Skip to content

Tietopohjaisen päätöksenteon puolesta

Sofi haluaa, että Suomessa tehdään maailman parhaat, laadukkaaseen tutkittuun tietoon perustuvat päätökset.

Sofi – Science Advice Initiative of Finland on Suomen neljän tiedeakatemian* yhteistyössä toteuttama tiedeneuvonnan kehittämishanke. Hanke on kolmevuotinen (2019–2021), ja siihen on myönnetty valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Sofin tavoitteet ovat:

> Rakentaa Suomeen maailman paras tieteen ja päätöksenteon välinen vuorovaikutusmalli.
> Vahvistaa tiedeyhteisön ja yhteiskunnan päätöksentekijöiden välistä dialogia.
> Ylläpitää ja tuottaa yhteiskunnallista keskustelua tiedeneuvonnasta ja sen tulevaisuudesta.

Vuoden 2021 loppuun mennessä Sofi tekee ehdotuksen uudesta tiedeneuvonnan toimintamallista.

Suomen nlejän tiedeakatemian logot

 

 

 

 

 

*Suomen neljä tiedeakatemiaa ovat Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland.