Tutkimuksesta päätöksentekoon

Uusi kurssi ohjaa tutkijaa poliittisen päätöksenteon maailmassa   

Suomalaisen Tiedeakatemian kokoama verkkomateriaali antaa tutkijalle välineitä tutkimustiedon tuomiseksi osaksi poliittista päätöksentekoa. 

Tieteestä päätöksentekoon -kurssi tarjoaa tietoa tutkimuksen ja päätöksenteon välisen vuorovaikutuksen taustoista sekä tutkijan erilaisista keinoista tukea tietopohjaista päätöksentekoa. Materiaali on suunnattu erityisesti yliopistojen käyttöön ja on saatavilla Tiedeakatemian verkkosivuilla sekä suomeksi että englanniksi.

”Tutkimuksen vaikuttavuuden vaatimus voi tuottaa tutkijoille paineita”, kertoo Tiedeakatemian asiantuntija Iiris Koivulehto. ”On tärkeää, että yliopistot pystyvät tarjoamaan konkreettisia työkaluja tutkijan oman vuorovaikutustyön suunnittelemisen tueksi.” 

Yliopistojen ohella materiaali on vapaasti kenen tahansa aiheesta kiinnostuneen käytettävissä.

”On harhaluulo, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen vaatii työajan merkittävää käyttämistä esimerkiksi viestintäpalvelu X:ssä.”

Kurssin sisällöt konkretisoivat vaikuttavuustyötä ja tekevät siitä tutkijalle helpommin lähestyttävää. Sivustolta löytyvissä videoissa avataan myös tiedevälittämisen historiaa ja päätöksentekoprosessien vaiheita.

Kurssi auttaa tutkijaa tunnistamaan erilaisia vaikuttamistyön vaihtoehtoja ja valitsemaan niistä itselleen sopivimmat. Itseopiskelumateriaalien ja tehtävien avulla tutkija pääsee reflektoimaan omia verkostojaan, vahvuuksiaan ja tavoitteitaan.

”Tuloksellisen vuorovaikutuksen tapoja on monia. On harhaluulo, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen vaatii työajan merkittävää käyttämistä esimerkiksi viestintäpalvelu X:ssä”, Koivulehto sanoo.

Kurssimateriaali on maksuton ja avoimesti saatavilla Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivuilla, tutustu kurssiin verkkosivuillamme täällä. Materiaali on tulossa myös suomalaisen tohtorikoulutusverkoston FinDocNet-alustalle, josta yliopistot voivat ottaa sen osaksi opetusohjelmaansa.

Samoja aiheita käsittelee myös Suomalaisen Tiedeakatemian aiemmin julkaisema Tutkijan käsikirja, josta löytyy esimerkkejä ja työkaluja tutkimuksen vaikuttavuuden edistämiseen. Lue lisää Tutkijan käsikirjasta. Kurssimateriaali ja käsikirja on toteutettu osana Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittamaa Ilmiökartta-hanketta.

Lisätietoa kurssimateriaalista:
Iiris Koivulehto   
p. 040 564 9886  
iiris.koivulehto@acadsci.fi

Lisätietoa kurssin järjestelyistä tohtorikoulutusverkoston FinDocNet-alustalla:
Merja Lyytikäinen
Itä-Suomen yliopisto
p. 050 360 6382
merja.lyytikainen@uef.fi