Ajankohtaista

Lue Tiedeakatemian
uusimmat uutiset.

Seminar: Geospatial modelling of urban dynamics and sustainability 27.2.

Urban areas are growing rapidly in Finland, Europe, China and especially in Africa, which creates challenges for green spaces, traffic, air quality and urban planning. University of Helsinki has focused on land use mapping and urban sustainability and accessibility research in cooperation with Finnish Environment Institute, National Land Survey and Wuhan University, China. Welcome to hear about the outcomes and current focus of the research!

Lue lisää

Ilta tieteelle 12.2.2024

Mitä suomalaisille nuorille todella kuuluu? Mitkä ovat keskeisiä asioita, jotka aikuisten ja päättäjien tulisi ymmärtää nykypäivän nuorten maailmasta?

Illan puhujina ovat Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia, Helsingin yliopiston koulutussosiologian ja -politiikan emeritusprofessori Hannu Simola sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohjelmajohtaja Kristiina Laitinen.

Ilmoittaudu mukaan!

Lue lisää
jäsenten etkot

Jäsentapahtuma: Ilta tieteelle ”etkot” 12.2.2024

Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden ensimmäinen teemailta järjestetään Ritarihuoneella maanantaina 12.2. Tiedeakatemia kutsuu jäsenensä tapahtuman “etkoille” tiloihinsa Mariankadulle.

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan tieteestä yhdessä muiden jäsenten kanssa.

Lue lisää

Tuula Linna: Näkymiä tuleville vuosille

”Tiede elää, kehittyy ja uudistuu yli vaalikausien, mutta toisaalta rahoituksella ja sen ohjaamisella voidaan jo yhdenkin vaalikauden aikana vaikuttaa tutkimuksen edellytyksiin”, kirjoittaa puheenjohtajamme Tuula Linna.

”Kurkistus hallitusohjelmaan nostattaa odotuksia. Hallitus on luvannut käyttää tiedeyhteisön asiantuntemusta laajasti ja katsoa tämän päivän haasteita kauemmas.”

”Nämä tavoitteet kohtaavat hyvin strategiamme painopistealueista vaikuttavan, kestävän ja uudistuvan tieteen. Esimerkiksi Tiedeakatemian vakiinnuttamat tiedeneuvonta ja -sparraus ovat mitä ilmeisemmin tulleet jäädäkseen. Tieteen osuus kestävyyden turvaamisessa on aivan ilmeinen.”

Lue lisää

Seminar: The Europeanisation of Research and Higher Education, 29.1.2024

Recent decades have witnessed a profound transformation of the European and global research and higher education system. In this seminar, the topic is approached from the perspective of the history of knowledge.

The seminar will take place at The Finnish Society of Sciences and Letters (Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 6, 4th floor) and online on Monday the 29th of January at 17:00 to 19:00

Lue lisää

Päätöksenteko kaipaa ilmiölähtöistä tiedeviestintää 

”Tieteellä voisi olla paljon nykyistä näkyvämpi asema teemojen nostamisessa julkiseen keskusteluun ja politiikan keskiöön”, kirjoittaa asiantuntijamme Iiris Koivulehto.

”Tämä vaatisi kuitenkin nykyistä aktiivisempaa ilmiölähtöistä viestintää ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä, jossa useiden tieteenalojen tutkimustuloksia kootaan yhteen. Tarvittaisiin myös siirtyminen hankevetoisesta tiedeviestinnästä kohti pitkäjänteisempää vaikuttamistyötä.”

Lue lisää

Blogi: Kohti tiedon ja osaamisen huoltovarmuutta

”Viime vuosien maailmanpoliittiset tapahtumat ovat johtaneet voimakkaaseen globaaliin blokkiutumiseen ja polarisaatioon, mikä on tuonut lisää haasteita avoimelle tieteelle sekä tieteentekijöiden ja tiedeyhteisöjen väliselle kansainväliselle yhteistyölle. Samalla on noussut esiin kysymys, keiden kanssa ja millä tieteen aloilla yhteistyötä on soveliasta tehdä ja mitä tieteen ja teknologian tuloksia voidaan kansallista turvallisuutta vaarantamatta jakaa.”

Lue lisää

Kriisistä kriisiin – pitkäjänteinen tutkimus kaipaa rinnalleen nopeaa vaikuttamista 

”Tieteentekijöillä on paljon sellaista asiantuntijuutta, joka ei tällä hetkellä tule riittävästi kuulluksi poliittisessa päätöksenteossa. Tiedeyhteisön tulisikin sekä aktiivisesti haastaa itseään että vaatia myös uudenlaista tiedepolitiikkaa.”

”Tarvitsemme kipeästi uusia rakenteita ja toimintatapoja, joiden avulla tutkijat saadaan nykyistä paremmin mukaan tulevaisuuden rakentamiseen”, kirjoittaa akatemiasihteerimme Jaakko Kuosmanen.

Lue lisää