Tehtävät

Mitkä alla olevat väittämät pitävät paikkaansa?

Vastaa alla oleviin monivalintaväittämiin. Jokaisen väittämän kohdalle on kuvattu ja perusteltu oikea vastaus.

Kyllä. Tiedevälittäjät edistävät työkseen tutkimustiedon vaikuttavuutta. Osa tiedevälittäjistä järjestää keskustelutilaisuuksia ja tuottaa tutkimustietoon perustuvia katsauksia (esim. Suomalainen Tiedeakatemia) ja osa antaa lausuntoja (esim. Ilmastopaneeli). Tiedevälittäjät vaikuttavat siihen, että tutkimustieto saattaa päätyä yllättäviä reittejä päätöksentekoon tai että tutkija pääsee kasvokkaisiin keskusteluihin päätöksentekijöiden kanssa.

Kyllä. Tiedevälittäjät edistävät työkseen tutkimustiedon vaikuttavuutta. Osa tiedevälittäjistä järjestää keskustelutilaisuuksia ja tuottaa tutkimustietoon perustuvia katsauksia (esim. Suomalainen Tiedeakatemia) ja osa antaa lausuntoja (esim. Ilmastopaneeli). Tiedevälittäjät vaikuttavat siihen, että tutkimustieto saattaa päätyä yllättäviä reittejä päätöksentekoon tai että tutkija pääsee kasvokkaisiin keskusteluihin päätöksentekijöiden kanssa.

Ei. Tutkijoilla on erilaisia profiileja vaikuttavuustyössä ja tutkijat voivat seurata omia kiinnostuksen kohteitaan päätöksenteon tukemisessa. Kasvokkaiset keskustelutilanteet työpajoissa tai työryhmissä ovat toki hyviä mahdollisuuksia rakentaa luottamusta tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välillä sekä muodostaa yhdessä keskustellen ymmärrystä päätöksenteon ongelmista ja tarpeista.

Ei. Tutkijoilla on erilaisia profiileja vaikuttavuustyössä ja tutkijat voivat seurata omia kiinnostuksen kohteitaan päätöksenteon tukemisessa. Kasvokkaiset keskustelutilanteet työpajoissa tai työryhmissä ovat toki hyviä mahdollisuuksia rakentaa luottamusta tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välillä sekä muodostaa yhdessä keskustellen ymmärrystä päätöksenteon ongelmista ja tarpeista.

Kyllä tai ei. Mitä ikinä vastaatkin, se kuvastaa kokemustasi. Toivomme että kurssi on herättänyt ajatuksia.

Kyllä tai ei. Mitä ikinä vastaatkin, se kuvastaa kokemustasi. Toivomme että kurssi on herättänyt ajatuksia.

Vapaa valintainen tagi / kysymyksen numero

Kirjoita lyhyt reflektio

Hyödynnä omia havaintojasi ja näkemyksiäsi. 

Tällä kertaa tehtävän lähtökohta on hypoteettinen tapaus. Tilanne ei edusta tyypillistä tapausta tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutuksessa, vaan kuvaa hetkeä, jossa asiat ovat menneet usean eri tahon näkökulmasta pieleen.  

  • Tilanteen kuvaus: olet osallistunut ministeriölle tuotettavaan tilaustutkimukseen. Koostit ja vedit yhteen tutkimuksia tekoälyn hyödyntämisestä mielenterveystyössä. Virkahenkilöt ministeriöissä halusivat selvittää mitä teemasta tiedetään ja minkälaisia ratkaisuja Suomessa voitaisiin tehdä tekoälyn hyödyntämisessä. Sovelsit tutkimustuloksia vastaamaan Suomen kontekstia, koska aihetta oli tutkittu muualla, ja annoit raportin suosituksissa ehdotuksia erilaisista ratkaisuista. Kerroit havainnoista ja mahdollisista sovelluksista tilaisuudessa, jossa oli paikalla virkahenkilöitä ja poliitikoita. Nyt aihe ja raportti ovat herättäneet kärkästä keskustelua sosiaalisessa mediassa ja sisällöt tuntuvat saaneen oman elämänsä. Olet saanut myös epäasiallista palautetta. Virkahenkilöt puolestaan eivät ole tyytyväisiä, koska he odottivat suoria tutkimukseen vahvasti perustuvia ratkaisuja ja pitävät raporttisi lopputulemia liian yleisluontoisina ja raporttisi sävyä paikoin liian kriittisenä.  

Kirjoita: Pohdi lyhyesti, miksi näin on tapahtunut. Mitä tutkijan tulisi mielestäsi toimia tässä tilanteessa? Miten tilanne olisi voitu välttää? 

Get-together tehtävä

Keskustelkaa pienessä porukassa kurssista ja sen sisällöistä. Kirjoittakaa lopuksi lyhyt yhteenveto. 

Ohjeellinen runko tehtävän suorittamiseen: 

  • Esittäytyminen ja kokemukset kurssista 
  • Ajatuksia tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutukseen osallistumisesta, mikä siinä tuntuu inspiroivalta, entä mikä haastavalta (esim. ajankäyttö, taidot, keinot, tuki)? 
  • Keskustelu kurssilla käydyistä aihepiireistä ja tehtävistä 
  • Yhteenveto tunnelmista ja siitä, mitä on opittu 

Kirjallisuus ja lisälukemisto 

de Jong, S., Barker, K., Cox, D., Sveinsdottir, T. & Van den Besselaar, P. (2014). Understanding societal impact through productive interactions: ICT research as a case. Science and Public Policy, 23, 89-102. https://doi.org/10.1093/reseval/rvu001 

Lam, A. (2011). What motivates academic scientists to engage in research commercialization: ‘Gold’, ‘ribbon’ or ‘puzzle’? Research Policy, 40, 1354-1368. https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.09.002 

Reale, E. (2022). Factors enabling social impact: The importance of institutional entrepreneurship in social science research. Science and Public Policy, 49, 632-642. https://doi.org/10.1093/scipol/scac014