Skip to content

Tietopohjaisen päätöksenteon puolesta

Sofi haluaa, että Suomessa tehdään maailman parhaat, laadukkaaseen tutkittuun tietoon pohjautuvat päätökset.

Sofi – Science Advice Initiative of Finland on Suomen neljän tiedeakatemian* yhteistyössä toteuttama tiedeneuvonnan kehittämishanke. Hanke on kolmevuotinen (2019–2021), ja siihen on myönnetty valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Sofin tavoitteet ovat:
> Kehittää ja vakiinnuttaa Suomeen tiedeneuvontaa koordinoiva vastuuorganisaatio.
> Vahvistaa tiedeyhteisön ja yhteiskunnan päätöksentekijöiden välistä dialogia.
> Edistää yhteiskunnallista keskustelua tiedeneuvonnan tulevaisuudesta.

 

Suomen nlejän tiedeakatemian logot

 

 

 

 

 

* Suomen neljä tiedeakatemiaa ovat Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland.