kaikkitiedeakatemiat

Tiedeneuvontahanke Sofi

 

Sofi – Science Advice Initiative of Finland on Suomen neljän tiedeakatemian yhteistyössä toteuttama tiedeneuvonnan kehittämishanke. Suomen neljä tiedeakatemiaa ovat Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland.

TUTUSTU TIEDENEUVONTAHANKE SOFIIN HANKKEEN KOTISIVUILLA (sivuilla myös Sofin yhteystiedot)

Hanke on kolmevuotinen (2019–2021), ja siihen on myönnetty valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hanke on Suomalaisen Tiedeakatemian koordinoima, ja sen vastuullisena johtajana toimii akateemikko Risto Nieminen.

sofi logo

Sofin tavoitteet ovat:

> Rakentaa Suomeen maailman paras tieteen ja päätöksenteon välinen vuorovaikutusmalli.
> Vahvistaa tiedeyhteisön ja yhteiskunnan päätöksentekijöiden välistä dialogia.
> Ylläpitää ja tuottaa yhteiskunnallista keskustelua tiedeneuvonnasta ja sen tulevaisuudesta.

Download PDF