Kurssimateriaali

Tieteestä päätöksentekoon

Tieteestä päätöksentekoon – miten edistää tutkimuksen vaikuttavuutta?

Norsunluutorniin unohtuva tutkimus on mennyttä maailmaa ja yhteiskunnallisesti hukkaan heitettyä tietoa. Tieteellä ja tutkimuksella on monia tarkoituksia, mutta suuri osa tuotetusta tiedosta hyödyttää yhteiskuntaa ja muuttaa maailmaa – nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on yliopistojen kolmas tehtävä ja tutkimustulosten välittäminen tärkeä osa tutkimustyötä.   

Tutkitulle tiedolle ja tutkijoiden asiantuntemukselle riittää kysyntää niin globaaleihin, monimutkaisiin ongelmiin kuin päivänpoliittisiin aiheisiin liittyvässä päätöksenteossa. Tutkimuksen vaikuttavuutta edistetään muun muassa tiedeviestinnällä ja yhteiskehittämisellä. Työssä auttaa pitkäjänteinen vuorovaikutus sidosryhmien ja päättäjien kanssa.   

Tämä kurssimateriaali tarjoaa ymmärrystä tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutuksen yhteiskunnallisesta taustasta, tutkijan rooleista päätöksenteon tukemisessa ja erilaisista reiteistä, joita pitkin tutkimustietoa välitetään päätöksentekoon. Lisäksi kurssi esittelee työkaluja, joiden avulla tutkija voi pohtia ja suunnitella omia vaikuttavuuspolkujaan. Tavoitteena on tukea osallistujien käsitystä vuorovaikutuksen tarjoamista mahdollisuuksista ja tarjota vinkkejä oman tutkimuksen vaikuttavuuteen tähtäävän työn tekemiseen.     

Kuulostaako kuormittavalta? Tutkimuksen hyödynnettävyyden ja vaikuttavuuden vaatimus saattaa tuottaa tutkijoille paineita. Kurssimateriaalin avulla pääset pohtimaan juuri sinulle sopivia vaikuttamisen tapoja. Kaikkea ei tarvitse tehdä – esimerkiksi olla sosiaalisessa mediassa. Tärkeintä on löytää oma tapa!  

Kurssimateriaali on Suomalaisen Tiedeakatemian tiedevälittämisen asiantuntijoiden tuottama. Materiaalissa esitetyt huomiot tukeutuvat monin paikoin tutkimuskirjallisuuteen ja tiedevälittämisen asiantuntijatahojen näkemyksiin, mutta myös Suomalaisen Tiedeakatemian omiin kokemuksiin tiedevälittämisen kentältä.  

Työ on toteutettu osana Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittamaa Ilmiökartta-hanketta.