tallenne tilaisuudesta.

Lue lisää